Valmieras Ziņas

Burtnieku novada pašvaldība godina pedagogus un skolu tehnisko darbiniekus

Piektdien, 1. novembrī, Matīšu Tautas namā norisinājās Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu svētki “No sirds uz sirdi”. To ietvaros pedagogiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem tika pasniegti Burtnieku novada pašvaldības Atzinības raksti.

Ik gadu izglītības iestāžu vadītāji izvirza pedagogus, kuriem vēlas pateikties par atbalstošu ieinteresētību, atsaucību, radošu līdzdalību un pedagoģisko ieguldījumu skolas dzīvē, kā arī skolu tehniskos darbiniekus, kuri apzinīgi veic savus darba pienākumus. Izglītības iestāžu svētkos Burtnieku novada pašvaldības vārdā Atzinības rakstus pasniedza domes priekšsēdētājs Edvīns Straume un domes deputāte Inese Gaumane.

Svētkos godinājām:

Sandru Gūtmani par pašaizliedzību un ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” attīstībā, kā arī par aktīvu dalību un izglītojamo iesaistīšanu veselību un fizisko aktivitāšu nostiprinošos pasākumos un projektos.

Elīnu Lukšāni par apzinīgu darbu un ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” estētiskā tēla veidošanā.

Burtnieku Ausekļa pamatskolas pedagoģi Ivetu Loginu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un darbu skolas vēstures saglabāšanā.

Ingu Sorokinu par godprātīgu un apzinīgu pienākumu veikšanu Burtnieku Ausekļa pamatskolā.

​Ināru Salacieti par ilgstošu, apzinīgu un precīzu darba pienākumu veikšanu, sniedzot nozīmīgu atbalstu Matīšu pamatskolas pedagoģiskajam personālām, kā arī par aktīvu iesaistīšanos pasākumos.

Matīšu pamatskolas pedagoģi Anitu Āriņu par godprātīgu veikto pedagoģisko darbu bērnu un jauniešu pilsoniskajā audzināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā, par humānās pedagoģijas principu un metožu ieviešanu praksē, par prasmi veicināt izglītojamo spēju attīstību un personības izaugsmi.

Matīšu pamatskolas pedagogu Antonu Karānu par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, kā arī par prasmi veicināt izglītojamo spēju attīstību un personības izaugsmi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” logopēdi Gaidu Bērziņu par ilggadēju radošu darbību un ieguldījumu logopēdes darbā, par sirds siltumu un cieņu attieksmē pret bērniem, nesavtīgu, praktisku dalīšanos pieredzē ar kolēģiem.

Viju Toču par profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”, gatavību iesaistīties dažādu jautājumu risināšanā un kompetentu padomu sniegšanu sarežģītās situācijās. Par atsaucību, atbalstošu ieinteresētību, sadarbību un izpalīdzību

Sandru Bikmani par profesionālu pedagoģisko ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” emocionālās vides uzlabošanā. Par sapratni, atsaucību, iejūtību, izpalīdzību un konstruktīvu sadarbību ar kolēģiem.

Kristīni Blūmu no pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” par laipno un sirsnīgo attieksmi pret izglītojamiem un kolēģiem. Par atsaucību un humora izjūtu.

Sarmīti Vītolu par teicamu sava darba pienākumu izpildi un ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” koptēla veidošanā.

Agitu Šķisti par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” materiālās bāzes uzlabošanā un papildināšanā. Par radošumu, atsaucību, ieinteresētību, mērķtiecīgu neatlaidību un atbildību, pildot savus darba pienākumus.

Kristīni Gobu par aktīvu un radošu darbošanos Burtnieku novada pašvaldības skolu karjeras pasākumu organizēšanā un izglītojošu nometņu vadīšanā.

Sandu Brenneri no Rencēnu pamatskolas par radošu, ieinteresētu un atbildīgu ikdienas darbu, ieviešot kompetencēs balstītu izglītības īstenošanu pirmsskolā.

Ēveles pamatskolas pedagoģi Ilzi Kurti par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

Antiju Baldiņu par ilggadēju apzinīgu darbu un ieguldījumu Ēveles pamatskolas estētiskā tēla veidošanā.

Elvi Poruku par entuziasmu, veicot darba pienākumus Ēveles pamatskolā, par aktīvu darbošanos pasākumu un sporta sacensību organizēšanā.
Dainu Gaļimsku par apzinīgu, kārtīgu darbu Ēveles pamatskolas sakopšanā un skolas kārtības uzturēšanā.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Pārtikas un veterinārais dienests (reģistrācijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu VETERINĀRĀRSTS ZIEMEĻVIDZEMES PĀRVALDĒ  (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)  JA TEV IR: • augstākā izglītība veterinārmedicīnā vai saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma pārejas noteikumu 2.punktu vidējā speciālā izglītība, kas iegūta līdz 1992.gadam, vai pielīdzināma izglītība, kas iegūta citā akreditētā augstskolā; • vēlama pieredze gaļas veterinārās ekspertīzes veikšanā; • labas datorlietotāja prasmes (MS Office); • svešvalodu (krievu, angļu valodas) pamatzināšanas; • B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību; • vēlme darboties komandā un prasme sadarboties; • prasme pieņemt atbildīgus lēmumus. JA VĒLIES IEGULDĪT SAVAS ZINĀŠANAS UN PRASMES ATBILDĪGĀ UN DINAMISKĀ DARBĀ, VEICOT: • dzīvnieku pirmskaušanas izmeklēšanu kautuvē; • pastāvīgu veterināro un higiēnas uzraudzību kautuvē; • pēckaušanas veterināro ekspertīzi kautuvē. PIEVIENOJIES MŪSU KOMANDAI UN IEGŪSI: • neatsveramu profesionālu pieredzi; • mācību iespējas profesionālajai pilnveidei; • summēto darba laiku un atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai, no 5,63 EUR/stundā līdz 7,71 EUR/stundā pirms nodokļu nomaksas; • normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas; • nepilna noslogojuma gadījumā, amatu savienošanas kārtībā, veikt blakusdarbu (piem. privātprakse); • veselības apdrošināšanas polisi, pēc nostrādātiem 3 mēnešiem. Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai Peldu ielā 30, Rīgā, LV-1050 vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi: konkursi@pvd.gov.lv ar norādi – Ziemeļvidzemes pārvaldes veterinārārsts. Pieteikumus gadīsim līdz 2020.gada 16.februārim. Tālrunis uzziņām 67027529. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka: 1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pārtikas un veterinārais dienests, kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050. Profesija: VETERINĀRĀRSTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 21, Valmiera Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-02-16 Kontaktpersona: Zane Mūrniece

Mūsu partneri