Valmieras Ziņas

Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības 2021. gada budžets

Lasīšanas laiks: 3 min

29. jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu. To veido Valmieras novadā apvienoto astoņu pašvaldību 2021. gada budžeti – Valmieras pilsētas (55,7%) un apvienoto novadu – Beverīnas (4,9%), Burtnieku (8,3%), Kocēnu (10,3%), Mazsalacas (4,4%), Naukšēnu (2,5%), Rūjienas (8,3%) un Strenču (5,6%), portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Apstiprinātā Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumu daļa ir 113, 62 miljoni eiro. Konsolidētais 2021.gada budžets balstīts uz apvienojamo novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, kurās ietverts novadā ietilpstošo teritoriju ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un prioritātes, par attīstības pamatu izvirzot galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un pilsētvidi. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžets 2021. gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

Lielākos Valmieras novada pašvaldības budžeta ienākumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (89,04%). Nekustamā īpašuma nodoklis veido 10,5% no novada budžeta ieņēmumiem.

Valmieras novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūru veido izdevumi izglītībai (37,80%), pašvaldības teritoriju un ēku uzturēšanas izdevumi (17,79%), izdevumi kultūras, atpūtas pakalpojumu (tostarp sports) nodrošināšanai un reliģijai (16,25%), sociālajai aizsardzībai (10,26%), ekonomiskās darbības veicināšanai (8,95%), izpildvarai (5,88%), sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai (1,01%), kā arī vides aizsardzībai un veselības veicināšanai.

Nozīmīgākie ekonomiskās darbības veicināšanas un teritorijas attīstības projekti Valmieras novadā ir:

 • Valdemāra ielas Rūjienā pārbūve;
 • Teodora Ūdera un Tālavas ielu Valmierā pārbūves pabeigšana;
 • Hallartes ielas Valmieras pagastā I kārtas izbūve;
 • Liepu ielas Kocēnos brauktuves, ietves, apgaismojuma izbūve;
 • Dārza ielas Kocēnos gājēju ietves, lietusūdens novadīšana, apgaismojuma pārbūve;
 • Autoceļa Breidas – Zemgaļi pārbūves 2.kārta, Naukšēnu pagastā;
 • Mālu ielas Valmierā pārbūves pabeigšana;
 • Valkas ielas un Rubenes ielas Valmierā ietves izbūves pabeigšana;
 • Industriālās teritorijas (Rūpniecības-Eksporta-Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstība;
 • Ielu apgaismojuma projekti: Burtnieku; Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Kocēnu, Rūjienas apvienību un Valmieras teritorijā;
 • “Pagastmājai” Kauguru pagastā jumta maiņa;
 • Ēkas Brīvības bulvārī 4, Mazsalacā kapitālais remonts;
 • Gājēju ceļa gar Trikātas ezeru izbūve;
 • bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Rīgas ielā 43A., Valmierā.

Nozīmīgākie kultūras, sporta un atpūtas projekti Valmieras novadā ir:

 • Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un vieglatlētikas manēžas būvniecība;
 • Valmieras vecpilsētas attīstības projekti – Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos un  Valmieras vēsturiskā centra attīstība.

Nozīmīgākie sociālās aizsardzības projekti Valmieras novadā ir:

 • Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai.

Nozīmīgākie izglītības projekti Valmieras novadā ir:

 • PII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanai Rūjienā;
 • PII “Auseklītis” remonts Kocēnos;
 • PII “Krācītes” grupiņas telpu remonts Valmierā;
 • Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā granulu katlu ierīkošana;
 • Trikātas pamatskolas ēkas fasādes remonts;
 • Kocēnu pamatskolas remonts;
 • Rubenes pamatskolas, ieskaitot pirmsskolas izglītības programmas apguves vietu, remonts;
 • Rūjienas vidusskolas teritorijas labiekārtošana un telpu remonts;
 • Valmieras sākumskolas centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve;
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve.

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidošanai, lai varētu īstenot novadam un tās attīstībai nozīmīgus projektus.

Valmieras novadā iedzīvotāju skaits ir  54 642 (pēc PMLP, 01.01.2021.). Valmieras novadā ir zems vidējais bezdarba līmenis – 4,6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (01.01.2021.), kas ir zemāks par valstī esošo (7,7%  01.01.2021.) Valmieras novada kopējā platība ir 2946 km2.

Valmieras tehnikums aicina darbā Digitālo mācību projektu speciālists (profesiju klasifikatora kods 2424 02)  uz noteiktu laiku (līdz 2025.gada 31.maijam) Mēs piedāvājam: 1 darba slodzi 5 darba dienas nedēļā Stabilu atalgojumu (no 1200 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Teicamus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā Tavā pārziņā būs: Sagatavot pieaugušo izglītības (pilnveides, tālākizglītības, neformālās izglītības) programmas ievietošanai e-apmācību platformā Nodrošināt metodisko palīdzību e - apmācību platformā pieaugušo izglītības procesā iesaistītajiem Inovatīvu apmācības metožu ieviešana iesaistīto darbinieku darbā Plānot un veikt izglītības iestādes pieaugušo izglītības programmu satura ievietošanu e -apmācību platformā Nodrošināt pieaugušo izglītības programmu īstenošanu e-apmācību vidē Tev nepieciešams : Pirmā līmeņa augstākā profesionālā vai augstākā izglītība (vēlams IT, komunikāciju vai sociālo zinātņu jomā) Pieredze e-apmācību vai līdzīgas sistēmas/ platformas administrēšanā Teicamas prasmes darbā ar biroja tehniku, MS Office programmām un vizuālā materiāla apstrādes programmām (vizualizācijas, video) Zināšanas par interaktīvā e-apmācību vizuālā satura veidošanu un noformēšanu Redaktora prasmes saturam latviešu valodā Atbildības sajūta un precizitāte, ļoti labas organizatora prasmes un komunikācijas spējas Elastība, spēja uzņemties iniciatīvu savas kompetences ietvaros, strādāt individuāli un komandā Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī Ļoti labas angļu valodas zināšanas Tālrunis informācijai: Attīstības nodaļas vadītāja Dace Careva T:28656012 Lūdzu, sūtīt CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv Var pievienot arī sociālo tīklu saites, ja tur redzams Jūsu radīts saturs. Pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi “Digitālo mācību projektu speciālists” līdz 2023.gada 10.februārim plkst.16:00. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: MĀCĪBU PROJEKTA VADĪTĀJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-02-10 Kontaktpersona: Dace Careva

Mūsu partneri