Valmieras Ziņas

Valmieras novadā fizisko personu īpašumiem, kuros nav deklarēta neviena persona, būs paaugstināta NĪN likme

Lasīšanas laiks: 4 min

Valmieras novada pašvaldība aicina fiziskas personu nekustamā īpašuma īpašniekus izvērtēt personu deklarēšanas nepieciešamību īpašumos, kuri paredzēti dzīvošanai, un veikt to līdz 2022. gada 31. decembrim, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte.

Tas nepieciešams, jo 2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā 2022. gada 29. septembra Valmieras novada pašvaldības domes lēmums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”.

“Saistošo noteikumu grozījumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiks piemērota fizisku personu īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šajos objektos dzīvesvietu taksācijas gada 1. janvārī nebūs deklarējusi neviena persona” informē Vita Ievīte, Valmieras novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vecākā nodokļu ekonomiste.

Ja taksācijas gada 1. janvārī attiecīgajā mājoklī ir deklarēta vismaz viena persona, NĪN likmes būs 0,2% – 0,6% apmērā no kadastrālās vērtības, kas ir pat 7,5 reizes zemāka.

Ja mājoklī dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai (bez vecuma ierobežojuma), NĪN likme ir 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Saistošo noteikumu grozījumi ir pieņemti, lai samazinātās nodokļa likmes motivētu iedzīvotājus, kuri dzīvo Valmieras novada administratīvajā teritorijā, bet nav deklarējušas savu dzīvesvietu, to izdarīt. Savukārt mājokļu izīrētāji būs motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajā mājoklī, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība, jo Valmieras novadā ir dzīvojamās platības trūkums. Kopumā tas veicinās pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, līdz ar to pašvaldībai būs vairāk iespēju īstenot iedzīvotājiem nepieciešamos infrastruktūras projektus un attīstīt pakalpojumus.

Deklarēt savu dzīvesvietu var bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv. Uzsākot darbu, zilajā logā “POPULĀRĀKIE E-PAKALPOJUMI” izvēlieties pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, autentificējieties kā internetbankas, e-paraksta vai eID kartes lietotājs un norādiet prasīto informāciju. Lai pārliecinātos, ka deklarācija aizpildīta un iesniegta pareizi, “POPULĀRĀKIE E-PAKALPOJUMI” logā izvēlieties pakalpojumu “Deklarētās dzīvesvietas pārbaude (Mani dati Fizisko personu reģistrā)” un piedāvātajā dokumentā pārbaudiet ziņas par deklarētās dzīvesvietas adresi. Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš ir deklarēts jūsu īpašumā.

Ja nav iespējas deklarēt dzīvesvietu elektroniski, to ir iespējams izdarīt  jebkurā no sev tuvākajiem Valmieras novadā esošajiem astoņiem Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Dzīvesvietas deklarēšana klātienē ir maksas pakalpojums, par ko piemērojama valsts nodeva 4,27 euro apmērā par katru personu, ja vien uz konkrēto personu neattiecas kāds no 30.06.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” minētajiem statusiem, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja:

  • tai pieder šis īpašums;
  • attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums;
  • šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības, tas ir vajadzīgs, lai cilvēks nepieciešamības gadījumā būtu sasniedzams valsts un pašvaldības institūcijām. Tāpēc arī likums paredz, ka dzīvesvietas deklarētājam ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi minot laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams.

Ar saistošajiem noteikumiem plašāk var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv  sadaļā “Dokumenti”.

Plašāka informācija par NĪN pieejama, zvanot pa tālruni 64250909 vai rakstot uz e-pastu vita.ievite@valmierasnovads.lv .

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat autovadītāju braukšanas kultūru Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uzStrenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatu(uz nenoteiktu laiku)Cilvēks, dzīvesprieks un izaugsme ir pamats, palīdzot bērna personības veidošanās laikā, vērtību izprašanā un attīstībā. Tas ir process, kas prasa lielu darbu, bet arī daudz dod pretī. “Minkānā” mājo dzīvesprieks un zinātkāre, kas ikdienu sastopas ar jauniem atklājumiem, šeit pasauli redz visīstāk, šeit rodams sākums kam lielam. Aicinām pievienoties pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” kolektīvam – 110 bērniem un 25 darbiniekiem, kļūstot par atbalstu mazo cilvēku lielajam sākumam! Ja Tev ir vēlme: • plānot un vadīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” (turpmāk – Iestāde) darbu; • nodrošināt teicamas kvalitātes izglītības pakalpojumu pirmsskolas izglītības programmās; • veidot, vadīt un kopējam mērķim motivēt Iestādes pedagogu/darbinieku komandu, veicināt profesionālo izaugsmi; • veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi audzēkņiem un darbiniekiem; • nodrošināt Iestādes attīstības plāna un izglītības programmu, pašvērtējuma ziņojuma izstrādi, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu; • nodrošināt Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu u.c.; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām; • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; • pieredze normatīvo aktu sagatavošanā; • izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un tās lomu; • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; • kompetences: līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu; teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes; augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas; • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (no 1203 līdz 1400 EUR); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas; • īstenot radošas idejas. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī Iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) līdz divām A4 lapām datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatam”, līdz 2022.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Ar nolikumu "Amata pretendentu atlases NOLIKUMS Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amatam" varat iepazīties šeit. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 8B, Strenči, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-19 Kontaktpersona: CV, motivācijas vēst. un izgl.dok.kopiju sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv, t. 64207148.

SIA SAPATA ir kūdras ražošanas uzņēmums, kas darbojas nozarē jau vairāk kā 25 gadus, aicina pievienoties kolektīvam : Bilancspējīgs grāmatvedis(-e). · Darba pienākumi: Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole; Pārskata perioda apkopojums un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; Bankas operāciju uzskaite; Debitoru/kreditoru kontrole, rēķinu izrakstīšana; Avansa norēķinu dokumentu apstrāde; Darba laika uzskaite, darba samaksas un nodokļu aprēķini; Izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde; Inventāra, materiālu un gatavās produkcijas ražošanas un realizācijas uzskaite; Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite; Dažādu grāmatvedības aktu sagatavošana; Darba līgumu, rīkojumu un iesniegumu sagatavošana; VID un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Prasības: Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā; Ne mazāk kā 3 gadu pieredze grāmatveža amatā; Labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā; Analītiskā domāšana un spēja strādāt patstāvīgi; Precizitāte un atbildības sajūta; Lietvedības un dokumentu aprites principu zināšanas; Teicamas latviešu valodas prasmes, krievu – sarunvalodas līmenī; “B” kategorijas autovadītāja apliecība; Labas MS Office zināšanas. Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību. Piedāvājam: Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; Labus darba apstākļus mūsdienīgā birojā Valmierā; Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana (pēc noteikta nostrādātā laika); Darba laiku no 8.00 līdz 17.00; Profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas; Darba algu no 1280 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no pretendenta darba pieredzes un atbilstības izvirzītajām amata prasībām. Lūdzam sūtīt Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto e- pasta adresi: naro@naro.lv līdz 20.12.2022. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-20 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri