Valmieras Ziņas

Janvārī vietām siltumenerģijas tarifi samazinājušies, pateicoties dabasgāzes cenas kritumam

Lasīšanas laiks: 4 min

Siltumenerģijas komersantiem, kuriem dabasgāzes līgumi noslēgti uz īsu termiņu vai par mainīgu cenu, tarifi janvārī ir samazinājušies. Savukārt vairākiem komersantiem, kuriem šķeldas cena iepriekšējos mēnešos bijusi nemainīga, līdz ar gadu miju cena pārskatīta, rezultātā tarifiem pieaugot. Apdzīvotās vietās, kur ražošanā izmanto dabasgāzi, tarifi joprojām ir augstāki, salīdzinot ar tām vietām, kur ražošanā izmanto šķeldu vai granulas. Mājsaimniecībām līdz š.g.30.aprīlim joprojām tiek piemērots valsts atbalsts, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Š.g. janvārī ir vērojams atšķirīgs tarifu diapazons dažādās Latvijas apdzīvotās teritorijās, ko būtiski ietekmē izvēlētais kurināmā veids siltumenerģijas ražošanā. Siltumenerģijas komersantiem, kuri ražošanā izmanto šķeldu vai granulas, tarifi š.g. janvārī pamatā ir robežās 75–120 EUR/MWh, dažos gadījumos pārsniedzot minēto robežu, sasniedzot pat 200 EUR/MWh. Savukārt tiem, kuri siltumenerģiju ražo no dabasgāzes, tarifu diapazons lielākoties ir 140–220 EUR/MWh, vien dažos gadījumos nedaudz pārsniedzot minēto slieksni.

Salīdzinot ar apkures sezonas sākumu (01.10.2022.) diapazons siltumenerģijas tarifiem, kur ražošanā izmanto dabasgāzi, ir samazinājies, bet tajos gadījumos, kur ražošanā izmanto šķeldu, tarifu diapazons ir plašāks. Lielākas diapazona izmaiņas galvenokārt saistītas ar jauniem noslēgtiem šķeldas piegādes līgumiem. Pārsvarā tie ir komersanti, kuriem ilglaicīgi šķeldas cena bijusi nemainīga un, kas pārskatīta brīdī, kad tās cena ir augstāka par iepriekšējo.

Janvāri zemāki siltumenerģijas tarifi ir piemēroti 11 Latvijas apdzīvotajās teritorijās, bet augstāki – septiņās. Siltumenerģijas tarifu samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas kritumu biržā, tikai dažās apdzīvotās teritorijās tarifu samazinājums ir, pateicoties zemākai biomasas cenai.

“Izmaiņas tarifos primāri nosaka kurināmā cenas un, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, kurināmā īpatsvaram tarifā ir lielāka ietekme. Šobrīd gan dabasgāzes, gan šķeldas resursu tirgū ir vērojams cenu samazinājums. Tomēr pāragri prognozēt situācijas attīstību, lai varētu apgalvot, ka dabasgāzes tirgus ir stabilizējies un energoresursu cenas samazināsies ilgtermiņā. Dabasgāzes cenas kritumu decembrī ietekmējusi gan āra gaisa temperatūra, gan arī epidemioloģiskā situācija Ķīnā, kuru rezultātā viens no lielākajiem dabasgāzes patērētājiem pasaulē – Ķīna šobrīd uzrāda pieprasījuma samazināšanos. Ja situācija ar Ķīnas ekonomiku tuvāko mēnešu laikā uzlabosies, pieprasījums pēc dabasgāzes ražošanas procesu nodrošināšanai augs, kas var atkal radīt arī dabasgāzes cenas pakāpenisku pieaugumu,” stāsta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītāja Alda Ozola.

SPRK priekšsēdētāja norāda, “Ja pašreizēja situācija dabasgāzes tirgū saglabājas līdz pat apkures sezonas beigām, daļai komersantu var prognozēt siltumenerģijas tarifu samazinājumu, kuriem dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī ir noslēgti dabasgāzes piegādes līgumi uz īsu laika periodu.”

Apkopojot datus uz š.g. janvāri, 12% siltumenerģijas tarifu ir zem valsts atbalsta sliekšņa (68,00 EUR/MWh) – diapazonā no 46 EUR/MWh līdz 60 EUR/MWh. Salīdzinājumā ar citiem tik zems tarifs pārsvarā ir tiem komersantiem, kam tarifs nav pārskatīts vairākus gadus. Daļa no šiem komersantiem ir iesnieguši SPRK pilnos tarifu projektus izskatīšanai, kas ietver visu komersanta izmaksu vērtēšanu. Proti, ne vien kurināmā izmaksu (kā tas ir komersantu pašu noteikto tarifu gadījumā), bet arī nolietojuma, remontdarbu izmaksu vērtēšanu, nodotā siltumenerģijas apjoma izmaiņas u.c. Tipiski pilna tarifa projektā iekļauto izmaksu vērtēšanu komersanti veic reizi 3–5 gados.

Lai arī tirgus tendences rāda, ka kurināmā cenas gan biomasai (šķelda, granulas), gan dabasgāzei samazinās, tiem komersantiem, kuriem tarifi nav ilglaicīgi pārskatīti, līdz ar jauna kurināmā piegāžu līguma slēgšanu, kurināmā cenas rezultātā būs augstāka par iepriekš līgumā iekļauto. Attiecīgi tajās apdzīvotajās teritorijās, kur pašlaik tarifs ir zemāks, jārēķinās ar iespējamām tarifa izmaiņām.

Ievērojot energoresursu cenu pieaugumu, kas jo īpaši ietekmē apkures izmaksas, no 2022.gada. 1.oktobra lietotājiem ir pieejami paplašināti atbalsta pasākumi siltumenerģijas tarifu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecību lietotājiem. Proti, siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Šobrīd vērtēšanā daļa tarifu iesniegti ar samazinājumu, bet daļa ar pieaugumu. Uz 12.01.23. SPRK izvērtēšanā ir vairāk nekā 30 tarifu projektu. No vērtēšanā esošajiem, tarifu samazinājumi februārī plānoti Babītē, Alūksnē, Aizkrauklē, Daugavpilī, Ogrē, daļā Ventspils novada u.c., bet pieaugumi tuvākajā laikā gaidāmi – Salaspilī, Ropažos un citviet. Ar visiem iesniegtajiem tarifu projektiem var iepazīties SPRK sadaļā “Iesniegtie tarifu projekti”.

Kopumā pagājušajā gadā SPRK pieņēmusi ap 150 lēmumu par siltumenerģijas tarifu izmaiņām, tajā skaitā daļai komersantu tarifi mainījušies vairākkārt.  

Cita mājsaimniecībām noderīga informācija:

  Vairāk par mums uzzināsi šeit: www.vid.gov.lv VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281) izsludina konkursu uz Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu riska novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku) Iespēja strādāt Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Vamierā, Jēkabpilī vai Rēzeknē. Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā. Ja Tev ir: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; zināšanas/izpratne par kapitālsabiedrību finanšu un/vai pārrobežu darījumu analīzi; prasme analizēt liela apjoma un daudzveidīgu informāciju; ļoti labas angļu valodas zināšanas; pamatprasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel un PowerPoint; atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; nevainojama reputācija. Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un: analizēt uzņēmumu finanšu rādītājus un identificēt uzņēmumu ienākuma nodokļa riskus transfertcenu jomā, lai īstenotu pasākumus, kas veicinās nodokļu maksātāju nodokļu saistību izpildi izvērtēt nodokļu maksātājuiesniegumus iepriekšējas vienošanās noslēgšanai par darījuma tirgus cenas noteikšanu, sagatavot lēmumus un iepriekšējas vienošanās līgumus par darījuma tirgus cenas noteikšanu; sagatavot un aizstāvēt argumentētu viedokli transfertcenu lietās, kas tiek izskatītas savstarpējā saskaņošanas procedūrā ar citu valstu nodokļu administrācijām un starptautiskajā arbitrāžā (padomdevējkomisijā), lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu saistīto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumos; sagatavot lēmumu projektus par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņa vai sagatavošanas prasību neievērošanu; izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus nodokļu maksātājiem, iestādēm un organizācijām. izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, sagatavot uzziņas nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam: stabilu atalgojumu, mēnešalga no 1399 līdz 1799 EUR (bruto), pārbaudes laikā līdz 1599 EUR, atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes ilguma attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; iespēju piedalīties dažādās, tostarp starptautiskās, apmācību programmās; sociālās garantijas; attālināta darba iespējas; elastīgu darba laiku; veselības apdrošināšanas polisi; papildatvaļinājuma dienas. Priekšrocības pretendentam ar: akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai komerczinībās un administrēšanā, vai tiesību zinātnē; pieredzi nodokļu administrēšanā vai uzņēmējdarbībā, vai finanšu vadībā, vai finanšu analīzē, vai grāmatvedībā, vai auditā vai tiesību zinātnē ne mazāk kā divi gadi; zināšanām/izpratni par transfertcenām un/vai pastāvīgajām pārstāvniecībām. Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga; Pasta iela 11, Bauska; Rīgas iela 4/6, Daugavpils; Jūras iela 25/29, Liepāja; Dzintaru iela 18, Ventspils; Beātes iela 49, Valmiera; Draudzības aleja 2, Jēkabpils; 18.novembra iela 16, Rēzekne. Pēc pārbaudes laika ir iespēja strādāt attālināti. Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz NNVP_SDRND_GNI_2v_Vards_Uzvards”. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr. +371 67122633. Papildu informāciju par Personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē Personas datu apstrāde VID un par VID atlases procesa privātuma politiku VID var iegūt tīmekļa vietnē Privātuma politika. Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru +371 67121548. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru +371 67122633 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”. Profesija: GALVENAIS NODOKĻU INSPEKTORS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 49, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Tālrunis: 67122633 E-pasts: vid.konkursi@vid.gov.lv Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. AICINĀM SEZONAS DARBĀ: Atkritumu savācēju (9611 01)  PIEDĀVĀJAM: Pilnu darba slodzi uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.augustam; Labus darba apstākļus; Bruto atalgojumu no 750 EUR mēnesī; Piemaksas par papildus darba apjomu; Degvielas izdevumu kompensācija darbinieka nokļūšanai uz darbu; Sociālās garantijas; ; Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzsākot darbu; Transporta bāzes vieta: Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov.; Ģimenei draudzīgu darba vietu. PIENĀKUMI: Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu; Pārvietojot konteinerus (fizisks darbs) ievērot darba drošības noteikumus; Strādājot lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus; Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru.  PRASĪBAS: Vidējā vai pamatizglītība; Godprātīga attieksme pret darbu un kolēģiem; Komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu apkalpošanu. PIETEIKTIES: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesūtīt e-pastā darbs@zaao.lv līdz 2023.gada 6.jūnijam Tālrunis informācijai: 26207402 Pateicamies par atsaucību! Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201. Profesija: ATKRITUMU SAVĀCĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Personāla Speciālists Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Mūsu partneri