Valmieras Ziņas

Sākusies pieteikšanās uz Smiltenē atjaunotās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īres tiesību rezervācijas izsolēm

No 4.marta līdz 13.martam tiek uzsākta pieteikšanās uz atjaunotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7a, Smiltenē, dzīvokļu īres tiesību rezervācijas izsolēm pirmo kārtu (A korpusam).  Savukārt B korpusam īres tiesību izsoles plānots organizēt aprīlī, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, videomateriāliem, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem un īres līguma paraugs pieejams SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā https://smiltenesnkup.lv.

Lai klātienē interesentus iepazīstinātu ar īrei pieejamajiem dzīvokļiem, 11. martā, plkst. 14.00, plkst. 16.00, plkst. 18.00 tiks organizētas publiskas dzīvokļu apskates – pretendentiem. Dzīvokļu apskatei nepieciešams iepriekš pieteikties un saskaņot apskates laiku, darba laikā pa tālruni: 26343318. 

Pieteikties izsolei pretendenti var līdz 13. marta plkst. 17.00.

Reģistrācijas maksa izsolei katram dzīvoklim ir – 20 EUR. Izsoles objekta nodrošinājums par piedalīšanos izsolē (atbilstoši dalībnieka izvēlētajam dzīvoklim), noteikts katram dzīvokļa veidam: vienistabas dzīvoklim – 40 EUR, divistabu dzīvoklim – 65 EUR, trīsistabu dzīvoklim – 80 EUR. Katras izsoles sākumcena būs 50 EUR, izsoles solis tiek noteikts 50 EUR. Dalībniekam, iegūstot personiskas tiesības īrēt dzīvokli, izsoles reģistrācijas maksa, sākumcena un nosolītā dzīvokļa īres tiesību rezervācijas maksa būs kā vienreizējs maksājums, kas netiks atgriezts. Dzīvokli ir aizliegts nodot apakšīrē/nomā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā kopā ir 24 dzīvokļi: 8 – vienistabas dzīvokļi 29,6-31,5 m2 platībā, 8 – divistabu dzīvokļi 45,6-46,2 m2 platībā, 8 – trīsistabu dzīvokļi 56,6-60,4 m2 platībā.

Īres maksa par kvadrātmetru būs 4,90 EUR mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus īres maksai ir jāmaksā komunālie maksājumi atbilstoši pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem.

Dzīvokļu īrniekus noteiks atklātā, nediskriminējošā dzīvokļu īres rezervācijas tiesību izsolē, atbilstoši 2019. gada 27. februāra pieņemtajam Smiltenes novada domes lēmumam Nr. 190 (Sēdes protokols Nr.2., 25. §.):

  • par izsoles pretendentu var būt fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, vai kurai ir piešķirts nepilsoņa statuss;
  • pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija vai pretendents ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kura juridiskā adrese vai tā struktūrvienības darbības vieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija;
  • pretendenta vai mājsaimniecības, kurā Pretendents dzīvo, kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz 34 000 EUR.
  • par izsoles pretendentu nevar būt persona, kas kādā no izsoles organizatora iepriekš organizētajām īres tiesību rezervācijas izsolēm ir atzītas par izsoles uzvarētāju vai persona, ka kas ir noslēgusi īres līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP” par cita SIA “Smiltenes NKUP” piederoša Daugavas 7a, Smiltenē dzīvokļa īri vai pretendentam ir spēkā esošs īres līgums par cita Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļa īri vai kurai, ar tiesas nolēmumu ir pasludināts fiziskas personas maksātnespējas process un tas nav izbeigts likumā noteiktajā kārtībā.

Jau rakstījām, ka 2018. gada 27. decembrī simboliski, “pārgriežot lenti”, tika svinīgi atklāta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Daugavas ielā 7a, Smiltenē. Projektēšanas un būvniecības process ilga nepilnus divus gadus, un 2018. gada 17. decembrī ēka tika nodota ekspluatācijā.

Smiltenes novads un novada uzņēmumi turpina attīstīties, investējot uzņēmējdarbības paplašināšanā, veidojot vairāk darbavietu, gan novada iedzīvotājiem, gan piesaistot apkārtējo novadu iedzīvotājus. Tādēļ, lai spētu nodrošināt novada uzņēmumu speciālistiem dzīvesvietas un aizvien vairāk cilvēku par savām mājām sauktu Smiltenes novadu, jāveicina dzīvojamā fonda paplašināšana.

Tieši šī iemesla dēļ 2015. gadā Smiltenes novada dome savā īpašumā iegādājās nepabeigtu daudzdzīvokļu māju Daugavas ielā 7a, Smiltenē un 2016. gadā šīs ēkas īpašuma tiesības tika nodotas kapitālsabiedrībai SIA “Smiltenes NKUP”, lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības projektu.

Kopējās daudzdzīvokļu ēkas būvniecības izmaksas sastāda 1 219 900 EUR. Ieguldīto līdzekļu sadalījums:

  • 200 000 EUR līdzfinansējums ir saņemts no Valsts budžeta;
  • 172 000 EUR līdzfinansējums ir saņemts no Smiltenes novada domes budžeta;
  • 847 900 EUR (tajā skaitā, uz ēkas ekspluatācijā nodošanas brīdi, iemaksātais PVN valstij) ir apmaksājis SIA “Smiltenes NKUP”, no kā 650 000 EUR ir SIA “Smiltenes NKUP” aizņēmums uz 20 gadiem AS ”SEB banka”.

Ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību ir izdevies sakārtot Smiltenē vēl par vienu teritoriju vairāk un nest Smiltenes vārdu plašākai sabiedrībai, kā arī radīt jaunas 24 dzīvesvietas – 8 vienistabas dzīvokļus (29,6 – 31,5 m2 ), 8 divistabu dzīvokļus (45,6 – 46,2 m2) un 8 trīsistabu dzīvokļus (56,6 – 60,4 m2). Divistabu un trīsistabu dzīvokļiem ir izbūvēti balkoni, savukārt vienistabas dzīvokļiem izbūvēti “franču” tipa balkoni. Katrā dzīvoklī ir virtuves iekārta ar iebūvētu apgaismojumu, nerūsējošā tērauda izlietni ar jaucējkrānu, elektronisko plīti, cepeškrāsni un tvaika nosūcēju. Ir paredzēta vieta ledusskapim. Sanitārajos mezglos uzstādīts skapītis ar izlietni un jaucējkrānu, klozetpods, dušas kabīne vai vanna, dvieļu žāvētājs ar karstā ūdens cirkulāciju, kā arī paredzēta vieta veļas mašīnai. Pagrabstāvā katram dzīvoklim ir paredzēta atsevišķa slēdzama palīgtelpa, siltummezgls un palīgtelpa sētniekam uzkopšanas inventāra novietošanai.

Labiekārtota ir arī ēkas pieguļošā teritorija, paredzot vietu katram dzīvoklim pa vienai autostāvvietai, bērnu laukumu, soliņus ar atkritumu urnu, velo statīvus, apstādījumus un pazemes tipa konteinerus, kā arī ap ēku ir uzstādīta videonovērošana.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Pievienojies! Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai! Kā pilsēta nevar pastāvēt bez iedzīvotājiem, tā pašvaldība - bez izglītotiem, lojāliem un atsaucīgiem darbiniekiem. Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā pašvaldības iestādes “Valmieras bāriņtiesa” (turpmāk - Bāriņtiesa) Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas bāriņtiesas kompetences un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; sagatavot ierosinātās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs; veikt lietu pārraudzību atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem; pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās; - pārstāvēt tiesā un citās institūcijās bērnus un aizgādnībā esošas personas bāriņtiesas kompetences jautājumos; nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā esošiem bērniem; nodrošināt nepilngadīgo un aizgādnībā esošo personu mantas pārvaldības uzraudzību; ievadīt, apstrādāt un iegūt informāciju informācijas sistēmās; un ja Tev ir: atbilstība Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem; - darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību; zināšanas un pieredze bērnu un aizgādnībā esošu personu interešu un tiesību aizsardzības jautājumos; - izpratne par bāriņtiesas darba organizāciju un procesiem; angļu valodas zināšanas; teicamas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām; labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē, strādāt ar lielu informācijas apjomu; mēs piedāvājam: - stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 EUR līdz 1 125 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); - sociālās garantijas; - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; - apmācības iespējas; - drošu un sakārtotu darba vidi; - darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam. Pieteikuma vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmiera.lv, vai personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, ar norādi „Pieteikums bāriņtiesas locekļa amatam”, līdz 2019.gada 6.decembra plkst.16:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 64207156 vai 29448574. Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf. Profesija: BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-12-06

Pievienojies! Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Pašvaldības iestādes “Valmieras bāriņtiesa” (turpmāk - Bāriņtiesa) klientu apkalpošanas speciālistu/i uz nenoteiktu laiku Valmierā uzņēmējdarbība un attīstība iet roku rokā ar dabisku, sakoptu un sakārtotu vidi. Tā iedvesmo augstiem sasniegumiem sportā, izglītībā, radošiem risinājumiem kultūrā un jaunu virsotņu sasniegšanai! Kā pilsēta nevar pastāvēt bez iedzīvotājiem, tā pašvaldība - bez izglītotiem, lojāliem un atsaucīgiem darbiniekiem. Ja Tev ir vēlme: - komunicēt ar apmeklētājiem klātienē, pa tālruni vai e-pastā; - pieņemt apmeklētāju iesniegumus, sūdzības, reģistrēt tos, kontrolēt atbilžu sniegšanas termiņus un nodrošināt dokumentu apriti Bāriņtiesā; - veidot Bāriņtiesas lietas, veikt iestādes arhivāra pienākumus; - protokolēt un rakstveidā noformēt Bāriņtiesas sanāksmju protokolus; - noformēt Bāriņtiesas pieņemtos lēmumus un tos izsniegt lietas dalībniekiem; - atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt institūcijas par Bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem; - ievadīt, apstrādāt un iegūt informāciju informācijas sistēmās; un ja Tev ir: otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību vai sociālo zinātņu jomā; pieredze sociālā vai juridiskā darbā – risinot jautājumus, kas saistīti ar ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzību; biroja darba pārzināšana tiks uzskatīts par priekšrocību; izpratne par pašvaldības darbu un procesiem; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē, strādāt ar lielu informācijas apjomu; labas komunikācijas prasmes; labas iemaņas darbā ar MS Office programmām; teicamas latviešu valodas prasmes; vēlamas angļu valodas zināšanas; mēs piedāvājam: - stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 835 EUR līdz 995 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); - personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; - apmācības iespējas; - drošu un sakārtotu darba vidi; - darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam. Pieteikuma vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmiera.lv, vai personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, ar norādi „Pieteikums klientu apkalpošanas speciālista amatam”, līdz 2019.gada 6.decembrim plkst.16:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148, 64207156 vai 29448574. Iesniegtos personas datus Valmieras pilsētas pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos Valmieras pilsētas pašvaldības personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi Valmieras pilsētas pašvaldībā: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/VPP_privatuma_politika.pdf. Profesija: KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Lāčplēša iela 2, Valmiera Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2019-12-06

Mūsu partneri