Valmieras Ziņas

Valmieras muzejs aicina iepazīties ar daudzveidīgu izstādi “Mūsu pašu vērtības”

Lasīšanas laiks: 5 min

Piektdien, 9.jūnijā, Valmieras muzeja Izstāžu nama abos stāvos tika atklāta unikāla izstāde – “Mūsu pašu vērtības: Simtgades loterijas mākslas kolekcija”. Ar ko tā ir unikāla? Atbildes ir vairākas. Izstāde ir nozīmīga ar to, ka tajā vienuviet  ir apskatāmi 62 mākslinieku darbi, šāda izstāde notiek pirmo reizi un nevis Rīgā, bet Valmierā! Mākslas darbi rotā Simtgades loterijas biļetes, un loterijai ir ļoti cēls sabiedriskā labuma mērķis – stipendijas vidusskolu talantīgākajiem absolventiem par izciliem panākumiem mācībās, sportā, kultūrā un citās jomās. Kopš 2017.gada, kad tika atklāta Simtgades loterija, stipendijas saņēmuši jau 1995 Latvijas skolu jaunieši, un naudas izteiksmē tas ir vairāk nekā viens miljons eiro. Valmierā šādu stipendiju savulaik saņēmis atraktīvais Valmieras 5.vidusskolas absolvents Gustavs Māziņš, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas aktīvists Ričards Edijs Štibe un daudzi citi.

Atklājot daudzveidīgo un krāsām bagāto izstādi, Valmieras muzeja Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Arta Rozīte priecājās, ka ir izdevies parādīt kolekciju gandrīz pilnā apmērā. Tāpat viņa uzsvēra, ka ir liels prieks un gods būt par daļiņu no tik milzīga projekta. Pašlaik Simtgades loterijas mākslas kolekcijā ir 80 darbi, no tiem izstādē redzami 62 mākslas darbi. Muzeja apmeklētājiem ir iespēja priecāties gan par vecmeistaru darbiem, gan atklāt jauno mākslinieku rokrakstu un vēstījumu.

“Latvijas loto” valdes locekle Jolanta Jērāne ir gandarīta, ka pirmā izstāde notiek Valmierā – šajā uzņēmīgajā, aktīvajā un kultūras bagātajā pilsētā:  

Iesākumā Simtgades loterija bija plānota kā unikāla dāvana Latvijas iedzīvotājiem valsts 100. dzimšanas dienā. Tas bija kā krāšņs kamols, kas izvijas cauri pagātnei, nonāk šodienā un ievijas arī nākotnē. Mēs to veidojām ar vienu domu – lai ieguvēji ir maksimāli daudz Latvijas iedzīvotāju. Paldies ikvienam māksliniekam, kas piedalījās šīs kolekcijas veidošanā, un prieks, ka viss turpina augt un attīstīties!

 Projekts sācies ar pieciem māksliniekiem, kas palīdzēja ar saviem darbiem rotāt 1.Simtgades loterijas sēriju, bet nu jau sasniegta 15.sērija un norisinās darbs pie 16.sērijas veidošanas.

Jolanta Jērāne pateicās visai Valmieras muzeja komandai un katram darbiniekam atsevišķi par sadarbību, kas brīnišķīgajās telpās ikvienu apmeklētāju var iepriecināt ar izcilāko Latvijas mākslinieku darbiem, godināt mūsu vērtības, tradīcijas un kultūru, tādā veidā atbalstot Latvijas attīstību.

Izstādes kuratorei Kristīnei Kutepovai iepazīšanās ar “Latvijas loto” aizsākusies 3. sērijā. Viņa atcerējās, kā devusies pie katra mākslinieka uz studiju, kur katra sagaidīšana, tikšanās un izvēle bijusi ļoti īpaša. Arī katra no gleznām ir  īpaša (lasiet aprakstus!), jo autors ir pastāstījis, kas ir tieši viņa vērtība.

Kristīne aicina arī izstādes apmeklētājus lielajā rullī ierakstīt vai uzzīmēt savu vērtību, un neilgi pēc izstādes atklāšanas jaunas mākslinieces izpildījumā jau tapis skaists zvirbulēns.

Skaistie zelta rimbulīši nav tāpat, katrā no sērijām šīs vērtības aug un aug, līdz ar to mēs kļūstam arvien bagātāki. Auga arī sapnis par izstādi, un mums šodien ir dzimšanas diena – pirmā izstāde! Katra nākamā noteikti būs citādāka. Paldies “Latvijas loto”, ka atbalstāt arī māksliniekus, jo man ir arī otra puse (Jolanta Jērāne ir ne tikai izstādes kuratore, bet arī izstādes māksliniece).  Sajūta ir fantastiska! Es esmu tāda dīvaina māksliniece, jo izeju arī publiski, bet pārsvarā mākslinieki ir noslēgti, kuri dzīvo savās studijās, savā iekšējā kosmosā, tāpēc svarīgi ir māksliniekus atbalstīt, lai viņi atdzimst un iemirdzas, īpaši vecākās paaudzes mākslinieki.

Gan Arta Rozīte, gan Kristīne Kutepova uzsver, ka ir svarīgi nodot stafeti no paaudzes uz paaudzi, pamanīt un turpināt tālāk šo dažādību, jo, kā atzīst Kristīne, Mums nav stingru rāmju, jo šajā kolekcijā ir gan jauni studenti, gan tādi, kas jau skatās no mākoņa maliņas…

Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma, iepazīstot katru muzeja izstādi un mākslas darbus, iedomājas par atslēgas vārdu un asociācijām, kas raksturo konkrēto izstādi. Šai izstādei viņas atslēgas vārds ir IZAICINĀJUMS, jo “Latvijas loto” tas arī noteikti bijis izaicinājums veidot šo kolekciju, uzņemties atbildību par saturu, par vērtībām.

Man prieks, ka šis izaicinājums ir realizējies. Katru mākslinieku ieraugot kā vērtību, jūs paši esat radījuši jaunu vērtību – šo brīnišķīgo kolekciju. Vēl atzīstama vērtība ir arī tā, ka ir institūcijas, kas atbalsta Latvijas māksliniekus un talantīgos skolēnus.

 Mums ir liels lepnums, ka šī izstāde būs apskatāma pilsētas svētku laikā, kad ar to varēs iepazīties ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī pilsētas viesi. Šajā izstādē ikviens var atrast sev tuvo vērtību, savu mākslas darbu, kas uzrunās tieši viņu un sagādās daudzus neaizmirstamus brīžus.

Muzeja direktore uzskata, ka izaicinājums noteikti bijis arī kūrētājai Artai un māksliniecei Andai Bolužai, kurai bija jāizdara neiespējamais – saskanīgi jāizvieto 62 mākslinieku darbi. Bet izstādes dizains ir ļoti veiksmīgs!

Vēl viens muzeja direktores lepnuma iemesls – Valmieras muzeja telpās jau agrāk uzņemti daudzi mākslinieki ar savām personālizstādēm. Savukārt šī izstāde varbūt būs kā impulss noskatīt kādu jaunu  mākslinieku, kurš atradīs ceļu uz Valmieru un eksponēs savus darbus Izstāžu zālē tuvākajā nākotnē.

Vēl Iveta Blūma atzīstas, ka viņa ar šo mākslas darbu kolekciju iepazīstas ļoti ātri, jo vīrs ir Simtgades loterijas un vispār “Latvijas loto” fans, tāpēc visas biļetes ar jauniem mākslas darbiem gaida, ievērtē un ar interesi seko līdzi, kas būs nākošā vizualizācija, kurš mākslinieks cieņpilni ieņems vietu uz Latvijas loto Simtgades loterijas biļetes. Protams, muzeja direktorei milzīgs lepnums arī par to, ka 17.sērija tiks vizualizēta Valmierā! (Pilsētas svētku laikā 22.jūlijā Simtgades loterijas plenērā taps jauni mākslas darbi.)

Mūsdienās muzejs nav vecu lietu noliktava. Muzejs ir tā vieta, kas stāsta par sabiedrībai svarīgām lietām, kas fiksē dažādus procesus – gan sirsnīgus un vienkāršus, gan globālus. Ceram, ka šī izstāde būs vēl viens veiksmes stāsts!

Valmieras novada Kultūras projektu vadītājai Madarai Seilei pirmais iespaids, ienākot telpā, bijis – krāsainība. Viņa pateicās gan “Latvijas loto” par iniciatīvu, gan muzeja kolektīvam par izstādes sagatavošanu:

Ne visiem jaunajiem censoņiem tiek dota iespēja būt vienā telpā ar vecmeistariem. Paldies muzejam, ka izdevās salikt kopā tik daudz mākslinieku un atrast katram piemērotu vietu!

Valmieras muzeja izstāžu atklāšanā vienmēr neiztrūkstoša ir arī mūzika. Šoreiz Ievas Jetes Jansones rokās bija vēl viena Latvijas vērtība – kokle. Kopumā Simtgades loterijai ir apzināti un uzzīmēti 320 simboli par latvisko. Te ir gan latviešiem tik iecienītais kartupelis, speķis, bērzu sulas un citas ēdam- un dzeramlietas, gan grāmatas, dūraiņi, zaļumballe, sniegavīrs un papardes zieds…

Izstāde apskatāma līdz 26.jūlijam.

SIA "BONO" Meža īpašumu, Cirsmu un Lauksaimniecības zemju  Pārdevēju BONO ir kokrūpniecības un mežsaimniecības nozares uzņēmums. Uzņēmuma darbības virzieni aptver kokmateriālu ieguvi, loģistiku, pirmapstrādi, tālākapstrādi, tirdzniecību un koka māju ražošanu. BONO ir kļuvis par pilnībā integrētu uzņēmumu grupu, kas tiecās izmantot vismodernākās tehnoloģijas un ražošanas metodes, lai koksne iegūtu augstāku pievienoto vērtību visos vērtību ķēdes posmos. GALVENIE DARBA PIENĀKUMI: ▪ Veikt izejošos zvanus potenciālajiem klientiem, lai identificētu interesi par meža īpašuma/lauksaimniecības zemes pārdošanu vai meža izstrādi. ▪ Pārliecināt potenciālos klientus par izteiktā piedāvājuma priekšrocībām un vienoties par darījumu; ▪ Sadarboties ar citām uzņēmuma nodaļām-vērtēšanas/projektu vadības/juridisko nodaļu u.c. pēc nepieciešamības, lai veiksmīgi novērtētu īpašumus, nodotu informāciju par plānoto darījumu kolēģiem. ▪ Izpētīt un saprast uzņēmuma meža īpašumu; cirsmu un lauksaimniecības zemju pirkšanas piedāvājumus. GALVENĀS PRASĪBAS: ▪ Spēja efektīvi un laipni komunicēt, izmantojot tālruni; ▪ Iepriekšēja pieredze zvanu centrā, telemārketingā vai aktīvā pārdošanā pa telefonu B2C sektorā tiks uzskatīta par priekšrocību; ▪ Vēlme apgūt un izprast meža īpašumu; cirsmu un lauksaimniecības zemju biznesa nianses; ▪ Izturība un motivācija ikdienā strādāt ar lielu zvanu apjomu; ▪ Spēja strādāt komandā un sadarboties ar citiem departamentiem; ▪ Labas latviešu un vēlamas krievu valodas prasmes gan mutiski, gan rakstiski. MĒS PIEDĀVĀJAM: ▪ Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika; ▪ Apmācības un iespēju attīstīties uzņēmumā; ▪ Iespēja strādāt no mūsdienīgas un ērtas darba vides Beātes iela 5; Valmiera; LV-4201. ▪ Konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1800EUR bruto + kvartāla bonusu sistēma - balstīta uz sasniegto rezultātu; ▪ Draudzīgu darba vidi un atbalstošu kolektīvu; ▪ Apmaksātus telekomunikācijas pakalpojumus CV sūtīt uz e-pastu recruitment@bonotimber.com Profesija: PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 5, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Lauksaimniecība / Vide Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-21

Mēs, AS Brink’S Latvia, esam daļa no Amerikas Savienoto Valstu koncerna Brink’S, kas ir globāls līderis skaidras naudas pārvadājumu jomā. Šobrīd mēs aktīvi meklējam savā komandā inkasentu (-i) darbam Valmierā. Mēs lepojamies ar savu 120 cilvēku lielu un stabilu komandu Latvijā un 165 gadu pieredzi pasaulē. Mēs ar prieku sniedzam pakalpojumus vairāk kā 600 klientiem visā Latvijā. Mūsu vērtības ir Drošība, Fokuss uz klientiem, Ētika un godīgums, Darbinieku pieredze, Pastāvīgi uzlabojumi, Dažādība un komanda. Regulāri veikto personāla lojalitātes aptauju rezultāti rāda, ka mūsu darbinieki augstāk par visu vērtē savus kolēģus un darba saturu. Pievienojoties mums, TU iegūsi valstij nozīmīgu darbu starptautiskā, nozares lielākajā uzņēmumā, kā arī: - profesionālu kolēģu un zinoša vadītāja atbalstu - apmācības veiksmīgai darba uzsākšanai - finansiālu atbalstu apsardzes sertifikāta iegūšanai un pagarināšanai - veselības apdrošināšanu ar pirmo darba dienu - atalgojumu 6.2-7.0 EUR bruto/h, vienmēr laikā - darba apģērbu ērtam darbam, dienesta ieroci un citu ekipējumu Mēs TEV uzticēsim materiālo vērtību inkasāciju, apsardzi un pārvadāšanu, nodrošinot izcilu servisu mūsu klientiem. Mēs sagaidām, ka Tev ir: apsardzes sertifikāts un nepieciešamie dokumenti ieroča nēsāšanas apliecības noformēšanai, B kategorijas autovadītāja apliecība, latviešu valodas prasme un augsta atbildības sajūta. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: hr.lv@brinks.com AS “Brink's Latvia” apstrādās Jūsu personas datus, kas iegūti atlases procesā, lai veiktu atlasi amatam, uz kuru pretendējat, un aizsargātu mūsu intereses strīdu rašanās gadījumā. Atkarībā no amata mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar citiem Brink’s uzņēmumiem, kas ir iesaistīti atlases procesā, un daži no uzņēmumiem var atrasties ārpus ES. Ja Jūs netiksiet pieņemts darbā, mēs iznīcināsim Jūsu datus tā kalendārā gada beigās, kas seko gadam, kurā pieteicāties darbam. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, lūdzam sazināties ar mums pirms pieteikšanās šim amatam. Ja vēlaties saņemt piedāvājumus dalībai citos konkursos, tostarp uz citiem amatiem, lūdzam norādīt to savā pieteikumā. Lūdzam ņemt vērā, ka šādos gadījumos Jūsu dati tiks kopīgoti Brink's grupas ietvaros (tostarp ārpus ES), kā arī Jūs varat saņemt piedāvājumus dalībai konkursos no citiem Brink's grupas uzņēmumiem. Pateicamies par atsaucību. Profesija: INKASENTS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-31 Kontaktpersona: CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: hr.lv@brinks.com

Mūsu partneri