Valmieras Ziņas

Vidzemes pašvaldībās daļā pārtikas grupu zems vietējas pārtikas īpatsvars ēdināšanas pakalpojumos

Lasīšanas laiks: 5 min

Vidzemes plānošanas reģions ir īstenojis izpēti par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem reģiona pašvaldību pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai. Sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu tika veikta pašvaldību aptauja.

Aptaujā piedalījās 25 respondenti: pašvaldības, to struktūrvienības un iestādes no 16 Vidzemes reģiona pašvaldībām (saskaņā ar administratīvo iedalījumu līdz 2021. gada 1. jūlijam). Aptauja ļāva iegūt informāciju un datus par esošās pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu labo praksi, kā arī konstatēt šķēršļus, kas kavē vietēji ražotu pārtikas produktu iegādi.

Anketēšanas rezultātu kopsavilkums tiks izmantots, lai meklētu un ieviestu risinājumus, kas veicinātu vietēji ražotu augļu, dārzeņu, piena, gaļas un citu produktu izmantošanu Vidzemes reģiona bērnudārzos, skolās, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestādēs, kā arī, lai stiprinātu pārtikas īsās ķēdes reģionā. Vietēji ražoti pārtikas produkti aptaujas īstenotāju izpratnē ir produkti, kas audzēti Latvijā un/vai ražoti no Latvijā iegūtām izejvielām.

Pēc datu apkopošanas tika konstatēts, ka vietēji iepirktu produktu īpatsvars Vidzemes plānošanas reģionu pašvaldību pakļautībā esošajās iestādēs ir ļoti atšķirīgs un vairāku produktu grupās mazs. Respondenti bija snieguši informāciju par iepērkamo pārtikas produktu apjomiem un vietēji ražotu produktu īpatsvaru astoņās galvenajās produktu grupās: (1) piens; (2) piena produkti; (3) svaigi dārzeņi; (4) svaigi augļi un ogas; (5) svaiga gaļa; (6) gaļas produkti; (7) olas; (8) graudaugi un to izstrādājumi.

Augstākais vietēji ražotu pārtikas produktu īpatsvars šobrīd ir vērojams četrās produktu grupās: piens, piena produkti, svaiga gaļa un gaļas produkti, kur puse atbildes sniegušo respondentu šos produktus 100 % apjomā iepērk no vietējiem ražotājiem.

Situācija ir sliktāka svaigu dārzeņu un augļu iepirkumos. Tikai vienā gadījumā tas sasniedz 100 %. Septiņos no desmit gadījumiem vietēji iepirktais svaigu augļu īpatsvars nepārsniedz 50 %, bet pārējos gadījumos tas ir vēl mazāks. Svaigu vietēji ražotu dārzeņu iegādē situācija ir labāka – zemākais īpatsvars ir 60 %, un tāds ir norādīts tikai vienā anketā.

Aptaujas dalībnieki ir norādījuši vairākas nozīmīgas problēmas, kuru atrisināšanai ir nepieciešams izvērtēt esošā tiesiskā regulējuma teorētisko aspektu un prakses atbilstību. Šobrīd spēkā esošais regulējums ļauj iepirkumos izvirzītās prasības pildīt formāli, nevis pēc būtības. Citējot aptaujā sniegto atbildi: “Iepirkumus regulē normatīvais ietvars, bet veiktie normatīvo aktu grozījumi lielākoties atbalsta pārtikas produktu lieltirgotājus, kuriem ir noslēgti līgumi ar vietējiem ražotājiem un līdz ar to iespēja izpildīt iepirkumu nolikumos noteiktās prasības.”

Otrs nozīmīgs problēmu loks saistīts ar zaļo publisko iepirkumu. Kā norāda kāds no respondentiem: “Zaļais iepirkums īstenojas “uz papīra”, bet realitātē nedarbojas”, lai gan visās pašvaldībās, kas iepērk pārtikas produktus, tiek pielietota zaļā iepirkuma metode. Nereti līguma izpildes laikā pasūtītajiem nav iespējams reāli pārliecināties, no kurienes tieši produkti tiek piegādāti, kā arī par to, vai viss piegādes apjoms ir ražots sertificētajā platībā un, pielietojot piedāvājumā norādīto atbilstošo ražošanas metodi.

Faktori, kas ierobežo pašvaldību un to iestāžu iespējas iepirkt vietēji ražotu pārtiku, tika apkopoti un strukturēti četrās grupās, un tie ir: (1) piegāžu atbilstības faktori; (2); ekonomiskie faktori; (3) normatīvie faktori; (4) piegādātāju intereses faktori. Ar detalizētāku faktoru izklāstu ir iespējams iepazīties Anketēšanas rezultātu kopsavilkumā.

Tāpat tika izzināts, kādi ir nozīmīgākie aspekti, kuru izpildi pašvaldības un to iestādes sagaida no pārtikas piegādātājiem. Tie ir: nemainīga produktu kvalitāte, tad iespēja veikt nelielu piegādes apjomu ar ciklisku, īsos intervālos sadalītu piegādi, un tam seko dalība kādā no pārtikas kvalitātes shēmām un produktu izcelsmes izsekojamība.

Aptaujas apkopojums un iegūtie dati tika izmantoti uzņēmēju aptaujas par pārtikas piegādēm īstenošanai. Šobrīd Latvijas lauku forums organizē tiešsaistes sarunas ar Vidzemes plānošanas reģiona pārtikas ražotājiem un pārstrādātājiem, kā arī citiem pārtikas sistēmā iesaistītajiem dalībniekiem, piemēram, uzraugošajām un atbalsta institūcijām. Jau īstenotās sarunas ir ļāvušas apzināt uzņēmēju un citu iesaistīto pušu redzējumu par to, kā veicināt vietēji ražotas pārtikas izmantošanu pašvaldību pārraudzībā esošajās izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestādēs.

Līdztekus aplūkotajiem jautājumiem tika identificēti arī citi ar pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem saistītie aspekti, kas interesē Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības un to pakļautībā esošās iestādes. Tie tiks ņemti vērā, plānojot pilotprojektu.

Izpēte un turpmākās darbības tiek īstenotas ES programmas Apvārsnis 2020 finansētā projekta “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)” ietvaros.

Jaunu risinājumu testēšana un ieviešana spēcīgu pārtikas īso ķēžu izveidošanai notiks līdz pat 2024. gadam. Vidzemes plānošanas reģions līdz ar Troodos reģionu Kiprā un deviņām Eiropas Savienības pilsētām ir izvēlēti par pilotteritorijām. Tajās tiks izveidotas politikas un “dzīvās prakses laboratorijas” (living lab). Projekta gaitā atrastie jaunie risinājumi tiks aprobēti un ieviesti kopumā 50 ES pilsētās. CITIES2030 īstenotāji paredz, ka projekta rezultāti sekmēs pilsētu un reģionu pārtikas sistēmu noturību un ilgtspēju, kā arī vietējo pārvalžu izveidotās pārtikas īsās piegādes ķēdes ļaus efektīvāk veikt vietējās investīcijas un īstenot starptautiskās pieredzes pārnesi.

Vērienīgajā CITIES2030 projektā Vidzemes plānošanas reģions darbojas kopā ar vēl 40 organizācijām no 18 dažādām Eiropas valstīm. Projekts apvieno pārtikas nozares uzņēmumus, vadošās Eiropas universitātes un dažādu zinātņu jomu pētniekus, valsts līmeņa institūcijas, pašvaldības un iedzīvotāju kopienas. Plašā un daudzveidīgā partnerība ir izveidota, lai meklētu un izmēģinātu risinājumus vietējo pārtikas sistēmu pārveidošanai un sekmētu stratēģijas “no lauka līdz galdam” plašu ieviešanu atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem un vajadzībām. Mērķis ir stiprināt sezonālas un vietējas izcelsmes pārtikas pieejamību, līdz ar to atbalstot vietējo ekonomiku un radot mazāku ietekmi uz vidi.

Aktuālais jautājums

Kā, jūsuprāt, jaunais luksofors Valmierā, Cēsu ielā ietekmē pilsētas satiksmi?     

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Nacionālie Bruņotie Spēki Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde (reģ.Nr. 90000040549) VALMIERĀ un GULBENES NOVADA STĀMERIENĀ aicina pieteikties pievienoties dienestam KAREIVJUS Zemessardzes 2. Vidzemes brigādē tiek veidota jauna profesionālā dienesta apakšvienība. Apakšvienības sastāvs tiek komplektēts ar kandidātiem, kuri ir beiguši vismaz pamatizglītību, arodskolas un citas profesionālās izglītības iestādes bruņotajiem spēkiem nepieciešamajās specialitātēs. Latvijas armija aicina: Esi viens no mums - kļūsti karavīrs! PAMATPRASĪBAS: Latvijas Republikas pilsonis/-e vecumā no 18 līdz 40 gadiem; Valsts valodas zināšanas; Nav kriminālās sodāmības; Atbilstošs veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība; Vismaz pamatizglītība. PIEŅEMŠANA: Iesniedz atlasei nepieciešamos dokumentus; Nokārto atlasi (medicīnisko un fiziskās sagatavotības pārbaudes, psiholoģisko izpēti); Paraksti līgumu un uzsāc profesionālo dienestu. PIEDĀVĀJAM: Dažādu speciālistu amatus kareivju, instruktoru vai virsnieku profesijās; Bezmaksas apmācību un karjeras izaugsmi; GARANTIJAS: Motivējošu atalgojumu sākot no 900 EUR un piemaksas karavīrs saņem mēnešalgu atkarībā no viņa dienesta pakāpes, izdienas un militārās izglītības; mēnešalgu nosaka arī atbilstoša kvalifikācijas kategorija, kas to var palielināt līdz pat 30%; karavīrs saņem piemaksas par dienestu starptautiskajās operācijās, pedagoģisko darbu, par apmācību vadību, kā arī naudas balvas. Plašas sociālās garantijas Veselības aprūpi, zobārstniecības pakalpojumus, optisko redzes korekciju līdzekļu iegādes kompensāciju; Atvaļinājuma pabalstu, apmaksātu papildatvaļinājumu, apmaksātu mācību atvaļinājumu; Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju; Mantisko apgādi (formas tērpi, apavi un apakšveļa, speciālais apģērbs, apavi un aizsargierīces); Kompensāciju mācību izdevumu segšanai, ja karavīrs mācās valsts akreditētā izglītības iestādē; Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs; Garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtā atalgojuma,  Atvaļināta karavīra veselības aprūpi, PIETEIKŠANĀS: Zvani – 26317364. Profesija: KAREIVIS /MATROZIS (JŪRAS SPĒKOS) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Cēsu iela 54, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-09-12 Kontaktpersona: Zvani uz Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljonu – 26317364. Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras sākumskola uz noteiktu laiku no 01.09.2022. aicina darbā sociālo pedagogu.   Ja Jūs vēlaties: • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņu un pagasttiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmējot bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties izglītības iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • sociālās garantijas, tostarp darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus, atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: vs@valmiera.edu.lv ar norādi „Sociālā pedagoga amatam” līdz 2022.gada 31.augustam plkst.16.00. Tālrunis papildu informācijai: 64224237. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 40A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-08-31

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras sākumskola (turpmāk – Skola) uz noteiktu laiku no 01.09.2022. aicina darbā izglītības psihologu/-i uz 0.5 likmēm Ja Jūs vēlaties: • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības un audzināšanas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši Skolas mērķim un uzdevumiem; • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti, sagatavot atzinumus un ieteikumus izglītojamo atbalsta procesam mācībās un adaptācijas periodā; • plānot un realizēt Skolas atbalsta komandas darbu; un Jums ir: • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • zināšanas par izglītības jomas un psihologa darbības reglamentējošiem tiesību aktiem; • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī; • kompetences: labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; prasme strādāt komandā, atbildība, elastība un iniciatīva; mēs piedāvājam: • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Skolas izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • sociālās garantijas, tostarp darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus, atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: vs@valmiera.edu.lv ar norādi „Psihologa/-es amatam” līdz 2022.gada 31.augustam plkst.16.00. Tālrunis papildu informācijai: 64224237. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Leona Paegles iela 40A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-08-31

Mūsu partneri