Valmieras Ziņas

Vidzemē pērn būtiski samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits

Lasīšanas laiks: 4 min

2020.gadā Vidzemē reģistrēti 276 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 184 kūlas ugunsgrēkiem mazāk nekā gadu iepriekš, kad Vidzemē tika fiksēti 460 kūlas ugunsgrēki. Kūlas ugunsgrēku samazinājumu Vidzemē un Latvijā kopumā, var skaidrot ar kūlas degšanai nelabvēlīgiem laikapstākļiem – aizvadītajā gadā silts un sauss pavasaris iestājās vēlu, bet Covid-19 izplatīšanās ierobežojumi ievērojami samazināja cilvēku pārvietošanos. Kūlas ugunsgrēku skaits būtiski  samazinājies arī Gulbenes novadā, kurā pēdējos divus gadus ir reģistrēts visvairāk kūlas ugunsgrēku  – 44 notikumi 2020.gadā, bet 2019.gadā – 74 notikumi. Kopumā Vidzemē pērn izdegušas 129,93 hektārus lielas teritorijas.

 Vislielākās platības mūspusē izdegušas:

  • Alūksnes novadā – 23 hektāri;
  • Gulbenes novadā – 11,3 hektāri;
  • Salacgrīvas novadā – 11,09 hektāri.

Salīdzinājumam – 2019.gadā Vidzemē izdega 235 hektārus lielas teritorijas – visvairāk Gulbenes, Limbažu un Varakļānu novadā.

Pirmais kūlas ugunsgrēks šogad Latvijā un Vidzemē tika reģistrēts  27.februārī Ainažos, bet 2020.gadā pirmais kūlas ugunsgrēks mūspusē tika reģistrēts 7.martā Limbažu novadā, vēl gadu iepriekš 22.februārī Salacgrīvas novadā.

Starp republikas pilsētām Valmiera pēdējos piecus gadus stabili turas saraksta apakšgalā – gan kūlas ugunsgrēku skaita ziņā (7 ugunsgrēki 2020.gadā), gan izdegušās platības ziņā (1,59 hektāri 2020.gadā). Valmierā kūlas ugunsgrēku skaits samazinājies uz pusi, savukārt izdegušās platības pērn bijušas pat trīs reizes mazākas nekā 2019.gadā.

Ugunsgrēka objekts: Kūlas ugunsgrēks

Republikas pilsēta Kūlas ugunsgrēku skaits Platība 2020.gadā, m2
2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g.
 Daugavpils 354 246 248 172 221 268 128 865096,0
 Jēkabpils 107 82 99 81 101 119 62 392575,0
 Jelgava 54 54 75 56 57 61 40 68942,0
 Jūrmala 55 52 23 44 26 20 10 127061,0
 Liepāja 101 72 81 90 57 70 19 54886,0
 Rēzekne 48 21 31 30 19 23 11 58679,0
 Rīga 268 181 208 171 232 176 82 220649,0
 Valmiera 32 18 20 14 10 14 7 15916,0
 Ventspils 19 28 38 30 21 19 3 3110,0
Kopā: 1038 754 823 688 744 770 362 1806914,0

 

 

Vidzemē 2020.gadā bija divi novadi – Cesvaines un Jaunpiebalgas, kuros netika reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks.  Lai arī kopumā Vidzemē reģistrēti gandrīz uz pusi mazāk kūlas ugunsgrēki nekā 2019.gadā, tie tomēr dažos novados mūspusē ir pieauguši. Salīdzinot ar 2019.gadu pieaugums fiksēts Alojas novadā, Alūksnes novadā, Mazsalacas novadā un Vecpiebalgas novadā. Savukārt kūlas ugunsgrēku skaits pērn ir sarucis 23 Vidzemes novados, visbūtiskāk Gulbenes, Kocēnu, Līgatnes un Limbažu novadā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš skaidro, ka kopējais kūlas ugunsgrēku skaita samazinājums pagājušā pavasarī Latvijā un reģionā skaidrojams ar faktu, ka pavasaris iestājās vēlu, laiks nebija pateicīgs kūlas ugunsgrēku straujai izplatībai. Tāpat zināmu lomu nospēlēja ārkārtas situācijas izsludināšana valstī, kā arī noteiktie ierobežojumi, kas mazināja iedzīvotāju pārvietošanos. Taču joprojām visbiežāk kūlas ugunsgrēki izcēlušies teritorijās, kuras netiek pienācīgi apsaimniekotas – īpašnieki atrodas ārzemēs, kā arī iedzīvotāji atzīst, ka viņiem nav līdzekļu, lai sakoptu savus īpašumus. Skrastiņš uzsver, ka skaidrojošais darbs tiek veiks nepārtraukti un pieļauj, ka līdz ar paaudžu maiņu kūlas ugunsgrēku skaits varētu mazināties. Tāpat viņš uzskata, ka kūlas ugunsgrēku skaitu varētu vēl samazināt tad, ja pašvaldības aktīvāk iesaistītos nesakopto teritoriju apzināšanā un to īpašnieku informēšanā par veicamajiem pasākumiem, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos nosakot pienākumu, atbildību un nosacījumus teritorijas sakopšanai, kontrolējot šo nosacījumu izpildi. Vidzemes pieredze parāda, ka tas strādā – tajos novados, kur pašvaldības aktīvi rīkojas, pēdējos gados ir vērojams kūlas ugunsgrēku samazinājums.

2020.gadā Latvijā reģistrēti 1379 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 50,2% mazāk, salīdzinot ar 2019.gadu, kad kūlas ugunsgrēku skaits bija 2769. Kūlas ugunsgrēku rezultātā 2020.gadā izdega 934 hektāri Latvijas teritorijas, kas ir par 71,2% mazāk nekā 2019.gadā, kad izdega 3253 hektāri Latvijas teritorijas. 2020.gadā samazinājies ne tikai kūlas ugunsgrēku skaits, bet arī to rezultātā radīto postījumu apmērs – iznīcinātas 15 ēkas un cietis viens cilvēks, kas abos gadījumos ir zemākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā.

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai!

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri