Valmieras Ziņas

Valmieras novada tūristu naktsmītņu statistika 2022

Lasīšanas laiks: 7 min

Valmieras novada Tūrisma pārvalde arī šogad veikusi Valmieras novada tūrisma naktsmītņu statistikas apkopojumu par aizvadīto 2022. gadu. Jāatzīmē, ka kopš 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas datu ievākšana tiek veikta par visa Valmieras novada naktsmītnēm. Iepriekš dati tika ievākti un apkopoti tikai par Valmieras pilsētas tūristu mītnēm, tādēļ datu salīdzinājums tiek veikts pēdējo divu gadu ietvaros. Kopumā tika uzrunāta 71 Valmieras novada naktsmītne, bet dati tika saņemti no 45 naktsmītnēm, līdz ar to, 2022. gada tūrisma naktsmītņu statistikas tendenci varēja noteikt, ņemot vērā 45 naktsmītņu nakšņotāju datus. No 45 tūristu mītnēm – 6 viesnīcām, 8 apartamentiem, 18 viesu un brīvdienu mājām, 8 hosteļiem un 5 kempingiem, 18 naktsmītnes atrodas Valmieras pilsētā, bet 27 Valmieras novadā.

Apkopojot un salīdzinot datus, jāņem vērā, ka iepriekšējie gadi tūrisma nozarei ir bijuši īpaši izaicinoši  – Covid-19 vīrusa dēļ liela daļa naktsmītņu nepiedāvāja savus pakalpojumus vairākus mēnešus vai pat visa gada garumā. Covid-19 situācija un ierobežojumi Latvijā un pasaulē lielā mērā mazinājās tikai 2022. gada pavasarī. Uzsākot tūrisma mītņu apzināšanu, nācās sastapties arī ar naktsmītnēm, kuras pēc pandēmijas ir izvēlējušās pārtraukt savu darbību vai ir pārorientējušas savu darbību uz viesu izmitināšanu ilgtermiņā (ilgtermiņa īri). Jāpiemin arī tas, ka 2022. gada pavasarī izmaiņas nakšņotāju plūsmā izraisīja ģeopolitiskās situācijas saasinājums Eiropas dienvidaustrumos, kad ar naktsmītņu palīdzību tika sniegts atbalsts karā cietušajiem ukraiņiem. Tāpat līdz šim daļa tūrisma mītņu ārpus Valmieras pilsētas datus nebija apkopojuši precīzi vai vispār, kā rezultātā vairākas mītnes datus nevarēja iesniegt. Vēl viens būtisks faktors, kas jāņem vērā – vairākām tūristu mītnēm ir sezonāls raksturs, kad gultasvietu skaits mainās atkarībā no sezonas. Dati salīdzināmi daļēji, jo ik gadu manāma tūristu mītņu mainība.

Balstoties uz datiem, ko iesniegušas naktsmītnes, ir novērojams naktsmītņu skaita kritums (-4 kā 2021. gadā). Lielākās izmaiņas manāmas apartamentu skaitā – 2022. gadā Valmieras novadā darbojās par 8 apartamentiem mazāk, nekā gadu iepriekš. Tas skaidrojams ar iepriekš minētās Covid-19 pandēmijas sekām un vairāku apartamentu pārorientēšanos uz dzīvokļu izdošanu ilgtermiņa īrei. Apartamenti arīdzan retāk izdeva savas naktsmītnes karā cietušās valsts pilsoņiem. Varam tikai spekulēt, ka, iespējams, citām tūrisma mītnēm tieši šis aspekts ir palīdzējis izdzīvot nesezonas un vēl pavasarī esošās pandēmijas posmu. Aplūkojot tabulas datus, jāņem vērā, ka 2021. un 2022. gadā uzrunāto un atsaukušos naktsmītņu skaits atšķirtas, dati salīdzināmi tikai daļēji. Toties 45 Valmieras novada tūristu mītnēs kopējais maksimālais pieejamais gultasvietu skaits 2022. gadā bija 1 704. Salīdzinājumā ar 2021. gadu, maksimālais gultasvietu skaits ir krities par 49 gultasvietām, kas ir neliels kritums, ņemot vērā to, ka naktsmītņu skaits samazinājies par 4.

Valmieras novada tūristu mītnēs 2022. gadā kopumā ir viesojušies 37 510 viesi, kas ir par 122% vairāk kā pērn, kad novada naktsmītnēs viesojās 16 884 viesi. No tiem 2022. gadā Valmieras mītnēs nakšņojuši 24 753 jeb 65% no visa novada viesu skaita, kas ir par 163% vairāk kā gadu iepriekš (2021. gadā Valmieras mītnēs – 9 409 viesi), bet vēl aizvien saglabājas tendence, ka Valmieras pilsētā gada ietvaros nakšņo vairāk viesi, kā novadā. Valmieras novada tūristu mītņu kontekstā lielākais viesu skaits tūristu mītnēs ir bijis jūlijā (16,49% no kopējā viesu skaita) un augustā (15,9%), bet zemākais janvārī (3,37%), kas tiešā mērā skaidrojams ar nesezonu un vēl spēkā esošajiem Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem.

2022. gadā naktsmītņu pakalpojumus Valmieras novadā visvairāk ir izmantojuši Latvijas rezidenti – kopskaitā 27 902 (ārvalstu – 9 608). Skatoties tikai tūristu mītņu noslogojumu Valmieras pilsētā, arī šeit Latvijas rezidenti nakšņojuši visvairāk, kā arī, salīdzinājumā ar 2021. gadu, to ir bijis par 116% vairāk, kā gadu iepriekš, kas ir pozitīvs rādītājs, jo iepriekšējos gados tika novērots viesu samazinājums vai neliels pieaugums (piemēram, salīdzinot 2020. pret 2021. gadu – 2021. gadā bija par 31,8% mazāks Latvijas rezidentu skaits Valmieras mītnēs).

Analizējot īpatsvaru starp ārvalstu nakšņotājiem, lielāko ārvalstu nakšņotāju daļu sastāda viesi no Igaunijas (30,8%), Ukrainas (13,6%), Somijas (10,8%) un Lietuvas (10,6%). Ja salīdzina 2021. un 2022. gada datus, visā novadā ir palielinājies ārvalstu viesu skaits (2022. gadā pieaugums par 317,7%), kas, kā minēts iepriekš, skaidrojams ar Covid-19 pandēmijas un ierobežojumu mazināšanos un brīvāk pieejamiem ceļošanas pakalpojumiem. Ārvalstu viesu īpatsvara kritums, attiecībā pret 2021. gadu, Valmieras novadā galvenokārt novērojams tālo zemju vidū – Maķedonijas, Taivānas un Tunisijas (-100%), Kolumbijas (-92,8%), Senegālas (-76%), Nigērijas (-60%) un Japānas (-3,7%). Jāuzsver, ka, salīdzinot 2021. un 2022. gadu, novērojams kritums arī Gruzijas (-48,7%) nakšņotāju vidū. Ārpus nakšņotāju skaita TOP 10, 2022. gadā būtiski pieaudzis nakšņotāju skaits no tādām valstīm kā ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Islande, Ķīna, Slovākija, Ungārija, Itālija un  Francija. Attiecībā pret 2021. gadu, 2022. gadā Valmieras novadā nakšņojuši ceļotāji arī no tādām tālākām un neierastākām valstīm kā Jordānija, Kamerūna, Gambija, Lihtenšteina, Madagaskara, Sudāna un Zimbabve.

Kopumā 2022. gadā viesi tūristu mītnēs pavadījuši 88 061 naktis, no tām 74,41% pavadītas Valmieras pilsētas tūristu mītnēs (2021. gadā Valmieras mītnēs pavadītas 65% no visām novadā pavadītajām naktīm). 2022. gadā vidējais gultasvietu noslogojums Valmieras novada tūristu mītnēs bija 23,73%. Vislielākais vidējais noslogojums bijis viesnīcās (40,35%), kempingos (23,85%) un hosteļos (17,84%). Līdzīga situācija novērojama 2021. gadā, kad visvairāk ceļotāji ir nakšņojuši viesnīcās un kempingos, bet hosteļu vietā 2021. gadā ceļotāji vairāk ir izvēlējušies apmesties apartamentos. Izmaiņas varētu būt skaidrojams ar to, ka 2022. gadā novadā būtiski ir samazinājies tūristiem pieejamo apartamentu skaits, toties 2021. gadā – pandēmijas visskartākajā laikā, daudzi apartamentus izmantoja pašizolācijas nolūkiem, kā arī, iespējams, ceļojot psiholoģiski apartamentus uztvēra kā drošākus – savas slēgtās vides dēļ (aprīkoti ar visu nepieciešamo, nav jāsatiek citi nakšņotāji). Salīdzinot abus gadus, būtiski ir pieaudzis noslogojums hosteļos (360,98%), kas lielā mērā ir skaidrojums ar ikgadēju pasākumu un sporta norišu atsākšanos, kā arī ar karā cietušās valsts pilsoņu izmitināšanu.

2022. gadā vidējais uzturēšanās ilgums Valmieras novada tūristu mītnēs bija 2,35 dienas, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 0,12 dienām. Aplūkojot Valmieras pilsētā pavadīto nakšu skaitu, šeit ceļotāji izvēlas nakšņot ilgāku laiku, kā novadā, kas 2022. gadā ir 2,65 dienas, kamēr citviet novadā ārpus Valmieras 2022. gadā – 1,77 dienas (2021. gadā – 1,74 dienas). Salīdzinot iepriekš apkopotos Valmieras pilsētas viesu uzturēšanās ilgumus, šobrīd ceļotāji Valmierā izvēlas pavadīt visilgāko laiku piecu gadu ietvaros (2021. gadā – 2,63 dienas, 2020. gadā – 1,93 dienas, 2019. gadā – 2,64 dienas, 2018. gadā – 2,49 dienas). Atkārtoti aplūkojot 2021. un 2022. gada pavadīto nakšu apkopojuma tabulas, arī šeit redzamās apartamentu (-1,47 dienas kā pērn) un hosteļu (+2,56 dienas kā gadu iepriekš) izmaiņas skaidrojamas ar Covid-19 un ģeopolitisko situāciju pasaulē. Interesanti, ka pieaugums pavadīto nakšu (+104,72%) un vidējā uzturēšanās ilgumā (+0,75 dienas) novērojams arī kempingos, kas apliecina to, ka aizvien vairāk ceļotāju izvēlas apmesties kempingos, iespējams, pārvietojoties ar kemperiem vai treileriem.

2022. gadā Valmieras novada naktsmītnēs Latvijas rezidenti ir pavadījuši vairāk naktis (50 174 jeb 59,97%), kā ārvalstu (37 887 naktis jeb 43,02%) viesi. Interesanti novērot, ka gada pirmajā pusē ir novērojams ļoti straujš ārvalstu rezidentu pavadīto nakšu īpatsvara pieaugums, kas skaidrojams ar iepriekš minēto ģeopolitisko situāciju, kad Valmieras novada naktsmītnēs sāka uzturēties Ukrainas pilsoņi (no februāra beigām līdz pat vasarai).

Pavadīto nakšu īpatsvara ziņā 2022. gadā visvairāk naktis Valmieras novadā pavadījuši viesi no Ukrainas (55,27%), Igaunijas (10,36%), Somijas (6,32%) un Lietuvas (5,23%). Ukrainas viesu pavadīto nakšu skaits 2022. gadā audzis par 1655,23%, kas, protams, atkal ir saistīts ar karu Ukrainas teritorijā. Gadu iepriekš vairāk naktis kā šogad Valmieras novadā bija pavadījuši Japāņi (-55,96%). Toties ārpus TOP 10 pavadīto nakšu skaita ziņā 2022. gadā būtiski pieaudzis pavadīto nakšu skaits no tādām valstīm kā Austrālija, Izraēla, Islande, Kanāda, Ķīna, Malta, Slovākija, Itālija, Francija, Čehija, Dānija, Turcija un Ungārija.

Apkopojot visus naktsmītņu datus, var secināt, ka 2022. gadā ir bijis pozitīvs nakšņotāju skaita un pavadīto nakšu pieaugums, kā gadu iepriekš. Varam novērot, ka Valmieras novads lēnām atgūstas no Covid-19 pandēmijas ierobežojumu sekām. Ceļotāju vidū novērojama tendence atpūtai veltīt nedaudz vairāk laika – ilgāku dienu skaitu, izteikti ilgāku – Valmieras pilsētā, kas varētu būt skaidrojams ar ērto pieejamību, infrastruktūru un bagātīgāku atpūtas un izklaides iespēju klāstu. 2022. gadā Valmieras novada tūristu mītņu ārzemju viesu TOP 3 – viesi no Ukrainas, Igaunijas un Somijas.

Plašāk ar citām Valmieras novada tūrisma aktualitātēm, skaitļiem un faktiem 2022. gadā iespējams iepazīties šeit. Pateicamies visām Valmieras novada naktsmītnēm, kuras atbildīgi veic nakšņotāju datu uzskaiti.

Aktuālais jautājums

Kas, jūsuprāt, ir Valmieras sports nr.1?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” aicina savā komandā  BIROJA ADMINISTRATORU/-I Galvenie amata pienākumi: nodrošināt biroja ikdienas darbības nepārtrauktību un efektivitāti; koordinēt un pārvaldīt dokumentu apriti, arhivēšanu un lietvedību; veikt ienākošās un izejošās korespondences apstrādi; organizēt un protokolēt kapitālsabiedrības valdes un dalībnieku sēdes; sniegt atbalstu uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem ikdienas jautājumos; komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem; sagatavot atskaites. Prasības kandidātiem: darbības sfērai atbilstoša vidējā profesionālā vai augstākā izglītība (vēlams administrācijas, vadības vai lietvedības jomā); ne mazāk kā divu gadu pieredze līdzīgā amatā; teicamas organizatoriskās un komunikācijas prasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un IT sistēmām; pieredzējuša lietotāja pieredze un laba izpratne par dokumentu vadības sistēmām, priekšroka kandidātiem ar pieredzi darbā ar DVS Namejs; augsta atbildības sajūta un pašorganizācijas līmenis, analītiska domāšana un precizitāte darbā. Piedāvājam: darbu uz nenoteiktu laiku; draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu; sociālās garantijas; veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 6 mēnešiem; dažāda veida “bonusus” pēc pārbaudes laika; atalgojumu no EUR 1400 līdz EUR 1600 pirms nodokļu nomaksas. CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt elektroniski uz danuta.zerbele@valmierasoc.lv līdz 05.06.2024. Tālrunis uzziņām +371 20021028 Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā termiņa beigām, pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Profesija: BIROJA ADMINISTRATORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Čempionu iela 4, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Vadība / Administrēšana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-05 Kontaktpersona: Danuta Žērbele Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”  Jāņa Daliņa sporta komplekss aicina pievienoties savai komandai  ADMINISTRATORU/-I Darbs uz nenoteiktu laiku Amata pienākumi: Uzņemt un apkalpot klientus, koordinēt apmeklētāju plūsmu; Reģistrēt un piešķirt viesiem viesnīcas numurus, darbs ar viesnīcas programmatūru; Ierādīt ģērbtuves saskaņā ar treniņu vai sacensību grafiku; Izsniegt un pieņemt telpu un viesnīcu numuriņu atslēgas; Iekasēt maksu par viesnīcas un sporta infrastruktūras izmantošanu; Veikt citus pienākumus saskaņā ar darba pienākumu aprakstu; Prasības kandidātam: Labas latviešu un angļu valodas zināšanas; Teicamas iemaņas darbā ar datoru; Augsta atbildības sajūta, iniciatīva un entuziasms; Elastīga domāšana, spēja veltīt uzmanību vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi, nezaudējot kvalitāti; Vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu un POS terminālu; Citu valodu zināšanas, izglītība viesmīlības vai sporta jomā, kā arī iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. Mēs piedāvājam: Pilnas slodzes darbu; Summēto darba laiku, darbu maiņās arī nakts maiņās; Dinamisku darbu draudzīgu un profesionālu kolēģu komandā; Iespēju katru dienu sastapt interesantus cilvēkus, kas dod labu pieredzi profesionālajā izaugsmē; Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; Studentiem viesmīlības jomā apvienot prakses vietu ar darbavietu; Atalgojums: Stundas tarifa likme pārbaudes laikā– 5.50 EUR/h, pēc pārbaudes laika 6.00 EUR/h Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 07.06.2024. uz e-pastu – megija.stalberga@valmierasoc.lv. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuros būs gan CV, gan motivācijas (pieteikuma) vēstules. Vairāk informācijas, rakstot e-pastā vai pa tālr. +371 27079858 Profesija: ADMINISTRATORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-07 Kontaktpersona: Megija Stalberga Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” aicina savā komandā ĒKAS INŽENIERTEHNISKO UZRAUGU uz noteiktu laiku – līdz 31.10.2024. Amata pienākumi: piedalīties Jāņa Daliņa sporta kompleksa ikdienas saimniecisko darbu veikšanā, tajā skaitā strādāt ar traktortehniku, mehanizēto un teritoriju uzkopšanas tehniku; uzraudzīt un uzturēt darba kārtībā Jāņa Daliņa sporta kompleksa teritoriju, inventāru un tehnisko aprīkojumu. Uzraudzīt un uzturēt kārtībā Daliņu pludmali; tehniskā atbalsta sniegšana pasākumu organizatoriem, izmantojot stadiona un manēžas infrastruktūru un aprīkojumu; komunikācija un sadarbība ar darbu izpildītājiem, un dalība Jāņa Daliņa sporta kompleksa realizētajos projektos savas kompetences ietvaros. Prasības kandidātiem: vidējā izglītība; augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme orientēties tehniskas dabas jautājumos; pozitīvu un godīgu attieksmi pret darbu un kolēģiem; valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu; pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. Mēs piedāvājam: teicamus darba apstākļus mūsdienīgā darba vidē; darba apģērbu; apmācības darbu uzsākot; atalgojums – 1280 EUR pirms nodokļu nomaksas; sociālās garantijas; darba vieta: Jāņa Daliņa sporta komplekss, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera CV lūdzam sūtīt uz megija.stalberga@valmierasoc.lv Kontaktpersona: Megija Stalberga (e-pasts: megija.stalberga@valmierasoc.lv; tālr.Nr. +371 27079858) Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 07.06.2024. Profesija: Ēkas inžniertehnisko sistēmu UZRAUGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-07 Kontaktpersona: Megija Stalberga Izglītības līmenis: Profesionālā vidējā izglītība

Mūsu partneri