Valmieras Ziņas

Valmierā atklāta Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā

Lasīšanas laiks: 5 min

Ceturtdien, 11. maijā, Valmieras novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā), klātesot Ukrainas ārkārtējam un pilnvarotam vēstniekam Latvijas Republikā Anatolijam Kucevolam, tika svinīgi atklāta Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs.

Atklāšanā klātienē piedalījās Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Oksana Kiriļuka, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore un pārstāvniecības vadītāja. Tiešsaistē atklāšanas pasākumam pievienojās Pāvels Kozirevs, Ukrainas mazo pilsētu asociācijas priekšsēdētājs, Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs un Jurijs Fomičevs, Slavutičas mērs. Atklāšanas pasākumu varēja vērot tiešraidē Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas un Valmieras novada pašvaldības Facebook profilos. 

Jānis Baiks: “Šī ir nozīmīga diena Latvijas un Ukrainas sadraudzībā. Valmieras novada pašvaldība kopš pirmajām kara dienām ir centusies dažādos veidos sniegt palīdzību Ukrainas tautai. Starp daudzajiem uzņemtajiem kara bēgļiem Valmierā ieradās arī Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka. Mēs bijām vienisprātis, ka palīdzība ir vajadzīga ne tikai lielajām Ukrainas pilsētām, bet ikvienai pašvaldībai. Tādēļ jau vairāk nekā gadu sadarbībā ar Ukrainas mazo pilsētu asociāciju Valmieras novads ir organizējis palīdzības sniegšanu tieši mazajām pašvaldībām. Šī gada laikā esam nodibinājuši kontaktus ar vairākām Ukrainas pašvaldībām un apzinājuši viņu vajadzības, lai varētu mērķtiecīgi sniegt nepieciešamo palīdzību. Šī gada laikā Ukrainas mazo pilsētu asociācijas sadarbība ar Latvijas pašvaldībām, valsts institūcijām un nevalstisko sektoru ir attīstījusies un paplašinājusies, tādēļ nākamais loģiskai solis ir veidot oficiālu pārstāvniecību Latvijā, kas sniegs plašākas iespējas realizēt projektus un piesaistīt līdzekļus, lai sniegtu palīdzību Ukrainas atjaunošanā pēc kara un valsts integrācijai Eiropas Savienībā.”

Anatolijs Kucevols: “Nesen sākot darbu Ukrainas vēstnieka amatā Latvijā un esmu priecīgs, ka manā pirmajā reģionālajā vizītē esmu šajā lieliskajā pilsētā Valmierā, kas ir sniegusi lielu atbalstu Ukraiņu tautai. To, ko dara Valmieras novads un visi Latvijas cilvēki, nevar nosaukt vienkārši par palīdzību. Mūs vieno draudzīgas un pat radniecīgas saites. Šajā karā mēs neesam palikuši vieni un mēs uzvarēsim visi kopā. Viens no daudziem apliecinājumiem Latvijas un Ukrainas ciešajai sadarbībai ir Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības atklāšana. Novēlu tai veiksmīgu darbu mazo pašvaldību atbalstīšanā un starptautiskās sadarbības veicināšanā. Ikviena pašvaldība ir svarīga, kā Ukrainā, tā Latvijā, jo tās visas kopā viedo stipru valsts pamatu. Valmiera ir lielisks piemērs, kā integrāciju Eiropas Savienībā izmantot pilsētas attīstībai, tādēļ ir likumsakarīgi, ka pārstāvniecība atradīsies tieši šeit.”

Pāvels Kozirevs: “Vēlos pateikties visai Latvijas tautai par milzīgo atbalstu Ukrainai šajā grūtajā laikā. Īpašs paldies mūsu asociācijas sadarbības partneriem – Valmieras novada pašvaldībai un citām pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Ukrainas vēstniecībai Latvijā. 2022. un 2023. gadā starp Latvijas un Ukrainas pašvaldībām noslēgti jauni un atjaunoti 16 sadraudzības līgumi. Pateicoties mūsu sadarbības partneriem, gada laikā 300 ukraiņu bērnu pavadīja vasaras brīvdienas Latvijā zem drošām debesīm. Aicinot Latvijas uzņēmējus un iedzīvotājus iesaistīties atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem un bēgļiem, kopumā saziedotas nepieciešamās lietas vairāk nekā 300 tonnu apjomā. Ukrainas pašvaldības saņēmušas dāvinājumus – autobusus, elektrības ģeneratorus un citu tehniku. 5000 dalībnieku piedalījušies vairāk nekā 140 vebināros, kuros Ukrainas pašvaldību pārstāvji apguva Latvijas pieredzi un inovatīvos risinājumus enerģētikas, atkritumu apsaimniekošanas, izglītības, grantu projektu īstenošanas, dokumentu aprites digitalizācijas un citās jomās. Latvijas palīdzība un pieredze ir ļoti svarīga Ukrainas atjaunošanai un izaugsmei. Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecībai būs svarīga loma Latvijas un Eiropas pieredzes apgūšanā.”

Gints Kaminskis: “Šajā nedēļā, kad atklājam Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecību Latvijā, mēs arī atzīmējām Eiropas dienu. Ukraina ar pārējo dalībvalstu atbalstu gatavojas iestāties Eiropas Savienībā. Latvija ir viens no balstiem, lai šis process būtu veiksmīgs. Liela loma tajā ir arī Latvijas pašvaldībām, kas cieši sadarbojas ar kolēģiem Ukrainā. Arī šonedēļ LPS īstenotā projekta “Uzticības tilti” ietvaros Latvijā pieredzes vizītē ieradušies triju Ukrainas pašvaldību pārstāvji un 8. maijā notika Latvijas – Ukrainas pašvaldību solidaritātes forums. Esmu gandarīts, ka mēs kopīgi varam sniegt savu atbalstu Ukrainas pašvaldībām šī necilvēcīgā kara laikā un esmu pārliecināts, ka Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība sekmēs Ukrainas atjaunošanu un veiksmīgu attīstību.”

Arī Jurijs Fomičevs pateicās Latvijas tautai par lielo atbalstu Ukrainai. Slavutičas iedzīvotāji ir īpaši pateicīgi Valmieras novadam, kas sniedza palīdzību pirmajās nedēļās pēc okupācijas beigām, nosūtot medikamentus un medicīnas iekārtas, kā arī Ukrainas Mazo pilsētu asociācijai, kas organizēja palīdzības nogādāšanu Ukrainā. Pašlaik Slavutiča ir izveidojusi sadraudzības saites ar Aizkraukli, ar kuru attīstās cieša sadarbība. Slavutičas mērs uzsvēra, ka mūsdienās ikvienas pašvaldības attīstībai ļoti svarīgas ir inovācijas un kreativitāte. To var smelties pieredzes apmaiņā no partneriem citās valstīs. Tādēļ viņš uzteica Ukrainas Mazo pilsētu asociāciju par uzdrīkstēšanos atvērt biroju ārzemēs, ko līdz šim neviena Ukrainas asociācija nebija īstenojusi.

Oksana Kiriļuka savā prezentācijā iepazīstināja pasākuma dalībniekus un skatītājus ar Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības darbību un uzdevumiem Latvijā.

Pārstāvniecības misija ir pārstāvēt Ukrainas mazo pilsētu intereses Eiropas Savienības (ES) līmenī un nodrošināt to dalību ES programmās un iniciatīvās, kas veicinās vietējo kopienu attīstību un sadarbības saišu stiprināšanu. Galvenie darbības virzieni:

  • Grantu līdzekļu piesaiste un apmācības par projektu īstenošanas labākajām praksēm no starptautiskajiem un Eiropas fondiem;
  • Starptautiskas pašvaldību partnerības attīstība un Ukrainas un Latvijas vietējo pašvaldību tīkla izveide sadarbībai un mijiedarbībai dažādās attīstības jomās.
  • Izveidot ekspertu vidi projektu sagatavošanai un īstenošanai, saskaņā ar Eiropas standartiem un izveidot viedo risinājumu datu bāzi ieviešanai Ukrainas kopienās.

Jānis Baiks pasniedza Oksanai Kiriļukai Ukrainas Mazpilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā reģistrācijas apliecību un izkārtnes plāksni, kas tika piestiprināta pie Valmieras novada pašvaldības ēkas.

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” aicina savā komandā  BIROJA ADMINISTRATORU/-I Galvenie amata pienākumi: nodrošināt biroja ikdienas darbības nepārtrauktību un efektivitāti; koordinēt un pārvaldīt dokumentu apriti, arhivēšanu un lietvedību; veikt ienākošās un izejošās korespondences apstrādi; organizēt un protokolēt kapitālsabiedrības valdes un dalībnieku sēdes; sniegt atbalstu uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem ikdienas jautājumos; komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem; sagatavot atskaites. Prasības kandidātiem: darbības sfērai atbilstoša vidējā profesionālā vai augstākā izglītība (vēlams administrācijas, vadības vai lietvedības jomā); ne mazāk kā divu gadu pieredze līdzīgā amatā; teicamas organizatoriskās un komunikācijas prasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un IT sistēmām; pieredzējuša lietotāja pieredze un laba izpratne par dokumentu vadības sistēmām, priekšroka kandidātiem ar pieredzi darbā ar DVS Namejs; augsta atbildības sajūta un pašorganizācijas līmenis, analītiska domāšana un precizitāte darbā. Piedāvājam: darbu uz nenoteiktu laiku; draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu; sociālās garantijas; veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 6 mēnešiem; dažāda veida “bonusus” pēc pārbaudes laika; atalgojumu no EUR 1400 līdz EUR 1600 pirms nodokļu nomaksas. CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt elektroniski uz danuta.zerbele@valmierasoc.lv līdz 05.06.2024. Tālrunis uzziņām +371 20021028 Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā termiņa beigām, pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Profesija: BIROJA ADMINISTRATORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Čempionu iela 4, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Vadība / Administrēšana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-05 Kontaktpersona: Danuta Žērbele Izglītības līmenis: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”  Jāņa Daliņa sporta komplekss aicina pievienoties savai komandai  ADMINISTRATORU/-I Darbs uz nenoteiktu laiku Amata pienākumi: Uzņemt un apkalpot klientus, koordinēt apmeklētāju plūsmu; Reģistrēt un piešķirt viesiem viesnīcas numurus, darbs ar viesnīcas programmatūru; Ierādīt ģērbtuves saskaņā ar treniņu vai sacensību grafiku; Izsniegt un pieņemt telpu un viesnīcu numuriņu atslēgas; Iekasēt maksu par viesnīcas un sporta infrastruktūras izmantošanu; Veikt citus pienākumus saskaņā ar darba pienākumu aprakstu; Prasības kandidātam: Labas latviešu un angļu valodas zināšanas; Teicamas iemaņas darbā ar datoru; Augsta atbildības sajūta, iniciatīva un entuziasms; Elastīga domāšana, spēja veltīt uzmanību vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi, nezaudējot kvalitāti; Vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu un POS terminālu; Citu valodu zināšanas, izglītība viesmīlības vai sporta jomā, kā arī iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. Mēs piedāvājam: Pilnas slodzes darbu; Summēto darba laiku, darbu maiņās arī nakts maiņās; Dinamisku darbu draudzīgu un profesionālu kolēģu komandā; Iespēju katru dienu sastapt interesantus cilvēkus, kas dod labu pieredzi profesionālajā izaugsmē; Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; Studentiem viesmīlības jomā apvienot prakses vietu ar darbavietu; Atalgojums: Stundas tarifa likme pārbaudes laikā– 5.50 EUR/h, pēc pārbaudes laika 6.00 EUR/h Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 07.06.2024. uz e-pastu – megija.stalberga@valmierasoc.lv. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuros būs gan CV, gan motivācijas (pieteikuma) vēstules. Vairāk informācijas, rakstot e-pastā vai pa tālr. +371 27079858 Profesija: ADMINISTRATORS Algas izmaksas veids: Stundas tarifa likme Darba vietas adrese: LATVIJA, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-07 Kontaktpersona: Megija Stalberga Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” aicina savā komandā ĒKAS INŽENIERTEHNISKO UZRAUGU uz noteiktu laiku – līdz 31.10.2024. Amata pienākumi: piedalīties Jāņa Daliņa sporta kompleksa ikdienas saimniecisko darbu veikšanā, tajā skaitā strādāt ar traktortehniku, mehanizēto un teritoriju uzkopšanas tehniku; uzraudzīt un uzturēt darba kārtībā Jāņa Daliņa sporta kompleksa teritoriju, inventāru un tehnisko aprīkojumu. Uzraudzīt un uzturēt kārtībā Daliņu pludmali; tehniskā atbalsta sniegšana pasākumu organizatoriem, izmantojot stadiona un manēžas infrastruktūru un aprīkojumu; komunikācija un sadarbība ar darbu izpildītājiem, un dalība Jāņa Daliņa sporta kompleksa realizētajos projektos savas kompetences ietvaros. Prasības kandidātiem: vidējā izglītība; augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme orientēties tehniskas dabas jautājumos; pozitīvu un godīgu attieksmi pret darbu un kolēģiem; valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu; pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. Mēs piedāvājam: teicamus darba apstākļus mūsdienīgā darba vidē; darba apģērbu; apmācības darbu uzsākot; atalgojums – 1280 EUR pirms nodokļu nomaksas; sociālās garantijas; darba vieta: Jāņa Daliņa sporta komplekss, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera CV lūdzam sūtīt uz megija.stalberga@valmierasoc.lv Kontaktpersona: Megija Stalberga (e-pasts: megija.stalberga@valmierasoc.lv; tālr.Nr. +371 27079858) Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 07.06.2024. Profesija: Ēkas inžniertehnisko sistēmu UZRAUGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Pakalpojumi Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-06-07 Kontaktpersona: Megija Stalberga Izglītības līmenis: Profesionālā vidējā izglītība

Mūsu partneri