Valmieras Ziņas

Valmiera – pirmā izvēle reemigrantu vidū Vidzemē

Iecienītākā vieta Vidzemē, kur vēlas atgriezties reemigranti, ir Valmiera, apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reemigrācijas koordinatora Vidzemes plānošanas reģionā sniegtie dati.

Lai veicinātu reemigrāciju, sadarbību ar diasporas organizācijām, kā arī risinātu citus pilsētai svarīgus jautājumus, Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā no 2019.gada janvāra strādā projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos Līga Vecā.

“Sākot ar šo gadu, aktīvāk veicināsim  iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi Valmierā. Turpināsim apzināt vajadzības un veidosim pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas vēl draudzīgākus cilvēkiem, kuri par savu dzīvesvietu atkal vai no jauna izvēlēsies Valmieru. Valmierā ir daudz iespēju – pilsēta strauji attīstās un tiek aktīvi domāts par mājokļiem, ir pieejama visu pakāpju izglītība, plašs kultūras piedāvājums, veselīga dzīvesveida un darba iespējas,” stāsta L.Vecā.

Esam aktivizējuši sadarbību ar VARAM reģionālo reemigrācijas koordinatoru, lai sagatavotu praktiskus ieteikumus un informāciju par pašvaldības pakalpojumiem.

VARAM reemigrācijas projekta  koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā Ija Groza atzīst: 2018.gadā ir sagatavoti 90 personalizēti piedāvājumi cilvēkiem, kuri ir izrādījuši vēlmi uz pastāvīgu dzīvi atgriezties Valmierā. Tas ir gandrīz 23,7% no visiem sagatavotajiem piedāvājumiem. Cilvēkiem tas ir aktuāli, jo viņi plāno Valmierā atgriezties 2019., 2020.gadā, vai vēl nav nolēmuši, kad atgriezīsies, un regulāri izzina situāciju un seko līdzi aktualitātēm.”

Ir zināms, ka ar Vidzemes koordinatora informatīvu atbalstu 2018.gadā Latvijā ir atgriezušies 10 cilvēki, kuri par savu turpmāko dzīvesvietu ir izvēlējušies Valmieru. Ija Groza min, ka skaits ir lielāks, jo ne visiem ir nepieciešama koordinatora palīdzība un ne visiem, kuri saņēmuši informāciju, ir nepieciešama tālāka sadarbība.

Speciāliste stāsta, ka Valmierā atgriežas un par atgriešanos interesējas gan emigrējušie valmierieši un apkārtējo novadu iedzīvotāji, cilvēki, kurus ar Valmieru saista ģimene, tālāka radniecība, mācību vai darba pieredze, gan cilvēki, kuriem iepriekš ar Valmieru nav bijusi nekāda saistība, bet viņi vēlas atgriezties Vidzemē un dzīvot dinamiskā pilsētā. Kā nozīmīgākās Valmieras priekšrocības reemigranti min: darba iespējas un konkurētspējīgu darba samaksu; attīstītu infrastruktūru; daudzveidīgus pakalpojumus, kvalitatīvu dzīves vidi; izglītības pakalpojumu pieejamību bērniem; daudzveidīgas un kvalitatīvas kultūras pasākumu apmeklējuma iespējas; iespējas uzsākt uzņēmējdarbību; Rīgas tuvumu (tai skaitā, lidostas tuvumu); valsts iestāžu reģionālo centru pieejamību Valmierā. Zināms, ka Valmierā vislielākie izaicinājumi ir mājokļa pieejamība gan tā iegādei, gan īrei. Vēl reemigrantus interesē jautājumi par dzīvesbiedru – cittautiešu integrāciju un iekļaušanu vietējā  sabiedrībā, viņiem pieejamiem darba piedāvājumiem un iespējām.

“Palīdzēt iedzīvotājiem, lai viņiem nebūtu jāemigrē ekonomiskās situācijas dēļ, veicināt reemigrāciju – šie ir valsts mēroga jautājumi, par ko stratēģiski domājam, attīstot pilsētu. Izvēle – Valmiera, lai neaizbrauktu, izvēle – Valmiera, lai atgrieztos, ir būtisks novērtējums, ka pilsētu attīstām pareizā virzienā. Man ir liels prieks un gandarījums par cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot un audzināt bērnus savā dzimtajā zemē. Viņiem novēlu pasaules pieredzi un zināšanas ieguldīt Latvijā,” Valmieras pilsētas pašvaldības reemigrācijas veicināšanas mērķus skaidro Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Valmieras pilsētas pašvaldība ir uzsākusi reemigrācijas stratēģijas izstrādi un sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību 2019.gada vasarā organizēs pirmo sporta un latviešu valodas nometni diasporas bērniem Valmierā. Sadarbība ar organizācijām, kas nodarbojas ar latviešu pasaules pieredzes atgriešanu Latvijā, ir svarīga, lai veicinātu latviešu saiknes saglabāšanu ar Latviju un Valmieru, nostiprinātu sadarbību un ekonomiskos kontaktus starp Valmiera uzņēmējiem un latviešiem, kuri darbojas ārpus Latvijas. Tā jau otro gadu 14.novembrī Valmierā norisināsies Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums.

Tāpat Valmieras pilsētas pašvaldība ir iniciējusi vairākus risinājumus, kuriem būtu nepieciešams valsts atbalsts, piemēram, atbalsta pasākumi reemigrējošo bērnu ātrākai integrēšanai skolās, psihologa atbalsts ģimenēm, pirms reemigrācijas tiešsaistes latviešu valodas apguves programma, reemigrantu kopienas pasākumu atbalsts u.c.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina atsaukties cilvēkus, kuri pēc ilgākas prombūtnes pastāvīgu dzīvi uzsākuši Valmierā, lai apzinātu viņu pieredzi, kas kalpotu par iedrošinājumu citiem, kuri vēl tikai apsver atgriešanos Latvijā, kā arī lai pilnveidotu pašvaldības sniegtos pakalpojumus, kas apmierinātu gan esošo pilsētas iedzīvotāju, gan reemigrantu vajadzības.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem amatam nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība – sertificēts ārsts specialitātē; latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē; veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"); datorprasmes; labas komunikācijas prasmes; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu, darba samaksa norādīta par pilnu slodzi; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas; papildatvaļinājums – ja darbs saistīts ar īpašu risku – 3 darba dienas; papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas; papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu; veselības apdrošināšana; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: PSIHIATRS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-10-31 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv,  valmieras.cietums@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām: ir Latvijas pilsonis; vecums no 18 līdz 40 gadiem; amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma; latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē; fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"); veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību"); nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā; nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Apmācības amata pienākumu veikšanai; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām; apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; nelaimes gadījuma pabalsts; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: IESLODZĪJUMA VIETAS VECĀKAIS INSPEKTORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2019-11-30 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (maģistra grāds)

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv , valmieras.cietums@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām: ir Latvijas pilsonis; vecums no 18 līdz 40 gadiem; amatam nepieciešama vismaz vidējā izglītība un izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā; latviešu valodas zināšanas vismaz B līmeņa 1.pakāpē; fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"); veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību"); nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā; nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Apmācības amata pienākumu veikšanai; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām; apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; nelaimes gadījuma pabalsts; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: IESLODZĪJUMA VIETAS UZRAUGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 3 Aktuāla līdz: 2019-11-30 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri