Valmieras Ziņas

NĪN atvieglojumi atsevišķu kategoriju nodokļu maksātājiem Valmierā

Lasīšanas laiks: 5 min

Valmieras pilsētas pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām. NĪN atvieglojumu kategorijas un piešķiršanas kārtība noteikta ar 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.314  “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju

28.janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos Nr.314 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”, lai atbalstītu uzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus, kuru darbība tiek ietekmēta vai nav iespējama ārkārtējās situācijas laikā.

Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu nodaļu, kas nosaka, kādā veidā atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar ārkārtējo situāciju piešķirami NĪN atvieglojumi par 2021.gadu:

  • par ēku ar būves nosaukumu “Tirdzniecības centrs”, ar platību lielāku par 10 000 m2 un vismaz 10 tirdzniecības vietām vai pakalpojumu sniedzējiem – 50%;
  • par saimnieciskās darbības veikšanu Valmieras pilsētas pašvaldības telpās, nodrošinot sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumus par ēku un zemi – 70%;
  • ja īpašumā ir viesnīcas ēka – 90%;
  • ja īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēkas (lietošanas veids 1211), lietojumā ir  vasaras kafejnīca vai terase, vai  īpašumā esošās ēkas tiek iznomātas un izmantotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 70%;
  • par ēku, kas paredzēta dažādiem izklaides pasākumiem, izņemot spēļu zāles – 90%;
  • par ēkām vai telpu grupām, kas tiek izmantotas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai – 50%;
  • par ēkām vai telpu grupām, kas tiek izmantotas sporta pakalpojumu sniegšanai – 50%.

Tāpat ir atviegloti nosacījumi nodokļa maksātājiem, kuriem paredzēts atvieglojums par ražošanas ēkām. Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas tiek piemērots NĪN atvieglojums – 25% ar nosacījumu, ja taksācijas gada 30.jūnijā ir saglabāta ražošana.

Lai saņemtu iepriekš minētos NĪN atvieglojumus, nodokļa maksātājam no 2021.gada 1.marta  līdz 30.septembrim jāiesniedz motivēts iesniegums un nodokļa maksātājam – juridiskai personai – uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu. Iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Iesniegumu veidlapas”. Iesniegumu jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1.stāvā vai kastītē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas.

Atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir NĪN parādi, kas lielāki par 2 EUR un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas lielāki par 1000 EUR.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.314 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā” publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevējā “Latvijas Vēstnesis”.

NĪN atvieglojumi dažādām iedzīvotāju grupām

NĪN atvieglojumus 2021.gadā, līdzīgi kā iepriekš, varēs saņemt nodokļu maksātāju kategorijas par īpašumiem, kuros netiek veiktas saimnieciskās darbības:

  • vientuļie pensionāri, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, tas ir īpašumā vai valdījumā vismaz divus gadus un īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā – 50 % apmērā no NĪN summas;
  • personas ar I un II grupas invaliditāti, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, tas ir īpašumā vai valdījumā vismaz divus gadus, īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, neatkarīgi no pensijas apmēra – 50 % apmērā no NĪN summas;
  • pensionāri, kuri vecāki par 70 gadiem, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, tas ir īpašumā vai valdījumā vismaz divus gadus, īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā un pensijas apmērs kopā ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 90% no minimālās mēneša darba algas, kas 2021.gadā sastādīs 450 EUR – 25% apmērā no NĪN summas.

2021.gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” saņems arī personas, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss.

Atvieglojumi pēc saistošiem noteikumiem tiek piešķirti, pamatojoties uz personas iesniegumu. Personām ar I un II grupas invaliditāti jauns iesniegums jāiesniedz tikai atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā, bet personām ar beztermiņa invaliditāti jauns iesniegums nav nepieciešams. Lai fiziska persona saņemtu atvieglojumu par visu taksācijas gadu, iesniegumus Valmieras pilsētas pašvaldībā aicinām iesniegt līdz 2021.gada 31.martam.

NĪN atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība

NĪN atvieglojumi iepriekšējā apmērā saglabāti nodokļu maksātāju kategorijām par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība un kuri minēti saistošo noteikumu III.nodaļā – par jaunuzceltām un atjaunotām ēkām, būvniecības stadijā esošām daudzdzīvokļu mājām, jaunizveidotiem komersantiem, nodokļa maksātājam par īpašumu, ja tajā tiek veikta regulāra filmu demonstrēšana, nodokļa maksātājam par īpašumu, kura ēkas ir iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, ja veikta ēkas pārbūve.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pārliecināties par iepriekšējo periodu NĪN nomaksu, pretējā gadījumā atvieglojumi netiks piešķirti.

Ar visām NĪN atvieglojumu kategorijām iespējams iepazīties saistošajos noteikumos mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi” un likumi.lv.

Aicinām pieteikties paziņojumam e-pastā

Aizvien vairāk iedzīvotāji izmanto iespēju nodokļu maksāšanas paziņojumu saņemt e-pastā un par NĪN norēķināties internetbankā. Pieteikties paziņojuma saņemšanai e-pastā un norēķināties par NĪN var portālā www.e-pakalpojumi.lv, sadaļā “Nekustamais īpašums” vai iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldībā.

NĪN maksājumiem pārcelti termiņi

28.janvāra domes sēdē pieņemts lēmums 2021.gada 31.marta un 17.maija NĪN maksājuma termiņus pārcelt uz 2021.gada 16.augustu.

NĪN apmaksa “Maxima” veikalos no februāra

 Tāpat informējam, ka valmieriešiem no februāra iespējams veikt NĪN apmaksu “Maxima” veikalu kasēs, uzrādot maksāšanas paziņojumu ar svītrkodu. Plašāka informācija šeit.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valmieras pilsētas pašvaldības nodokļu (nodevu) ekonomisti Ilzi Ķirsi, rakstot e-pastu ilze.kirse@valmiera.lv vai zvanot pa tālruni 64207128 vai 64207856.

Aktuālais jautājums

Vai jums traucē mācību transporta līdzekļu pārvietošanās Valmieras ielās?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas zemes ierīkotāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: - nodrošināt ar zemes ierīcību saistīto jautājumu risināšanu Pašvaldības Brenguļu, Kauguru, Trikātas, Plāņu pagastu un Strenču pilsētas administratīvajās teritorijās; - organizēt nekustamā īpašuma formēšanas procesus (sadalīšana, apvienošana, pirmreizēja uzmērīšana, apbūves tiesību zemes plāna pasūtīšana mērniekiem, robežu apsekošana) virzību; - veikt ar adresāciju (zemes vienību, ēku un būvju) un nosaukumu piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu saistītos darbus; un ja Tev ir: - otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība zemes ierīcības jomā vai inženierzinātnēs; - teicamas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas prasmes; - kompetences: teicama analītiskā domāšana un organizatoriskās spējas; prasme plānot un organizēt savu darbu; - labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku; - vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: - darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; - stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 890 EUR līdz 1035 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); - darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; - profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas; - drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi „Pieteikums zemes ierīkotāja/-s amatam”, līdz 2022.gada 16.oktobrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Vadība / Administrēšana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-10-16

SIA „Firma Madara’89”- viens no lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas pārtikas mazumtirdzniecībā, piedāvā darbu pārdevējam (-ai) veikalā “top!” Strenčos,Valkas ielā 2. Galvenie darba pienākumi: Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība; Pircēju apkalpošana pie kases; Preču pieņemšana, pasūtīšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecības zālē; Preču realizācijas termiņu, marķējuma, kvalitātes, uzglabāšanas apstākļu un atbilstošas temperatūras kontrole. Prasības kandidātiem: Vēlama pieredze pārtikas tirdzniecībā; Precizitāte, atbildības sajūta. Piedāvājam: Veselības apdrošināšana; Papildus sociālās garantijas pēc nostrādāta gada; Svētku dāvanas; Atmaksātus papildatvaļinājumus; Profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas; Interesantu darbu stabilā uzņēmumā,mūsdienīgu darba vidi; Darba alga no EUR 650-700 (bruto); Darba laiks maiņās no plkst. 8.00-22.00. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: cv@madara89.lv, ar norādi – pārdevējs Strenčos,vai pieteikties personīgi pie veikala vadītājas,vai WhatsApp vai zvanot pa mob. tel.nr. +371 29906049. Profesija: MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Valkas iela 2, Strenči, Valmieras nov. Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Tirdzniecība / Mārketings Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-10-19 Kontaktpersona: CV sūtīt: cv@madara89.lv vai WhatsApp vai zvanot pa mob.tel.nr. 29906049 Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” aicina savā komandā GRĀMATVEDI Galvenie amata pienākumi: • ikmēneša apsaimniekošanas rēķinu sagatavošana • citu debitoru rēķinu izrakstīšana • debitoru uzskaite un kontrole • nākamo periodu izdevumu uzskaite un kontrole • citu nepieciešamo grāmatvedības uzdevumu izpilde Prasības kandidātiem: • augstākā vai profesionālā izglītība finansēs, grāmatvedībā vai citā atbilstošā specialitāte • zināšanas grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos • pieredze grāmatveža darbā pēdējo 3 gadu laikā • vēlama pieredze darbā resursu vadības sistēmā “Horizon”, kas tiks uzskatīta par priekšrocību • labas MS Office zināšanas • labas komunikācijas un sadarbības prasmes • spēja organizēt darbu, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus • teicamas latviešu un vēlamas labas krievu valodas zināšanas Piedāvājam: • atbildīgu darbu vienā no lielākajiem namu pārvaldīšanas uzņēmumiem Vidzemē • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu • pabalstu sistēmu dažādos nozīmīgos dzīves gadījumos • atalgojumu no EUR 1200 pirms nodokļu nomaksas Pieteikties līdz 2022.gada 19.oktobrim, sūtot CV un motivācijas vēstuli elektroniski uz namsaimnieks@v-nami.lv vai uz adresi: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. Informējam, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām. Tālrunis informācijai: 64207300. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

Mūsu partneri