Valmieras Ziņas

Jauniešu deju kolektīvs “Sadancis” ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem

Lasīšanas laiks: 2 min

Tāpat kā ikviens koris un deju kolektīvs, arī Valmieras novada jauniešu deju kolektīvs ”Sadancis” piecus gadus ir cītīgi gatavojies neskaitāmos mēģinājumos, koncertos un skatēs, lai jau šīs nedēļas beigās varētu doties uz Rīgu un būt daļa no gaidītākajiem dziedātāju un dejotāju svētkiem.

Kolektīvs ir parādījis augstus rezultātus un ieguvis  iespēju piedalīties Latviešu skatuviskās dejas lielkoncertā “Balts”, Deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”, kā arī Noslēguma koncertā “Kopā Augšup” Mežaparka Lielajā estrādē. Šogad XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki būs īpaši, jo tiks atzīmēta to 150 gadu jubileja un dejotāji ir neizsakāmi priecīgi, ka varēs būt daļa no tiem.

Taču pirms lielajiem svētkiem JDK ”Sadancis” paspēja piedalīties vēl kādos grandiozos dejotāju svētkos – deju kolektīvu fināla konkursā. 17. jūnijā Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā pārtapa par koncertzāli, kur visas dienas garumā gaisā virmoja satraukums, pacilātība un lepnums. Deju kolektīvu fināla konkurss ir krāšņs koncerts, kurā var baudīt katra kolektīva labāko sniegumu. Tā ir iespēja vienuviet redzēt Latvijas skatuviskās dejas izcilību, kur savu vērtējumu dod starptautiska žūrija no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas.

JDK ”Sadancis” bija viens no 16 A grupas kolektīviem, kas pieņēma izaicinājumu piedalīties konkursā. Jāteic, ka uzaicināti tika tikai tie kolektīvi, kuri deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skatē ieguva augstāko pakāpi. To var saukt par izaicinājumu, jo konkursā var piedalīties tikai ar vienu deju no obligātā repertuāta, bet papilus lieliskā kvalitātē jāsagatavo vēl divas dejas pēc brīvas izvēles. Kā vienu no dejām ”Sadancis” izvēlējas horeogrāfa Krišjāņa Šimja jaunradīto “Spēka Elpa”, kas kopā ar vēl 10 kolektīviem tiks izdejota deju lielkoncertā “Balts”, otrā deja bija dejotājiem iemīļotā Elgas Drulles horeogrāfija “Mana dzimtene jaukā”, kas izpelnījās lielas ovācijas un atzinīgu vērtējumu no skatītājiem. Savukārt, trešajai dejai tika pieaicināta TDA Rotaļa vadītāja un horeogrāfe Diāna Gavare, lai uzstādītu savu horeogrāfiju dejai “Es par bēdu nebēdāju”. Kolektīva sniegums tika novērtēts ar atzinības diplomu par piedalīšanos, kas nebūt nav slikti, jo, salīdzinot ar repertuāra pārbaudes skati, kas norisinājās 6. maijā, kolektīva kopējais sniegums tika uzlabots.

Nedēļu pirms XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem ”Sadancis” ir aizvadījis meģinājuma zālē, apgūstot deju jaunos zīmējumus, kas kopā ar citiem kolektīviem būs jāīsteno deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”. Svētku sajūta jau virmo gaisā, kā arī manāms patīkams satraukums! Dejotāji ar nepacietību gaida tikšanos ar visiem svētku dalībniekiem un koncertu apmeklētājiem, lai vienotos kopīgā dejā un dziesmā.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri