Valmieras Ziņas

Valmierā godināti “Balva izglītībā 2019” laureāti

Lasīšanas laiks: 4 min

Ceturtdien, 3.oktobrī, Valmieras teātrī norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojuma un Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva izglītībā 2019” pasniegšanas svinīgā ceremonija. 

Pasākuma ievadā pedagogiem bija iespēja uz sevi paraudzīties bērnu acīm. Pēc tam skolotājus uzrunāja Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un  Izglītības pārvaldes vadītāja amata pienākumu izpildītāja Solvita Andžāne.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojums “Balva izglītībā 2019” piešķirts 25 pedagogiem:

1. Sarmītei Rudzītei, Valmieras Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības skolotājai

2. Dagnijai Feldhūnei, Valmieras Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības skolotājai

3. Initai Trapānei, Valmieras 5.vidusskolas izglītības psiholoģei

4. Aijai Zaķei, Valmieras 5.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotājai

5. Agitai Zariņai,Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktorei

6. Agitai Ziņģītei, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības skolotājai

7. Lienei Vingrei, Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības skolotājai

8. Tatjanai Koļesņikovai, Valmieras 2. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotājai

9. Sarmītei Allikai, Valmieras Viestura vidusskolas vispārējās vidējās izglītības skolotājai

10. Līgai Gackai, Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības skolotājai

11. Gunai Radziņai, Valmieras sākumskolas speciālās izglītības pedagoģei

12. Stellai Bergai, Valmieras sākumskolas vispārējās pamatizglītības skolotājai

13. Gitai Dukurei, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā un mākslas projektu vadītājai

14. Guntai Dundurei, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra speciālai pedagoģei

15. Anitai Kalniņai, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotājai

16. Raitim Ravinskim, Valmieras Bērnu sporta skolas vieglatlētikas trenerim

17. Sandim Krastam, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” interešu izglītības skolotājam

18. Ingai Čerņavskai, Pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” struktūrvienības “Krācītes” pirmsskolas izglītības skolotājai

19. Ilzei Vītolai, Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” logopēdei

20. Evitai Vēverei, Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” pirmsskolas izglītības skolotājai

21. Amelitai Ansonei, Pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” struktūrvienības “Ābelīte” pirmsskolas izglītības skolotājai

22. Dacei Podai, Pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” pirmsskolas izglītības sporta skolotājai

23. Ullai Grinbergai, Pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” struktūrvienības “Pienenīte” pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājai

24. Anitai Knospiņai, Valmieras Pārgaujas sākumskolas sociālai pedagoģei

25. Kasparam Žogotam, Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietniekam izglītības jomā

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atzinības un pateicības rakstus saņēma 11 Valmieras pedagogi

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

 1. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra speciālajai pedagoģei Mārītei Klapenkovai par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu;
 2. Valmieras sākumskolas skolotājai Larisai Stivriņai par nozīmīgu profesionālu ieguldījumu mācību priekšmeta “Mūzika” mācīšanā un kora dziedāšanas tradīciju izkopšanā Valmieras sākumskolā;
 3. Valmieras sākumskolas interešu izglītības skolotājam Anzelmam Tamanim par nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītībā, ieinteresējot un iesaistot skolēnus dambretes un šaha spēles apgūšanā Valmieras sākumskolā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

 1.  Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas interešu izglītības skolotājam Krišjānim Salmiņam par ieguldījumu interešu izglītībā, iesaistot skolēnus teātra mākslas izzināšanā un viņu talantu un spēju izkopšanā skolas teātra studijā;
 2. Valmieras jaunatnes centra “Vinda” skolotājam Gunāram Puriņam par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu skolēnu tehniskās jaunrades jomā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

 1. Valmieras Bērnu sporta skolas basketbola trenerei Evijai  Brokānei par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jaunatnes sporta attīstībā;
 2. Valmieras Bērnu sporta skolas peldēšanas trenerei Aivai Miķelsonei par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jaunatnes sporta attīstībā;
 3. Valmieras Bērnu sporta skolas direktorei, vieglatlētikas trenerei Līgai Dzenei par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jaunatnes sporta attīstībā Latvijā;
 4. Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta skolotājai Tonijai Vaserei par nozīmīgu ieguldījumu sporta izglītības attīstībā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

 1. Valmieras 5.vidusskolas skolotājai Līgai  Kliesmetei par pedagoģiskā darba ieguldījumu, sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem;
 2. Valmieras Viestura vidusskolas skolotājai Ilzei Jansonei par pedagoģiskā darba ieguldījumu, pilnveidojot skolēnu prasmes mūzikā.

Svinīgās ceremonijas noslēgumā pedagogus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja aktieris Varis Vētra.

Apbalvojumu “Balva izglītībā” pasniedz skolotājiem par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu, atbalsta sniegšanu skolēniem, veiksmīgu sadarbību ar skolēnu vecākiem un pedagogiem, ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā, skolēnu motivēšanu un sagatavošanu mācību olimpiādēm, skolas prestiža celšanu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, kā arī aktīvu dalību dažādos projektos. Šīs ir tikai dažas kvalitātes, kas piemīt apbalvojumu saņēmušajiem skolotājiem, lai augstvērtīgi veiktu savus darba pienākumus.

Apbalvojums “Balva izglītībā” tiek pasniegts kopš 2008.gada, pamatojoties uz izglītības iestāžu padomes lēmumu.

Aktuālais jautājums

Kas, jūsuprāt, ir Valmieras sports nr.1?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru Valmieras novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā? Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi: atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām personām); atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu; palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā; palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās; atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām; atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli); iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana. Prasības kandidātam: pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; labas latviešu valodas zināšanas (augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)); pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām; prasme strādāt ar datoru; prasme strādāt gan individuāli, gan komandā; spēja plānot savu darbu individuāli; augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām. Atbalsta personai nepieciešamās kompetences: iecietība pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veidotu veiksmīgu kontaktu; spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu; spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus; spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām; spēja plānot un organizēt savu darbu; augsti ētikas standarti. Mēs piedāvājam: Pilna vai nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku; Veselības apdrošināšana; Nodrošinām darba datoru, kā arī telefona un interneta pieslēgumus; Darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai izstrādātu atbalsta plānu; Atalgojumu 7.73 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu, nodrošinot visas sociālās garantijas (darba līguma termiņš 31.12.2024. ar iespēju līgumu pagarināt); Ar darbu saistīto izdevumu atmaksa (degviela, sabiedriskā transporta biļetes, kancelejas preces u.tml.); Apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas. Darba vietas adrese : Mārupes iela 4, Rīga un visā Latvijas teritorijā. Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: zelda@zelda.org.lv  Profesija: Sociālais MENTORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-03 Kontaktpersona: Tālrunis: 67442828 E-pasts: zelda@zelda.org.lv Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina darbā skolotāja palīgu uz noteiktu laiku (40 stundas nedēļā jeb 1,0 likme).  Darba vietas adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt bērnu aprūpi ikdienā; • sadarboties ar grupas skolotājām, sniegt atbalstu bērniem mācību jomu apguvē; • veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; • rūpēties par bērnu dienas režīma ievērošanu; • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību; un ja Tev ir: • vismaz vispārējā vidējā izglītība (vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem); • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, disciplinētība; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; mēs piedāvājam: • pamatalgu pārbaudes laikā 702 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 731 EUR pirms nodokļu nomaksas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli gaidīsim līdz 2024. gada 27.maijam personīgi (adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā spriditis@valmiera.edu.lv. Tālrunis papildu informācijai: 64231434. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SKOLOTĀJA PALĪGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Rūpniecības iela 29, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-05-27 Kontaktpersona: CV, piet.vēst.un izgl.dok.kopijas ar norādi sūtīt uz spriditis@valmiera.edu.lv, 64231434. Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri