Valmieras Ziņas

Līdzdalības budžets – iesaki infrastruktūras attīstības vajadzības pašvaldībai

Lasīšanas laiks: 3 min

Kopā 30 000 EUR pašvaldības budžeta šogad ir paredzēti iedzīvotāju ieteiktu infrastruktūras projektu attīstīšanai. Tādēļ Valmieras novada pašvaldība līdz 18. septembrim aicina novada iedzīvotājus un biedrības tiešā veidā iesaistīties novada attīstībā un aktivitātē “Līdzdalības budžets” ieteikt idejas infrastruktūras attīstības vajadzībām, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece, Attīstības plānotāja Līga Bieziņa.

Plašāka informācija un idejas pieteikuma veidlapa ir pieejama Valmieras novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Līdzdalības budžets”. Līdzdalības budžetam tiek gaidītas infrastruktūras uzlabošanas idejas ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību, kuru ieviešana paredzēta pašvaldībai piederošā publiskā ārtelpā un kuru kopējās īstenošanas izmaksas no idejas līdz pilnīgam izpildījumam būs robežās no 10 000 līdz 30 000 EUR. Lai projekta idejas pieteikums būtu veiksmīgi sagatavots, ņem vērā šādus ieteikumus: 

  • pārliecinies, vai Tevis plānoto infrastruktūras attīstības ideju esat paredzējuši ieviest Valmieras novada pašvaldībai piederošā īpašumā. Visērtāk, to iespējams izdarīt, atverot tīmekļa vietni kadastrs.lv un atrodot plānoto projekta realizēšanas vietu vietnes sadaļā “Kartes”. Tur sniegtā informācija par attiecīgo zemes vienību, parāda gan tā kadastra apzīmējumu, gan platību, gan īpašuma piederību; 
  • plānojot projekta realizēšanu un sastādot projekta idejas tāmi, apsver, vai projekta ilgtspējas nodrošināšanai nav nepieciešama arī videonovērošana. Ja tas tā ir, tās noteikti būs papildu tāmē iekļaujamas izmaksas; 
  • plānojot projekta ilgtspēju, pārdomā arī attīstītās infrastruktūras turpmāko uzturēšanu – ja tāda nepieciešama, kurš to darīs, kādas ir aptuvenās izmaksas; 
  • ja projekta ideja saistīta ar būvniecību, ļoti iespējams, būs nepieciešams izstrādāt arī būvniecības dokumentāciju. Ja tā saistīta ar izmaksām, arī šīs izmaksas iekļaujamas kopējā projekta idejas tāmē; 
  • pārliecinies, vai plānotajai infrastruktūrai ir nepieciešamas kādas komunikācijas, piemēram, elektrība. Ja tas tā ir, svarīgi apsvērt, vai tā ir pieejama, kādā veidā tā tiks piesaistīta; 
  • darba un dažādu materiālu izmaksas šobrīd ir ļoti mainīgas. Ir grūti prognozēt kopējās projekta izmaksas. Tādēļ izmaksu aprēķināšana jāveic ļoti piesardzīgi. Ieteicams paredzēt rezervi. Arī pakalpojumu sniedzēju, preču un materiālu piegādātāju cenu aptaujas ir ļoti noderīgs instruments pēc iespējas pilnīgākai projekta tāmes sastādīšanai. 

Projekta idejas pieteikuma sagatavošanā ar padomu labprāt palīdzēs Valmieras novada pašvaldības speciālisti. Tādēļ lūdzam sazināties ar pašvaldības Attīstības nodaļu, Līgu Bieziņu pa tālruni 26495997 vai e-pastā liga.biezina@valmierasnovads. Praktiskus padomus projektu jautājumos labprāt sniegs arī pašvaldības Projektu vadības nodaļa, Maija Zālamane pa tālruni 64207141.

Valmieras novada pašvaldība atgādina arī, ka idejām, kas neprasa tik lielus finansiālus ieguldījumus, kas ir vērstas uz sabiedrisko labumu un veicina kopienas attīstību, neformālas iedzīvotāju grupas, biedrības un nodibinājumi līdz 15. septembrim var pieteikt projektus iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā un lūgt līdz 1000 EUR pašvaldības finansējumu. Plašāka informācija www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss”. 

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri