Valmieras Ziņas

Pašvaldība: Šogad ziema nežēlo ne valmieriešus, ne ceļu infrastruktūru

Lasīšanas laiks: 2 min

Valmierieši un Valmieras viesi, mēs esam saņēmuši un ceļu, ielu un ietvju uzturētājiem operatīvi nodevuši visas jūsu sūdzības, ierosinājumus un fotogrāfijas. Piekrītam, ka šīs ziemas laikapstākļiem pašvaldība un infrastruktūras uzturētāji nebija gatavi. Mēs piekrītam un atzīstam, ka daudzviet ceļu un ielu stāvoklis ir neapmierinošs. Arī mēs – pašvaldības darbinieki –  esam iedzīvotāji un ikdienā izmantojam pilsētas infrastruktūru.

Šogad ziema ir netipiska ar straujām laikapstākļu maiņām – atkusnis mijas ar salu, ir daudz nokrišņu. Satiksmes infrastruktūras uzturēšana šādos laikapstākļos prasa papildu laiku, finanses, cilvēkresursus un tehniku. Pašvaldība, izsludinot iepirkumu, un ceļu uzturētājs, tajā piedaloties, rēķinās ar konkrētu apjomu – tehnikas vienībām un darbiniekiem – jau pirms ziemas sākuma, ņemot vērā iepriekšējo ziemu laikapstākļus. Šīs ziemas apstākļiem ne tehnika, ne cilvēki arī šobrīd nav pietiekamā daudzumā un gatavībā, jo ar šādām problēmām saskaras ne tikai Valmiera, bet pašvaldības visā Latvijā.

Jau no pirmdienas, 7.februāra, tiek darīts viss iespējamais, lai ar esošiem resursiem maksimāli uzlabotu ceļu un ietvju stāvokli pilsētā – attīrītas gūlijas, sūknēts ūdens no ietvēm, līdzināts ledus  uz ielām un veikti citi darbi. Paldies darbiniekiem, kas šobrīd strādā garas darba stundas naktīs un pa dienu, cīnās ar sniegu, ledu un resursu trūkumu, mēs to novērtējam!

Sniega un ledus kušana, atkārtota sasalšana un pretslīdes materiālu kaisīšana bojā ceļu tehnisko stāvokli – uz ielas seguma veidojas bedres. Tās regulāri tiek apzinātas un labvēlīgos laikapstākļos tiek labotas. Bedru apsekošanas un labošanas darbi notiek regulāri.

Par neizdarīto vai pavirši veikto ietvju un ielu uzturēšanas darbu veicējiem ir piemērotas soda sankcijas. Līguma laušana ar ceļu uzturētājiem nav risinājums, jo nav iespējams izvēlēties citus darbu veicējus, šoziem to trūkst visās pašvaldībās. Problēmsituāciju saasina tas, ka ceļu uzturētāji arī slimo ar Covid-19.

Pašvaldība analizē esošo situāciju, izvērtē un pieņem lēmumus ziemas dienesta darbības un ceļu, ielu un ietvju uzturēšanas uzlabošanai nākamajā sezonā. Šī bija pirmā šāda veida ziema, lai testētu labāko uzturēšanas variantu ielām ar divkārtu virsmas apstrādi. Piemēram, stipras snigšanas apstākļos ir nepieciešams iztīrīt visas ielas un ietves neatkarīgi no uzturēšanas klases, lai neveidotos augsti ledus pieblīvējumi, vēlāk rises un bedres. Tāpat, saskaņojot ar pašvaldību, šobrīd un arī nākamajā sezonā uzturētājiem tiks pieļauta augstākas koncentrācijas sāls – smilts materiāla kaisīšana uz ietvēm, jo Valmierā ietvju apstrādei kā pretslīdes materiāls tiek izmantota tikai smilts.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri