Valmieras Ziņas

Gints Kukainis: ZAAO ceļš ir aprites ekonomikas virzienā

Lasīšanas laiks: 4 min

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādā savu īpašnieču pašvaldību teritorijās, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu un tiecoties ieviest arvien jaunus, klientu ērtībām piemērotus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. Kopā ar sadarbības partneriem tiek īstenotas inovatīvas pieejas sabiedrības izglītošanā vides jautājumos un meklēti vides ilgtspējas risinājumi.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis:

“Aizvadītajā gadā ārkārtējās situācijas apstākļos esam veikuši izmaiņas uzņēmumā, pārorganizējot ikdienas darbus tā, lai klientiem sniegtu pakalpojumu nemainīgā kvalitātē. Esam strauji pielāgojušies pārmaiņām, spējuši būt atvērti jaunajam un adaptēties prasībām kopējā darba organizēšanā un klientu vēlmju īstenošanā.”

Kopumā 2020. gads uzņēmumam ir bijis veiksmīgs, neto apgrozījums pieaudzis par 15.9 % un uzņēmums strādājis ar peļņu.

Būtiskākie aizvadītā gada notikumi saistīti ar to, ka aktualizēts jautājums par pievadceļa sakārtošanu uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru DAIBE (RAAC DAIBE), kas ir vienīgā legālā atkritumu noglabāšanas vieta reģionā.

Lepojamies, ka RAAC DAIBE ekspluatācijā nodota Saules elektrostacija – paneļu parks, kas turpmāko gadu laikā saražos ne mazāk 10% no poligona patēriņam nepieciešamās elektroenerģijas.

Kopā ar pašvaldībām turpināts modernizēt atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru – izbūvējot vairākus pazemes atkritumu konteineru laukumus.

Par būtiskāko pakalpojumu attīstībā jāmin veiksmīgā sadarbība ar AS “Latvijas Zaļais punkts”, uzsākot piedāvāt tekstila šķirošanas pakalpojumu ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos, kā arī pie vairākām tirdzniecības vietām Cēsīs un Valmierā.

Ir gandarījums, ka atkritumus dalīti vākt ir gatavi aizvien vairāk cilvēku, iedziļinoties, kā to darīt pareizi.

Lai klientiem atvieglotu atkritumu šķirošanu, uz dalīti vākto atkritumu konteineriem nomainītas uzlīmes, ar precīzāku un vieglāk uztveramu informāciju par iepakojumu veidiem, kuri no tiem ir derīgi pārstrādei un kuriem pārstrādes iespējas šobrīd nav. Kopā ar sadarbības partneriem AS “AJ Power Recycling” un biedrību “Zero Waste Latvija” kampaņas “Gudri pakot – gudri šķirot” ietvaros izstrādāti arī ieteikumi jēgpilnai un efektīvai šķirošanai.

Nemainīgi savā darbībā strādājam vides izglītības realizēšanas attīstībā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un paradumu maiņu par vides aizsardzību un ilgtspējīgu atjaunojamo resursu apsaimniekošanu. Esam uzsākuši darbu pie mācību vides infrastruktūras paplašināšanas Dabas un tehnoloģiju parkam “URDA”, izveidojot meža izglītības takas, kurās tiks demonstrēti ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi.

Runājot par nākotnes iecerēm, Gints Kukainis uzsver: “Atkritumu apsaimniekošanas plānošana ilgtermiņā ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem vides politikā ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijā, kas sekmēs virzību uz Eiropas nosprausto Zaļo kursu un pāreju uz klimatneitralitāti.

Izstrādātais “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam”, sabiedrībai liks būtiski mainīt savu attieksmi pret radītajiem atkritumiem, akcentējot ne tikai aktīvāku šķirošanu, bet arī veicinot atkritumu pārstrādi, lai Latvija līdz 2035.gadam poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu samazinātu līdz 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma.

Plāns paredz veidot arī spēcīgākus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, kas nozīmē, ka daļa no poligoniem, turpinot mērķtiecīgi izmantot līdz šim izveidoto infrastruktūru, specializēsies atsevišķos atkritumu apsaimniekošanas darbību veidos. Iepriekš minētais apliecina, ka ZAAO arī 2021. gads būs izmaiņu un izaicinājumu pilns, ko ietekmēs gan Administratīvi teritoriālā reforma, gan jauno atkritumu apsaimniekošanas reģionu izveide.”

2021.gadā ZAAO strādās pie Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes. Plānā tiks ietverta pakalpojuma attīstība bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanā un pārstrādē, ko plānots īstenot RAAC “Daibe”, uzsākot projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” realizēšanu. Uzņēmums ir iesaistījies LIFE programmas Integrētā atkritumu apsaimniekošanas projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana ar atkritumiem kā resursiem” vairākās aktivitātēs, ar mērķi veicināt aprites ekonomikas principu attīstību savā darbības reģionā un dalīties ar to pieredzē.

2021.gadā plānotas investīcijas infrastruktūras attīstībā RAAC “Daibe” gan atkritumu pārstrādes procesu veicināšanā, gan notekūdeņu attīrīšanas procesu efektivitātes uzlabošanā.

Būtisks akcents šajā gadā tiks likts uz pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas attīstību, izstrādājot jaunu mājas lapu, aplikāciju un klientu sistēmu, kas mūsu klientiem pakalpojuma saņemšanai dos iespēju veikt nepieciešamās darbības e-vidē daudz ērtāk.

Šogad iecerēts arī interaktīvas kartes LAIPA PLUS formātā informēt sabiedrību, un ar tās līdzdalību palīdzēt pašvaldībām identificēt īpašumus, kuros nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

Lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu atkritumu saimniecības attīstību,  ZAAO kopā ar sadarbības partneriem šā gada 21. un 22.augustā īstenos Latvijā pirmo atkritumu pārstrādes hakatonu “DaibeZero”, dodot iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem radīt inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā.

Uzņēmums ir izvirzījis jaunus mērķus un turpinās to īstenošanu ietekmes uz vidi mazināšanā, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā un attīstībā, lai ieņemtu stabilu vietu tirgū un nodrošinātu savu izaugsmi.

Par būtiskākajiem ZAAO 2020.gada notikumiem, pārvaldības struktūru, korporatīvās pārvaldības principiem, darbinieku politiku, sociālās atbildības projektiem, pakalpojumu raksturojumu, nefinanšu rādījumu atspoguļojumu, vides izglītības aktivitātēm, meitas uzņēmuma “ZAAO Enerģija” darbību – iespējams uzzināt izdevumā “Nefinanšu ziņojums 2020”, kas izvietots www.zaao.lv sadaļā “Par mums” (http://www.zaao.lv/sites/default/files/zaao-nefinansu-zinojums-2020_0.pdf).

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Uzņēmumā tiek uzturēta integrētās vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem.

SIA "BONO" Meža īpašumu, Cirsmu un Lauksaimniecības zemju  Pārdevēju BONO ir kokrūpniecības un mežsaimniecības nozares uzņēmums. Uzņēmuma darbības virzieni aptver kokmateriālu ieguvi, loģistiku, pirmapstrādi, tālākapstrādi, tirdzniecību un koka māju ražošanu. BONO ir kļuvis par pilnībā integrētu uzņēmumu grupu, kas tiecās izmantot vismodernākās tehnoloģijas un ražošanas metodes, lai koksne iegūtu augstāku pievienoto vērtību visos vērtību ķēdes posmos. GALVENIE DARBA PIENĀKUMI: ▪ Veikt izejošos zvanus potenciālajiem klientiem, lai identificētu interesi par meža īpašuma/lauksaimniecības zemes pārdošanu vai meža izstrādi. ▪ Pārliecināt potenciālos klientus par izteiktā piedāvājuma priekšrocībām un vienoties par darījumu; ▪ Sadarboties ar citām uzņēmuma nodaļām-vērtēšanas/projektu vadības/juridisko nodaļu u.c. pēc nepieciešamības, lai veiksmīgi novērtētu īpašumus, nodotu informāciju par plānoto darījumu kolēģiem. ▪ Izpētīt un saprast uzņēmuma meža īpašumu; cirsmu un lauksaimniecības zemju pirkšanas piedāvājumus. GALVENĀS PRASĪBAS: ▪ Spēja efektīvi un laipni komunicēt, izmantojot tālruni; ▪ Iepriekšēja pieredze zvanu centrā, telemārketingā vai aktīvā pārdošanā pa telefonu B2C sektorā tiks uzskatīta par priekšrocību; ▪ Vēlme apgūt un izprast meža īpašumu; cirsmu un lauksaimniecības zemju biznesa nianses; ▪ Izturība un motivācija ikdienā strādāt ar lielu zvanu apjomu; ▪ Spēja strādāt komandā un sadarboties ar citiem departamentiem; ▪ Labas latviešu un vēlamas krievu valodas prasmes gan mutiski, gan rakstiski. MĒS PIEDĀVĀJAM: ▪ Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; ▪ Apmācības un iespēju attīstīties uzņēmumā; ▪ Iespēja strādāt no mūsdienīgas un ērtas darba vides Beātes iela 5; Valmiera; LV-4201. ▪ Konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1800EUR bruto + kvartāla bonusu sistēma - balstīta uz sasniegto rezultātu; ▪ Draudzīgu darba vidi un atbalstošu kolektīvu; ▪ Apmaksātus telekomunikācijas pakalpojumus CV sūtīt uz e-pastu recruitment@bonotimber.com Profesija: PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 5, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Lauksaimniecība / Vide Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-21

Mēs, AS Brink’S Latvia, esam daļa no Amerikas Savienoto Valstu koncerna Brink’S, kas ir globāls līderis skaidras naudas pārvadājumu jomā. Šobrīd mēs aktīvi meklējam savā komandā inkasentu (-i) darbam Valmierā. Mēs lepojamies ar savu 120 cilvēku lielu un stabilu komandu Latvijā un 165 gadu pieredzi pasaulē. Mēs ar prieku sniedzam pakalpojumus vairāk kā 600 klientiem visā Latvijā. Mūsu vērtības ir Drošība, Fokuss uz klientiem, Ētika un godīgums, Darbinieku pieredze, Pastāvīgi uzlabojumi, Dažādība un komanda. Regulāri veikto personāla lojalitātes aptauju rezultāti rāda, ka mūsu darbinieki augstāk par visu vērtē savus kolēģus un darba saturu. Pievienojoties mums, TU iegūsi valstij nozīmīgu darbu starptautiskā, nozares lielākajā uzņēmumā, kā arī: - profesionālu kolēģu un zinoša vadītāja atbalstu - apmācības veiksmīgai darba uzsākšanai - finansiālu atbalstu apsardzes sertifikāta iegūšanai un pagarināšanai - veselības apdrošināšanu ar pirmo darba dienu - atalgojumu 6.2-7.0 EUR bruto/h, vienmēr laikā - darba apģērbu ērtam darbam, dienesta ieroci un citu ekipējumu Mēs TEV uzticēsim materiālo vērtību inkasāciju, apsardzi un pārvadāšanu, nodrošinot izcilu servisu mūsu klientiem. Mēs sagaidām, ka Tev ir: apsardzes sertifikāts un nepieciešamie dokumenti ieroča nēsāšanas apliecības noformēšanai, B kategorijas autovadītāja apliecība, latviešu valodas prasme un augsta atbildības sajūta. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: hr.lv@brinks.com AS “Brink's Latvia” apstrādās Jūsu personas datus, kas iegūti atlases procesā, lai veiktu atlasi amatam, uz kuru pretendējat, un aizsargātu mūsu intereses strīdu rašanās gadījumā. Atkarībā no amata mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar citiem Brink’s uzņēmumiem, kas ir iesaistīti atlases procesā, un daži no uzņēmumiem var atrasties ārpus ES. Ja Jūs netiksiet pieņemts darbā, mēs iznīcināsim Jūsu datus tā kalendārā gada beigās, kas seko gadam, kurā pieteicāties darbam. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, lūdzam sazināties ar mums pirms pieteikšanās šim amatam. Ja vēlaties saņemt piedāvājumus dalībai citos konkursos, tostarp uz citiem amatiem, lūdzam norādīt to savā pieteikumā. Lūdzam ņemt vērā, ka šādos gadījumos Jūsu dati tiks kopīgoti Brink's grupas ietvaros (tostarp ārpus ES), kā arī Jūs varat saņemt piedāvājumus dalībai konkursos no citiem Brink's grupas uzņēmumiem. Pateicamies par atsaucību. Profesija: INKASENTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-31 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: hr.lv@brinks.com

Mūsu partneri