Valmieras Ziņas

Centralizēto siltumenerģiju Kocēnu novadā ražo pilnībā automatizētās katlu mājās, izmantojot atjaunojamos energoresursus

Lasīšanas laiks: 3 min

Gatavojoties uzņēmuma gada pārskata apstiprināšanai, Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols 18. martā iepazīstināja Kocēnu novada domes deputātus ar pārskatu par uzņēmuma paveikto 2020. gadā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte.

Siltumapgādes jomā lielākais paveiktais darbs 2020. gadā bija trīs jaunu katlu māju – Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā – nodošana ekspluatācijā, kā rezultātā visos Kocēnu novada ciemos centralizētās siltumenerģijas ražošanu nodrošina automatizētas, energoefektīvas un mūsdienīgas katlu mājas. Katlu māju darbība tiek nodrošināta bez operatoriem, tām ir izbūvēta attālināta vadības un uzraudzības sistēma, tās sniedz iespēju nodrošināt stabilu siltumenerģijas temperatūru siltumapgādes tīklos, kā arī siltumtrases tīklu sūkņi darbojas automātiski, vadoties pēc patērētāju pieprasījuma un āra gaisa temperatūras. Visās katlu mājās siltumenerģijas ražošanā izmanto atjaunojamos energoresursus, četrās – meža koksnes šķeldu ar mitrumu līdz 55%, savukārt vienā – kokskaidu granulas. Katlu māju izbūvei tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Aizvadītajā gadā izstrādāti un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināti ekonomiski pamatoti siltumapgādes tarifi.

Ūdenssaimniecības jomā būtiskākie un apjomīgākie paveiktie darbi ir sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Bērzainē, Dikļos, Vaidavā un Zilākalnā, kā rezultātā notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši likumdošanas prasībām. Veikta Bērzaines, Dikļu, Rubenes un Kocēnu ciemu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju modernizācija un pārbūve, lai nodrošinātu dzeramā ūdens attīrīšanu no dzelzs un mangāna līdz likumdošanā pieļaujamai normai. Rubenes ciemā nomainīts maģistrālais ūdensvada posms 350 m garumā. Izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ekonomiski pamatoti ūdenssaimniecības tarifi Kocēnu novadā.

Aizvadītajā gadā noslēgti līgumi par tiešo norēķinu pakalpojumu nodrošināšanu daudzdzīvokļu mājām, kā arī uzsākta klientu informēšanas sistēmas izveide, lai klienti ar īsziņas starpniecību operatīvi saņemtu no uzņēmuma paziņojumus par plānotajiem remontdarbiem vai pakalpojumu piegādes pārtraukumu. Veikti ieguldījumi uzņēmuma autotransporta parka atjaunošanā un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā.

Raksturojot uzņēmuma finansiālos rādītājus siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanā aizvadītajos četros gados, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols norāda, ka 2020. gadā laikapstākļu ietekmē samazinājušies ieņēmumi par klientiem piegādāto siltumenerģiju – 2020. gads Latvijā bija siltākais gads meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Arī izdevumi par kurināmā materiāla iegādi ir samazinājušies, jo jaunizbūvētās katlu mājas nodrošina ekonomisku energoresursu patēriņu.

Savukārt ūdenssaimniecības jomā ieņēmumi ir saglabājušies iepriekšējo gadu līmenī, taču palielinājušies izdevumi, kas skaidrojams ar ieguldījumiem jaunu ūdenssaimniecības sistēmu izbūvē un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanā, kā arī ievērojamu izdevumu daļu veido pamatlīdzekļu nolietojums.

Kopš 2018. gada uzņēmums darbam ar debitoriem, kas ir uzņēmumam parādā par sniegtajiem pakalpojumiem, piesaistījis juristus, kas rezultējies ar būtisku parādu summu samazinājumu, piemēram, 2019. gadā no debitoriem atgūti nepilni 20 tūkstoši eiro.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” šogad plāno veikt maģistrālā ūdensvada posma izbūvi Vaidavas ciemā un Dikļu ciemā; rekonstruēt Rubenes ciema ūdenstorņa tvertni; uzsākt sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju Zilākalna ciemā; izveidot jaunas papildu ūdensvadu skalošanas vietas posmos, kur ir mazs ūdens patēriņš; Bērzaines ciemā ierīkot siltumapgādes tīkla automatizētās vadības sistēmu un izbūvēt jaunu iebrauktuvi un paplašināt piebraucamo ceļu uz Zilākalna ciema katlu māju.

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat autovadītāju braukšanas kultūru Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU (darba vietas adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras novads) uz nenoteiktu laiku 10,53 stundu slodzi nedēļā (0,351 likmes). Ja Tev ir vēlme: • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī sniegt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu EUR 315,90 mēnesī pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas gaidīsim līdz 2022.gada 29.decembrim personīgi (adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā karliena@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 27856005. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 16A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-29 Kontaktpersona: CV, piet vēst.un izgl.dok.kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu karliena@valmiera.edu.lv

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Valmieras novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) juriskonsultu/-i (uz nenoteiktu laiku). Ja Tev ir vēlme: • izvērtēt būvniecības dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem lietu un saistību tiesību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem; • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem; • atbilstoši Būvvaldes pilnvarojumam pārstāvēt Būvvaldi tiesā; • piedalīties Pašvaldības lēmumu, saistošo noteikumu un Būvvaldes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem; • sniegt juridiskas konsultācijas Būvvaldes darbiniekiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem; un ja Tev ir: • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinātnēs; • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze specialitātē; • būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana; • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, BIS portālā vai BIS 2 profilā un biroja tehniku; • kompetences: labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (atbilstoši 10.mēnešalgu grupai no 970 EUR līdz 1135 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas. Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Juriskonsulta/-es amatam” līdz 2022.gada 15.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207124. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: JURISKONSULTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-15 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.,augst.izgl.dok.kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu:personals@valmierasnovads.lv

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes Īpašumu un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļā BŪVINŽENIERI (uz nenoteiktu laiku). Ja Tev ir vēlme: • organizēt un piedalīties būvniecības procesos Pašvaldības un tās iestāžu būvprojektu realizācijas laikā; • piedalīties būvprojektēšanas uzdevumu sagatavošanā, izvērtēt būvprojektus to izstrādes procesā; • veikt Pašvaldības būvju vizuālo/ tehnisko apsekošanu, atzinumu sagatavošanu, sniegt priekšlikumus un ieteikumus par prioritāri nepieciešamajiem Pašvaldības ēku un būvju remontdarbiem; • izstrādāt/ organizēt Pašvaldības vajadzībām nepieciešamās remontdarbu tāmes, veikt izmaksu aplēses investīciju projektiem; • piedalīties ES struktūrfondu līdzfinansēto būvobjektu projektu pieteikumiem un atskaitēm nepieciešamās būvprojektu un būvniecības dokumentācijas sagatavošanā; un ja Tev ir: • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) būvniecības jomā; • vismaz trīs gadu praktiskā pieredze būvniecības jomā; • sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā tiks uzskatīts par priekšrocību; • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus; • labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, “Būvniecības informācijas sistēma” (BIS) portālā, Būvju informācijas modelēšanas (BIM) sistēmā un biroja tehniku; • B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā Pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (atbilstoši 12.mēnešalgu grupai no 1535 EUR līdz 1645 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus; • profesionālās pilnveidošanās iespējas. CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi „Būvinženiera/-es amatam” līdz 2022.gada 15.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207138. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: BŪVINŽENIERIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-15 Kontaktpersona: CV, piet.vēst. un izgl.dok.kopiju ar norādi sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv, 64207138.

Mūsu partneri