Valmieras Ziņas

Valmieras novadā vairākām ielām būs jauni nosaukumi

Lasīšanas laiks: 5 min

Valmieras novada pašvaldībā izveidotā “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa” ir izvērtējusi Valmieras novadā esošo ielu nosaukumu atbilstību mūsdienu politiskajai iekārtai un situācijai, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Kopumā eksperti izpēti veica deviņām ielām Valmieras novadā: Pleskavas, Andreja Upīša, Leona Paegles, Linarda Laicena un Riharda Gredzena ielām Valmierā; Jāņa Vintēna ielai Burtniekos, Pionieru ielai Valmiermuižā, Oktobra ielai Matīšos un Uzvaras ielai Sedā, lai sniegtu profesionālus argumentus nosaukumu maiņai vai pamatojumu seno nosaukumu atjaunošanai, vai jaunu nosaukumu piešķiršanai.

Vēl pirms darba grupas izveides pašvaldība saņēma iedzīvotāju aicinājumus vairākām ielām veikt nosaukuma maiņu. Tāpat 29 iedzīvotāji atsaucās no 22. marta līdz 20. aprīlim pašvaldības izsludinātajam aicinājumam iesniegt savus priekšlikumus. Darba grupa izvērtēšanas procesā ņēma vērā gan iedzīvotāju priekšlikumus, gan sniedza savu pamatojumu. 25. maijā, domes deputāti lēma, ka līdz 1. jūlijam novada iedzīvotāji jāiepazīstina ar ekspertu pamatojumu nosaukumu saglabāšanai divām ielām, nosaukumu maiņai piecām ielām, savukārt divu ielu nosaukumu izvērtēšana vēl jāturpina.

Izvērtētās ielas, kas saglabā nosaukumus

Valmieras valstspilsētā Pleskavas ielas nosaukums paliek, pamatojoties uz to, ka Pleskava kā tranzīta galamērķis un pilsēta pastāvēja jau 13. gadsimtā un ielai nosaukums dots pirms padomju varas okupācijas režīma. Tas, visticamāk, dots, norādot virzienu uz Pleskavu, nevis saistību ar lielvalsti.

Arī Linarda Laicena ielai paliek tās esošais nosaukums, ņemot vērā to, ka Laicena devums literatūrā un rakstniecībā ir cieši saistīts ar Valmieru un viņš jau 1917. gadā izdevis brošūru par neatkarīgas Latvijas ideju. Par savām turpmākajām politiskajām kļūdām viņš samaksāja vēl pirms Latvijas okupācijas 1940. gadā.

Izvērtētās ielas, kurām būs jauni nosaukumi

Andreja Upīša ielu ir ierosinājums pārdēvēt valmierieša, rakstnieka Pāvila Rozīša vārdā. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Upītim nav saistība ar Valmieru, tikmēr Pāvils Rozītis kā rakstnieks un ievērojams valmierietis ir mazliet atstāts novārtā, ņemot vērā, cik populārs ir viņa sarakstītais romāns ”Valmieras puikas”, kas saistīts ar 1905. gada revolūcijas notikumiem Valmierā.

Riharda Gredzena ielu plānots pārdēvēt par Hermaņa Enzeliņa ielu. Hermanis Enzeliņš savā garajā mūžā bija daudzu biedrību un organizāciju dibināšanas iniciators un vadītājs. Viņa darbības vadmotīvs – veicināt latviešu zemnieku saimniecisko, politisko un kulturālo kopdarbību. Vislielāko nozīmi viņa un daudzu toreizējo valmieriešu dzīvē ieguva 1898. gadā dibinātā Kauguru (vēlāk – Baltijas) lauksaimniecības biedrība, kas jau darbības sākumā apvienoja zemniekus no astoņām draudzēm Valmieras, Cēsu un Valkas apriņķī.

Savukārt Matīšos Oktobra ielu ierosina pārdēvēt par Kārļa Ābeles ielu, kas ir darba grupas izvirzīts priekšlikums. Kārlis Ābele dzimis Bauņu pagastā, tagadējos Matīšos. Bijis latviešu strēlnieku virsnieks, 1919. gadā cīnījies pret Sarkano armiju un bermontiešiem, par ko apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Vēlāk rakstnieks un biologs, pirmais latviešu augu anatoms. Līdz ar 188 Latvijas politiskajiem un kultūras darbiniekiem parakstījis Latvijas Centrālās padomes 1944. gadā pieņemto memorandu, kas pieprasīja atjaunot Latvijas Republikas suverenitāti. Tas bija nozīmīgs piemērs latviešu pretošanās kustības darbībai Otrā pasaules kara laikā.

Bet Sedā Uzvaras ielu plānots pārdēvēt par Saules ielu, un, kā min darba grupas pārstāvji, šis nosaukums iekļauj arī vēsturisko domu, jo tāds bijis pilsētas plānojums Sedai – ar sauli centrā, bulvāriem kā stariem, ar skolu un kultūras namu centrā. Tāpat arī nākamās apdzīvotās vietas nosaukums ir Saule, kā arī netālu ir Saules meži. Saule simbolizē prieku un dzelteno krāsu, kas pilsētai piestāv. Šāds ieteikums par Saules ielas nosaukumu bija arī iedzīvotāju ierosinājumos Uzvaras ielas pārdēvēšanai.

Tāpat Burtniekos Jāņa Vintēna ielu darba grupa aicina pārdēvēt par Zandarta ielu, tāds inovatīvs ierosinājums darba grupai izvēlēts, ņemot vērā to, ka zandarts ir viens no Burtnieka ezera neformālajiem simboliem jau ilgstoši un šobrīd Valmieras novada pašvaldība kopā ar Valsts zivju fonda atbalstu īsteno projektu “Sabiedrības iesaiste zīmola “Burtnieka zandarts” izveidē un informēšanā par ezera zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu”. Ceļot godā un piešķirot vērtību zandartam savā novadā, izvēloties to maltītei ikdienā vai svētkos, varam veicināt jau lokālo realizāciju. Zandartu varam godināt un izcelt, arī piešķirot ielai šādu nosaukumu.

Ielas, kuru nosaukumu izvērtēšana turpināsies

Ņemot vērā, ka Valmiermuižā, Valmieras pagastā jau ir Dzirnavu iela, domes deputāti rosināja nepārdēvēt Leona Paegles ielu Valmierā par Dzirnavu ielu un turpināt jauna nosaukuma priekšlikumu izpēti.

Vēl konsultācijas ar valodniekiem nepieciešamas priekšlikumam Pionieru ielu Valmiermuižā pārdēvēt par Ķīša Pētera ielu. Ķīša Pēteris bijis Valmiermuižas kalējs, viens no ievērojamākajiem brāļu draudzes darbiniekiem Valmieras apkārtnē, pirmais zināmais brāļu draudžu rokraksta literatūras autors. Darba grupas ieteikums bija, ka vēsturiskās Valmiermuižas centrā, netālu no latviešu zemnieku labdares, brāļu draudzes darbības atbalstītājas Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes vārdā nosauktās Hallartes ielas atrastos Ķīša Pētera vārdā nosaukta iela.

Kas būs jādara to māju īpašniekiem, kuriem mainās ielas nosaukums?

  • Adresācijas noteikumi pašvaldībai uzliek par pienākumu paziņot nekustamā īpašuma īpašniekiem, ka ir pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu.
  • Normatīvie akti neparedz obligātu īpašuma tiesību, personu apliecinošu, transportlīdzekļa tehniskās pases u.c. dokumentu maiņu gadījumos, kad tiek mainīta adrese.
  • Adreses maiņas rezultātā deklarētās dzīvesvietas adrese tiek aktualizēta automātiski, bez personas starpniecības datu apmaiņas rezultātā starp valsts nozīmes reģistriem.
  • Arī mājas adrešu plāksnīšu nomaiņa nav obligāta. Lai neradītu izdevumus ēku īpašniekiem, kā arī, lai sakārtotu vidi atbilstoši jauno ielu nosaukumiem, visas plāksnes tiem īpašumiem, kuriem mainās ielas nosaukums, tiks apmainītas par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

“Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa”:

Gatis Krūmiņš (Dr.hist.) – Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošais pētnieks;

Jānis Kalnačs (Dr.art.) – Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieks;

Ričards Gailums – Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos;

Iveta Blūma – Pašvaldības iestādes “Valmieras muzejs” direktore;

Kristīne Auziņa – Pašvaldības iestādes “Burtnieku apvienības pārvalde” vadītāja;

Andris Klepers (Dr.geogr.) – Pašvaldības domes deputāts, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošais pētnieks.

  SIA „VTU Valmiera” aicina darbā Telpu un teritorijas uzkopēju (Valmieras AO) uz noteiktu laiku DARBA PIENĀKUMI: · uzkopt darba, palīgtelpas un autoostas teritoriju PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · pamatizglītība · vēlama iepriekšēja darba pieredze uzkopšanas un tīrīšanas darbos · iemaņas darbā ar sadzīves tehniku · vēlamas zināšanas telpaugu kopšanā UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: · darbu stabilā uzņēmumā · sociālās garantijas · darba algu – valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi CV vēstuli ar norādi vakancei „Telpu un teritorijas uzkopējs” lūdzam līdz 2023. gada 06.decembrim iesniegt: · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi Valmieras autoostas kasē Stacijas ielā 1, Valmierā vai SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas „Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 Ar pretendentiem, kuri būs izvirzīti nākamajai atlases kārtai, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikšanās termiņa beigām. * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Informācija 26558027 Profesija: APKOPĒJS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Stacijas iela 1, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-06 Kontaktpersona: CV ar norādi vakancei sūtīt uz e-pastu info@vtu-valmiera.lv, tālr. 26558027.

Aicinām darbā TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU DARBA PIENĀKUMI: · tehniskās palīdzības sniegšana · transportlīdzekļu evakuācija · transportlīdzekļu remonts · transportlīdzekļu sagatavošana tehniskai apskatei PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · profesionālā vai vispārējā vidējā izglītība · DE, CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība · vēlama D, CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja pieredze vismaz 2 gadi · labas saskarsmes un komunikācijas prasmes · pieredze transportlīdzekļu remontu veikšanā UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: darbu stabilā uzņēmumā darba samaksu no 1300 EUR (bruto) darba laiku pēc grafika: 1.dežūra 0800 - 1700, 2.dežūra 1630 - 0100, 7.dežūra 0800 - 2100. pilnas sociālās garantijas veselības apdrošināšanas iespējas dinamisku un profesionālu darba vidi CV ar norādi vakancei „Tehniskās palīdzības automobiļu vadītājs” iesniegt līdz 15.decembrim (ieskaitot): · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 („Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads) · 1 nedēļas laikā pēc konkursa termiņa beigām sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz tikšanos klātienē. * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Profesija: AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Maiņu darbs Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-15

Aicinām darbā AUTOVIRSBŪVJU REMONTATSLĒDZNIEKU (uz nenoteiktu laiku) DARBA PIENĀKUMI: · transportlīdzekļu remonts · transportlīdzekļu tehniskās apkopes PRASĪBAS PRETENDENTIEM: · arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība · vēlama pieredze transportlīdzekļu remontu veikšanā · labas saskarsmes un komunikācijas prasmes UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ: darbu stabilā uzņēmumā darba samaksu 1000 - 1400 EUR (bruto) motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem normālu darba laiku – piecu dienu darba nedēļa, 40 stundas nedēļā pilnas sociālās garantijas veselības apdrošināšanas iespējas dinamisku un profesionālu darba vidi CV ar norādi vakancei „Autoatslēdznieks” iesniegt līdz š.g. 15. decembrim: · sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv · personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00 („Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads) * Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Profesija: AUTOVIRSBŪVJU REMONTATSLĒDZNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-12-15

Mūsu partneri