Valmieras Ziņas

Ideju birums – tagad jāķeras pie īstenošanas: noslēgušās Valmieras un novadu domrades

Kamēr daudzi valmierieši un pilsētas viesi piedalījās vai apmeklēja Simjūda tirgu, grupiņa aktīvistu sestdien, 24.oktobrī, devās uz Valmieras Kultūras centru, lai klātienē piedalītos noslēdzošajā Valmieras domradē. Pēc kārtas šī bija jau piektā domrade, septembrī un oktobrī notika Burkānciema, Pārgaujas, Jāņparka un Zvirgzdukalna domrades. Visas pilsētas domrades vadīja Āris Ādlers, apkaimju attīstības eksperts. Tās notikušas, pateicoties Valmieras novada fonda (VNF), Valmieras pilsētas pašvaldības un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. Līdzīgas domrades notikušas arī apkārtējos novados. Visu domražu mērķis ir aktivizēt apkārtnes iedzīvotājus, aktualizēt viņu vajadzības un redzējumu, kā arī palīdzēt idejas novest līdz realizācijai.

Centra domrade sākās ar Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieka Ričarda Gailuma uzrunu un pateicību Valmieras Novada fondam un klātesošajiem, kas ziedoja sestdienas brīvo laiku, lai risinātu visai sabiedrībai aktuālas problēmas. Svarīgi ir iet, runāt un darīt, nevis latviešiem raksturīgajā pieticībā dīvānā bubināt: „Ko tad es, es jau neko…”

Arī VNF pārstāve Gundega Siliņa uzsvēra ikviena iespēju ne tikai idejas palaist gaisā, uzrakstīt uz papīra vai datorā, bet realizēt tās dzīvē. Līdz š.g. 1.novembrim savu ideju var iesniegt VNF projektu konkursā „Sev, tev, novadam” un saņemt līdz pat 5000 eiro idejas īstenošanai.

Valmieras centra domradē piedalījās 16 dalībnieki, pārstāvētas bija visas vecuma grupas. Katrs iepazīstināja ar sevi un īsumā pastāstīja, kas viņam ir Valmieras centrs. Vienam centrs asociējās ar sirdi, Marijas kundze uzskatīja, ka, piemēram, Valmieras Kultūras centru var pārcelt arī uz Burkānciemu, bet vēsturisko centru pārcelt nevar! Citi uzsvēra, ka Valmieru veido nevis teritorijas un mikrorajoni, bet paši cilvēki. Būtībā Valmiera jau nav nemaz tik liela (diametrā vien 6 kilometri), centrs un tā infrastruktūra ir svarīga ikvienam valmierietim, apkārtējo novadu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Domrades dalībnieki savas idejas vispirms individuāli uzrakstīja uz līmlapiņām, lai pēc tam, diskutējot ar citiem, vienotos par svarīgākajām. Sadaloties divās darba grupās, katra grupa izvirzīja cilvēku, kas prezentēja apspriestās idejas. Pirmā uzstājās domrades jaunākā dalībniece Samanta. Viņas pārstāvētajā grupā kā prioritāte tika izvirzīta integrētu centra parku izveide. Tie varētu būt vairākās vietās – Vecpuišu parkā, pie Dzirnavu ezeriņa un citur. Svarīgi, lai šajos parkos būtu padomāts par visiem vecumiem, tāpēc tur nepieciešamas gan šūpoles, gan āra trenažieri, soliņi, puķu dobes, miskastes un urnas suņu ekskrementiem. Otra grupas ideja ir rīkot dažādas aktivitātes: „Iepazīsti pilsētu!”, „Nāc ārā!” u.c. Līdzīgi domradēm arī turpmāk vajadzīgas publiskas sarunu vietas iekštelpās un ārā, kur satikties līdzīgi domājošajiem. Trešā Samantas prezentētā ideja – foto vietas Valmierā. Tādas ir daudzās pilsētās, bet Valmierā pagaidām šis jautājums klibo, lai gan skaistu vietu pilsētā netrūkst.  Šādas foto vietas varētu būt gan pastāvīgas, gan mainīgas. Kā potenciālās vietas selfijiem un citām foto aktivitātēm tika pieteikts Vecpuišu parks, Valterkalniņš, Dzirnavu ezeriņa promenāde, Vidzemes Augstskola un skulptūra „Valmieras puikas”.  Jāsāk ar mazumiņu, lai ideju padarītu lielu!

Otras grupas pārstāvis Normunds savā prezentācijā pievērsās Valmieras centra identitātes meklējumiem. Tie varētu būt dažādi vides objekti, foto siena, videoprojekcijas, mājīga infrastruktūra visām paaudzēm. Lai gan gadalaiku atšķirības ir arvien mazāk izteiktas, vajadzētu padomāt arī par sezonalitāti, piemēram, aukstajā laikā ziedu apļa vietā – ledus skulptūru! Šīs grupas ieteikums ir arī popularizēt mazāk zināmus gājēju un velo maršrutus, mazināt auto satiksmi Valmieras centrā, izveidot gājēju ielu, auto stāvlaukumu pārvirzīt vairāk uz nomalēm, tā vietā ierīkojot mazas kafejnīcas.

Kā atzina domrades vadītājs Āris Ādlers, Centra domrade bija visdinamiskākā, bet ne mazāk spraiga bija arī Lielā domrade, kas šajos Covid-19 piespiedu apstākļos notika Zoom platformā šajā pašā sestdienas pēcpusdienā, katram komunicējot no sava datora. Šajā domradē piedalījās 50 dalībnieki, visu tehnisko darbu operatīvi paveica Artis Krists Mednis. Lielās domrades mērķis – aktīvajiem iedzīvotājiem dot iespēju vienam otru iepazīt Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novados un Valmieras pilsētā, kā arī atrast savstarpējas sadarbības veidus un dalīties pieredzē.

VNF vadītāja Patricija Siliņa izteica nožēlu, ka Lielā domrade nedrīkst notikt klātienē, tomēr šis ir labs risinājums, kā satikties visiem aktīvistiem. Viņai pievienojās arī Mazsalacas domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, piekrītot, ka šāds formāts kļūst normāls un pieņemams, jo liela sabiedrības daļa ar tehnoloģijām jau ir uz „tu”. Viņš arī pateicās visiem dalībniekiem, kas savu privāto sestdienas laiku atvēlējuši lielāka kopējā labuma radīšanai. Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums izteica cerību, ka pēc īsāka vai garāka laika daudzas idejas redzēsim īstenībā.

Tālāk zināmā secībā sekoja apkaimes grupu prezentācijas. Katras grupas pārstāvim 3 minūtēs bija jāizstāsta savas apkaimes galvenās idejas.

Burtnieku novada idejas prezentēja Ginta Bergmane. Kā galvenais uzdevums tika izvirzīts Matīšu pagasta tūrisma kartes izveidošana, iekļaujot arī kultūrvēsturisko objektu sakopšanu, slēpņošanu utt., kā arī Jēkabkalna sakopšana.

Burkānciemu pārstāvēja Undīne Blumberga, viņu papildināja Agnija un Ilmārs. Viņu prioritāte – Burkānciema apkaimes biedrība, informatīvu zīmju izstrādāšana ātruma ierobežojumiem un Burkānciema muzikālo svētku turpināšana. Šādi svētki notiek jau divus gadus, un tie pulcē apkaimes iedzīvotājus, kuri mīl mākslu, mūziku, dzeju.

Naukšēnos idejas esot virmojušas ne pa jokam, ar nozīmīgākajām iepazīstināja Kadrija Mičule. Vissvarīgākais esot apzināt un aktivizēt naukšēniešus, iepazīt vienam otru un saimniecības. Ir ideja gan par velo nomu un ciemata svētkiem, par tirgus placi gan fiziski, gan virtuāli, par jaunu estrādi un uzlabojumiem Piksāru baznīcā.

Ar pārgaujiešu idejām dalījās Agita Lapsa, akcentējot 3 galvenos virzienus. Pārgaujieši grib savus svētkus, kas varētu notikt arī Valmieras pilsētas svētku ietvaros, vajadzētu izstrādāt Pārgaujas tūrisma maršrutus un ir doma rīkot dažādas radošās darbnīcas: „Gastronomiskā Pārgauja”, „Amatnieku Pārgauja”, „Mākslinieki un literāti Pārgaujā” u.c. Kā atbilstošas, bet novārtā atstātas vietas ir Amatnieku parks un vecais ūdenstornis pie dzelzceļa stacijas.

Kā atzina Kocēnu novada domrades pārstāvis Jānis Vītols, viņu domradē dalībnieku esot bijis maz, bet idejas grandiozas: pievērsties Mazbriedes krastu apgūšanai, ierīkojot dabas takas, uzstādot ūdensratu utt. Savukārt Bērzainē nepieciešams apzināt vēsturiskos objektus un notikumus.

Jāņparku pārstāvēja Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums. Arī šajā domradē esot bijis ideju birums. Kā norāda pats vietas nosaukums, svarīgi ir labiekārtot pašu Jāņparku: ierīkot puķu dobes, šaha galdiņus senioriem, celiņus velosipēdistiem un skrituļotājiem, novērtēt koku stāvokli, izveidot informācijas stendu… Otrs svarīgākais virziens – Gaujas krastu apguve un izmantošana dažādās sezonās: dabas takas, pludmale vasarā, slēpošanas trase ziemā (ja tādas vēl būs). Apsveicami, ka pamats šai domradei jau ir: izveidota sava Whatsapp grupa, par vēstures jautājumiem uzrunāts un atsaucies Tālis Pumpuriņš, arī konsultants par kokiem. Tā turpināt!

Valmieras Centra domradi īsi un lakoniski prezentēja Samanta Lapinska. Šīs idejas jau tika akcentētas raksta sākumā. Ar Rūjienas domrades darbu iepazīstināja Līga Martinsone. Rūjienā bijis izteikts pašvaldības darbinieku pārsvars un vairāk ideju, kurām nav nepieciešami lieli projekti, bet kurus var realizēt paši iedzīvotāji: grāmatu apmaiņas skapji pagastos, atpūtas soliņi vecāka gadagājuma cilvēkiem, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu uzlabošana un labiekārtošana.

Valmieras Zvirgzdukalna domrades idejas prezentēja Svetlana Jodo. Tā kā šajā mikrorajonā ir daudz piecstāvu māju, ļoti aktuāla problēma ir iekšpagalmu labiekārtošana un uzturēšana kārtībā, zaļās zonas sakopšana. Svetlana atzina: „Daudz var darīt paši iedzīvotāji, atliek vien izrādīt iniciatīvu un aktivizēties, rīkot talkas, jo paši esam saimnieki savā mikrorajonā, savā pagalmā. Bet bieži vien notiek aizbildināšanās ar kopīpašumu, tiek gaidīta palīdzība no malas.”

Beverīnas novada domradē piedalījušies vien 5 dalībnieki, viņus pārstāvēja Marija Melngārša. Svarīgi ir izveidot tūrisma informācijas centrus Trikātā un Brenguļos, aktuāla ir arī auto stāvvieta Brenguļos un urnas suņu ekskrementiem.

Prezentācijas noslēdza Sandra Zondaka no Mazsalacas, kur skaita ziņā bijis vislielākais dalībnieku skaits. Mazsalacas novadā svarīgi izveidot novadu karti un sakopt kultūrvēsturiskās vietas, tajā skaitā arī slavenu novadnieku atdusas vietas. Aktuāli ir arī rotaļu laukumi, animācijas un gleznošanas darbnīcas bērniem, bet pieaugušajiem – lekciju cikli par dažādām tēmām. Vēl problēmu sagādā nokļūšana uz Skaņokalnu.

Uzklausot 11 prezentācijas, Lielās domrades vadītājs Āris Ādlers atzina, ka tas bijis fantastisks ceļojums pa Valmieru un apkārtējiem novadiem! Tālāk aktuāls kļūst jautājums, kas un kā šīs idejas realizēs.

Āris klātesošos iepriecināja ar nelielu bonusiņu – tā kā klātienes brančs izpalika, katrs dalībnieks varēja izvēlēties pusdienas 7 eiro apmērā kādā no oktobra dienām sev tuvākajā kafejnīcā: “Miks” Mazsalacā, “e.d.a.” Rūjienā vai “Jauna Saule” Valmierā.

Pēc nelielas pauzes tehniskais direktors Artis visus domrades dalībniekus Zoom platformā sadalīja 6 darba grupās, kas apsprieda sekojošus jautājumus:

Kā veicināt pieredzes apmaiņu dažādās apkaimēs un pagastos?

Kā veicināt informācijas apmaiņu un saziņu?

Kā motivēt iedzīvotājus piedalīties apkaimes dzīvē?

Kā izzināt un prioritizēt apkaimes iedzīvotāju vajadzības?

Kā veiksmīgi sadarboties ar pašvaldību iedzīvotāju ideju un vajadzību īstenošanā?

Kā izveidot apkaimes aktīvistu grupu?

Iepazīstoties ar grupu darbu, izkristalizējās galvenās atziņas un secinājumi: svarīgi iepazīties ar jau īstenotajiem VNF projektiem un turpināt rīkot līdzīgas domrades, varbūt sadarbojoties arī vairākām apkaimēm. Informācijas apmaiņai, saziņai un iedzīvotāju aktivizēšanai jāizmanto visdažādākie veidi, lai tiktu iesaistītas visas vecuma un interešu grupas: Facebook, Whatsapp, klātienes tikšanās, pašvaldību informatīvie izdevumi, kopīgi neformālie pasākumi, info lapas kāpņu telpās, pastkastītēs un publiski plaši apmeklētās vietās. Lai tas viss notiktu, nepieciešami līderi, koordinatori, atslēgas cilvēki, kas reaģē un aktivizē citus, jo to nevar uzspiest pašvaldība no augšas, iniciatīvai jānāk no pašiem cilvēkiem. Tāpat svarīga ir regularitāte un atgriezeniskā saite.

 Runājot tieši par Valmieru, iedzīvotāji dažādu problēmu risināšanai var izmantot telefonu 8484, aplikāciju viedtālrunī, Valmieras pašvaldības izveidoto saiti https://www.valmiera.lv/lv/zino_par_problemu_infrastruktura/ . Par tradīciju Valmierā kļuvusi tikšanās un ekskursija autobusā pa pilsētu kopā ar mēru un citiem pašvaldības pārstāvjiem. Jāteic gan, ka šo iespēju vairāk izmanto vecākās paaudzes pārstāvji, savukārt domradēs vairāk piedalījusies jaunākā un vidējā paaudze. Labs ieteikums bija arī izveidot ierosinājumu kastītes dažādās vietās, bet attiecībā uz domes darbiniekiem kā prioritāte izvirzīta akcija „Jāatbild visiem!”, jo ne vienmēr tiek saņemtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un vēstulēm. Vēl aktuāls jautājums bija jaunpienācēju integrēšana Valmierā. Pat daudzi vietējie ne vienmēr zina, kur atrodas Valterkalniņš, kur Jēra, kur Zvirgzdukalns, bet izrādās, ka tie, kas nesen apmetušies uz dzīvi Valmierā, nezina arī, kur nopirkt kafiju vai griezties pēc cita veida palīdzības. Izrādās, Valmieras mājaslapā jau ir „Jauno valmieriešu rokasgrāmata” https://www.flipsnack.com/valmieraspilseta2020/repatriacijas-brosura-2020/full-view.html Tur var uzzināt par izglītību, dzīvesvietas deklarēšanu, uzņēmējdarbību Valmierā un citiem jautājumiem.

Lielās domrades noslēgumā runāja Patricija Siliņa un Dace Dēnava no Valmieras novada fonda. Abas bija gandarītas par domradēs paveikto, par idejām, par to, ka atsaucās visas pašvaldības (varbūt īstenosies arī pārnovadu projekti).  Aicinājums visiem: nepazūdam, esam aktīvi un aktivizējam citus! Skaistākā frāze izskanējusi no domrades dalībnieces Ligitas Jenčas:

Nākotne pieder sadarbībai, jo sadarbībā ir spēks!

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Vai jūs apmierina Valmieras novada pašvaldības vēlēšanu rezultāts?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Mūsu partneri