Valmieras Ziņas

Jaunie saistošie noteikumi paredz iespēju samazināt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu

Lasīšanas laiks: 2 min

12.maijā stājās spēkā jauni Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.343 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā”. Noteikumi paredz iespēju, ka individuālajām Valmieras mājsaimniecībām, kam noslēgts līgums par dalītu atkritumu vākšanu, atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” (ZAAO) drīkst samazināt nešķiroto atkritumu izvešanas biežumu, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Individuālo dzīvojamo māju īpašnieku pienākums ir slēgt līgumu ar apsaimniekotāju par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā sešas reizes gadā. Taču, ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītā savākšanas sistēmā un tiek nodrošināta īpašumā radīto atkritumu (plastmasa, papīra, metāla, stikla iepakojums) dalīta savākšana, ZAAO drīkst samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu. Šādā gadījumā ZAAO var noteikt, ka atkritumu izvešana notiek divas reizes retāk.

Vienlaikus noteikumi paredz, ka jebkura atkritumu radītāja pienākums ir norēķināties par saņemtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Nešķirotos sadzīves atkritumus drīkst ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar ZAAO ir paredzēta konkrētās mājsaimniecības apkalpošanai. Ir aizliegts ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem vai kas ir citu personu īpašumā. Ir aizliegta arī sadzīves atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās, patvaļīga atkritumu izgāztuvju ierīkošana, grāvju un ūdenstilpju aizbēršana, atkritumu aprakšana, kā arī atkritumu sadedzināšana. 

Noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā” par ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākumu paredz iesaistīšanos dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem (Eko punkti), vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (Eko laukumu).

Jaunie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā bijušos pašvaldības saistošos noteikumus Nr.119 “Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā”. Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma. Jaunie noteikumi aktualizē iepriekšējos saistošajos noteikumos reglamentēto atkritumu apsaimniekošanas kārtību atbilstoši aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ar jaunajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā” iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie notiekumi” – “Atkritumu apsaimniekošana”. Informācija par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieteikšanu vai maiņu pieejama, zvanot ZAAO pa tālruni 64 281 250, rakstot e-pastu zaao@zaao.lv vai ZAAO mājaslapā www.zaao.lv.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri