Valmieras Ziņas

Vindas Dārza svētki 2024

Lasīšanas laiks: 4 min

2024. gada 21. maijā, Vindas Dārzā, Vindas radošais kolektīvs sapulcējās, lai atzīmētu tradicionālo mācību gada noslēguma pasākumu “Dārza svētki”. 

Pasākumā uzstājās Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” audzēkņi ar iepriekš sagatavotiem priekšnesumiem, lai iepriecinātu ikvienu skatītāju, kā arī koncerta izskaņā savu pirmo runu sacīja Edijs Pētersons, kas pavisam nesen ir pievienojies komandai, lai pildītu direktora amata pienākumus. 

Šajā īpašajā dienā viņš tika uzrunāts pirmajai intervijai, lai uzzinātu par tā sākotnējiem iespaidiem jaunajā amatā. Viņš dalījās ar emocijām, kas viņu pārņēma pasākuma laikā, kā arī pastāstīja par iepriekšējo darba pieredzi, kas palīdzēja sagatavoties šim nozīmīgam dzīves posmam.

Šie ir pirmie Dārza svētki Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktora amatā. Kā Jūs raksturotu savas šīs dienas emocijas par aizvadīto pasākumu?

Jāteic, ka šī ir mana pirmā publiskā uzstāšanās Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” lielajā saimē, kur pulcējās gan audzēkņi, gan vecāki. Ar darbiniekiem jau biju paguvis iepazīties. Šīs dienas emocijas ir savilņojošas. Es jūtu lielu atbildību. Iekšēji jūtu arī pārliecību, ka ar šo komandu, kas ir gan pedagogi, gan arī Vindas gara biedri, mēs kopīgi varēsim lieliski sastrādāties, lai izstrādātu iespējas bērniem sasniegt augstus panākumus.

Varbūt varat pastastīt par savu bērnību, proti, kādās aktivitātēs piedalijāties Jūs, kā arī, kā tas veicināja Jūsu radošumu un turpmāko izaugsmi dzīvē?

Jau 6. klasē man bija pārliecība, ka vēlos kļūt par sporta skolotāju.  Bērnībā es trenējos riteņbraukšanā, bet jau vēlāk iestājos fizkultūras institūtā, ko arī absolvēju. Savā karjerā esmu strādājis ar bērniem dažādās vecuma kategorijās, kas ietver darbību septiņus gadus bērnudārzā “Vārpiņa”, kas atrodās Rūjienā, kur nodarbojos ar sporta koriģējošo vingrošanu un masāžu, tad arī darbs sociālajā aprūpē pamatskolā un arodskolā Kurzemes pusē, kā arī pēdējos 12 gadus vadīju Valmieras Bērnu SOS ciematu, kur dzīvo bērni, kuriem diemžēl nav iespējas uzaugt savās bioloģiskajās ģimenēs. Tādējādi gan pedagoģiskie jautajumi, gan vadīšanas prasmes ir izveidojušas plašu pieredzi.

Kādi konkrēti elementi, Jūsuprāt, šodien šo pasākumu padarīja īpaši atmiņā paliekošu?

Es tiešām no sirds novērtēju, ka šeit strādā pedagogi, kuri ir ieinteresēti un profesionāli. Esmu pārliecināts, ka Vindas pedagogi ir lieliski paraugi un autoritātes bērniem. Šodien īpaši izcēlās fitnesa meiteņu grupas priekšnesums, kur bija sarežģīti pamanīt, kura tad īsti ir skolotāja, bet kura jauniete. Vēl jāteic, ka novēroju bērnu ieinteresētību un degsmi šeit ierasties, kas veido īpaši jauku atmosfēru. Vindas administrācija gan šodien, gan ikdienā ir atbalsta komanda, kas darīs visu iespējamo, lai audzēkņi  un pedagogi justos komfortabli.

Kāda ir bijusi Jūsu iepriekšējā pieredze vai atmiņas ar Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”?

Manas meitas ir apmeklējušas Vindas nodarbības. Atmiņā joprojām arī ir laiks, kad Vindas šī brīža ēka pirms tam bija sākumskola. Tas bija laiks, kad mana jaunākā meita bija uzsākusi skolas gaitas. Mēs dzīvojām pavisam netālu. Es katru rītu abas savas meitas pavadīju uz skolu, kā arī no skolas sagaidīju. Protams, es toreiz pat nevarēju iedomāties, ka nākotnē būšu daļa no Vindas, kur to vadīšu.

Kā Jūs raksturotu savu ikdienu kā Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktors? Proti, kāda tā ir, kādi ir galvenie pienākumi?

Pašlaik amata pienākumus pildu tikai trešo nedēļu, tomēr jau tagad esmu aktīvi iesaistījies sarunās ar kolēģiem, kur izstrādāju dienas un nedēļas plānus. Pagūts arī strādāt pie lielām stratēģiskām lietām, kas jau ir apspriestas ar Valmieras novada pašvaldības izglītības pārvaldi. Jau pamazām top arī pirmās skices nākamā gada jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Gatavojamies arī tuvākajiem pasākumiem, piemēram, deju svētkiem, kas norisināsies šī gada 1. jūnijā, kā arī Valmieras pilsētas svētkiem un vasaras radošajām darbnīcām. Mans pienākums ir ātri ielēkt šajā ātrvilcienā un būt noderīgam ikdienas darbā, lai nodrošinātu iestādes veiksmīgu un produktīvu darbību.

Kas Jūs šodien īpaši aizkustināja?

Mani aizkustināja tā kopības sajūta, kas valdīja starp audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem. Gatavošanās pasākumam izstaroja darba enerģiju, kur tika ieguldīti resursi no visa kolektīva.

Kādus jaunus uzlabojumus vēlaties ieviest Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” pasākumā “Dārza svētki” nākotnē?

Šobrīd jāteic, ka primāri jāadaptējās ar jauno vidi. Man ir svarīgi iziet gada ciklu, lai es saprastu esošo darbības sistēmu un notiekošos procesus. Mans sākotnējais mērķis ir iekļauties veiksmīgi Vindas ikdienā, lai kļūtu par tās neatņemamu daļu. Varbūt, ka nākotnē pasākumu varētu papildināt ar vēl kādu pulciņu atrādīšanu auditorijai.

 

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 8 stundas (0.271 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Sociālais pedagogs”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920

Pievienojies mūsu komandai! Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2342 03) uz nenoteiktu laiku, sākot ar 2024./2025. mācību gadu. Ja Jūs vēlaties: • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā; • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar Iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem; • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai; • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto; un Jums ir: • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; mēs piedāvājam: • darba laiku 30 stundas (0,750 likmes) nedēļā; • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • atbildīgu, interesantu un radošu darbu. CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 15.jūlijam, sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: darzins@valmiera.edu.lv , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs/-a”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-15 Kontaktpersona: darzins@valmiera.edu.lv 27871920 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri