Valmieras Ziņas

Valmieras TIC aicina pieteikties tūristu gidu apmācībām!

Valmieras Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar vairākiem tūrisma un citu saistīto nozaru profesionāļiem sagatavojis tūristu gidu apmācību programmu, kuras norise plānota no šī gada 5. jūnija līdz 31. jūlijam. Lekcijas, praktiskās nodarbības un mācību ekskursijas gidu kursu programmā plānotas attālināti, ZOOM platformā, daļu no jūlijā plānotajām mācību ekskursijām labvēlīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos paredzot arī klātienē.

Pieteikšanās dalībai gidu kursos līdz 28.maijam, aizpildot reģistrācijas anketu ej.uz/gidukursi!

Gidu kursiem pieteikties aicināti interesenti, kuri vēlas kļūt par Valmieras un topošā Valmieras novada vēstnešiem, kuriem ir interese un vēlme padziļināt savas zināšanas par Valmieras pilsētas un topošā Valmieras novada vēsturi, personībām un notikumiem laiku lokos. Īpaši pieteikties gidu kursiem tiek aicināti gidi, kas saredz iespēju ekskursiju vadīšanai arī kādā no svešvalodām. Tāpat arī aicinām aktīvā tūrisma ekskursiju vadītājus, kuriem nav sveša došanās dabā, pārbraucieni ar velosipēdiem u.c. aktīvā dzīvesveida norises.

Gidu kursu programma

Dalība gidu kursos sniegs ieskatu gan būtiskākajās zināšanu tēmās, ļaujot apjaust Valmieras un novada vēsturi kopsakarībās un reģiona kontekstā, gan prasmēs, bez kurām labam gidam neiztikt, piemēram, komunikācija un prezentācijas, interpretācija un laba stāsta veidošanas prasmes. Valmieras gidu kursu dalībniekiem būs iespēja smelties zināšanas, klausoties un piedaloties lekcijās par dažādiem vēsturiskajiem posmiem, to nestajām pārmaiņām, ietekmējot cilvēka pasaules izpratni, kā arī par arhitektūras un mākslas vērtībām, kultūras norisēm, vidi un ainavas lasīšanu, personībām un veiksmes stāstiem, folkloru un tradīcijām u.c. Tiks spodrinātas arī topošo gidu prasmes, apgūstot informācijas interpretācijas mākslu, attīstot radošumu prezentēšanas paņēmienos, trenējot publisko runu, stāju, dikciju un apgūstot trikus, kā strādāt ar dažādām grupām.

Lekcijas lasīs un praktiskās nodarbības vadīs tādi tūrisma un saistīto nozaru profesionāļi kā Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, Dr.geogr. Andris Klepers, Mg.oec, Vidzemes Augstskolas vieslektors, produkta veidotājs un grupu vadītājs SIA “Impro Ceļojumi” Gatis Kampernovs, vēsturnieces un novadpētnieces Regīna Valtenberga, Ineta Amoliņa, Ingrīda Zīriņa, Liene Rokpelne un Guna Medne.

Prezentēšanas paņēmienus slīpēt palīdzēs pieredzējusi mediju komunikācijas un prezentāciju prasmju trenere, konsultante, žurnāliste ar vairāk nekā 25 gadu praktisko pieredzi Krista Vāvere, režisors, “Runas skola” dibinātājs un lektors Viesturs Meikšāns un publiskās runas treneris un 2017. gada Eiropas publiskās runas čempions Dāvis Golds. Savukārt ekskursiju kā priekšnesumu veidot palīdzēs publisko un korporatīvo pasākumu vadītājs un organizētājs Uģis Melders.

Lektoru vidū arī vairāki citi Vidzemes Augstskolas mācībspēki: Dr.art., mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs, Dr.sc.admin Agita Šmitiņa un Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne. Savā pieredzē gidu apmācībā un vadīšanā dalīsies arī kaimiņu pilsētas p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” gidu darba un programmu koordinatore Ieva Kalniņa. Par aktuālajiem attīstības projektiem, mūsdienu pilsētvidi, tūrisma un zīmolvedības stāstu gidu kursu dalībniekiem vēstīs arī vairāki Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Apmācību programmas nodarbību plāns pieejams šeit!

Mācību ekskursijas

Gidu kursu laikā apmācību programmas dalībniekiem būs iespēja sastapt arī Valmieras sertificēto gidus un topošā Valmieras novada muzeju darbiniekus un vietējos novadpētniekus, kuru stāsti atklās nozīmīgāko par tādiem tūrisma piesaistes magnētobjektiem un galamērķiem kā Valmieras senpilsēta, Sv. Sīmaņa baznīca, Vecpuišu parks, Burtnieka ezers, Valmiermuiža, Zilākalna kultūrvides un apmeklētāju centrs “ZTornis”, Rubenes baznīca, Kokmuiža un Dikļi, Trikāta un Brenguļi, Seda un Strenči, Mazsalaca un Rūjiena, Naukšēnu muižas parks.

Lai mazinātu COVID-19 izplatības risku un izvairītos no pulcēšanās, lielākā daļa mācību ekskursiju tiks piedāvātas video formātā. Plānots, ka gidu kursu programmas noslēdzošās mācību ekskursijas Valmieras pilsētvidē norisināsies klātienē, ja tam būs piemērota un labvēlīga epidemioloģiskā situācija.

Gidu kursu programmas nodarbības lielākoties notiks sestdienās un piektdienu vakaros, atsevišķas lekcijas paredzot arī citos darba dienu vakaros. Ja kādu no lekcijām kursantam nebūs iespējas apmeklēt lekcijas tiešsaistes norises laikā, tiks nodrošināta iespēja saņemt lekcijas ierakstu.

Visiem gidu kursu dalībniekiem, kuri sekmīgi būs nokārtojuši arī eksāmenu rakstisko daļu un ekskursiju vadīšanas pārbaudījumu, tiks izsniegta Valmieras pilsētas pašvaldības sertificēta tūristu gida apliecība, savukārt labākajiem un atraktīvākajiem tūristu gidu kursu beidzējiem tiks piedāvātas sadarbības iespējas ar Valmieras pilsētas pašvaldību, apkalpojot Valmieras Tūrisma informācijas centra interesentu grupas un vadot Valmieras Tūrisma informācijas centra organizētās aktīvās atpūtas u.c. tematiskās ekskursijas gan Valmieras pilsētā, gan topošajā Valmieras novadā. 

Dalības maksa

Maksa par pilnu gidu kursu programmu – 60 EUR (ar PVN).

Maksa par vienu lekciju (gidu kursu plānā ar īpašu atzīmi *) – 10 EUR (ar PVN).

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā uz nenoteiktu laiku Valmieras novada Izglītības pārvaldes METODISKĀ DIENESTA VADĪTĀJU! Ja Tev ir vēlme:   nodrošināt Metodiskā dienesta darbu: konsultēt, informēt un sniegt metodisko atbalstu Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogiem, skolu vadības komandām, jomu koordinatoriem, mācīšanās konsultantiem; plānot un organizēt pētījumus, datu ievākšanu un analīzi par mācīšanas darba kvalitāti un tās uzlabošanas iespējām Pašvaldības izglītības iestādēs; · apkopot un publiskot metodiskos materiālus un labās prakses piemērus izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, veicināt zināšanu pārnesi; · rosināt metodisko materiālu izstrādi un savstarpējo mācīšanos; · piedalīties ar izglītību saistītu inovāciju un investīciju projektu izstrādāšanā un ieviešanā; · veidot aptaujas par izglītības jautājumiem, analizēt aptauju rezultātus un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes celšanai;  un ja Tev ir: · otrā līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā; · darba pieredze pedagoģijā, metodiskajā darbā vai izglītības vadībā ne mazāk kā 3 gadi; · valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; · zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā; · labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; · kompetences: labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes; prasme analizēt situācijas, atrast piemērotākos risinājumus; spēja analizēt liela apjoma datus; precizitāte un augsta atbildības sajūta; vēlme strādāt komandā; izvirzīt un sasniegt mērķus; mēs piedāvājam: labus darba apstākļus sakārtotā darba vidē; stabilu atalgojumu (atbilstoši 12.mēnešalgu grupai no 1195 EUR līdz 1400 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); profesionālās pilnveidošanās iespējas; sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī redzējumu par Metodiskā dienesta darbības principiem un attīstības vīziju līdz divām A4 lapām datorrakstā, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Metodiskā centra vadītāja/-as amatam”, līdz 2021.gada 4.oktobrim plkst.12:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 26121155. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: GALVENAIS SPECIĀLISTS METODIĶIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2021-10-04

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” (reģ.nr.4418000073), sākot ar 2021./2022. mācību gadu piedāvā darbu IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGAM Darba slodze: 15 stundas nedēļā. Mēnešalga 540,00 EUR. Pretendentiem izvirzītās prasības: Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Galvenie amata pienākumi: Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem Veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā Analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus Darba vietas adrese: Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, „Naukšēnu muiža”, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads. Pieteikumu un CV uz sūtīt uz e-pastu info@skiinaukseni.lv vai pieteikties personīgi pie direktora (tālrunis 29293630) līdz 2021.gada 15.oktobrim Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Algas izmaksas veids: Akordalga Darba vietas adrese: LATVIJA, Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov. Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2021-10-15 Kontaktpersona: Pieteikumu un CV sūtīt uz info@skiinaukseni.lv vai iesniegt personīgi, t. 29293630 (direktors). Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Mūsu partneri