Valmieras Ziņas

Atklāta bērnudārza “Ābelīte” pārbūvētā ēka

Lasīšanas laiks: 4 min

Pirmdien, 2. janvārī, tika atklāta Valmieras vecākās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārbūvētā ēka Palejas ielā 5, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Savā apsveikuma uzrunā bērnudārza vadītāja Zinta Būda uzsvēra, ka iestādes kolektīvu var salīdzināt ar ābeli, kas ir stiprs, izturīgs koks un bagātīgi sniedz augļus. Tas ir atspoguļots arī iestādes izveidotajā logo, un tā sienas gleznojumu sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu veica bērnudārza “Ābelīte” absolvente Elza Līna Andersone.

Bērnudārza vadītāja pateicās visiem, kuri līdzdarbojās iestādes ēkas atjaunošanā – kolēģiem Valmieras novada pašvaldībā, būvuzņēmumam SIA “SANART”, darbu vadītājai Karīnai Krūmiņai, būvuzraugam Mikum Mincānam, kā arī pateicās bērnudārza “Ezītis” kolektīvam un “Sajūtu parka” kolektīvam par laipno izmitināšanu pagaidu telpās. Savukārt bērni sveica visus klātesošos ar muzikāli sportisku priekšnesumu, kurā iesaistīja arī pasākuma viesus.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Zīmīgi, ka gada pirmajā darba dienā esam pulcējušies tik priecīgā pasākumā. Aizvadītais gads jums nebija viegls, taču tagad ir vēl jo lielāks prieks atgriezties jaunās, skaistās un plašākās telpās. Lai bērniem un visiem bērnudārza darbiniekiem laimīgs 2023. gads un jauka būšana atjaunotajā ēkā!”

Kolektīvu “jurģos” sveica arī ilggadējā bērnudārza vadītāja Guna Ābele, kuras darba mūžs šajā pirmsskolas izglītības iestādē ir 50 gadi. Pateicībā par šeit pavadīto laiku viņa dāvāja 50 rozes, novēlot vienmēr turēt augstu bērnudārza godu, kā arī aicināja papildināt pie bērnudārza esošo ābeļdārzu ar vēl vienu ābeles stādu, kas izaugs un ik pavasari iepriecinās ar baltiem ziediem. 

Guna Ābele atklāja, ka seši viņas ģimenes pārstāvji – vīrs, trīs bērni un divi mazbērni – ir apmeklējuši Valmieras senāko bērnudārzu. Pateicībā savam bērnudārzam ģimene tam dāvāja rododendra stādu, kas ir īpaši, vienā eksemplārā selekcionēts Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā un tam ir piešķirts nosaukums “Valmieras bērnudārzs “Ābelīte””.

Pēc atjaunotās ēkas apskates viesi pulcējās sarīkojumu zālē, kas pēc pārbūves ir kļuvusi divas reizes plašāka. Guna Ābele ar klātesošajiem dalījās savās atmiņās par 50 darba gadiem. Viņa pastāstīja par savu pirmo darba dienu bērnudārzā un kāda tobrīd bijusi Valmiera. Bijusī iestādes vadītāja īpaši lepojas ar saviem daudziem audzēkņiem. “Aktieris Ģirts Ķesteris, TV seja Sandra Zviedre, kardiologs Ainārs Rudzītis un citi. Savulaik dažādu ministriju valsts sekretāra amatu ieņēmuši veseli seši bērnudārza absolventi. Mūsu audzēkņi tagad ir visur Latvijā un pasaulē,” gandarīta ir Guna Ābele.

Gatavojoties svinīgajam atklāšanas brīdim, sadarbībā ar dzejnieci Laumu Daugišu ir tapis apsveikuma dzejolis bērnudārzam.

Ābelītei

Dīvaliņa pļavas skauta,

Tuvu Gaujas ūdeņiem,

Mums ir sava “Ābelīte”

Sešu zaru žuburiem.

Katram zaram savi bērni –

Mazas meitenes un zēni.

Katram zaram vārdiņš dots,

Lai to citi atrast prot.

Šeit rit dienas laimes soļiem,

Tā kā pasaciņa skan.

“Ābelītē” mīlestības

Pietiks tev un pietiks man.

Pienāks laiks, un skolā iesim,

Prom no tevis būsim mēs.

Atmiņas par bērnu dienām

Ziedēs visās ābelēs.

Nosaukumu bērnudārzs nav ieguvis nejauši. Pēc kara, tālajā 1946. gadā, dibinoties Valmieras 1. bērnudārzam, tas esot atradies liela, skaista ābeļu dārza vidū. Taču nosaukums “Ābelīte” bērnudārzam ir piešķirts kopš 2013. gada, kad tika veikta 1. pirmsskolas izglītības iestādes reorganizācija un bērnudārzs kā struktūrvienība tika pievienots Valmieras pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādei “Ezītis”. Sākotnēji dažas bērnudārza grupas atradās privātmājā Palejas ielā 5. Bērnudārzam paplašinoties, dažas grupiņas tika izmitinātas gan muzeja ēkā, gan tuvumā esošajā privātmājā Dīvaliņa ielā. 1960. gadā tika uzsākta piebūves celšana Palejas ielā 5. Kopš 1962. gada, kad bērnudārzs tika nodots ekspluatācijā, ēka nebija piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas līdz pat 2021. gada nogalei, kad sākās pārbūves darbi.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “SANART” par kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.

Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku/-ci mācību procesa organizācijā (profesiju klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku Piedāvājam: 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (40 stundas) Stabilu atalgojumu (pēc pārbaudes termiņa EUR 2439,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši Valmieras tehnikuma sasniegtajiem rezultātiem un individuālajam novērtējumam) Papildus sava amata pienākumiem iespēja veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā (grupas audzināšana, mācību stundu vadīšana), saņemot par to papildu samaksu Apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes termiņa) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Modernu darba vidi un labus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā Galvenie darba pienākumi Nodrošināt izglītības iestādes mācību procesa organizāciju, mācību procesa sasniegumu vērtēšanu Plānot un prognozēt izglītības iestādes pedagogu resursus, piesaistīt un atlasīt izglītības iestādei pedagoģiskā darba veikšanai profesionālus pedagogus Veikt izglītības iestādes pedagogu slodžu sadali un tarifikāciju Vadīt un pārraudzīt centralizēto eksāmenu norisi izglītības iestādē Vadīt izglītojamo ikmēneša stipendiju piešķiršanas un izmaksu procesu, organizēt izglītības iestādes padomes sēdes, valsts stipendiju komisijas sēdes un citas sanāksmes Veikt teorētisko un praktisko mācību stundu vērošanu, nodrošināt praktisko darbu norises kvalitāti Nodrošināt mācību laboratoriju materiāli tehniskās bāzes atbilstību izglītības programmu satura kvalitatīvai apguvei Sastādīt, atbilstoši izglītības programmu mācību plānam, katras mācību grupas konkrētā mācību gada individuālo mācību plānu Pārraudzīt, izvērtēt un koordinēt izglītības iestādes pedagogu mācību stundu darbu Periodiski pārbaudīt izglītības iestādes pedagogu ierakstus mācību nodarbību uzskaites e-žurnālā Piedalīties izglītojamo uzņemšanas komisijas darbā Izstrādāt anketas un veikt anketēšanu, lai noskaidrotu izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu viedokli par izglītības iestādes mācību darbu Izstrādāt dažādus izglītības iestādes normatīvos dokumentus un nodrošināt to aktualizāciju Prasības pretendentam: Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (t.sk. saistīti ar cilvēkresursu vadību) Zināšanas un pieredze izglītības procesa organizācijā, normatīvo aktu izstrādē Valsts valodas zināšanas: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) Angļu valodas zināšanas B2 pakāpē Labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Office, informācijas sistēmām (VIIS u.c.), interneta pārlūkiem un citiem digitālajiem rīkiem Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Tālrunis informācijai: direktore Vineta Melngārša, 29194941 CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv ar norādi “Direktora vietnieka vakancei” līdz 2024.gada 31.jūlijam. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-31 Kontaktpersona: Guna Čečiņa* Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Mūsu partneri