Valmieras Ziņas

Nākotnes darbaspēks – kvalificēts, ar zināšanām vides izglītībā

Lasīšanas laiks: 3 min

Uzņēmums SIA “ZAAO” nākamajos piecos gados nodrošinās Valmieras tehnikuma skolēniem iespēju pilnveidot mācību procesā iegūtās zināšanas un meklēs iespējas, kā vides izglītībai kļūt par būtisku jomu ikvienā mācību programmā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kovala Sēne.

Lai nodrošinātu darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību, pilnveidotu skolēnu prasmes, kā arī kopīgi stiprinātu vides aizsardzības nozīmi izglītības procesā, š.g. 14.novembrī SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) un Valmieras tehnikums noslēdza sadarbības līgumu, kas paredz nodrošināt Valmieras tehnikuma audzēkņiem prakses iespējas, sadarbību profesionālo mācību programmu izstrādē un karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanā, piemēram, Ēnu dienās, mācību ekskursijās.

ZAAO nodrošina darba vietu vairāk nekā 170 Vidzemes iedzīvotājiem un, esot vienam no stabilākajiem darba devējiem, ir būtiska uzņēmuma iesaiste jauno speciālistu sagatavošanas procesā, jo tas ir kā ieguldījums ne tikai uzņēmuma, bet arī potenciālajā nākotnes darbaspēkā Vidzemē, kas ir svarīgi kopējai reģiona attīstībai.

Viens no galvenajiem savstarpējās sadarbības virzieniem, ko jau līdz šim ZAAO ir aktīvi īstenojis ar vairākām izglītības iestādēm, ir sadarbība mācību prakšu organizēšanā, kas jauniešiem sniedz ne tikai iespēju pilnveidot profesionālās kompetences, bet arī iegūt nepieciešamo pieredzi darba tiesisko attiecību uzsākšanā – sevis prezentēšanā darba intervijā, komunikācijas un sadarbības prasmju attīstībā. Savukārt ZAAO tā ir iespēja iepazīt nepārtraukti mainīgo nākotnes darbaspēku, lai spētu mainīties tam līdzi, jo kvalificēta darbaspēka piesaiste ir izaicinājums gan šobrīd, gan nākotnē.

Vides aizsardzība jau sen vairs nav tikai atkritumu apsaimniekošanas nozares darbības mērķis – tā ir sabiedrības atbildība, kopējas sadarbības virziens. Tādi pasākumi kā ilgtspējīga pārvaldība, aprites ekonomikas īstenošana, efektīva resursu izmantošana kļūst ar vien biežāka un pieprasītāka ikvienā nozarē. ZAAO var kļūt par vietu, lai to pilnveidotu, uzsver uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis:

“Ņemot vērā, ka ZAAO 25 gadu laikā ir spējis izveidot infrastruktūru, kurā uzskatāmi var redzēt vides aizsardzības pārvaldības procesus, sadarbības stiprināšana ar Valmieras tehnikumu ir būtisks solis, lai varētu ieviest praktiskā vidē balstītu mācību procesu, kā arī kopīgi rast iespēju pieaugušo profesionālās izglītības pilnveidē, uzlabojot Vidzemes uzņēmumu speciālistu zināšanas.”

Līdz šim abām pusēm veidojusies veiksmīga sadarbība ne tikai mācību prakšu un ekskursiju rīkošanā, bet ir sperts arī pirmais solis vides izglītības virzienu attīstībā, jo ZAAO kopīgi ar Valmieras tehnikumu pagājušajā nedēļā uzsāka Erasmus+ projekta “Green Pro” īstenošanu, kas paredz audzēkņu “zaļo prasmju” pilnveidi un izmantošanu.

ZAAO ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kura darbības nodrošināšanā iesaistīti dažādu jomu speciālisti. Lai nodrošinātu darba vidē balstītu zināšanu ieguvi nozares speciālistiem, ZAAO ir noslēgti sadarbības līgumi ar Valmieras tehnikumu, Smiltenes tehnikumu, Vidzemes Augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Ikvienam skolēnam, studentam ir iespēja pilnveidot iegūtās zināšanas, piesakoties praksē ZAAO, sūtot pieteikumu un motivācijas vēstuli uz darbs@zaao.lv.

Foto: Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša un ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri