Valmieras Ziņas

ZAAO iedvesmo un aicina “UZDRĪKSTĒTIES MAINĪTIES”

Lasīšanas laiks: 2 min

Jau piekto gadu pēc kārtas no 20. līdz 24. februārim notiks Vidzemes inovāciju nedēļa 2023, kuras laikā ikviens vidzemnieks tiks aicināts iedzīvināt inovācijas savā ikdienas dzīvē. Arī šogad SIA “ZAAO” aktīvi piedalīsies šajā pasākumā, sākot ar aicinājumu ikvienam pārbaudīt savas zināšanas virtuālajā spēlē “Uzdrīksties mainīties” un dalību iedvesmas stāstu pēcpusdienā (iz)STĀSTI | Improvizācijā profesijā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kovala Sēne.

No 20. līdz 24.februārim, apmeklējot Vidzemes inovāciju nedēļas mājas lapu un izvēloties SIA “ZAAO”(turpmāk tekstā – ZAAO) organizēto pasākumu, ikviens ir aicināts virtuāli izspēlēt spēli “Uzdrīksties mainīties”, kurā ZAAO izaicina uzdrīkstēties ikvienu gūt atbildes par to, kas notiek ar atkritumiem pēc to izmešanas konteinerā, kādēļ to apjoma samazināšana ir svarīga ne tikai ZAAO, bet ikvienam sabiedrības loceklim, ko mēs katrs varam darīt jau šodien, lai pēc iespējas ātrāk samazinātu atkritumu daudzumu. Spēle ir bez maksas, un tās laikā dalībnieki aicināti atbildēt uz dažādiem jautājumiem, atbildes uz tiem iegūstot turpat – dažādos īsos aprakstos, vizualizācijās vai video. Starp visiem spēles dalībniekiem, kas būs izspēlējuši spēli, atbildējuši uz visiem jautājumiem tiks izlozētas 3 balvas, kas palīdzēs jaunu paradumu ieviešanas ceļā!

Inovācijas nedēļas ietvaros pirmdien, 20. februārī, pasākumā (iz)STĀSTI | Improvizācija profesijā ar Valmieras novada jauniešiem savā pieredzes stāstā dalīsies arī ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis, esot viens no uzaicinātajiem četriem dažādu jomu speciālistiem. Pasākuma laikā katrs stāstītājs 15 minūšu garumā dalīsies savā pieredzē par situācijām, kad “viss nenotiek kā pēc plāna”. Runātāji iedrošinās, iedvesmos un pastāstīs, kur strādā, kāds ir viņu ikdienas darbs un kāda loma ir improvizācijai šajā profesijā. Vairāk par pasākumu var uzzināt Vidzemes inovāciju nedēļas mājas lapā (https://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2023-02-20/iedvesmas-stastu-pecpusdiena-izstasti-improvizacija-profesija.html) vai Valmieras Attīstības aģentūras mājas lapā –  https://developvalmiera.lv/jauniesus-aicina-uz-iedvesmas-stastu-pecpusdienu-izstasti-improvizacija-profesija/

Kopš 2019. gada Vidzemes plānošanas reģions ik gadu organizē Vidzemes inovāciju nedēļu. Šī gada tēma ir improvizācija, kurai ir liela loma darba procesā, turklāt tas ir instruments, kā radīt ilgtspējīgas inovācijas. Organizētie pasākumi palīdz mainīt sabiedrības priekšstatus par to, kas īsti ir inovācijas un kādiem nolūkiem tās pielieto. Inovāciju nedēļa paredzēta ikvienam – gan tiem, kas vēlas mēģināt, gan tiem, kas jau var dalīties pieredzē. Tāpēc ikviens interesents ir aicināts piedalīties pasākumos, lai uzdrīkstētos, zinātu, kā ir pareizi un rīkotos!

Vairāk informācijas par Vidzemes inovāciju nedēļu un tās laikā notiekošajām aktivitātēm meklē tīmekļa vietnēs https://innovation.vidzeme.lv/lv/ un www.zaao.lv, kā arī aicināti ieskatīties Vidzemes plānošanas reģiona un ZAAO sociālajos tīklos.

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri