Valmieras Ziņas

Valmieras novada tūristu naktsmītņu statistika 2022

Lasīšanas laiks: 7 min

Valmieras novada Tūrisma pārvalde arī šogad veikusi Valmieras novada tūrisma naktsmītņu statistikas apkopojumu par aizvadīto 2022. gadu. Jāatzīmē, ka kopš 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas datu ievākšana tiek veikta par visa Valmieras novada naktsmītnēm. Iepriekš dati tika ievākti un apkopoti tikai par Valmieras pilsētas tūristu mītnēm, tādēļ datu salīdzinājums tiek veikts pēdējo divu gadu ietvaros. Kopumā tika uzrunāta 71 Valmieras novada naktsmītne, bet dati tika saņemti no 45 naktsmītnēm, līdz ar to, 2022. gada tūrisma naktsmītņu statistikas tendenci varēja noteikt, ņemot vērā 45 naktsmītņu nakšņotāju datus. No 45 tūristu mītnēm – 6 viesnīcām, 8 apartamentiem, 18 viesu un brīvdienu mājām, 8 hosteļiem un 5 kempingiem, 18 naktsmītnes atrodas Valmieras pilsētā, bet 27 Valmieras novadā.

Apkopojot un salīdzinot datus, jāņem vērā, ka iepriekšējie gadi tūrisma nozarei ir bijuši īpaši izaicinoši  – Covid-19 vīrusa dēļ liela daļa naktsmītņu nepiedāvāja savus pakalpojumus vairākus mēnešus vai pat visa gada garumā. Covid-19 situācija un ierobežojumi Latvijā un pasaulē lielā mērā mazinājās tikai 2022. gada pavasarī. Uzsākot tūrisma mītņu apzināšanu, nācās sastapties arī ar naktsmītnēm, kuras pēc pandēmijas ir izvēlējušās pārtraukt savu darbību vai ir pārorientējušas savu darbību uz viesu izmitināšanu ilgtermiņā (ilgtermiņa īri). Jāpiemin arī tas, ka 2022. gada pavasarī izmaiņas nakšņotāju plūsmā izraisīja ģeopolitiskās situācijas saasinājums Eiropas dienvidaustrumos, kad ar naktsmītņu palīdzību tika sniegts atbalsts karā cietušajiem ukraiņiem. Tāpat līdz šim daļa tūrisma mītņu ārpus Valmieras pilsētas datus nebija apkopojuši precīzi vai vispār, kā rezultātā vairākas mītnes datus nevarēja iesniegt. Vēl viens būtisks faktors, kas jāņem vērā – vairākām tūristu mītnēm ir sezonāls raksturs, kad gultasvietu skaits mainās atkarībā no sezonas. Dati salīdzināmi daļēji, jo ik gadu manāma tūristu mītņu mainība.

Balstoties uz datiem, ko iesniegušas naktsmītnes, ir novērojams naktsmītņu skaita kritums (-4 kā 2021. gadā). Lielākās izmaiņas manāmas apartamentu skaitā – 2022. gadā Valmieras novadā darbojās par 8 apartamentiem mazāk, nekā gadu iepriekš. Tas skaidrojams ar iepriekš minētās Covid-19 pandēmijas sekām un vairāku apartamentu pārorientēšanos uz dzīvokļu izdošanu ilgtermiņa īrei. Apartamenti arīdzan retāk izdeva savas naktsmītnes karā cietušās valsts pilsoņiem. Varam tikai spekulēt, ka, iespējams, citām tūrisma mītnēm tieši šis aspekts ir palīdzējis izdzīvot nesezonas un vēl pavasarī esošās pandēmijas posmu. Aplūkojot tabulas datus, jāņem vērā, ka 2021. un 2022. gadā uzrunāto un atsaukušos naktsmītņu skaits atšķirtas, dati salīdzināmi tikai daļēji. Toties 45 Valmieras novada tūristu mītnēs kopējais maksimālais pieejamais gultasvietu skaits 2022. gadā bija 1 704. Salīdzinājumā ar 2021. gadu, maksimālais gultasvietu skaits ir krities par 49 gultasvietām, kas ir neliels kritums, ņemot vērā to, ka naktsmītņu skaits samazinājies par 4.

Valmieras novada tūristu mītnēs 2022. gadā kopumā ir viesojušies 37 510 viesi, kas ir par 122% vairāk kā pērn, kad novada naktsmītnēs viesojās 16 884 viesi. No tiem 2022. gadā Valmieras mītnēs nakšņojuši 24 753 jeb 65% no visa novada viesu skaita, kas ir par 163% vairāk kā gadu iepriekš (2021. gadā Valmieras mītnēs – 9 409 viesi), bet vēl aizvien saglabājas tendence, ka Valmieras pilsētā gada ietvaros nakšņo vairāk viesi, kā novadā. Valmieras novada tūristu mītņu kontekstā lielākais viesu skaits tūristu mītnēs ir bijis jūlijā (16,49% no kopējā viesu skaita) un augustā (15,9%), bet zemākais janvārī (3,37%), kas tiešā mērā skaidrojams ar nesezonu un vēl spēkā esošajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem.

2022. gadā naktsmītņu pakalpojumus Valmieras novadā visvairāk ir izmantojuši Latvijas rezidenti – kopskaitā 27 902 (ārvalstu – 9 608). Skatoties tikai tūristu mītņu noslogojumu Valmieras pilsētā, arī šeit Latvijas rezidenti nakšņojuši visvairāk, kā arī, salīdzinājumā ar 2021. gadu, to ir bijis par 116% vairāk, kā gadu iepriekš, kas ir pozitīvs rādītājs, jo iepriekšējos gados tika novērots viesu samazinājums vai neliels pieaugums (piemēram, salīdzinot 2020. pret 2021. gadu – 2021. gadā bija par 31,8% mazāks Latvijas rezidentu skaits Valmieras mītnēs).

Analizējot īpatsvaru starp ārvalstu nakšņotājiem, lielāko ārvalstu nakšņotāju daļu sastāda viesi no Igaunijas (30,8%), Ukrainas (13,6%), Somijas (10,8%) un Lietuvas (10,6%). Ja salīdzina 2021. un 2022. gada datus, visā novadā ir palielinājies ārvalstu viesu skaits (2022. gadā pieaugums par 317,7%), kas, kā minēts iepriekš, skaidrojams ar Covid-19 pandēmijas un ierobežojumu mazināšanos un brīvāk pieejamiem ceļošanas pakalpojumiem. Ārvalstu viesu īpatsvara kritums, attiecībā pret 2021. gadu, Valmieras novadā galvenokārt novērojams tālo zemju vidū – Maķedonijas, Taivānas un Tunisijas (-100%), Kolumbijas (-92,8%), Senegālas (-76%), Nigērijas (-60%) un Japānas (-3,7%). Jāuzsver, ka, salīdzinot 2021. un 2022. gadu, novērojams kritums arī Gruzijas (-48,7%) nakšņotāju vidū. Ārpus nakšņotāju skaita TOP 10, 2022. gadā būtiski pieaudzis nakšņotāju skaits no tādām valstīm kā ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Islande, Ķīna, Slovākija, Ungārija, Itālija un  Francija. Attiecībā pret 2021. gadu, 2022. gadā Valmieras novadā nakšņojuši ceļotāji arī no tādām tālākām un neierastākām valstīm kā Jordānija, Kamerūna, Gambija, Lihtenšteina, Madagaskara, Sudāna un Zimbabve.

Kopumā 2022. gadā viesi tūristu mītnēs pavadījuši 88 061 naktis, no tām 74,41% pavadītas Valmieras pilsētas tūristu mītnēs (2021. gadā Valmieras mītnēs pavadītas 65% no visām novadā pavadītajām naktīm). 2022. gadā vidējais gultasvietu noslogojums Valmieras novada tūristu mītnēs bija 23,73%. Vislielākais vidējais noslogojums bijis viesnīcās (40,35%), kempingos (23,85%) un hosteļos (17,84%). Līdzīga situācija novērojama 2021. gadā, kad visvairāk ceļotāji ir nakšņojuši viesnīcās un kempingos, bet hosteļu vietā 2021. gadā ceļotāji vairāk ir izvēlējušies apmesties apartamentos. Izmaiņas varētu būt skaidrojams ar to, ka 2022. gadā novadā būtiski ir samazinājies tūristiem pieejamo apartamentu skaits, toties 2021. gadā – pandēmijas visskartākajā laikā, daudzi apartamentus izmantoja pašizolācijas nolūkiem, kā arī, iespējams, ceļojot psiholoģiski apartamentus uztvēra kā drošākus – savas slēgtās vides dēļ (aprīkoti ar visu nepieciešamo, nav jāsatiek citi nakšņotāji). Salīdzinot abus gadus, būtiski ir pieaudzis noslogojums hosteļos (360,98%), kas lielā mērā ir skaidrojums ar ikgadēju pasākumu un sporta norišu atsākšanos, kā arī ar karā cietušās valsts pilsoņu izmitināšanu.

2022. gadā vidējais uzturēšanās ilgums Valmieras novada tūristu mītnēs bija 2,35 dienas, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 0,12 dienām. Aplūkojot Valmieras pilsētā pavadīto nakšu skaitu, šeit ceļotāji izvēlas nakšņot ilgāku laiku, kā novadā, kas 2022. gadā ir 2,65 dienas, kamēr citviet novadā ārpus Valmieras 2022. gadā – 1,77 dienas (2021. gadā – 1,74 dienas). Salīdzinot iepriekš apkopotos Valmieras pilsētas viesu uzturēšanās ilgumus, šobrīd ceļotāji Valmierā izvēlas pavadīt visilgāko laiku piecu gadu ietvaros (2021. gadā – 2,63 dienas, 2020. gadā – 1,93 dienas, 2019. gadā – 2,64 dienas, 2018. gadā – 2,49 dienas). Atkārtoti aplūkojot 2021. un 2022. gada pavadīto nakšu apkopojuma tabulas, arī šeit redzamās apartamentu (-1,47 dienas kā pērn) un hosteļu (+2,56 dienas kā gadu iepriekš) izmaiņas skaidrojamas ar Covid-19 un ģeopolitisko situāciju pasaulē. Interesanti, ka pieaugums pavadīto nakšu (+104,72%) un vidējā uzturēšanās ilgumā (+0,75 dienas) novērojams arī kempingos, kas apliecina to, ka aizvien vairāk ceļotāju izvēlas apmesties kempingos, iespējams, pārvietojoties ar kemperiem vai treileriem.

2022. gadā Valmieras novada naktsmītnēs Latvijas rezidenti ir pavadījuši vairāk naktis (50 174 jeb 59,97%), kā ārvalstu (37 887 naktis jeb 43,02%) viesi. Interesanti novērot, ka gada pirmajā pusē ir novērojams ļoti straujš ārvalstu rezidentu pavadīto nakšu īpatsvara pieaugums, kas skaidrojams ar iepriekš minēto ģeopolitisko situāciju, kad Valmieras novada naktsmītnēs sāka uzturēties Ukrainas pilsoņi (no februāra beigām līdz pat vasarai).

Pavadīto nakšu īpatsvara ziņā 2022. gadā visvairāk naktis Valmieras novadā pavadījuši viesi no Ukrainas (55,27%), Igaunijas (10,36%), Somijas (6,32%) un Lietuvas (5,23%). Ukrainas viesu pavadīto nakšu skaits 2022. gadā audzis par 1655,23%, kas, protams, atkal ir saistīts ar karu Ukrainas teritorijā. Gadu iepriekš vairāk naktis kā šogad Valmieras novadā bija pavadījuši Japāņi (-55,96%). Toties ārpus TOP 10 pavadīto nakšu skaita ziņā 2022. gadā būtiski pieaudzis pavadīto nakšu skaits no tādām valstīm kā Austrālija, Izraēla, Islande, Kanāda, Ķīna, Malta, Slovākija, Itālija, Francija, Čehija, Dānija, Turcija un Ungārija.

Apkopojot visus naktsmītņu datus, var secināt, ka 2022. gadā ir bijis pozitīvs nakšņotāju skaita un pavadīto nakšu pieaugums, kā gadu iepriekš. Varam novērot, ka Valmieras novads lēnām atgūstas no Covid-19 pandēmijas ierobežojumu sekām. Ceļotāju vidū novērojama tendence atpūtai veltīt nedaudz vairāk laika – ilgāku dienu skaitu, izteikti ilgāku – Valmieras pilsētā, kas varētu būt skaidrojams ar ērto pieejamību, infrastruktūru un bagātīgāku atpūtas un izklaides iespēju klāstu. 2022. gadā Valmieras novada tūristu mītņu ārzemju viesu TOP 3 – viesi no Ukrainas, Igaunijas un Somijas.

Plašāk ar citām Valmieras novada tūrisma aktualitātēm, skaitļiem un faktiem 2022. gadā iespējams iepazīties šeit. Pateicamies visām Valmieras novada naktsmītnēm, kuras atbildīgi veic nakšņotāju datu uzskaiti.

Aktuālais jautājums

Vai zini, kas ir mākslas telpa “Kurtuve” Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

  Vairāk par mums uzzināsi šeit: www.vid.gov.lv VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281) izsludina konkursu uz Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu riska novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku) Iespēja strādāt Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Vamierā, Jēkabpilī vai Rēzeknē. Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā. Ja Tev ir: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; zināšanas/izpratne par kapitālsabiedrību finanšu un/vai pārrobežu darījumu analīzi; prasme analizēt liela apjoma un daudzveidīgu informāciju; ļoti labas angļu valodas zināšanas; pamatprasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel un PowerPoint; atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; nevainojama reputācija. Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un: analizēt uzņēmumu finanšu rādītājus un identificēt uzņēmumu ienākuma nodokļa riskus transfertcenu jomā, lai īstenotu pasākumus, kas veicinās nodokļu maksātāju nodokļu saistību izpildi izvērtēt nodokļu maksātājuiesniegumus iepriekšējas vienošanās noslēgšanai par darījuma tirgus cenas noteikšanu, sagatavot lēmumus un iepriekšējas vienošanās līgumus par darījuma tirgus cenas noteikšanu; sagatavot un aizstāvēt argumentētu viedokli transfertcenu lietās, kas tiek izskatītas savstarpējā saskaņošanas procedūrā ar citu valstu nodokļu administrācijām un starptautiskajā arbitrāžā (padomdevējkomisijā), lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu saistīto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumos; sagatavot lēmumu projektus par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņa vai sagatavošanas prasību neievērošanu; izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus nodokļu maksātājiem, iestādēm un organizācijām. izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, sagatavot uzziņas nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam: stabilu atalgojumu, mēnešalga no 1399 līdz 1799 EUR (bruto), pārbaudes laikā līdz 1599 EUR, atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes ilguma attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; iespēju piedalīties dažādās, tostarp starptautiskās, apmācību programmās; sociālās garantijas; attālināta darba iespējas; elastīgu darba laiku; veselības apdrošināšanas polisi; papildatvaļinājuma dienas. Priekšrocības pretendentam ar: akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai komerczinībās un administrēšanā, vai tiesību zinātnē; pieredzi nodokļu administrēšanā vai uzņēmējdarbībā, vai finanšu vadībā, vai finanšu analīzē, vai grāmatvedībā, vai auditā vai tiesību zinātnē ne mazāk kā divi gadi; zināšanām/izpratni par transfertcenām un/vai pastāvīgajām pārstāvniecībām. Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga; Pasta iela 11, Bauska; Rīgas iela 4/6, Daugavpils; Jūras iela 25/29, Liepāja; Dzintaru iela 18, Ventspils; Beātes iela 49, Valmiera; Draudzības aleja 2, Jēkabpils; 18.novembra iela 16, Rēzekne. Pēc pārbaudes laika ir iespēja strādāt attālināti. Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz NNVP_SDRND_GNI_2v_Vards_Uzvards”. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr. +371 67122633. Papildu informāciju par Personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē Personas datu apstrāde VID un par VID atlases procesa privātuma politiku VID var iegūt tīmekļa vietnē Privātuma politika. Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru +371 67121548. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru +371 67122633 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”. Profesija: GALVENAIS NODOKĻU INSPEKTORS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 49, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Tālrunis: 67122633 E-pasts: vid.konkursi@vid.gov.lv Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. AICINĀM SEZONAS DARBĀ: Atkritumu savācēju (9611 01)  PIEDĀVĀJAM: Pilnu darba slodzi uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.augustam; Labus darba apstākļus; Bruto atalgojumu no 750 EUR mēnesī; Piemaksas par papildus darba apjomu; Degvielas izdevumu kompensācija darbinieka nokļūšanai uz darbu; Sociālās garantijas; ; Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzsākot darbu; Transporta bāzes vieta: Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov.; Ģimenei draudzīgu darba vietu. PIENĀKUMI: Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu; Pārvietojot konteinerus (fizisks darbs) ievērot darba drošības noteikumus; Strādājot lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus; Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru.  PRASĪBAS: Vidējā vai pamatizglītība; Godprātīga attieksme pret darbu un kolēģiem; Komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu apkalpošanu. PIETEIKTIES: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesūtīt e-pastā darbs@zaao.lv līdz 2023.gada 6.jūnijam Tālrunis informācijai: 26207402 Pateicamies par atsaucību! Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201. Profesija: ATKRITUMU SAVĀCĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Personāla Speciālists Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Mūsu partneri