Valmieras Ziņas

Gints Kukainis: ZAAO ceļš ir aprites ekonomikas virzienā

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādā savu īpašnieču pašvaldību teritorijās, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu un tiecoties ieviest arvien jaunus, klientu ērtībām piemērotus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. Kopā ar sadarbības partneriem tiek īstenotas inovatīvas pieejas sabiedrības izglītošanā vides jautājumos un meklēti vides ilgtspējas risinājumi.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis:

“Aizvadītajā gadā ārkārtējās situācijas apstākļos esam veikuši izmaiņas uzņēmumā, pārorganizējot ikdienas darbus tā, lai klientiem sniegtu pakalpojumu nemainīgā kvalitātē. Esam strauji pielāgojušies pārmaiņām, spējuši būt atvērti jaunajam un adaptēties prasībām kopējā darba organizēšanā un klientu vēlmju īstenošanā.”

Kopumā 2020. gads uzņēmumam ir bijis veiksmīgs, neto apgrozījums pieaudzis par 15.9 % un uzņēmums strādājis ar peļņu.

Būtiskākie aizvadītā gada notikumi saistīti ar to, ka aktualizēts jautājums par pievadceļa sakārtošanu uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru DAIBE (RAAC DAIBE), kas ir vienīgā legālā atkritumu noglabāšanas vieta reģionā.

Lepojamies, ka RAAC DAIBE ekspluatācijā nodota Saules elektrostacija – paneļu parks, kas turpmāko gadu laikā saražos ne mazāk 10% no poligona patēriņam nepieciešamās elektroenerģijas.

Kopā ar pašvaldībām turpināts modernizēt atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru – izbūvējot vairākus pazemes atkritumu konteineru laukumus.

Par būtiskāko pakalpojumu attīstībā jāmin veiksmīgā sadarbība ar AS “Latvijas Zaļais punkts”, uzsākot piedāvāt tekstila šķirošanas pakalpojumu ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos, kā arī pie vairākām tirdzniecības vietām Cēsīs un Valmierā.

Ir gandarījums, ka atkritumus dalīti vākt ir gatavi aizvien vairāk cilvēku, iedziļinoties, kā to darīt pareizi.

Lai klientiem atvieglotu atkritumu šķirošanu, uz dalīti vākto atkritumu konteineriem nomainītas uzlīmes, ar precīzāku un vieglāk uztveramu informāciju par iepakojumu veidiem, kuri no tiem ir derīgi pārstrādei un kuriem pārstrādes iespējas šobrīd nav. Kopā ar sadarbības partneriem AS “AJ Power Recycling” un biedrību “Zero Waste Latvija” kampaņas “Gudri pakot – gudri šķirot” ietvaros izstrādāti arī ieteikumi jēgpilnai un efektīvai šķirošanai.

Nemainīgi savā darbībā strādājam vides izglītības realizēšanas attīstībā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un paradumu maiņu par vides aizsardzību un ilgtspējīgu atjaunojamo resursu apsaimniekošanu. Esam uzsākuši darbu pie mācību vides infrastruktūras paplašināšanas Dabas un tehnoloģiju parkam “URDA”, izveidojot meža izglītības takas, kurās tiks demonstrēti ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi.

Runājot par nākotnes iecerēm, Gints Kukainis uzsver: “Atkritumu apsaimniekošanas plānošana ilgtermiņā ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem vides politikā ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijā, kas sekmēs virzību uz Eiropas nosprausto Zaļo kursu un pāreju uz klimatneitralitāti.

Izstrādātais “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam”, sabiedrībai liks būtiski mainīt savu attieksmi pret radītajiem atkritumiem, akcentējot ne tikai aktīvāku šķirošanu, bet arī veicinot atkritumu pārstrādi, lai Latvija līdz 2035.gadam poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu samazinātu līdz 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma.

Plāns paredz veidot arī spēcīgākus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, kas nozīmē, ka daļa no poligoniem, turpinot mērķtiecīgi izmantot līdz šim izveidoto infrastruktūru, specializēsies atsevišķos atkritumu apsaimniekošanas darbību veidos. Iepriekš minētais apliecina, ka ZAAO arī 2021. gads būs izmaiņu un izaicinājumu pilns, ko ietekmēs gan Administratīvi teritoriālā reforma, gan jauno atkritumu apsaimniekošanas reģionu izveide.”

2021.gadā ZAAO strādās pie Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes. Plānā tiks ietverta pakalpojuma attīstība bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanā un pārstrādē, ko plānots īstenot RAAC “Daibe”, uzsākot projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” realizēšanu. Uzņēmums ir iesaistījies LIFE programmas Integrētā atkritumu apsaimniekošanas projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana ar atkritumiem kā resursiem” vairākās aktivitātēs, ar mērķi veicināt aprites ekonomikas principu attīstību savā darbības reģionā un dalīties ar to pieredzē.

2021.gadā plānotas investīcijas infrastruktūras attīstībā RAAC “Daibe” gan atkritumu pārstrādes procesu veicināšanā, gan notekūdeņu attīrīšanas procesu efektivitātes uzlabošanā.

Būtisks akcents šajā gadā tiks likts uz pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas attīstību, izstrādājot jaunu mājas lapu, aplikāciju un klientu sistēmu, kas mūsu klientiem pakalpojuma saņemšanai dos iespēju veikt nepieciešamās darbības e-vidē daudz ērtāk.

Šogad iecerēts arī interaktīvas kartes LAIPA PLUS formātā informēt sabiedrību, un ar tās līdzdalību palīdzēt pašvaldībām identificēt īpašumus, kuros nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

Lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu atkritumu saimniecības attīstību,  ZAAO kopā ar sadarbības partneriem šā gada 21. un 22.augustā īstenos Latvijā pirmo atkritumu pārstrādes hakatonu “DaibeZero”, dodot iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem radīt inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā.

Uzņēmums ir izvirzījis jaunus mērķus un turpinās to īstenošanu ietekmes uz vidi mazināšanā, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā un attīstībā, lai ieņemtu stabilu vietu tirgū un nodrošinātu savu izaugsmi.

Par būtiskākajiem ZAAO 2020.gada notikumiem, pārvaldības struktūru, korporatīvās pārvaldības principiem, darbinieku politiku, sociālās atbildības projektiem, pakalpojumu raksturojumu, nefinanšu rādījumu atspoguļojumu, vides izglītības aktivitātēm, meitas uzņēmuma “ZAAO Enerģija” darbību – iespējams uzzināt izdevumā “Nefinanšu ziņojums 2020”, kas izvietots www.zaao.lv sadaļā “Par mums” (http://www.zaao.lv/sites/default/files/zaao-nefinansu-zinojums-2020_0.pdf).

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Uzņēmumā tiek uzturēta integrētās vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

SIA "Lat Met" aicina darbā Biroja darbinieku metālapstrādes cehā SIA "Lat Met" pamatā ir metālapstrādes uzņēmums, kas specializējies praktisku dizaina metāla izstrādājumu ražošanas jomā - margas, kāpnes, mēbeles, nožogojumi, utt. Meklējam papildspēkus metāla apstrādes ceha ofisā. Amata pienākumi saistībā ar pasūtījumu apstrādi, tāmēšanu, komunikāciju ar klientu, komercpiedāvājumu sagatavošanu un nodošanu ražošanā, kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu, utt. Galvenie amata pienākumi:  Komercpiedāvājumu sagatavošana – tāmēšana;  Pasūtījuma specifikācijas saskaņošana ar klientu, komunikācija ar klientu;  Kalkulāciju un komercpiedāvājumu sagatavošana;  Rēķinu reģistrēšana un izrakstīšana;  Materiālu un transporta pakalpojumu pasūtīšana;  Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana. Amata pienākumi var manīties atkarībā no darba pretendentu kompetences un iemaņām. Prasības darba pretendentiem:  3 gadu darba pieredze ofisa darbā, tirdzniecībā, projektu vadībā vai ražošanas darba organizēšanā;  Loģiskā domāšana, apķērība un pozitīva attieksme;  Labas komunikācijas prasmes - spēja brīvi un pārliecinoši komunicēt ar klientiem tiekoties klātienē, sazinoties pa tālruni vai elektroniski;  Pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast risinājumu dažādās situācijās;  Vēlme strādāt metāla izstrādājumu ražošanas un tirdzniecības nozarē;  Prasmes darbam ar datoru. Par priekšrocību tiks uzskatīta:  Izpratne par tehniska darba organizēšanu, tāmēšanu;  Prasme strādāt ar kādu no projektēšanas datorprogrammām;  Spēja lasīt un saprast metāla izstrādājumu rasējumus un veikt vienkāršus labojumus vai papildinājumus. Atalgojums: uzsākot darbu 850EUR (bruto) = ~650EUR ( neto alga "uz rokas") Iespējams nepilnas slodzes darba laiks un/vai daļējs darbs no mājām. Darba vietas adrese: “Meistari”, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4227 (300m no Rubenes baznīcas). Pieteikties iespējams: Sūtot motivācijas vēstuli un CV uz e-pastu aigars@latmet.com vai aizpildot kontaktu formu mūsu mājas lapā http://www.latmet.eu/vakances/ Papildus info: Mēs šobrīd meklējam ofisa darbinieku ar labām komunikācijas spējām, tāpēc no pretendentiem sagaidām arī motivācijas vēstuli un/vai mazliet plašāku aprakstu par sevi. Profesija: BIROJA ADMINISTRATORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Meistari, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2021-06-07 Kontaktpersona: Pieteikties var, aizpildot kontaktu formu http://www.latmet.eu/vakances, t. 29429956.

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (40900035103)  aicina darbā  APKOPĒJU filiālē "RŪJA” 1 amata vieta uz nenoteiktu laiku Prasības pretendentam: • Pamatizglītība. • Pieredze nav nepieciešama. • Spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam. Galvenie pienākumi: • Tīrīt telpas – slaucīt, mazgāt grīdas, sienas. • Veikt sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri tehniskajām prasībām. • Iztīrīt atkritumu tvertnes – iznest atkritumus, un ielikt tīru maisiņu. • Mazgāt logus un to rāmjus, palodzes. • Laistīt un kopt istabas augus. Piedāvājam: • Atalgojumu no EUR 500 bruto; • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam; • Darba pieredzi valsts pārvaldē; • Labus darba apstākļus; • Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus; Darba vietas adrese: VSAC "Zemgale" filiāle "Rūja", Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjienas novads. Profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Apkopēja" sūtīt uz e-pastu: Nadezda.Graudina@vsaczemgale.gov.lv.  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese: https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/privatuma-politika Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja divu nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai. Profesija: APKOPĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Pansionāts Rūja, Jeri, Jeru pag., Rūjienas nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2021-05-14 Kontaktpersona: Jānis Flaksis Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Mūsu partneri