Valmieras Ziņas

Notikušas Ekoskolu Rīcības dienas

Ekoskolu Rīcības dienas ir plašākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā, kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem rosinātu pozitīvas pārmaiņas savās kopienās. Šogad kampaņa notika no 4. līdz 10. novembrim, un ar saukli “Par nākotni bez klimata krīzes!” skolas aicināja Latvijas iedzīvotājus izdarīt ilgtspējīgas izvēles labākas un drošākas nākotnes vārdā.

Šogad Rīcības dienu kampaņa turpināja vērst uzmanību nopietnākajai problēmai vides aizsardzībā pasaulē – klimata krīzei. Klimata pārmaiņas rada ievērojamus draudus dzīvajai dabai, lauksaimniecības ražām un labklājībai daudzu teritoriju iedzīvotājiem. Apzinoties, ka katastrofālās klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki, vēl ir iespējams novērst, vairāk nekā 140 Latvijas skolu ieplānojušas dažādas praktiskas un izglītojošas aktivitātes visas nedēļas garumā. Tika organizēti publiski tematiskie semināri, diskusijas, konkursi un viktorīnas, veidoti informatīvi plakāti, bukleti un stendi, veikti pētījumi un aptaujas, rīkotas akcijas videi draudzīgas mobilitātes popularizēšanai un īstenotas citas vērtīgas aktivitātes.

Rīcības dienās iesaistījās arī Ekoskolas no Valmieras.

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” struktūrvienība “KRĀCĪTES”

Bērnudārzā “Krācītes” sadarbībā ar bērnu vecākiem notika pasākums “Samainīsimies ar rotaļlietām”. Ar bērniem tika runāts par to, cik svarīgi ir samazināt atkritumu daudzumu un dot lietām otru iespēju. Katram bērnam nedēļas laikā bija iespēja atnest savas vecās rotaļlietas un pēc tam noslēguma pasākumā izlozēt sev jaunas.

Otrs pasākums, kurā bērni ar interesi piedalījās, bija “Ekoskolas rīcības diena”, kuras tēma šogad bija “Par nākotni bez klimata krīzes”. Katrai grupiņai bija savs uzdevums izveidot informatīvus plakātus par tādām tēmām kā mežs, ūdens, saule, atkritumi un pārtika. Plakāti vēstīja, kā tie ietekmē planētas klimatu un kā ar ikdienas darbībām varam šos resursus saudzēt un izmantot lietderīgi, neizšķērdējot. Tika izveidota arī prezentācija par atkritumiem un to ietekmi uz dabu. Kā noslēdzošais uzdevums, ko bērni grupiņās veica visas nedēļas garumā, bija Gaujas un tai piederošās dzīvās dabas maketa izveidošana. Iestādes bērnu un pedagogu rīkoto izstādi var aplūkot bērnu vecāki un bērni visas nedēļas garumā.

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Bērni un vecāki skatījās izzinošas filmiņas par klimata pārmaiņām. No sadzīves atkritumiem, iesaistoties arī vecākiem un bērnudārza darbiniekiem, tika gatavotas spēles un rotaļlietas. Bērnudārzā tika organizēta arī labdarības akcija “Kas neder man, varbūt noderēs Tev”. Tās ietvaros vecāki un bērnudārza darbinieki iesaistījās maiņā ar apģērbu, apaviem un rotaļlietām.

Valmieras sākumskola

Visās Valmieras sākumskolas klasēs Rīcības nedēļas laikā tika organizētas klašu stundas par tēmu “Klimats un tā izmaiņas”. Skolēni, viņu vecāki skolā veidoja klimata pārmaiņu sienu ar devīzi “Izglāb pasauli arī tu!”. Katrs tika aicināts uzrakstīt, uzzīmēt, nofotografēt un pielikt pie sienas, ko viņš var darīt, lai nosargātu zemes klimatu.

Valmieras 2.vidusskola

  • 28. – 31.oktobrī notika plastmasas vākšana instalācijas izveidei Rīcības nedēļā;
  • 4. – 10.novembrī rīcības nedēļas “NĒ klimata pārmaiņām!” laikā 6. klase matemātikas stundā novēroja transportu un veidoja mazus projektus par  tēmu  “Transports un klimats”;
  • 5. novembrī 5.klase sagādāja barību skolas Dzīvās dabas stūrīša iemītniekiem un 7.A klase savāca līdzekļus mājas iegādei žurkai;
  • 6. novembrī Valmieras dzīvnieku patversmē notika pastaigas ar dzīvniekiem. 9.klases jaunieši izgatavoja astoņas kāpnītes patversmē nokļuvušajiem kaķiem un kopā ar klases audzinātāju nogādāja tās uz dzīvnieku patversmi;
  • 7. novembrī notika instalāciju konkurss “Nē plastmasai!” 7.A un 7.B klase izveidoja instalācijas “Dzīvnieku pasaule plastmasā”. Pirms instalācijas izveides notika diskusija par plastmasas ietekmi uz dzīvnieku pasauli un klimata pārmaiņām. Vecāko klašu Ekopadomes pārstāvji savukārt pēc savas iniciatīvas bija uz tikšanos ar pašvaldības vides komunikācijas speciālisti, lai dalītos ar savām idejām par pilsētas vidi eko jautājumos. Pēc tikšanās jaunieši secināja, ka daudzos jautājumos abu pušu domas un rūpes par pilsētu sakrīt;
  • 8. novembrī ar diskusijām un pārrunām notika klases audzināšanas stundas par tēmām “Ko es varu darīt klimata labā?”, “Pierādījumi klimata pārmaiņām”, “Nākotnes prognoze saistībā ar klimata pārmaiņām” un “Kā klimata pārmaiņas ietekmē Latviju”. Ekopadomes pārstāvji viesojās skolas pirmsskolas grupās un sākumskolā, lai popularizētu Latvijas un Valmieras 2.vidusskolas Ekokustību. Šajā dienā norisinājās arī visas skolas akcija “Nē klimata pārmaiņām!”. Tās laikā skolēni veidoja kopīgu vilni un demonstrēja fotogrāfijas ar izzūdošo dzīvo sugu attēliem. Padarīto darba vērtēšana notiks skolas konkursa “Dari un izdari!” ietvaros.

Valmieras Viestura vidusskola

Rīcības dienu laikā tika zīmēti plakāti par tēmu “Maini sevi, nevis planētu!”, tos izvietojot sabiedriskās vietās. Otrreiz izmantotos traukos tika dēstītas ozolzīles, kas tiks audzētas klasē uz palodzēm. 5.novembrī tika organizēta makulatūras vākšanas akcija, kā arī Rīcības dienu laikā klasēs tika spēlēta spēlē Eco-Buddy par klimatam un videi draudzīgu rīcību un izvēlēm.

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA Rīcības dienas organizēja ar moto “Spēlē, domā, uzzini!” Jaunieši darbojās e-vidē, skatoties izglītojošas filmas par vidi, meklējot noteiktu informāciju un novērtējot tās patiesumu, apzinot izglītojošas vides spēles, tās spēlējot un novērtējot.

Vidzemes Augstskola

Sadarbībā ar biedrību “Skudras Spēka Cilts” Vidzemes Augstskola 7.novembrī rīkoja Brīvandeli, aicinot piedalīties ikvienu valmierieti un pilsētas viesi. Brīvandele tika organizēta, lai iepriecinātu sevi vai kādu citu, atstājot, samainot, piemeklējot sev nepieciešamo apģērbu vai sadzīves lietu. Apģērbus, apavus, somas, rotas, interjera priekšmetus un citas lietas Brīvandelei bija iespējams nodot jau iepriekš – 5. un 6. novembrī.

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 22.KĀJNIEKU BATALJONS VALMIERĀ piedāvā darbu SPECIĀLISTAM PERSONĀLSASTĀVA NODAĻĀ Darba pienākumi: · Veikt Zemessardzes (ZS) 22.KB personālsastāva personu lietu uzskaiti un lietvedību atbilstoši noteiktajai kārtībai; · Veikt ZS 22.KB profesionālā dienesta karavīru un zemessargu skaitlisko un kvalitatīvo uzskaiti; · Gatavot standarta dokumentāciju par personāla iecelšanu amatos, darba samaksu, kompensāciju noteikšanu, atvaļinājumu piešķiršanu, komandējumiem u.tml.; · Veikt dokumentāciju sagatavošanu zemessargu uzņemšanai Zemessardzē; · Veikt personas lietu kārtošanu; · Gatavot ikdienas, iknedēļas, ikmēneša atskaites un darba uzskaites tabeles; · Kontrolēt lietvedību, reģistrēt sarakstes dokumentus atbilstoši lietu nomenklatūrai; · Pārzināt un uzturēt kārtībā nodaļas arhīvu; Pamatprasības: Izglītība – vidējā profesionālā lietvedībā un/vai personāla vadībā, kvalifikācijas kursi lietvedības/personāla vadības zinībās; · Teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas; · Labas organizatoriskās prasmes; · Profesionālas prasmes darbā ar MS Office programmām; · Augsta atbildības izjūta, spēja strādāt individuāli un komandā; · Psiholoģiskā noturība; · Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas; · Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem. Piedāvājam: · Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu; · Labus darba apstākļus; · Veselības apdrošināšanu; · Bruto atalgojums, sākot no 745 eiro līdz 1093 eiro (atkarībā no izglītības un darba pieredzes), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam; · Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri savu turpmāko karjeru vēlas saistīt ar profesionālo dienestu NBS, kuri jau ir zemessargi vai ir gatavi iestāties Zemessardzē. Darba vieta Valmierā. Lai pieteiktos, sūti CV uz e-pastu ilze.pundure@mil.lv līdz 07.02.2020. Tālrunis informācijai 27806073. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Profesija: LIETVEDIS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-02-07 Kontaktpersona: CV sūtīt uz e-pasta adresi: ilze.pundure@mil.lv

Mūsu partneri