Valmieras Ziņas

Ar dzīvi Valmierā apmierināti 94,8% aptaujātie iedzīvotāji

Lai uzzinātu iedzīvotāju vērtējumu un viedokli par paveikto Valmierā 2017.gadā, pašvaldības nodrošināto pakalpojumu un piedāvājumu kvalitāti, sadarbību ar iedzīvotājiem un citiem jautājumiem, kā arī lai veicinātu līdzdalību norišu un pilsētas attīstības plānošanā, Valmieras pilsētas pašvaldība aicināja piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā.

Aptaujas rezultāti rāda, ka ar dzīvi Valmierā ir apmierināti 94,8% aptaujāto iedzīvotāju. Tas ir par 0.3 procentu punktiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Visatzinīgāk valmierieši vērtējuši izglītības nodrošinājumu visos vecumposmos, norādot, ka uzlabojams būtu mūžizglītības pakalpojums un atbalsts karjeras izvēlē. Augsts vērtējums saņemts par saimniecisko pakalpojumu kvalitāti, visatzinīgāk novērtējot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un pilsētas publisko teritoriju apgaismošanu, savukārt veicamo darbu sarakstā iekļaujams ielu bedrīšu remonts, ielu kopšana ziemā un grantēto ielu uzturēšana. Veselības pakalpojuma nodrošināšanā visaugstāk vērtēts ģimenes ārstu pakalpojums, savukārt iedzīvotāji uzlabot iesaka ambulatoro veselības aprūpi. Sociālajā jomā visaugstāk vērtēta Valmierā pieejamā sociālā aprūpe un palīdzība, savukārt lielāks pašvaldības devums sagaidīts ģimenes ar bērniem atbalstam.

Valmierieši atzinīgi novērtējuši kultūras, sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu, pilsētas tēla veidošanu, kā arī dažādu jomu nevalstisko organizāciju darbību. Lielāks darbs tiek gaidīts uzņēmējdarbības veicināšanai un atbalstam.

Jāturpina dzīvojamā fonda paplašināšana

Vērtējot paveiktos un aizsāktos darbus Valmierā, lielākā daļa no minētajiem paveiktajiem darbiem tika atzīti par nozīmīgiem vai ļoti nozīmīgiem. Visbiežāk pozitīvi novērtēta Georga Apiņa ielas pārbūve, Vecpuišu parka atjaunošana un noasfaltētais gājēju un velosipēdistu celiņš Atpūtas parkā. Novērtējot lielākos šobrīd Valmierā uzsāktos un ieplānotos darbus, respondenti par nozīmīgākajiem atzinuši peldbaseina būvniecību, Valmieras Kultūras centra pārbūvi, Gaujas promenādes izveidi un Jāņa Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecību.

Domājot par jautājumiem, kas Valmierā vēl risināmi, aptaujātie minējuši dzīvojamā fonda paplašināšanu un jaunu investoru piesaisti, kā arī darbu, lai jaunieši atgrieztos dzimtajā pilsētā. Lai arī aktīvi tiek domāts par situācijas risināšanu, iedzīvotājus joprojām uztrauc lielais grantēto ielu skaits Valmierā un ar to uzturēšanu saistītie jautājumi. Tāpat biežāk minētie veicamie darbi saistīti ar bērnu laukumiņu izbūvi, satiksmes organizēšanu pilsētā, vides labiekārtošanu un citiem jautājumiem.

Vērtējot Valmieras pilsētvidi, pozitīvs skatījums tika sniegts par pilsētas rotājumiem un ziedu kompozīciju daudzveidību. Vidēju novērtējumu iedzīvotāji izteica par velosipēdu novietņu pieejamību.

Sadarbība ar pašvaldību vērtēta kā laba

Pašvaldības darbu vairums iedzīvotāju (78%) vērtē kā labu vai ļoti labu, salīdzinājumam – pērn pašvaldības darbu kā labu vai ļoti labu atzina 66%. 17% aptaujāto pašvaldības darbu atzinuši par viduvēju. Pašvaldības darbu kā sliktu vai ļoti sliktu novērtējuši attiecīgi 2% un 1% aptaujāto.

Pieaudzis arī to respondentu skaits, kuri pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem vērtē kā labu vai ļoti labu (attiecīgi pērn 60%, bet šogad veiktajā aptaujā – 64%). Pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem 24% vērtējuši kā viduvēju, 11% – kā ļoti labu, 4% – kā sliktu vai ļoti sliktu, bet 8% nebija viedokļa šajā jautājumā.

Par Valmierā notiekošos joprojām visbiežāk uzzina sociālajos tīklos

Iedzīvotāji norāda, ka visvairāk informācijas viņi saņem par notikumiem kultūras, sporta, izglītības un tūrisma jomās. Mazāk informēti cilvēki ir par pašvaldības lēmumiem, noteikumiem, domes sēžu lēmumiem un uzņēmējdarbību, taču viņi atzīst, ka zina, kur šo informāciju atrast.

Norādot informācijas avotus, no kuriem iedzīvotāji uzzina par Valmieras pilsētas pašvaldības darbu, biežāk minētie, tāpat kā pērn, ir sociālie tīkli (Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv, Instagram) – atzīmējuši 372 aptaujātie, pašvaldības mājaslapa www.valmiera.lv un Valmieras Tūrisma informācijas centra vortāls visit.valmiera.lv (365 atbildes). Seko pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera domā un rada” (349 atbildes), portāls “Valmieras ziņas” (315 atbildes), kā arī draugu, kolēģu un paziņu stāstītais (312 atbildes).

Vērtējot pašvaldības izdevuma “Valmiera domā un rada” saturu, tāpat kā pērn, to par labu vai ļoti labu atzina 69% respondentu, 15% to atzina par viduvēju, 2% – par ļoti sliktu, savukārt 14% nebija viedoklis šajā jautājumā.

Visbiežāk izmantotais pašvaldības piedāvātais elektroniskais pakalpojums ir dzīvesvietas deklarēšana.

Valmiera visvairāk asociējas ar Māri Štrombergu un Gauju

Aicinot iedzīvotājus raksturot Valmieru un norādīt lietas, vietas, sajūtas, ar ko asociējas pilsēta, saņemta plaša un interesanta informācija.

Valmierai raksturīgākie kultūrvēstures, tūrisma u.c. objekti, iedzīvotājuprāt, ir Valmieras Sv.Sīmaņa baznīca, Valmieras pilsdrupas, Valmieras muzejs un Valmieras Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks.

Valmierai raksturīgākā norise viennozīmīgi ir pilsētas svētki, tad seko Simjūda gadatirgus, Valmieras maratons un Valmieras vasaras teātra festivāls.

Personības, ar kurām visvairāk iedzīvotājiem asociējas Valmiera, ir Māris Štrombergs, Jānis Baiks un Jānis Daliņš.

Savukārt kā Valmieras simboli visbiežāk minēti Gauja, Valmieras ģerbonis un karogs, talismans – vērsēns Voldiņš un liepa. Par Valmierai raksturīgajām krāsām lielākā daļa aptaujāto atzina zilu, dzeltenu un zaļu.

Raksturojot sajūtas, kas saistās ar Valmieru, biežāk minētie vārdi bija “mājas un mājīgums”, “miers”, “dabiska un zaļa”, “uz attīstību vērsta”.

Uzņēmumi, ar kuriem, visvairāk asociējas Valmiera, ir AS “Valmieras stikla šķiedra”, SIA “VALPRO” un AS “Valmieras piens”, savukārt kā iestādes, ar ko saistās Valmiera, iedzīvotāji minējuši Valmieras Drāmas teātri, Vidzemes Augstskolu, Valmieras pilsētas pašvaldību un Vidzemes olimpisko centru.

Produkti, ko iedzīvotāji visvairāk saista ar Valmieru, ir piena produkti, Valmiermuižas alus un ugunsdzēšamie aparāti.

Aptaujā iegūtie vērtējumi un ierosinājumi tiks izskatīti, ņemti vērā un izmantoti pašvaldības darba plānošanā, lai sadarbību ar iedzīvotājiem veidotu labāku, kā arī kopīgi iespēju robežās veicinātu Valmieras attīstību.

Pateicas visiem, kuri veltīja laiku un piedalījās aptaujā!

Aptauja norisinājās no šī gada 19.februāra līdz 19.martam, un tajā piedalījās 570 cilvēku (391 sieviete, 160 vīrieši, 19 – nav norādījuši dzimumu), atbildot uz jautājumiem par Valmieru, pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem, informācijas pieejamību, padarītajiem darbiem, kā arī sniedza ieteikumus Valmieras attīstībai.

Plašāk par aptaujas rezultātiem var uzzināt, jautājot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2) un mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā Pašvaldība – Sabiedrības līdzdalība – Iedzīvotāju aptauja.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

"Valmieras ziņas" jautā

Kā vērtējat Valmieras ielu un ietvju uzturēšanu ziemā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā Pirmsskolas izglītības iestādes “BURTIŅŠ” vadītāju  (UZ NENOTEIKTU LAIKU) Prasības pretendentam: · Augtākā pedagoģiskā izglītība; · vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā; · vēlama darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā; · spēja noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus; · zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos; · labas zināšanas darbam ar Microsoft Office; · labas zināšanas personālvadības jomā; · labas zināšanas lietvedībā; · labas komunikācijas un sadarbības prasmes; · pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valsts valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; · uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Galvenie pienākumi pretendentam: · vadīt iestādi atbilstoši normatīviem aktiem; · vadīt iestādes darbiniekus un pedagogus; · nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ievērošanu; · radīt apstākļus veiksmīgai iestādes saimnieciskai un finansiālai darbībai. Dokumentus: motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību un kvalifikācijas apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas iesūtīt līdz 2019.gada 10.februārim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 27338859, 29388422. Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts. Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija Personas datu kategorijas: Pretendenti. Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi. Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai. Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Profesija: Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-02-10 Kontaktpersona: Kontaktpersona (personāla dienests)

Mūsu partneri