Valmieras Ziņas

“EKO ZVANS” – piesaki elektrotehnikas izvešanu un laimē!

Lasīšanas laiks: 4 min

No 4. līdz 29. septembrim SIA “ZAAO” darbības reģionā dzīvojošie aicināti piedalīties akcijā “EKO ZVANS!”, kuras laikā telefoniski pieteikto, neizjaukto elektrisko un elektronisko iekārtu izvešana no adreses tiks veikta bez maksas. Akcijas dalībnieki piedalīsies arī vērtīgu balvu izlozē, portālu “Valmieras Ziņas” informēja SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kovala Sēne.

Lai veicinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kas nodrošinās to nenonākšanu dabā un nodošanu pārstrādei, kā arī, lai vērstu uzmanību uz bojātu EEIA lietošanas bīstamību, kā arī ilgtspējīgu iekārtu iegādes nozīmīgumu, SIA “ZAAO” sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” un SIA “Karcher” no 2023. gada 4. septembra līdz 29. septembrim organizē EEIA nodošanas akciju “EKO ZVANS!”, kurā var piedalīties ikviena SIA “ZAAO” darbības reģionā dzīvojoša fiziska vai juridiska persona.  

Lai piedalītos akcijā: 

  1. Pārskati, vai mājsaimniecībā ir nolietota, neizjaukta EEIA iekārta/-as, kas darbināma ar elektrību vai baterijām, ar kopējo izmēru vismaz 60X40X40 cm.
  2. No 4. līdz 29. septembrim darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00  zvani uz tālruņa numuru 26132288.
  3. Piesaki izvešanu, precizējot nododamo elektroierīču skaitu, veidu un adresi.
  4. Ja vēlies piedalīties akcijas balvu izlozē, veicot pieteikumu, sniedz atļauju un nepieciešamo informāciju reģistrācijai akcijā.
  5. Vienojoties ar SIA “ZAAO” speciālistu par izvešanas laiku, nodrošini elektrotehnikas novietošanu brīvi pieejamā vietā, ārpus telpām – pie kāpņu telpas ārdurvīm, biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, konteineru laukumā u.tml., lai SIA “ZAAO” darbinieki var nodrošināt elektrotehnikas savākšanu (klienta klātesamība savākšanas brīdī nav nepieciešama). 

Starp visiem akcijas pieteikumiem oktobra sākumā tiks veikta šādu balvu izloze:

  • CIETO GRĪDU TĪRĪTĀJS, Karcher.
  • AKUMULATORA PUTEKĻSŪCĒJS, Karcher.
  • STUMJAMA SLAUCĪŠANAS MAŠĪNA S 4 TWIN, Karcher.
  • AS “Sadales tīkls” sadzīvē noderīgas balvas.

Vēršam uzmanību, ka ikviens klients akcijā piedalās tikai vienu reizi, līdz ar to visas nododamās EEIA jāpiesaka vienā reizē! Tāpat lūdzam jau pieteikuma brīdī informēt SIA “ZAAO” speciālistu par nepieciešamību sagatavot un nosūtīt aktu kā apliecinājumu par EEIA savākšanu un nodošanu pārstrādei.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras izmantojam mājsaimniecībās, birojos, ir izgatavotas no dažādiem materiāliem, elementiem, kuru sastāvā ir arī kaitīgas vielas, tādēļ ir būtiski tās neuzkrāt, nodot atkritumu apsaimniekotājam. SIA “ZAAO” Vides ilgtspējas pakalpojumu daļas vadītāja A.Smalkā Boriseviča norāda: “Katra mājsaimniecībā vai birojā sastopamā elektroiekārta var saturēt dažādas vielas, kā, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, hromu, tāpēc tās nedrīkst nonākt vidē, mājsaimniecības bēniņos vai tikt ievietotas sadzīves atkritumos. Nododot EEIA pārstrādei, ir iespēja taupīt dabas resursus, jo pārstrādē nonākušās EEIA tiek izmantotas jaunu iekārtu ražošanā.”

Ne tikai nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas var būt bīstamas. AS “Sadales tīkls” Mācību centra elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats uzsver: “Arī bojātu elektrotehniku nevajadzētu lietot. Pat, ja bojājums šķiet maznozīmīgs, tās turpmāka izmantošana var apdraudēt ikvienu mājsaimniecībā dzīvojošo. Arī neliels elektroierīces defekts var izraisīt spēcīgu strāvas triecienu, un tas var kļūt dzīvībai bīstams strāvas iedarbību pastiprinošos apstākļos, piemēram, netīšām aizskarot defektu ar mitrām rokām. Diemžēl katru gadu cilvēki gūst smagas traumas, lietojot bojātu sadzīves tehniku. Šogad dažādos apstākļos Latvijā jau 17 cilvēki guvuši elektrotraumas, to vidū 7 bērni. Iespēja nodot pārstrādei savu laiku nokalpojušu elektrotehniku ļaus ne vien rīkoties atbildīgi pret vidi, bet padarīt mājokli elektrodrošāku!”

Akcijas organizatori aicina ikvienu būt atbildīgam gan elektroiekārtu lietošanā, gan nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu utilizēšanā, gan arī jaunu iegādē, izvēloties kvalitatīvas ierīces, kas ilgtermiņā palīdzēs ietaupīt izmaksas par remontu, utilizēšanu, jaunu preču ražošanu, taupot dabas resursus un sperot soli ilgtspējīgas vides veidošanā.

SIA “Karcher” servisa vadītājs Lauris Baltgalvis atzīst: “SIA “Karcher” ilgtermiņa mērķis ir ne tikai rūpēties par tīru, sakārtotu un sakoptu vidi, bet arī par tās ilgtspējīgu saglabāšanu. Jau šobrīd aktīvi strādājam pie klimata ziņā neitrālas ražošanas, pārstrādes procesu ieviešanas un plastmasas iepakojumu samazināšanas. Lai saudzētu dabu un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, SIA “Karcher” stingri iestājas par pareizu nolietotās elektrotehnikas, rezerves daļu, akumulatoru un citu materiālu pārstrādi un to nenonākšanu dabā.

Esam ļoti gandarīti par “EKO ZVANS” akciju un aicinām piedalīties ikvienu!”

2022. gada akcijas “EKO ZVANS” laikā tika saņemti 870 pieteikumi, no klientu adresēm savācot ap 100 t EEIA. Šajā pavasarī akcijā “Vislatvijas elektro talka” SIA “ZAAO” EKO laukumos tika savāktas 128,78 t EEIA, apliecinot, ka šāda veida atkritumi ik gadu ir bieži sastopami mājsaimniecībās. 

Atgādinām, ka nolietotas EEIA ikdienā bez maksas var nodot kādā no SIA “ZAAO” EKO laukumiem, (iedzīvotāji nepiedalās akcijā “EKO ZVANS!”) vai pieteikt to izvešanu no adreses, samaksājot 4,60 EUR transporta maksu, kas akcijas periodā netiek piemērota.  

Akcijas nolikums www.zaao.lv  

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri