Valmieras Ziņas

Noskaidroti līdzdalības budžeta projektu konkursa uzvarētāji

Lasīšanas laiks: 3 min

Valmieras novada pašvaldības domes 26. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums nr. 511 “Par finansējuma piešķiršanu līdzdalības budžeta projektu ieviešanai”, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

No 21. augusta līdz 3. septembrim norisinājās balsojuma aptauja par 13 iesniegtajiem projektiem uz Līdzdalības budžetu 2023. gadam. Noslēdzoties konkursa balsojuma aptaujai, pašvaldības dome 26. oktobrī pieņēma lēmumu finansējumu piešķirt divām visvairāk balsu ieguvušajām idejām – projektam “Publiskais rotaļu laukums Vilpulkā” un projektam “Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā”

Pateicamies visiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kuri iesaistījās un šogad iesniedza divreiz vairāk projektu pieteikumus līdzdalības budžetam, kā arī visiem balsotājiem – kopā saņemti 1425 balsojumi, no tiem 1296 – elektroniski un 129 – papīra formātā. Kopā mēs veidojam un attīstām Valmieras novadu! 

Vislielāko balsu skaitu ieguvusi iniciatīva “Publiskais rotaļu laukums Vilkpulkā”. Projekta pieteicēja Lauma Boša norāda, ka Vilpulkas pagasta jaunie vecāki vēlas bērniem pieejamu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, veicinot sportiskās aktivitātes dabā, tādēļ būtu nepieciešams uzstādīt jaunu, modernu rotaļu kompleksu. 

Otru lielāko balsu skaitu saņēma iniciatīva “Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā”. Projekta pieteicēja Anna Broka un “Jāņparka attīstības biedrība” norāda, ka līdz ar parka sakopšanu (dobju izveidi, zāliena pļaušanu, apgaismošanu, soliņu izvietošanu) “Jāņparks” ir kļuvis par kopīgu aktivitāšu – ikdienas sporta un kultūras pasākumu un brīvā laika pavadīšanas vietu. Kopīgajās sanāksmēs Jāņparka aktīvie iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību un Valmieras novada fondu Domnīcā ir rosinājuši izveidot Jāņparkā bērnu laukumiņu, kas padarītu bērniem un ģimenēm ar bērniem šo vidi pieejamu. Bērnu laukumiņš ļautu bērniem jēgpilni pavadīt laiku, kamēr vecāki iesaistās un līdzdarbojas, ko paredz arī pieteiktā projekta ideja. 

Valmieras novada pašvaldības 2023. gada līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikums paredz, ka konkursa nolikumam atbilstošie projekti tiek virzīti publiskajai balsojuma aptaujai, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par nozīmīgākajiem projektiem. Balsojums par līdzdalības budžeta projektu idejām tika organizēts elektroniski Valmieras novada pašvaldības oficiālās tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Līdzdalības budžets”, kā arī papīra formātā, izgriežot no pašvaldības informatīvā izdevuma aizpildītas speciālās balsojuma lapas un iesniedzot Valmieras novada pašvaldības bibliotēkās vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. Katrs balsojums bija par divām projektu idejām.

 Balsojuma aptaujas rezultāti ir šādi: 

 1. Publisks rotaļu laukums Vilpulkā – 382 balsis
 2. Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā – 359 balsis
 3. Ārtelpas skatuve Jāņparkā – 326 balsis 
 4. Publiskais rotaļu laukums Mazsalacā – 319 balsis
 5. Šūpoles bērniem ar kustību traucējumiem Burtniekos – 206 balsis
 6. Rotaļu laukuma atjaunošana Vecatē – 188 balsis
 7. Publiskais rotaļu laukums Sedā – 176 balsis
 8. Rotaļu laukuma papildināšana Endzelē – 169 balsis 
 9. Dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižas parkā – 156 balsis
 10. Rotaļu laukuma papildinājums Rubenē -156 balsis
 11. Koka skulptūru parks pie Burtnieka ezera Matīšu kanāla – 153 balsis
 12. Suņu pastaigu laukums Rubenē – 149 balsis
 13. Pārgaujas rotaļu laukuma papildinājums Meža ielā Valmierā – 119 balsis

Līdzdalības budžets ir pašvaldības ikgadējā budžeta ieņēmumu daļa, par kura izlietojumu tiešā veidā lemj paši iedzīvotāji. Valmieras novada pašvaldībā līdzdalības budžeta iniciatīvu īsteno jau otro gadu, bet Pašvaldību likums nosaka, ka no 2025. gada visām pašvaldībām tas būs obligāts. 

Ar Līdzdalības budžetu tiek īstenotas infrastruktūras uzlabošanas idejas ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību, kuru ieviešana paredzēta pašvaldībai piederošā publiskā           ārtelpā.

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri