Valmieras Ziņas

Apstiprināti Valmieras novada attīstības plānošanas dokumenti

Lasīšanas laiks: 3 min

2022. gada 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022. – 2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam ir Valmieras novada pašvaldības hierarhiski augstākais teritorijas attīstības plānošanas dokuments un nosaka pašvaldības ilgtermiņa stratēģisko mērķi, ilgtermiņa prioritātes, sasniedzamos rezultātus un telpisko perspektīvu. Stratēģijai ir pakārtota Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam, Valmieras novada teritorijas plānojums, tematiskie plānojumi, lokālplānojumi un detālplānojumi.

Stratēģijas izstrādē būtiska loma aizvien saglabājas nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem uzstādījumiem, tas ir, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam noteiktajam: “Nacionālas nozīmes attīstības centri ir lielākās pilsētas, kurās ir attīstīta rūpniecība, transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra. Nacionālas nozīmes attīstības centra statuss ir Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Liepājai, Rēzeknei, Valmierai, Ventspilij un Jūrmalai. Šīm pilsētām ir jāprofilējas par ekonomiskās izaugsmes un zināšanu radīšanas centriem, ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem. Tām sadarbojoties un mijiedarbojoties ar tuvākajām pilsētām un lauku teritorijām, tiks veidota izaugsmei nepieciešamā kritiskā masa, kā arī mazināts atsevišķu teritoriju nomales efekts.”, kā arī “Vidzemes attīstības centru funkcionālā tīkla galvenie balsti ir Valmiera kā izglītības, ražošanas un inovāciju centrs un Cēsis kā kultūras un tūrisma centrs. Tās sadarbībā ar Valku, Limbažiem, Madonu, Smilteni, Alūksni, Gulbeni un Balviem veidos reģiona izaugsmei nepieciešamo kritisko masu, vienlaikus stiprinot Vidzemes reģiona pievilcīgumu un konkurētspēju. Attīstības centru savstarpējā sadarbība un papildinātība, zināšanu un pieredzes apmaiņa sekmēs reģiona inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī stiprinās pārrobežu sadarbību ar Igauniju.”

Stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2021. gada janvārī ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu un vienlaikus ar Valmieras novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam. Abiem plānošanas dokumentiem ir piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, kas iedzīvotājiem un valstij kopumā sniedz būtiskus ieguvumus un nodrošina līdzsvarotāku reģionālo attīstību. Valmieras pilsētas pašvaldība reformas ietvaros tika definēta kā valstspilsēta un tā apvienojās ar septiņiem novadiem: Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas un Strenču novadiem.

Stratēģija integrē Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu Rūjienas un Strenču novadu stratēģiskos uzstādījumus, kā arī risina izaicinājumus darboties vienoti jaunajā Valmieras novadā un izvirza stratēģiskos uzstādījumus aktuālajā Latvijas un Eiropas plānošanas kontekstā.

Stratēģijas izstrādi vadīja Valmieras novada pašvaldības izveidota Vadības grupa. Izstrādes laikā tika vairākkārtīgi organizētas tematisku darba grupu sanāksmes. Notika iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 1267 iedzīvotāji. Stratēģijas izstrādei tika piesaistīts pilsētplānošanas uzņēmums SIA “Grupa93”.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam un  Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam publicēts Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: https://www.valmierasnovads.lv/dokumenti/valmieras-novada-attistibas-planosanas-dokumenti/.

  Vairāk par mums uzzināsi šeit: www.vid.gov.lv VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281) izsludina konkursu uz Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu riska novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku) Iespēja strādāt Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Vamierā, Jēkabpilī vai Rēzeknē. Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā. Ja Tev ir: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; zināšanas/izpratne par kapitālsabiedrību finanšu un/vai pārrobežu darījumu analīzi; prasme analizēt liela apjoma un daudzveidīgu informāciju; ļoti labas angļu valodas zināšanas; pamatprasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel un PowerPoint; atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; nevainojama reputācija. Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un: analizēt uzņēmumu finanšu rādītājus un identificēt uzņēmumu ienākuma nodokļa riskus transfertcenu jomā, lai īstenotu pasākumus, kas veicinās nodokļu maksātāju nodokļu saistību izpildi izvērtēt nodokļu maksātājuiesniegumus iepriekšējas vienošanās noslēgšanai par darījuma tirgus cenas noteikšanu, sagatavot lēmumus un iepriekšējas vienošanās līgumus par darījuma tirgus cenas noteikšanu; sagatavot un aizstāvēt argumentētu viedokli transfertcenu lietās, kas tiek izskatītas savstarpējā saskaņošanas procedūrā ar citu valstu nodokļu administrācijām un starptautiskajā arbitrāžā (padomdevējkomisijā), lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu saistīto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumos; sagatavot lēmumu projektus par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņa vai sagatavošanas prasību neievērošanu; izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus nodokļu maksātājiem, iestādēm un organizācijām. izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, sagatavot uzziņas nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam: stabilu atalgojumu, mēnešalga no 1399 līdz 1799 EUR (bruto), pārbaudes laikā līdz 1599 EUR, atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes ilguma attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; iespēju piedalīties dažādās, tostarp starptautiskās, apmācību programmās; sociālās garantijas; attālināta darba iespējas; elastīgu darba laiku; veselības apdrošināšanas polisi; papildatvaļinājuma dienas. Priekšrocības pretendentam ar: akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai komerczinībās un administrēšanā, vai tiesību zinātnē; pieredzi nodokļu administrēšanā vai uzņēmējdarbībā, vai finanšu vadībā, vai finanšu analīzē, vai grāmatvedībā, vai auditā vai tiesību zinātnē ne mazāk kā divi gadi; zināšanām/izpratni par transfertcenām un/vai pastāvīgajām pārstāvniecībām. Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga; Pasta iela 11, Bauska; Rīgas iela 4/6, Daugavpils; Jūras iela 25/29, Liepāja; Dzintaru iela 18, Ventspils; Beātes iela 49, Valmiera; Draudzības aleja 2, Jēkabpils; 18.novembra iela 16, Rēzekne. Pēc pārbaudes laika ir iespēja strādāt attālināti. Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz NNVP_SDRND_GNI_2v_Vards_Uzvards”. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr. +371 67122633. Papildu informāciju par Personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē Personas datu apstrāde VID un par VID atlases procesa privātuma politiku VID var iegūt tīmekļa vietnē Privātuma politika. Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru +371 67121548. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru +371 67122633 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”. Profesija: GALVENAIS NODOKĻU INSPEKTORS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 49, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Tālrunis: 67122633 E-pasts: vid.konkursi@vid.gov.lv Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. AICINĀM SEZONAS DARBĀ: Atkritumu savācēju (9611 01)  PIEDĀVĀJAM: Pilnu darba slodzi uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.augustam; Labus darba apstākļus; Bruto atalgojumu no 750 EUR mēnesī; Piemaksas par papildus darba apjomu; Degvielas izdevumu kompensācija darbinieka nokļūšanai uz darbu; Sociālās garantijas; ; Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzsākot darbu; Transporta bāzes vieta: Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov.; Ģimenei draudzīgu darba vietu. PIENĀKUMI: Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu; Pārvietojot konteinerus (fizisks darbs) ievērot darba drošības noteikumus; Strādājot lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus; Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru.  PRASĪBAS: Vidējā vai pamatizglītība; Godprātīga attieksme pret darbu un kolēģiem; Komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu apkalpošanu. PIETEIKTIES: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesūtīt e-pastā darbs@zaao.lv līdz 2023.gada 6.jūnijam Tālrunis informācijai: 26207402 Pateicamies par atsaucību! Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201. Profesija: ATKRITUMU SAVĀCĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Personāla Speciālists Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Mūsu partneri