Valmieras Ziņas

Apstiprināti Valmieras novada attīstības plānošanas dokumenti

Lasīšanas laiks: 3 min

2022. gada 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam ir Valmieras novada pašvaldības hierarhiski augstākais teritorijas attīstības plānošanas dokuments un nosaka pašvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķi, ilgtermiņa prioritātes, sasniedzamos rezultātus un telpisko perspektīvu. Stratēģijai ir pakārtota Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam, Valmieras novada teritorijas plānojums, tematiskie plānojumi, lokālplānojumi un detālplānojumi.

Stratēģijas izstrādē būtiska loma aizvien saglabājas nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem uzstādījumiem, tas ir, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam noteiktajam: “Nacionālas nozīmes attīstības centri ir lielākās pilsētas, kurās ir attīstīta rūpniecība, transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra. Nacionālas nozīmes attīstības centra statuss ir Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Liepājai, Rēzeknei, Valmierai, Ventspilij un Jūrmalai. Šīm pilsētām ir jāprofilējas par ekonomiskās izaugsmes un zināšanu radīšanas centriem, ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem. Tām sadarbojoties un mijiedarbojoties ar tuvākajām pilsētām un lauku teritorijām, tiks veidota izaugsmei nepieciešamā kritiskā masa, kā arī mazināts atsevišķu teritoriju nomales efekts.”, kā arī “Vidzemes attīstības centru funkcionālā tīkla galvenie balsti ir Valmiera kā izglītības, ražošanas un inovāciju centrs un Cēsis kā kultūras un tūrisma centrs. Tās sadarbībā ar Valku, Limbažiem, Madonu, Smilteni, Alūksni, Gulbeni un Balviem veidos reģiona izaugsmei nepieciešamo kritisko masu, vienlaikus stiprinot Vidzemes reģiona pievilcīgumu un konkurētspēju. Attīstības centru savstarpējā sadarbība un papildinātība, zināšanu un pieredzes apmaiņa sekmēs reģiona inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī stiprinās pārrobežu sadarbību ar Igauniju.”

Stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2021. gada janvārī ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu un vienlaikus ar Valmieras novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam. Abiem plānošanas dokumentiem ir piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, kas iedzīvotājiem un valstij kopumā sniedz būtiskus ieguvumus un nodrošina līdzsvarotāku reģionālo attīstību. Valmieras pilsētas pašvaldība reformas ietvaros tika definēta kā valstspilsēta un tā apvienojās ar septiņiem novadiem: Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas un Strenču novadiem.

Stratēģija integrē Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas un Strenču novadu stratēģiskos uzstādījumus, kā arī risina izaicinājumus darboties vienoti jaunajā Valmieras novadā un izvirza stratēģiskos uzstādījumus aktuālajā Latvijas un Eiropas plānošanas kontekstā.

Stratēģijas izstrādi vadīja Valmieras novada pašvaldības izveidota Vadības grupa. Izstrādes laikā tika vairākkārtīgi organizētas tematisku darba grupu sanāksmes. Notika iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 1267 iedzīvotāji. Stratēģijas izstrādei tika piesaistīts pilsētplānošanas uzņēmums SIA “Grupa93”.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam un  Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam publicēts Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: https://www.valmierasnovads.lv/dokumenti/valmieras-novada-attistibas-planosanas-dokumenti/.

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat autovadītāju braukšanas kultūru Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uzStrenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatu(uz nenoteiktu laiku)Cilvēks, dzīvesprieks un izaugsme ir pamats, palīdzot bērna personības veidošanās laikā, vērtību izprašanā un attīstībā. Tas ir process, kas prasa lielu darbu, bet arī daudz dod pretī. “Minkānā” mājo dzīvesprieks un zinātkāre, kas ikdienu sastopas ar jauniem atklājumiem, šeit pasauli redz visīstāk, šeit rodams sākums kam lielam. Aicinām pievienoties pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” kolektīvam – 110 bērniem un 25 darbiniekiem, kļūstot par atbalstu mazo cilvēku lielajam sākumam! Ja Tev ir vēlme: • plānot un vadīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” (turpmāk – Iestāde) darbu; • nodrošināt teicamas kvalitātes izglītības pakalpojumu pirmsskolas izglītības programmās; • veidot, vadīt un kopējam mērķim motivēt Iestādes pedagogu/darbinieku komandu, veicināt profesionālo izaugsmi; • veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi audzēkņiem un darbiniekiem; • nodrošināt Iestādes attīstības plāna un izglītības programmu, pašvērtējuma ziņojuma izstrādi, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu; • nodrošināt Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu u.c.; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām; • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; • pieredze normatīvo aktu sagatavošanā; • izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un tās lomu; • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; • kompetences: līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu; teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes; augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas; • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (no 1203 līdz 1400 EUR); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas; • īstenot radošas idejas. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī Iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) līdz divām A4 lapām datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatam”, līdz 2022.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Ar nolikumu "Amata pretendentu atlases NOLIKUMS Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amatam" varat iepazīties šeit. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 8B, Strenči, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-19 Kontaktpersona: CV, motivācijas vēst. un izgl.dok.kopiju sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv, t. 64207148.

SIA SAPATA ir kūdras ražošanas uzņēmums, kas darbojas nozarē jau vairāk kā 25 gadus, aicina pievienoties kolektīvam : Bilancspējīgs grāmatvedis(-e). · Darba pienākumi: Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole; Pārskata perioda apkopojums un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; Bankas operāciju uzskaite; Debitoru/kreditoru kontrole, rēķinu izrakstīšana; Avansa norēķinu dokumentu apstrāde; Darba laika uzskaite, darba samaksas un nodokļu aprēķini; Izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde; Inventāra, materiālu un gatavās produkcijas ražošanas un realizācijas uzskaite; Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite; Dažādu grāmatvedības aktu sagatavošana; Darba līgumu, rīkojumu un iesniegumu sagatavošana; VID un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Prasības: Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā; Ne mazāk kā 3 gadu pieredze grāmatveža amatā; Labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā; Analītiskā domāšana un spēja strādāt patstāvīgi; Precizitāte un atbildības sajūta; Lietvedības un dokumentu aprites principu zināšanas; Teicamas latviešu valodas prasmes, krievu – sarunvalodas līmenī; “B” kategorijas autovadītāja apliecība; Labas MS Office zināšanas. Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību. Piedāvājam: Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; Labus darba apstākļus mūsdienīgā birojā Valmierā; Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana (pēc noteikta nostrādātā laika); Darba laiku no 8.00 līdz 17.00; Profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas; Darba algu no 1280 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no pretendenta darba pieredzes un atbilstības izvirzītajām amata prasībām. Lūdzam sūtīt Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto e- pasta adresi: naro@naro.lv līdz 20.12.2022. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-20 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri