Valmieras Ziņas

Valmierā jauno katlu māju būvēs Rietekļa ielā 1

Lasīšanas laiks: 4 min

2022. gada 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 252 “Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībai”, konceptuāli atbalstot jaunas katlu mājas būvniecību zemes vienībā Rietekļa ielā 1, Valmierā (kadastra apzīmējums Nr. 96010030203), un katlu mājai nepieciešamās infrastruktūras izveidi zemes vienībā Rīgas ielā 93B, Valmierā (kadastra apzīmējums Nr. 96010030202), portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Līdz ar šo domes lēmumu spēku zaudē grozījumi lēmumā Nr.252 (28.04.2022.) par konceptuālu atbalstu jaunas katlu mājas būvniecību zemes vienībā Ausekļa ielā 30, Valmierā, kā arī 2022. gada 29. septembra domes lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā ar mērķi grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada) noteikto funkcionālo zonējumu zemes vienības daļai, kas paredzēta jaunas katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras būvniecības ieceres realizēšanai.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu zemes vienībai Rietekļa ielā 1 noteikts rūpnieciskas apbūves teritorijas statuss, tādēļ nav nepieciešams izstrādāt jaunu lokālplānojumu ar mērķi grozīt zemes vienības funkcionālo zonējumu katlu mājas būvniecības ieceres īstenošanai.

Dome arī nolēma uzdot Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei uzsākt Rietekļa ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, tai skaitā paredzot katlu mājai nepieciešamo komunikāciju izbūvi.

Savukārt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Valmieras ūdens” uzdots uzsākt siltumtrases pārbūvi Vaidavas ielā atbilstoši plānotajai katlu mājas būvniecības iecerei, izveidojot savienojumu ar esošajiem siltumtīkliem, siltumenerģijas pārvades un sadales nodrošināšanai.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Jau kopš 2014. gada Valmierā ir notikusi mērķtiecīga pāreja uz vietēja kurināmā izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. 2015. gadā tika atklāta pirmā šķeldas katlumāja – Pārgaujā, savukārt 2020. gadā darbu sāka otra šķeldas katlumāja – Gaujas labajā krastā. Pašlaik AS “Valmieras Enerģija” katlumājas nodrošina 82,8% pilsētas siltumapgādei nepieciešamā siltuma un 90% siltumenerģijas saražo, kurinot šķeldu. No AS “Valmieras piens” tiek pirkti 15,7% nepieciešamās siltumenerģijas, bet vēl 1,5% – no SIA “ITA Ltd”. Tā kā AS “Valmieras piens” katlumāja izmanto dabasgāzi, kurai ir vairākkārt pieaugusi cena, tas būtiski ietekmē kopējo siltumenerģijas tarifu Valmierā visiem centrālās siltumenerģijas lietotājiem. Lai nākotnē varētu nodrošināties pret dabasgāzes cenu svārstību ietekmi uz siltumenerģijas tarifu un pabeigtu pāreju uz vietējo kurināmo, ir nepieciešams būvēt trešo šķeldas katlumāju pilsētā.

Sākotnēji tika plānots būvēt jauno katlumāju Ausekļa ielā 30, kas atrodas vistuvāk jau esošajiem inženiertīkliem, jo bija steidzami nepieciešams konceptuāli paredzēt vietu būvniecībai, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu jautājumu par stabilu un ekonomisku siltumenerģijas apgādi visā pilsētā. Taču, izvērtējot pilsētas turpmākās attīstības plānošanas potenciālu šajā apkaimē un ņemot vērā visus apstākļus, kā arī nopietni uztverot un izvērtējot iedzīvotāju iebildumus par konkrēto vietu, pašvaldība izvēlējās piemērotāku vietu jaunajai katlumājai. Lai arī tas paredz lielākus ieguldījumus inženiertīklu izbūvē, tomēr izvēlētā vieta sniegs lielākas priekšrocības katlumājas ekspluatācijas laikā.

Paredzēts, ka katlumāja apgādās ar siltumenerģiju ne vien Ausekļa ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu un uzņēmumu “Valmieras piens”, bet arī iestādes, uzņēmumus un nākotnē iecerētās dzīvojamās mājas Eduarda Lācera, Alvila Freimaņa un Somu ielas apkaimē.”

Zanda Lapsa, Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, galvenā arhitekte: “Nepieciešamība būvēt jauno katlumāju mudināja paraudzīties plašāk uz šīs apkaimes attīstības plāniem ilgtermiņā atbilstoši gan iedzīvotāju, gan industrijas vajadzībām. Tādējādi tika atrasta piemērotāka katlumājas atrašanās vieta, kas ir tālāk no dzīvojamās zonas, viesnīcas un Valmieras Olimpiskā centra, lai novērstu neērtības iedzīvotājiem un satiksmes plūsmas palielināšanos šajā kvartālā.

Katlumāju plānots būvēt rūpnieciskas apbūves teritorijā, tāpēc nav nepieciešams izstrādāt jaunu lokālplānojumu, kas ietaupīs vismaz 9 mēnešus laika, tādējādi būtiski paātrinot būvniecības procesu. Izvēlētā būvniecības vieta ir labāka arī, vērtējot no ainaviskā viedokļa, jo katlumāja ir tehniska būve, ko vajadzētu nomaskēt, nevis izcelt.

Līdz ar katlumājas būvniecību, tiks uzlabota infrastruktūra, pārbūvējot Rietekļa ielu un izbūvējot jaunas inženierkomunikācijas. Tādējādi tiks nodrošinātas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai šajā teritorijā.

Savukārt zemes vienība Ausekļa ielā 30 ir pilsētvides attīstībai nozīmīga vieta, kas ir jāsaglabā kā dzīvojamām mājām paredzēta teritorija, it sevišķi ņemot vērā to, ka Valmierā nav daudz vietu, kur ir iespēja uzbūvēt daudzdzīvokļu mājas, bet pieprasījums pieaugs.”

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat autovadītāju braukšanas kultūru Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uzStrenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatu(uz nenoteiktu laiku)Cilvēks, dzīvesprieks un izaugsme ir pamats, palīdzot bērna personības veidošanās laikā, vērtību izprašanā un attīstībā. Tas ir process, kas prasa lielu darbu, bet arī daudz dod pretī. “Minkānā” mājo dzīvesprieks un zinātkāre, kas ikdienu sastopas ar jauniem atklājumiem, šeit pasauli redz visīstāk, šeit rodams sākums kam lielam. Aicinām pievienoties pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” kolektīvam – 110 bērniem un 25 darbiniekiem, kļūstot par atbalstu mazo cilvēku lielajam sākumam! Ja Tev ir vēlme: • plānot un vadīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” (turpmāk – Iestāde) darbu; • nodrošināt teicamas kvalitātes izglītības pakalpojumu pirmsskolas izglītības programmās; • veidot, vadīt un kopējam mērķim motivēt Iestādes pedagogu/darbinieku komandu, veicināt profesionālo izaugsmi; • veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi audzēkņiem un darbiniekiem; • nodrošināt Iestādes attīstības plāna un izglītības programmu, pašvērtējuma ziņojuma izstrādi, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu; • nodrošināt Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu u.c.; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām; • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; • pieredze normatīvo aktu sagatavošanā; • izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un tās lomu; • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; • kompetences: līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu; teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes; augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas; • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām; • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; mēs piedāvājam: • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā; • stabilu atalgojumu (no 1203 līdz 1400 EUR); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas; • īstenot radošas idejas. Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī Iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) līdz divām A4 lapām datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv, vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatam”, līdz 2022.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148. Ar nolikumu "Amata pretendentu atlases NOLIKUMS Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amatam" varat iepazīties šeit. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīgas iela 8B, Strenči, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-19 Kontaktpersona: CV, motivācijas vēst. un izgl.dok.kopiju sūtīt uz personals@valmierasnovads.lv, t. 64207148.

SIA SAPATA ir kūdras ražošanas uzņēmums, kas darbojas nozarē jau vairāk kā 25 gadus, aicina pievienoties kolektīvam : Bilancspējīgs grāmatvedis(-e). · Darba pienākumi: Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole; Pārskata perioda apkopojums un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai; Bankas operāciju uzskaite; Debitoru/kreditoru kontrole, rēķinu izrakstīšana; Avansa norēķinu dokumentu apstrāde; Darba laika uzskaite, darba samaksas un nodokļu aprēķini; Izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde; Inventāra, materiālu un gatavās produkcijas ražošanas un realizācijas uzskaite; Pamatlīdzekļu un mazvērtīga inventāra uzskaite; Dažādu grāmatvedības aktu sagatavošana; Darba līgumu, rīkojumu un iesniegumu sagatavošana; VID un statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Prasības: Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā; Ne mazāk kā 3 gadu pieredze grāmatveža amatā; Labas zināšanas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā; Analītiskā domāšana un spēja strādāt patstāvīgi; Precizitāte un atbildības sajūta; Lietvedības un dokumentu aprites principu zināšanas; Teicamas latviešu valodas prasmes, krievu – sarunvalodas līmenī; “B” kategorijas autovadītāja apliecība; Labas MS Office zināšanas. Grāmatvedības programmas Kentaurs Pro pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību. Piedāvājam: Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu stabilā ražošanas uzņēmumā; Labus darba apstākļus mūsdienīgā birojā Valmierā; Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana (pēc noteikta nostrādātā laika); Darba laiku no 8.00 līdz 17.00; Profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas; Darba algu no 1280 līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no pretendenta darba pieredzes un atbilstības izvirzītajām amata prasībām. Lūdzam sūtīt Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto e- pasta adresi: naro@naro.lv līdz 20.12.2022. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām. Profesija: GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-12-20 Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Mūsu partneri