Valmieras Ziņas

Norisinājies Meža dienu seminārs

Lasīšanas laiks: 3 min

19. septembrī Kocēnu Kultūras namā norisinājās seminārs “Sabiedrības līdzlemta pilsētvides zaļo zonu attīstība”. Semināra mērķis bija dalīties ar Valmieras novada pašvaldības pieredzi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā pašvaldības dabas un apstādījumu teritoriju attīstībā un apsaimniekošanā, iepazīstināt Latvijas pašvaldību speciālistus ar labās prakses piemēriem Valmieras novada pašvaldībā, apskatīt tos dabā, apmainīties ar dažādām pieredzēm un veicināt kopēju izpratni par dabas daudzveidību, ilgtspējīgu apsaimniekošanu un iespējām apsaimniekot dabas objektus, sabalansējot sociālās, ekonomiskās un vides funkcijas, un reizē arī tuvoties klimatneitralitātei, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vides komunikācijas projektu vadītāja Elizabete Ločmele.

Semināra ievaddaļā tika prezentēti Valmieras pilsētā realizētu projektu piemēri, ņemot vērā sabiedrības ieteikumus, idejas un arī kritiku. Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja vietniece, attīstības plānotāja Līga Bieziņa minēja, ka ik reizi iedzīvotāju iesaiste ir dažāda. Pašvaldība sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanā realizē saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu. Taču vienlaikus sabiedrības iesaiste tiek organizēta, stratēģiski izvērtējot katru individuālo projekta situāciju, tā posmus un vajadzības, kur, kad un kāda sabiedrības līdzdalība ir nepieciešama.

Prezentācijā kā viens no piemēriem tika minēts Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” (SAAP “Mežs”), kura plānošanas procesā pašvaldība saņēma teju 100 ideju un ieteikumu, kā izvēlēto lokāciju padarīt iedzīvotājam noderīgu. Tāpat arī kā spilgti piemēri tika minēta Vecpuišu parka un Jāņparka attīstība. Īpaši pēdējos gados Jāņparka apkaimē dzīvojošie ir izrādījuši interesi parka attīstībā, ieteikumi ir bijuši ilgtermiņā pārdomāti, lai padarītu parku arvien pievilcīgāku. Pāris gadu laikā Jāņparkā ir ne tikai sakopti celiņi, iestādīti stādījumi un ierīkots apgaismojums, šeit norisinās arī kultūras un citi pasākumi, kurus apmeklē ne tikai vietējās apkaimes iedzīvotāji. Šis ir lielisks piemērs, kā vietējā kopiena var padarīt savu apkārtni pievilcīgāku un patīkamāku!

Semināra otrajā daļā dalībnieki devās apskatīt dažādus objektus Valmierā – SAAP “Mežs”, Ziloņu ielu un Valmieras muzeja jauno ekspozīciju “de Woldemer”. Viena no grupām devās apskatīt arī nesen renovēto dienesta viesnīcu “Auseklis”, savukārt otra grupa apskatīja Valmieras Rūpniecības un eksporta parku. Katrā objektā dalībnieki varēja noskaidrot nianses par projektu tapšanu, sarunājoties ar darbu īstenotājiem. Īpaši augstu tika novērtētas SAAP “Mežs” zaļās zonas, iestādītie koki un apstādījumi, kas veido pārdomātu ainavu. Dienesta viesnīcā “Auseklis” visi novērtēja moderno vidi un viesnīcā pieejamās iespējas – velosipēdu novietnes pagrabā, plaša veļas telpa un atkritumu šķirošanas konteineri koplietošanas virtuvēs.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 70 pašvaldību darbinieki no visas Latvijas, vistālāko ceļu mērojot no Ventspils, Ludzas un citiem novadiem. Plaši apmeklētais pasākums liecina, ka seminārā apskatītā tēma ir aktuāla katrā pašvaldībā, tādēļ uzzināt vairāk par sabiedrības iesaisti un pēc tam redzēt dabā piemērus ar projektiem, kuros šie ieteikumi tika ņemti vērā, bija īpaši vērtīgi.

Semināru Valmieras novada pašvaldība organizēja kā vienu no Latvijas Pašvaldību savienības ieviestā Meža attīstības fonda projekta “Meža dienas 2023 Latvijas pašvaldībās – veidosim zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi sev apkārt!” semināriem, kuru mērķis ir  izglītot par meža apsaimniekošanu, meža un koku nozīmi klimata mērķu sasniegšanā, kā arī par koku, krūmu, parku, aleju, skvēru, meža parku, koku rindu nozīmi ainavā un arhitektūrā.

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri