Valmieras Ziņas

Apstiprināti Valmieras novada pašvaldības iestāžu vadītāji (1)

Lasīšanas laiks: 2 min

29.jūlijā notika Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Lai nodrošinātu operatīvu Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu pieņemšanu, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi izsludina tajā pašā dienā, kad notiek komitejas, trīs stundas pirms domes sēdes sākuma, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti domes sēdē, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, amatos iecēla Valmieras novada sešu (no septiņām) teritoriālo apvienību pārvalžu vadītājus.

Atklāta konkursa rezultātā izvēlēti un par Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Fūrmanis, par Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāju iecelta Kristīne Auziņa, par Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Ritvars Sirmais, par Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Zuments, par Strenču apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Pētersons.

Par Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Ivo Virsis, kurš atbilstoši 22. jūlija domes sēdes lēmumam pilda arī Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos amata pienākumus.

Uz Kocēnu apvienības pārvaldes vadītāja amatu nepieteicās neviens pretendents.

Ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību, ar mērķi izvēlēties vispiemērotākos un augstāk kvalificētākos vadītājus, tika veikta apvienoto pašvaldību iestāžu vadītāju izvērtēšana. Domes deputāti par Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāju iecēla Ivetu Pāži, par  Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju iecēla Kaiju Mucenieci, par Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieku iecēla Induli Rūsi, par Valmieras novada Būvvaldes vadītāju, arhitekti iecēla Jolantu Brūniņu, par Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju iecēla Tomu Upneru un par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iecēla Ivetu Kļaviņu.

Pirmajā rindā no kreisās puses: Valmieras novada Būvvaldes vadītāja, arhitekte Jolanta Brūniņa, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Kļaviņa Otrajā rindā no kreisās puses: Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Rūsis, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs Toms Upners

Kā iepriekš informējām, 22.jūlija domes sēdē tika nolemts līdz 1.septembrim  izveidot Valmieras novada iestādes un noteiktā termiņā noteica izstrādāt to darbības nolikumus un amatu sarakstu projektus. Noteikts arī pēc jauno amatu sarakstu apstiprināšanas veikt pārējo darbinieku izvērtēšanu, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību.

    Ripo - 04.08.2021

    Jā nu zemais dzimtsarakstu līmenis ienāks pilsētā.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri