Valmieras Ziņas

Vidzemes Augstskola saņem “Erasmus” Hartu

Lasīšanas laiks: 3 min

Vidzemes Augstskolai ir piešķirta “Erasmus” augstākās izglītības Harta (ECHE) 2021.-2027. gadam. Hartas iegūšana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā Erasmus programmas valstī, vēlas piedalīties un īstenot “Erasmus+” programmas projektus, organizējot studentu, mācībspēku un cita personāla starptautisko apmaiņu; īstenojot intensīvos kursus un darba seminārus; studiju modernizēšanu, sadarbības tīklu veidošanu un citus starptautiskus pasākumus.

Lai pieteiktos un saņemtu Hartu, Vidzemes Augstskolā tika izstrādāta Erasmus starptautiskās sadarbības stratēģija 2021-2027. Izstrādes procesā tika veikta ne vien nākamā perioda plānošana, bet arī iepriekšējā darbības perioda 2014-2020 izvērtējums, pārskatot rezultātus sadarbībai ar Eiropas Savienības (ES) valstīm un partneriem, ārpus ES, ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām un izvērtējot dalību starptautiskajās asociācijās, iepriekšējā perioda starptautisko apmaiņu rezultātus, kopīgās programmas un dažādus sadarbības projektus.

Ņemot vērā ViA stratēģijas diskusijas par galvenajiem atslēgas vārdiem un rīcībām dažādās ViA struktūrvienībās, kā arī starptautiskās tendences un Erasmus+ vadlīnijas 2021.–2027. gadam, nākamajam stratēģijas periodam Vidzemes Augstskolā tiek izvirzītas šādas ViA starptautiskās sadarbības prioritātes:

  1. Veidot un piedāvāt starptautiski aktuālu, integrētu un augstas kvalitātes saturu un zināšanu plūsmas (kopīgi kursi, moduļi, starptautiskās programmas, akadēmiskie grādi);
  2. Attīstīt starptautiskās partnerības, lai nodrošinātu augstas kvalitātes kopīgos attīstības projektus un kvalitatīvu studentu un docētāju mobilitāti;
  3. Piesaistīt ārvalstu studentus;
  4. Piesaistīt ārvalstu docētājus un pētniekus;
  5. Radīt starptautisku vidi un ViA procesus īstenot starptautiskā līmenī.

Papildus tika izvirzītas prioritātes, kas ir svarīgas atsevišķām studiju programmām un struktūrvienībām: veicināt starptautisku zinātnisko sadarbību, docētāju un personāla mobilitāti, t.sk., aktivizēt un palielināt studentu mobilitāti, realizēt intensīvās programmas un mācību ekskursijas.

Vērtējot Vidzemes Augstskolas izstrādāto un iesniegto starptautisko stratēģiju, ārvalstu ekspertu atzinumā minēts, ka tā skaidri un saprotami raksturo institūcijas darbības virzienus. Erasmus programmas loma starptautiskajā sadarbībā ir labi pamatota, un ir izvirzīti konkrēti mērķi ne tikai attiecībā uz dažādām starptautiskajām apmaiņām, bet arī uz citām šīs programmas aktivitātēm, kas paredz daudzveidīgu studiju attīstību starptautiskā līmenī.

ViA plāno un īsteno savu stratēģiju, darbojoties reģionā, bet izaicinājumus skata Eiropas un pasaules perspektīvā. Augstskola arī turpmāk piedāvās starptautisku pieredzi apmaiņas studijās, iespēju praktizēties ES valstīs un ārpus tām. Starptautiskās aktivitātes ir caurvijošas visos augstskolas darbības līmeņos, un ViA sadarbojas ar vairāk nekā 100 partneraugstskolām 45 dažādās valstīs. Tāpat nākamajos septiņos gados ViA apņēmusies paplašināt ārvalstu sadarbības partneru loku izglītības un pētniecības jomā, veidojot jaunas partnerības un izvērtējot labās prakses. Jauni starptautiskie projekti ir ieplānoti, sadarbībai ar ārvalstu nozares pārstāvjiem, kas ļaus pilnveidot profesionālo pieredzi studiju laikā..

Kā jaunākais Erasmus projekts ViA ir uzsākts Eiropas Universitātes projekts “Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai”, kas paredz izveidot ietvaru, kurā mērķtiecīgi sadarbojas sešas universitātes un augstskolas, kas pārstāv visus Eiropas reģionus. Sadarbība ietver studējošos, pētniekus, kā arī dažāda līmeņa inovāciju projektu attīstību. Eiropas Universitāte ir nākotnes universitāte, kas testē un īsteno dažādas pieejas, lai ļautu apgūt nākotnes studiju, pētniecības un uzņēmējdarbības prasmes.

“Erasmus” Augstākās izglītības Harta (ECHE) nosaka vispārējo kvalitātes ietvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstoši “Erasmus” programmas nosacījumiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" aicina SANTEHNIĶI Pienākumi: Veikt komercuzskaites mēraparātu, ūdens patēriņa skaitītāju un siltumenerģijas skaitītāju mezglu montāžas darbus; Veikt ūdenssaimniecības un siltumapgādes inženierkomunikāciju un iekārtu montāžas, ekspluatācijas, remonta un pilnveidošanas darbus, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus; Iesaistīties ūdenssaimniecības/siltumapgādes avāriju novēršanas darbos. Prasības: Prasme patstāvīgi organizēt sava darba pienākumu izpildi, noteikt prioritātes, plānot savu darbu; Prasme pielietot mūsdienu tehnoloģijas darba procesā; Teicamas saskarsmes spējas, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā; Augsta atbildības sajūta, mērķtiecīgums, iniciatīva. B kategorijas autovadītāja apliecība. Uzņēmums piedāvā: Darbu stabilā uzņēmumā; Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; Darba līgumu uz nenoteiktu laiku; Darba pienākumu pildīšanai darba automašīnu; Darba vieta – Kocēnu un Burtnieku apvienības teritorija Valmieras novadā. CV sūtīt uz e-pastu birojs@siakks.lv ar norādi santehniķis. Profesija: SANTEHNIĶIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-05 Kontaktpersona: Māris Heinols Izglītības līmenis: Profesionālā pamatizglītība

Mūsu partneri