Valmieras Ziņas

Pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru” aicina izmantot Eiropas Digitālo inovāciju centru atbalstu un diskutē par uzņēmumu pieredzi

Lasīšanas laiks: 3 min

24. novembrī viesnīcā “Wolmar” tika aizvadīta “Pēcpusdiena ar mēru”, kurā uz tikšanos ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku bija sanākuši vairāk nekā 50 uzņēmēji. Valmieras Attīstības aģentūra un Vidzemes plānošanas reģions iepazīstināja ar pieejamo atbalstu digitalizācijas projektiem, uzņēmēji dalījās pieredzē par ieviestajām iniciatīvām un uzzināja par unikāliem digitāliem produktiem, kas tiek veidoti Valmierā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas virziena vadītājs Matīss Krēsliņš.

Atklājot pasākumu, Jānis Baiks norādīja, ka dzīvojam digitalizācijas laikmetā, kad tehnoloģiju jēgpilna izmantošana ir svarīga, lai nezaudētu konkurētspēju vai attīstītos. Tai pat laikā ir daudz nezināmo, kas saistīti ar šo jomu un straujo tehnoloģiju attīstības tempu. Lai palīdzētu uzņēmējiem, Latvijā darbojas divi Eiropas Digitālo inovāciju centri un to Vidzemes kontaktpunkti atrodas Valmierā – Valmieras Attīstības aģentūrā un Vidzemes plānošanas reģionā.

Valmieras Attīstības aģentūras digitalizācijas virziena vadītājs Matīss Krēsliņš informēja par atbalsta pakalpojumiem, kas pieejami aģentūrā, kā, piemēram, digitālā brieduma testa veikšana un ceļa kartes izstrāde, mentoringa programma, apmācības, tehnoloģiskās konsultācijas. Savukārt, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Ieva Kreile iepazīstināja ar pieejamo atbalstu procesu digitalizācijai.

Virtuālās realitātes tehnoloģiju jomā pieredzējušā uzņēmuma SIA “EXONICUS R&D” tehniskais vadītājs Dāvis Ābols iepazīstināja ar radīto digitālo risinājumu, kas tiek pielietots ES un ASV, medicīnas un aizsardzības nozarēs.  Dāvis Ābols atzina, ka būtiskākie izaicinājumi saistīti ar jaunizstrādāto produktu komercializēšanu.

SIA “Valmiermuižas alus” valdes loceklis Rihards Trumpe, iepazīstinot ar uzņēmuma pieredzi unikālas resursu vadības sistēmas izveidē un ieviešanā, norādīja, ka būtisks ir darbs ar komandu, lai visiem būtu skaidrs digitalizācijas projekta mērķis. Nozīmīga ir vadības izpratne un iesaiste un laba sadarbība ar tehniskajiem izstrādātājiem.

Vidzemes Augstskolas Virtuālās realitātes laboratorijas vadītājs Arnis Cīrulis deva ieskatu, kādus risinājumus uzņēmējiem palīdzējusi radīt Vidzemes Augstskola. Viņš aicināja uzņēmējus apciemot laboratoriju, lai uzzinātu vairāk, izmēģinātu pieejamo aprīkojumu un pārrunātu sadarbību.

Pasākuma noslēgumā uzņēmēji runāja par motivāciju un izaicinājumiem, kas saistīti ar digitalizāciju. Paneļdiskusijā piedalījās SIA “Rūjienas saldējums” valdes loceklis Igors Miezis, SIA “Bitus Latvia” valdes loceklis Kārlis Ābols, neatkarīgais IT projektu vadītājs Jurģis Priedītis,  zvērināts advokāts – tehnoloģiju entuziasts Lauris Klagišs. SIA “Exonicus R&D” tehniskais vadītājs Dāvis Ābols un SIA “Valmiermuižas alus“ valdes loceklis Rihards Trumpe. Uzņēmēji atzina, ka svarīgākais kritērijs ir, vai tas ļauj uzlabot esošo produktu vai procesu. Tāpat tika `norādīts, ka digitāli risinājumi uzlabo uzņēmuma tēlu un klientu novērtējumu, kā arī digitālais marketings un e-komercija būtiski uzlabo pārdošanu. Daudzas pakalpojumu nozares būtiski maina mākslīgais intelekts un uzņēmumiem jābūt gataviem tam pielāgoties. Lai veiksmīgāk vadītu šīs pārmaiņas, ir jāizmanto pieejamais konsultatīvais un finanšu atbalsts.

Pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru” mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā, kā arī aicināt uzņēmējus aktīvi iesaistīties un diskutēt par aktuāliem jautājumiem. “Pēcpusdiena ar mēru” ir lieliska vieta, kur satikt pašvaldības vadītāju un nozaru ekspertus, klātienē uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Pasākumu organizē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri