Valmieras Ziņas

Valdība atbalsta pāreju uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem

Lasīšanas laiks: 2 min

13.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformu, pārejot no desmit atkritumu apsaimniekošanas reģioniem (AAR) uz pieciem – Dienvidkurzemes, Latgales, Viduslatvijas, Vidzemes un Ziemeļkurzemes AAR, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Reformas iedzīvināšanas mērķis ir nodrošināt ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver samērīgu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras un reģionā radīto atkritumu apsaimniekošanas balansu, saprātīgus atkritumu pārvadājumu attālumus no atkritumu rašanās vietām līdz sadzīves atkritumu poligonam. Līdz 2023.gada 30.decembrim atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības attiecīgajiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem  izstrādās reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, kuri veicinās atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi un ES struktūrfondu finansējuma piesaisti.

Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam noteiktos mērķus, ir būtiski mazināt sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, samazinot minēto apjomu līdz 10 % 2035. gadā (pašreiz Latvijā tiek apglabāti apmēram 60% no radītajiem sadzīves atkritumiem), kā arī palielināt sadzīves atkritumu pārstrādi līdz 65% 2035.gadā (pašreiz Latvijā tiek pārstrādāti 44% sadzīves atkritumu). Prognozēts, ka  atkritumu dalītās vākšanas apjoms palielināsies, kas nosaka nepieciešamību attīstīt infrastruktūru, lai dalīti savākto pārstrādei derīgo materiālu novirzītu pārstrādei.

Ministrs Māris Sprindžuks: “Ar šo Ministru kabineta lēmumu mēs paužam uzticību pašvaldībām un, nosakot Atkritumu apsaimniekošanas reģionu teritorijas, mēs sagaidām, ka pašvaldības, izstrādājot Atkritumu apsaimniekošanas plānus piepildīs tās teritorijas ar saturu, lai mēs visi kopā sasniegtu atkritumu apsaimniekošanas mērķus.“

Jaunajos MK noteikumos paredzēts, ka turpmāk Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs iekļauta Daugavpils, Rēzekne, Aizkraukles, Augšdaugavas, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Varakļānu novads.

Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs Liepāja, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novada Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu pagasts, Skrunda un Skrundas pagasts, kā arī Saldus novads.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilps Rīga, Jelgava, Ādažu, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novads.

Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs Jūrmala, Ventspils, Kuldīgas, Kuldīgas novada Alsungas, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagasts, kā arī Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Savukārt Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilps Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas un Valmieras novads.

Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā  pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri