Valmieras Ziņas

Pašvaldība uzdod norobežot un nojaukt graustu Jumaras ielā

Lai novērstu apdraudējumu cilvēku drošībai un Valmieras pilsētvides ainavas degradāciju, ceturtdien, 28.novembrī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma uzdot īpašniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, veikt objekta Jumaras ielā 19 norobežošanu, lai nodrošinātu tā nepieejamību nepiederošām personām, kā arī uzdeva īpašniekam veikt objekta nojaukšanu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Ja šī lēmuma noteiktajos termiņos īpašnieks nepilda kādu no lēmuma noteiktajām darbībām, tad saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 369.pantu pašvaldība organizēs šī lēmuma piespiedu izpildi ar aizvietotājizpildes palīdzību, uzliekot tās izpildes izmaksas objekta īpašniekam.

Civillikuma 1084.panta pirmajā daļā noteikts, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

Kā skaidrots lēmuma pamatojumā, Valmieras pilsētas pašvaldība pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.marta rīkojumu ir ieguvusi īpašumā zemes gabalu Jumaras ielā 17, kas iepriekš piederēja valstij. Nekustamais īpašums ir apgrūtināts, jo tajā atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves daļa – dzīvojamās mājas pamati (ēkas adrese Jumaras iela 19).

Pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija jau 2013.gada 14.februārī apsekoja Nekustamo īpašumu un konstatēja, ka tajā atrodas dzīvojamā māja nepabeigtas celtniecības stadijā – izbūvēti pamati, kurai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere, tā vizuāli bojā pilsētvides estētisko ainavu un ir cilvēku drošību apdraudoša.

Komisija 2013.gada septembrī pieņēma lēmumu, ar kuru, ņemot vērā, ka nekustamais īpašums nav sakārtots, klasificēja objektu kā vidi degradējošu būvi.

Valmieras pilsētas Būvvaldes galvenais būvinspektors 2016.gada 26.maijā apsekoja nekustamo īpašumu un konstatēja, ka teritorijā atrodas degradējoša, avārijas stāvoklī esoša daudzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve, izbūvēti pamati, daļēji pirmā stāva sienas un pārsegums. Tās stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.panta noteiktajām būtiskajām būvei izvirzāmajām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība, lietošanas drošība.

Valmieras pilsētas Būvvaldes galvenais būvinspektors 2019.gada 26.martā atkārtoti apsekoja nekustamo īpašumu un konstatēja, ka tajā vēl joprojām atrodas objekts, kas ir vidi degradējošs un ir grausta stāvoklī esoša jaunbūve. Objektā nebija veiktas darbības, kas novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un/vai uzturēšanos tajā.

Laika periodā no iepriekšējā apsekojuma 2016.gada 26.maijā, par ko sastādīts atzinums, objekta stāvoklis bija pasliktinājies, notiek dzelzsbetona konstrukciju sagrūšana laika apstākļu ietekmē, konstrukcijas apaug ar sūnām un var redzēt, ka objektā aug krūmi.

Pašvaldība nosūtīja īpašniekam 2019.gada 3.aprīļa vēstuli, kurā norādīja, ka objekts atrodas sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kā arī lūdza īpašnieku līdz 2019.gada 2.maijam sniegt informāciju par iespēju pašvaldībai iegādāties objektu, lai pēc tam to nojauktu. Tā kā norādītajā termiņā nekāda veida atbilde no īpašnieka netika saņemta, pašvaldība 2019.gada 25.jūnijā atkārtoti nosūtīja īpašniekam vēstuli. Arī uz šo vēstuli pašvaldība līdz šim brīdim nav saņēmusi nekāda veida atbildi.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Mūsu partneri