Valmieras Ziņas

SIA “Saimniecība 24” nenorēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem, atstājot iedzīvotājus par parādu ķīlniekiem (26)

Lasīšanas laiks: 6 min

Pirms apkures sezonas neapskaužamā situācijā nonākuši Valmierā, Annas ielā 6 dzīvojošie cilvēki. Saņemot no SIA “Valmieras ūdens” paziņojumu, ka šī nama parādsaistības par ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumiem ir vairāk nekā 27 tūkstoši eiro, atklājies fakts, ka mājas apsaimniekotājs SIA “Saimniecība 24” jau ilgstoši nav norēķinājies ar SIA “Valmieras ūdens” par sniegtajiem pakalpojumiem, lai gan no iedzīvotājiem nauda ir saņemta. Kā teikts SIA “Valmieras ūdens” paziņojumā, ja netiks veiktas rīcības parādsaistību segšanai, uzņēmumam ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

Kā informēja viena no mājas iedzīvotājām, kuras vārdu datu aizsardzības nolūkos neatklāsim, ir izveidota jauna biedrība “Annas iela 6”, kura plāno pārņemt nama apsaimniekošanu. Tās izplatītajā paziņojumā aicināts pārtraukt veikt maksājumus SIA “Saimniecība 24” un pārskaitīt tos uz biedrības kontu. Taču daļai iedzīvotāju nav uzticības arī topošajam apsaimniekotājam.

“Uz topošā apsaimniekotāja ierosinājumu neatsaucos un samaksāju vēl esošam apsaimniekotājam, tā kā līgums vēl ar to, bet zinu, ka daudzi jau maksāja jaunajam apsaimniekotājam, par kuru arī ir lielas šaubas – pats nebija noslēdzis vēl līgumu ar “Valmieras ūdeni”, bet prasa naudu… Godīgi sakot ir liels haoss un cilvēki ir neziņā, kā arī jūtas neaizsargāti, kamēr lielie uzņēmumi jau sen sadalījuši mūsu naudu.

Es kā dzīvokļa īpašniece maksātu kaut šodien pa taisno “Valmieras ūdenim” visus rēķinus, bet ar mani kā fizisko personu “Valmieras ūdens” neslēdz līgumu, tikai caur apsaimniekotāju, bet kur tad ir mana vaina, ja maksāju apsaimniekotājam, bet draud vienalga atslēgt pakalpojumu?

Kurš aizstāvēs iedzīvotājus šādā situācijā? Katram jāiet uz tiesu, jāiesūdz “Saimniecība 24”? Nez vai Annas 6 pensionāriem pietiks naudas tādām darbībām. Kur “Valmieras ūdens” bija jau agrāk, kāpēc pie pirmajiem 1000 eiro neuzsāka piedziņu no “Saimniecības24?” jautā Annas ielas 6. nama iedzīvotāja.

Jāpiebilst, ka SIA “Saimniecība 24” ir ne tikai palikusi iedzīvotājiem parādā par SIA “Valmieras ūdens” neveiktajiem maksājumiem, bet arī aptuveni 14 tūkstošu eiro, ko iedzīvotāji sakrājuši iekšpagalma remontam.

SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds portālu “Valmieras Ziņas” informēja:

“SIA “Valmieras ūdens” sadarbības līgums noslēgts ar daudzdzīvokļu nama apsaimniekotāju SIA “Saimniecību 24”, balstoties uz iedzīvotāju sniegto pilnvarojumu, kā to paredz valsts likumdošana. Veidojoties nenokārtotām parādsaistībām, tika noslēgta vienošanās par pakāpenisku parāda atmaksu, taču diemžēl šobrīd minētais dokuments ir atsaukts, jo SIA “Saimniecība 24” neveica noteiktajā laikā paredzētās iemaksas. Tā kā situācija neuzlabojās, saglabājam tiesības vērsties pret minēto uzņēmumu un ierosināt tā maksātnespēju likumā noteiktajā kārtībā.

Līgums ar jauno, iedzīvotāju pilnvaroto nama apsaimniekotāju ir noslēgšanas procesā, bet vēl nav parakstīts.”

Savukārt biedrības “Annas iela 6” izplatītajā paziņojumā, ko parakstījis Sergejs Čugunovs, ir teikts, ka uz biedrības vārda no šī gada 1.septembra ir noslēgti jauni līgumi ar SIA ZAAO, AS “Latvenergo”, AS “Swedbank” par kredīta pārfinansēšanu, kā arī par zemes nomu ar tās īpašnieci. Ar SIA “Valmieras ūdens” nav izdevies vēl noslēgt līgumu, jo biedrība nepiekrīt tā nosacījumiem, tā kā līgumā ir ietverts iepriekšējā apsaimniekotāja parāds, kas uz 1. septembri jau ir EUR 29146,22.

Biedrība ir sazinājusies ar SIA “Saimniecība 24” valdes locekli Dzintaru Kraukli, aicinot apmaksāt parādu SIA “Valmieras ūdens” un uz jaunā apsaimniekotāja kontu pārskaitīt mājas uzkrājumu EUR 13885,14. Dz. Krauklis atbildējis, ka uzkrājumu nepārskaitīs, bet varot ar tā daļu piedalīties pagalma labiekārtošanas darbos. Tāpat viņš informējis, ka plānojot pats iesniegt SIA “Saimniecība 24” maksātnespēju.

Biedrība, konsultējoties ar juristu, ir uzzinājusi, ka SIA “Valmieras ūdens” ir tiesīgs pieprasīt iepriekšējā pārvaldnieka nenomaksāto parādu un vērsties pret dzīvokļa īpašniekiem, taču dzīvokļu īpašnieki var apvienoties un vērsties tiesā pret SIA “Saimniecība 24”. Tiesa prasību noteikti apmierinās, jo iedzīvotāji ir jau norēķinājušies par sniegtajiem pakalpojumiem, tikai pārvaldnieks nav godprātīgi pildījis savas saistības.

Biedrības pārstāvis gan secina, ka, izpētot SIA “Saimniecība 24” situāciju, var spriest, ka tiesas spriedumam nebūs seguma – nebūs no kā piedzīt finansiālos zaudējumus gan par neveiktajiem maksājumiem SIA “Valmieras ūdens”, gan par mājas uzkrājumu.

 SIA ”Saimniecība 24” valdes loceklis Dzintars Krauklis portālam “Valmieras Ziņas” skaidroja:

“Diemžēl uzņēmums nespēj norēķināties ar valsti un segt rēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem, jo ilgu gadu laikā veidojusies un palielinājusies iedzīvotāju parādu summa par komunālajiem maksājumiem, kā arī nepietiekoši bijuši gūtie ienākumi no apsaimniekošanas maksas.

Uzņēmums aktīvi strādājis ar nemaksātājiem, lai atgūtu parādus, bet tiesas procesu ilgums, un pēc tam līdzekļu atgūšana, bieži vien ir beigusies ar bezcerīgi piedzenamu parādu. Zema apsaimniekošanas maksa ir rezultējusies ar iespēju samaksāt darbinieku algas, bet nav bijusi iespēja samaksāt aprēķinātos nodokļus valstij, turklāt gadu no gada nodokļu slogs uzņēmumam ir tikai pieaudzis.

Daļēju punktu pielika arī COVID-19 ietekme, kas tā jau trauslo uzņēmuma naudas plūsmu ietekmēja negatīvi un vēl vairāk samazināja uzņēmuma dzīvotspēju, tādēļ palielinot uzņēmuma zaudējumus. Varu pilnīgi noteikti apgalvot, ka naudas līdzekļus neesmu piesavinājies, par ko esmu dzirdējis kā spekulācijas pēdējo nedēļu laikā. No savas puses esmu gatavs tālāk sniegt visu informāciju maksātnespējas administratoram, kas noteikti daļu naudas varēs atgūt maksātnespējas procesā.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, man kā uzņēmuma vadītājam, ir pienākums sniegt maksātnespēju, jo ne fiziski, ne morāli nevēlos šādu uzņēmējdarbības stilu piekopt.”

Lai neizveidotos līdzīgas situācijas arī citos namos, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus kontrolēt pilnvaroto pārvaldnieku saistības ar pakalpojumu sniedzējiem.

Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece informēja, ka

astoņu Valmieras un trīs Burtnieku novada Valmiermuižas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārvaldnieks SIA “Saimniecība 24” nav nokārtojis parādsaistības ar SIA “Valmieras ūdens” par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Tāpēc Valmieras pilsētas pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus sasaukt māju sapulces ar SIA “Saimniecība 24” pārstāvja dalību, lai noskaidrotu, kādas ir SIA “Saimniecība 24” saistības pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem un konkrētās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Dzīvokļu īpašniekiem pirms sapulces ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “Saimniecība24” informāciju par izdevumiem, saistībām un citiem jautājumiem. Savukārt pārvaldītājam ir pienākums vismaz vienu reizi gadā rakstveidā sniegt pārskatu, tai skaitā, par pārvaldniekam nodoto finanšu līdzekļu un mantas izlietošanu, parādiem un maksājumu saistību izpildi.

Valmieras pilsētas pašvaldība dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās nepieciešamās konsultācijas par māju apsaimniekošanas jautājumiem. Kontaktinformācija saziņai Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldē, e-pasts: ilmars.eglitis@valmiera.lv, 20220247.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus rūpīgi sekot līdzi savu pilnvaroto māju pārvaldnieku pienākumiem attiecībā pret dzīvokļu īpašniekiem.

Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu SIA “Saimniecība 24” apsaimnieko kopumā 11 daudzdzīvokļu namus Valmieras pilsētā un Burtnieku novada Valmiermuižā. SIA “Valmieras ūdens” nodrošina centralizētu ūdensapgādes, kanalizācijas, kā arī siltumapgādes pakalpojumu 213 daudzdzīvokļu namiem.

Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izvēlēties un ar līgumu pilnvarot nama pārvaldnieku. Dzīvokļu īpašnieku un māju pārvaldnieku pienākumus un pārvaldīšanas principus nosaka “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”. Savukārt pašvaldības funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

  Elita - 09.10.2020

  Nams Garā ielā 2 tieši tādā pašā situācijā…parāds 11000

  Neapmierināts - 09.10.2020

  Viestura laukums 8 arī ir tieši tādā pašā situācijā

  Malēnietis - 09.10.2020

  A ko Jūs, ļaudis, visu laiku gulējāt?

   Elita - 09.10.2020

   Iedzīvotāji maksā nevis guļ,diemžēl,,Valmieras Ūdens,, ir pieļāvis šo lielo patvaļu no ,,Saimniecības 24,,

   Sesks - 21.11.2020

   Jāsāk kriminālprocesu pret Valmieras ūdens valdi par krāpšanu.
   Tas, ko Frišfelds iespējams īstenojis kopā ar Saimniecību, izskatās pēc kopīgās afēras.
   Runāsim atklāti, tā izskatās.

   Elita - 09.10.2020

   Garā ielā 2 mājas vecākā strādā nevis iedzīvotāju ,bet Saimniecības 24 labā,visi paziņojumi no pašvaldības un Valmieras ūdens tiek norauti,lai iedzīvotāji nav informēti.

  Zeme - 09.10.2020

  Vairāk kā 3 gadus dzīvoju šai mājā,nevienā sapulcē netika nekas tāds pieminēts,par šāda veida parādu. Mums dikti lielāka summa,nesaprotu,kāpēc Valmieras ūdens to pieļauj un,cik ilgā laikā tas izveidojies. No Saimniecības24 atbildes netiek sniegtas.

   Zeme - 09.10.2020

   Par Viesturlaukuma 8 iet runa

  dimbā ir, kad - 09.10.2020

  tu vairs nezini, ko lai noskaidro, pleisteišon ir, visas trasītes nēdforspīd nav izbrauktas, jo kolinmakreij ir inčīgāks, sievietes par tevi interesējs tikai tad, kad izskatās, ka tu nestrādā, vai arī esi kautko nočiepis, nē tas nav saistīts ar viskiju no veikala punskatsrītsvakarspēcpustdienapustdienas, un tad kādu dienu domā iepazīties ar sievieti, viņa saka nezinu, es viņai saku, tad jūs, kad adat zeķes, jūs adat, lai ir silti, viņa atbild nē es nesaprotu, nu neko piezvaniju jankam, janka neceļ, izrādās kaimiņiem nezvana, bet pieiet klāt un saka, kur tev telefons, ka nevar sazvanīt, un tā radās leģendas, teikas un nostāsti

  Jete - 09.10.2020

  Tāds Krauklim biznesa stils. Uzmest, apčakarēt, nesamaksāt. Nav jau pirmā reize!

  Iedzīvotāju naudas izsaimniekošana.

  seniors - 09.10.2020

  Latvijas republikas garā , pirms apkures sezonas sākuma tracināt tautu . Kur tad ūdens vīŗi bija jūnijā , jūlijā ? Savs vārds būtu jāsaka pilsētas domei ar . Viņai taču tajā ūdens SIA ir kapitāldaļas .Tauta būs vajadzīga tik pirms vēlēšanām?

   Patriots - 09.10.2020

   Iespējams, Krauklim kopīgs biznesa plāns ar Valmieras ūdeni. Šeit tiešām būtu darbs knābim – cietušie informējiet knābi un lūdziet palīdzību. Naudu protams neatgūsiet, bet kādam par to būtu jāsēž.

   Gunča - 11.10.2020

   Šis, apsaimniekotājs Saimniecība24, arī ir vairākas mājas apkrāpis. Vajadzētu cietumā tādam sēdēt. Krāpnieks Dzintars Krauklis

   Aina - 02.11.2020

   Vai Krauklis naktīs var pagulēt-apkrāpis pensionārus, cilvēkus kuri godīgā ceļā pelnījuši savas pārsimts eiro algas.Taisnīgu tiesu!

  Solvita - 09.10.2020

  Iedzīvitājiem arī jāuzņemas atbildība,ja pārvaldiece strādāja Saimniecības 24 labā,tad kādēl Jūs kā iedzīvotāji necēlāt trauksmi par mājas vecākās nomaiņu,tad kad mēs sapratām,kas tas ir par putnu,ātri tikām vaļā,un atguvām visu savu apsaimniekošanas naudu

   Solvita - 09.10.2020

   Gribēju teikt,mājas vecākā

  maija - 09.10.2020

  Tā taisnoties spēj tikai Saimniecība 24, tās mājas, kuras laikus paspēja aizbēgt no Saimiecības 24, kaut tas nebija viegli un nodibināja savas biedrības, spēj visu samaksāt un vēl paliek nauda. Šinī gadījumā Annas 6 dzīvokļu īpašniekiem nav jāmaksā parāds, bet jāpanāk, lai biedrības priekšsēdētājs sasauc sapulci un iesniedz tiesā prasību pret Saimniecību 24, jo pēc Statūtiem visiem dzīvokļu īpašniekiem jābūt lemt tiesīgiem, valdes priekšēdētājs nedrīkst izlemt par šiem parādiem viens, cik noprotu biedr;ibas priekšsētājam saistība ar Saimniecību 24, tad jau jāpalīdz.

  Saimniecība 24 jau septembrī paspējuši veikt izmaiņas. Dalībnieki vairs nav Kraukļi, bet pati Saimniecība24.
  Pārsteidzoši, ka šoreiz vēl nav “bomzim” pārrakstīts uzņēmums.

  Aira - 10.10.2020

  Tikai tiesā un tā nav vienīgā adrese vēl zinu, ka Rīgas iela 5 turpat 10,000 eur.

  Teiksma - 11.10.2020

  T’D

  Tāda zagļu banda Valmierā vēl nav pieredz
  eta

  Tāda zagļu banda Valmierā vēl nav pieredzēta!Diemžēl es arī dzīvoju Annas 6,visu esmu samaksājusi.lai kungi varētu labi padzīvot un saņemt labas algas.

  Daiga - 16.10.2020

  DARĪSIM VISU LĪDZ GALAM! Tā sola Saimniecības 24 vadītājs Dzintars Krauklis. Viņaprāt, Valmiera ir pārāk maza pilsēta, lai te strādātu vienai dienai — ja te biznesā sasmērēsies, tad atmazgāties ir principā neiespējami. (www.eliesma.lv 26.Februāris, 2013)…

  ugo - 19.10.2020

  Dzintaram ticēt nevar. Viņš apsaimniekoja arī reiz māju Rīgā Eizenšteina ielā 31 kamēr viņu patrieca. Shēma bija tāda ka arī tur piesavinājās uzkrājumu ~14000EUR apjomā. Un pats labākais shēmā bija, ka mājas vecākā izrāīijās Saimniecība 24 darbiniece, kas piesedza Dzintariņu un kāsa naudu no īpašniekiem. Veiksmi piekrāptajiem tiesvedībā, bet Latvijas tiesu sistēmā pat balts izrādās melns.

  Zane - 23.10.2020

  Šis ir Konkurences padomes jautājums par privāto komersantu darbību un aizsardzību tirgū – komunālo un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu jomā. Iedzīvotājiem būtu jāvēršas Konkurences padomē ar savām sūdzībām par privātā operatora spēju sniegt pakalpojumu.

  Gunārs - 10.11.2020

  Strādāju mājas siltināšanas darbos Krišjāņa Voldemāra ielā mājā kas atradās pie baznīcas, ko vadīja Dzintara Kraukļa firma kā pašnodarbinātais (kas ir nelikumīgi manā nozarē), bet tiku apkrāpts, jo alga par paveikto darbu netika samaksāta. Biju jau samierinājies ar visu, laiks rit…Tagad pēc visām šīm aktivitātēm, domāju taisnība tomēr uzvarēs! Noziedznieks sēdēs cietumā!

  Romka - 20.11.2020

  Nekur viņš nesēdēs. Tiks attaisnots dēl iedzīvotāju maksātnespējas un Covida. Visi īpašumi sen norakstīti uz radiem.100 punktu. Paņemt nav ko. Tikai kur skatījās dome -? Tur laikam kāds draugs no deputātiem sēž un piesedz.

  Janka - 21.11.2020

  Piekrītu Romkam. Krauklis dzīvo nost. Laikam jaunu māju būvees, bedre jav vasarā izrakta.

Aktuālais jautājums

Vai jūs apmierina ietvju un ceļu tīrība Valmieras pilsētā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā sociālo pedagogu (0,380 likmes jeb 12 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • īstenot sociālpedagoģisko darbību Iestādē; • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem; • strādāt Atbalsta personāla komandā; • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai; un ja Tev ir: • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; • mācību un audzināšanas darba satura, korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana; • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi. Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 22.decembrim e-pastā: trikatas.pamatskola@valmiera.edu.lv. Tālrunis informācijai 26548247. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SOCIĀLAIS PEDAGOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-22

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Dikļu kultūras centrā (turpmāk – Iestāde) saimniecības vadītāju uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • organizēt Iestādes saimniecisko darbu, Iestādei nepieciešamā inventāra un iekārtu saņemšanu un piegādi; • veikt uzdevumus, kas saistīti ar Iestādes pasākumu norisi (telpu un apkārtnes iekārtošanu, dažādu materiālu atvešanu/aizvešanu); • nodrošināt Iestādes valdījumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma uzturēšanu tehniskā kārtībā; • apkopot informāciju par saimniecisko darbu un sīko remonta darbu nepieciešamību, veikt nelielus remontdarbus vai organizēt to izpildi; • sistemātiski sekot apkures sistēmas, ūdensvadu un sanitāro mezglu darbībai; un ja Tev ir: • vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība; • pieredze saimniecisko darbu veikšanā; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • labas valsts valodas zināšanas; • B kategorijas vadītāja apliecība; • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām un citu biroja tehniku; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • nepilnu darba laiku 16 stundas nedēļā (0,4 slodze); • pamatalgu pārbaudes laikā 344 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika 362 EUR (par 0,4 slodzi) pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Saimniecības vadītājs/-a Dikļu kultūras centrā” līdz 2023.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai 26486115 vai 27891656. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Straumes, Dikļi, Dikļu pag., Valmieras nov. Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-12-19

Mūsu partneri