Valmieras Ziņas

Attālinātā mācīšana un mācīšanās Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

Lasīšanas laiks: 7 min

Viens no lielākajiem izaicinājumiem Latvijā šajā pandēmijas laikā ir attālinātās mācības. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijai (VPVĢ) un Viestura vidusskolai liels pārbaudījums jau bija mācības dažādās ēkās skolu pārbūves laikā. Kad skolēni un skolotāji priecīgi atgriezās izremontētajās telpās un likās, ka ļaunākais jau ir aiz muguras, nāca jauns pārbaudījums – koronavīruss.

Kā ar mācību darbu tiek vai netiek galā ģimenēs un skolās, liecina raksti dažādos masu medijos. “Krīzes laikā pieaug vardarbība”, “Es šodien jūku prātā!” – šādi raksti parādās Facebook lapās, par savu pieredzi stāsta vecāki ģimenes portālos un citviet. Cik skolu un skolotāju, tik dažādas ir pieredzes par slodzi, darbu iesniegšanu, izmantotajām metodēm utt. Šobrīd pilnā mērā darbojas tautas gudrība – mūžu dzīvo, mūžu mācies! Pavisam negaidīti stājās spēkā arī dažādas kompetences, prasmes un atgriezeniskā saite, kas pirms tam likās vairāk ķeksīša pēc vai kā teorētisks materiāls.

Jau pirms attālināto mācību uzsākšanas Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktore Agita Zariņa vairākkārt uzsvēra šī brīža moto: Mazāk ir vairāk! Adaptācijas periodā, pierodot pie jaunās situācijas, kas skar gan skolotājus, gan skolēnus un viņu ģimenes, svarīgi bija nepārforsēt ar informāciju, materiāliem, termiņu un apjomu. Tāpat tika noteikts pirmajā nedēļā nelikt vērtējumus, tika izstrādāts jauns stundu saraksts ar blokstundām un citi jauninājumi.

Izaicinājumi katrai pusei ir savi. Skolēniem tā ir pašdisciplīna un laika plānošana, skolotājiem – viss, kas saistīts ar viedierīcēm. Pedagogi ir pateicīgi skolas direktorei Agitai Zariņai par pārdomāto plānošanu un vadīšanu, bet direktores vietniecei IT jomā Artai Pūgulei-Ignatei par viņas izturību, pacietību un izskaidrošanas māku darbā ar tehnoloģijām. Lai iegūtu pēc iespējas objektīvāku informāciju par attālināto mācīšanu un mācīšanos pirmajā nedēļā, gan VPVĢ skolēniem, gan skolotājiem bija jāaizpilda aptauja.

Lai arī daudzi skolēni sākumā visai skeptiski bija par pašdisciplīnu un laika plānošanu, izrādījās, ka tas ir viens no viņu veiksmīgākajiem uzdevumiem, ar ko viņi pirmajā nedēļā tikuši galā:

 • Es spēju noturēt savu uzmanību mācībām, atrodoties mājās, kas sākumā šķita neiespējamā misija.
 • Iemācījos pati apgūt vielu pašmācības ceļā un savā ritmā.
 • Man izdevās paveikt visus uzdotos uzdevumus un izprast šīs tālmācības sistēmu.
 • Mācību process likās produktīvāks nekā esot skolā. Iemācījos pati meklēt informāciju.

Skolēni pozitīvi vērtē arī komunikāciju un sadarbību gan ar klasesbiedriem, gan skolotājiem, viņi atzīst, ka, mājās mācoties, ir mazāk stresa, netraucē klasesbiedru izlēcieni, rokraksts kļuvis kārtīgāks, tiek ietaupīts laiks, kas bija jāpatērē, braucot uz un no skolas. Daži apsver domu, ka, atgriežoties parastajā ritmā, varētu mācīties tālmācībā, savukārt citi vēlas ierastās stundas skolā.

Atbildot par izaicinājumiem, skolēnu atbildes ir dažādas. Vienai daļai tā bijusi piecelšanās no rīta, citiem – mācību un brīvā laika sadalījums, vēl kādam – darbu nodošana paredzētajā termiņā, skolotāju trūkums klātienē, kā arī blakus lietas, kas neizbēgami traucē mājas režīmā. Daži aiz pārliekas centības nav devuši laiku sev atpūtai, jo visu gribējies izdarīt pēc iespējas labāk un iesniegt ātrāk.

Skolēni nav skopojušies ar pateicības vārdiem gan saviem vecākiem, gan skolotājiem. Vecākiem skolēni pateicas par iedrošināšanu, atbalstu, palīdzību, modināšanu no rītiem, par datoru un internetu, bez kā mācības šajos apstākļos būtu neiespējamas. Tāpat skolēni ir novērtējuši arī to, ka vecāki jau no mazotnes iemācījuši plānot savu laiku, ka šobrīd nodrošinājuši mierpilnu vidi un netraucē mācīšanās procesā.

Skolēni saprot, ka šis ir sarežģīts laiks ne tikai viņiem, bet arī skolotājiem:

 • Milzīgs paldies skolotājiem, kas mācās reizē ar mums un pat vēl vairāk, paldies, ka atbildat uz visiem jautājumiem, sniedzat komentārus, esat saprotoši un atsaucīgi.
 • Paldies par izstrādāto mācību sistēmu, kas ir ļoti ērta un parocīga. Ļoti viegli strādāt ar e-klases stundu plānu un mācību platformu, jo var saprast, kas ir darāmie darbi, redzēt, kas vēl nav pabeigts. Pat mācoties klātienē, mācīšanās process nekad nav bijis tik sakārtots un saprotams.
 • Skolotājiem rūp mūsu darbi, tas nav tikai atstrādāšanas dēļ.
 • Es ļoti vēlos uzteikt skolotāju ļoti ātro spēju pārskatīt darbus un norādīt uz kļūdām. Ir patiešām sajūta, ka komunikācija ir abos virzienos, jo skolotāji pievieno individuālus komentārus pie darbiem, kas rada labu sajūtu, jo saprotu, ka neesmu viens.
 • Prieks arī par laikmetu, kas sniedz tik daudz dažādu mājaslapu un interaktīvo materiālu, ko skolotājs var lietot mācību procesā, padarot skolēnam saprotamāku apgūstamo vielu.
 • Beidzot jūtos produktīvi strādājusi, neesmu nogurusi. Vēlos uzteikt labo attālinātā mācību procesa organizāciju, viss ir ļoti labi saprotams, nav jucekļa.

Tāpat skolēni pateicas arī par pietiekoši gariem termiņiem, lai skolēni paspētu visu izdarīt un arī atpūsties, par pozitīviem komentāriem un ieteikumiem, pacietību un iecietību, labi saprotamiem un skaidri formulētiem uzdevumiem, informāciju un secību, kā jāpilda uzdevumi, norādītajiem avotiem un alternatīviem variantiem, kur atrast papildus materiālus. Skolēni novērtējuši skolotāju pašaizliedzīgo darbu un garās darba stundas, jo palīdzība netiek liegta arī brīvdienās un vēlu vakaros.

 Liekas, ka šobrīd skolotāju darbs noris 24/7 režīmā, bet jāņem vērā, ka arī skolotājiem ir ģimenes, personīgie skolēni, arī viņiem gribas atpūsties un izvēdināt galvu svaigā gaisā. Lai saprastu, kā pedagogi jūtas šajā sarežģītajā laikā, viņiem bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Skolotājiem attālinātā mācīšanās bija jānovērtē ar atbildēm ļoti labi/drīzāk labi/viduvēji/drīzāk slikti/ļoti slikti. Prieks, ka “ļoti slikti” nebija nevienas atbildes, arī “drīzāk slikti” atbildējis tikai 1 skolotājs. Lielākā daļa pedagogu – 61,2% attālināto mācīšanos vērtē kā “drīzāk labi”, 24,5% – “viduvēji” un 12,2% to atzinuši par ļoti labu.

Diezgan atšķirīgs ir pedagogu atvēlētais laiks skolas darbiem, bet tas, visticamāk, atkarīgs gan no mācāmā priekšmeta specifikas, gan, nenoliedzami, arī no skolotāju vecuma un IT prasmēm. Lielākā daļa skolotāju – 32,7% mācību darbam velta 6-8 stundas, daudzi skolotāji – 22,4% strādā pat vairāk nekā 10 stundas: Pārsvarā visu laiku esmu ar datoru klēpī. Cenšos pēc labākās sirdsapziņas, bet izmērīt kaut ko stundās un minūtēs nevaru… Apmēram līdzvērtīgās daļās ir tie, kas strādā 4-6 un 8-10 stundas.

Lielākajai daļai skolotāju visvairāk laika aizņem darbu labošana, kļūdu norādīšana un komentāru rakstīšana. Daudzi minējuši arī stundu plānošanu, atbilstošu uzdevumu atrašanu internetā un šo uzdevumu pareizu ielikšanu. Daži atzīst, ka pirmajā nedēļā viss prasījis ilgu laiku. Attālināti mācoties, daudz laika paiet komunicējot – atbildēšana vienlaicīgi pa telefonu, Whatsapp, īsziņās, e-klasē, e-pastā skolēniem, kolēģiem, vecākiem…

Skolotājiem vislabāk padevusies dažāda veida saziņa ar skolēniem, kolēģiem un audzināmo klasi, arī nepadošanās stresam.

 • Ja spēju apgūt jaunas lietas, jūtos priecīga un gandarīta.
 • Saziņa ar skolēniem (no brīža, kad viņi modās, līdz pusnaktij un ilgāk) – nogurdinoši, bet ar labu sajūtu, ka ir palīdzēts.

Kā lielāko izaicinājumu skolotāji minējuši mācību platformu un LAIKU. Iepriekš nevarēja paredzēt, cik stundas prasīs jaunumu apgūšana, milzīgā apjoma darbu labošana, komunikācija ar skolēniem un vecākiem.

 • Izaicinājums bija tik īsā laikā iemācīties izmantot neskaitāmas lietotnes un platformas, neapjukt lielajā informācijas daudzumā.
 • Neuzsprāgt pašai no tā laika, kas jāpavada, sēžot pie datora, izveidojot stundas, pievienojot uzdevumus, izlabojot darbus…

Lai mācību darbs būtu kvalitatīvs, liels atbalsts ir arī informātikas skolotāji, metodiķi, atbalsta komanda mācību priekšmetu skolotājiem un vebināri. Liela slodze ir klašu audzinātājiem, kas seko līdzi, vai un kā audzēkņi pilda uzdevumus, kādas ir tehniskās un materiālās grūtības.

Priekšlikumi par turpmāko mācību darba uzlabošanu skolotājiem bija visai atšķirīgi, bet attiecībā uz savstarpējo komunikāciju un emocionālo spriedzi labākie ieteikumi bija saglabāt vēsu prātu un veidot saprātīgu saziņu kopējā Whatsapp grupā. Daudzi atzina, ka no administrācijas puses un tehnoloģiski ir izdarīts viss iespējamais, lai mācību darbs būtu kvalitatīvs, tagad jāmēģina un jāmācās pašiem, cerot, ka ar laiku, praksi un pieredzi viss izdosies arvien labāk.

Domājot gan par skolēnu, gan skolotāju sabalansētu mācību darbu un atpūtu, VPVĢ sporta skolotāji aicināja visus lejupielādēt un reģistrēties sporta aplikācijā STRAVA, kur tiek vākti klases un visas skolas kopējie kilometri, kas tiks saskaitīti ik pēc nedēļas. Katram tā var būt viena vai vairākas aktivitātes, kilometri summējas visiem, kas skrien, pastaigājas, brauc ar velosipēdu.

Pirmās nedēļas rezultāti ir pārsteidzoši, bet domājams, ka, paliekot siltākam laikam, tie būs vēl labāki. Skolotāji šajās dienās pieveikuši 348 kilometrus, visvairāk kilometrus nogājusi 8.a un 12.d klase, velosipēdu fani ir 9.c un 10.a klase, bet vislielākie skrējēji izrādījusies 8.d un 10.c klase. Īpašs prieks par Jēkabu Ločmeli (10.d), kurš nedēļas laikā noskrējis 95km!

Apzinoties pašreizējo situāciju, jāatceras senā gudrība – veselā miesā mājo vesels gars! Tāpēc, kad vien var, jāķer pavasaris, vien  ievērojot noteikto ierobežojumu: 2 cilvēki – 2 metri  jeb “2 un 2”!

Valmieras tehnikums aicina darbā Digitālo mediju speciālistu (profesiju klasifikatora kods 2432 08) uz noteiktu laiku līdz 2025.gada jūlijam Mēs piedāvājam: 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (klātienes darbs) Stabilu atalgojumu (no 1300,00 EUR mēnesī, pirms nodokļu nomaksas) Iespēju papildus iesaistīties projektos Sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes termiņa) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Atbalstu no kompetentiem kolēģiem Modernu darba vidi un labus darba apstākļus Tavā pārziņā būs: Veidot digitālo saturu: rakstus, video, infografikas u.c  Pārvaldīt Tehnikuma sociālo tīklu kontus, administrēt mājas lapu  Plānot un īstenot atpazīstamības veicināšanas stratēģiju sociālajos tīklos  Veidot un pārvaldīt tiešsaistes reklāmas kampaņas (Google Ads, Facebook Ads)  Nodrošināt Tehnikuma zīmola atpazīstamību un dalību publiskajos pasākumos  Tev nepieciešams: Augstākā izglītība humanitāro, komunikāciju vai sociālo zinātņu jomā (var būt pēdējo kursu students) Prasmes un pieredze sociālo tīklu administrēšanā un satura veidošanā  Latviešu valodas zināšanas austākajā līmenī  Labas angļu valodas prasmes – mutvārdos un rakstos Prasmes darbā ar Microsoft Office un grafiskā dizaina rīkiem, foto video apstrāde B kategorijas autovadītāja apliecība Kompetences – augsta atbildības sajūta, spēja attīstīt radošas idejas un patstāvīgi pieņemt lēmumus, pozitīva attieksme pret darbu, augsta saskarsmes kultūra. Tālrunis informācijai: Attīstības nodaļas vadītāja Dace Careva 28656012 CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv Pieteikumu sūtīt uz e-pastu ar norādi “Digitālo mediju speciālista vakancei” līdz 2024.gada 10.jūlijam. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Profesija: SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Mediji / Sabiedriskās attiecības Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-10 Darba sākšanas datums: 2024-08-01 Kontaktpersona: Dace Careva Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Valmieras tehnikums aicina darbā izglītības un skolu psihologu uz nenoteiktu laiku. Piedāvājam: 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (30 stundas) Stabilu atalgojumu (no 1259,00 EUR mēnesī par 1 slodzi, pirms nodokļu nomaksas) Apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Divu mēnešu atvaļinājumu Teicamus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā Modernu darba vidi un labus darba apstākļus Galvenie darba pienākumi: Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem Veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā Konsultēt pedagogus un vecākus izglītojamo problēmjautājumos Analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus Veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām Prasības pretendentam: Augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā Reģistrācija Psihologu reģistrā Psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijā vai uzrādāms un iesniedzams noslēgts līgums ar psihologu pārraugu atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām Labas komunikācijas prasmes Pozitīva un atbildīga attieksme pret darbu Tālrunis informācijai: direktores vietniece Vita Zeibote 20279820 CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv ar norādi “Psihologa vakancei” līdz 2024.gada 31.augustam plkst.16:00. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-08-31 Darba sākšanas datums: 2024-09-02 Kontaktpersona: Vita Zeibote Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (maģistra grāds)

Aicinām darbā IEŅĒMUMU UZSKAITES GRĀMATVEDI DARBA PIENĀKUMI: · kārtot norēķinu ar debitoriem un kreditoriem grāmatvedības uzskaiti · veikt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaiti · kārtot bankas operāciju grāmatvedības uzskaiti · kārtot krājumu un mazvērtīgā inventāra grāmatvedības uzskaiti un kontrolēt noliktavu uzskaiti · sagatavot finanšu un statistikas atskaites PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · pirmā līmeņa augstākā izglītība grāmatvedības / finanšu jomā · ne mazāk kā divu gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā · augsta atbildības sajūta un precizitāte · labas datora prasmes (MS Office) · par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar  programmu MD Navision · labas latviešu valodas zināšanas UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: · ikmēneša atalgojumu EUR 1200 bruto  · darbu stabilā uzņēmumā · darba līgumu uz nenoteiktu laiku · normālu darba laiku (piecu dienu darba nedēļa, 40 stundas nedēļā) · pilnas sociālās garantijas · veselības apdrošināšanas polisi · darba vietu mūsdienīgā un labiekārtotā birojā Brandeļos, Kocēnu pagastā CV un motivācijas vēstuli ar norādi vakancei „Ieņēmumu uzskaites grāmatvedis” līdz š.g. 30. jūnijam iesniegt: · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi SIA „VTU Valmiera” personāla daļā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 („Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, Reģ.nr. 40003004220) Informācija 26565260 Ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamajai atlases kārtai, sazināsimies nedēļas laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikšanās termiņa beigām. * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-30 Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri