Valmieras Ziņas

Pieteikšanās skolēnu nodarbinātības programmai vasaras brīvlaikā no 7.maija

No 7. līdz 15.maijam Valmieras pilsētas pašvaldība aicina skolēnus pieteikties vasaras darbam Valmieras pilsētas pašvaldības finansētajās darbavietās.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā aicināti pieteikties Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, un kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā 2018. gada 1.janvārī. Skolēnu nodarbinātības programmas mērķis ir dot iespēju jaunietim apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iegūt darba pieredzi, tādējādi lietderīgi pavadot arī vasaras brīvlaiku.

Šogad pieteikšanās tiek organizēta klātienē gan Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, gan pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

Vasaras nodarbinātība tiks organizēta četros periodos:

 • no 1.līdz 21.jūnijam;
 • no 25.jūnija līdz 16.jūlijam;
 • no 17.jūlija līdz 6.augustam;
 • no 7.līdz 27.augustam.

Lai pieteiktos programmai, skolēnam nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu un iesniegt ģimenes ārsta izziņu (forma 027/U) par veselības stāvokļa atbilstību vēlamam darbam. Gadījumos, kad darba devējs skolēnam jau izsniedzis apliecinājumu par pieņemšanu darbā, tad, piesakoties nodarbinātības programmai, tas jāiesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.

Pieteikuma dokumentus skolēns, skolēna vecāks vai cits likumiskais pārstāvis iesniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina skolēna pārstāvības tiesības (dzimšanas apliecība, pilnvara) papīra formātā klātienē, sākot no 7. līdz 15. maijam plkst. 15.00 līdz 17.00 gan Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, gan arī pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs:

 • Valmieras sākumskolā, L. Paegles ielā 40a;
 • Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Meža ielā 12a;
 • Valmieras Valsts ģimnāzijā, L. Paegles ielā 40;
 • Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Zvaigžņu ielā 4;
 • Valmieras 2. vidusskolā, Raiņa ielā 11;
 • Valmieras 5. vidusskolā, Raiņa ielā 3;
 • Valmieras Viestura vidusskolā, Viestura alejā 3;
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, L. Paegles ielā 5/7,
 • Valmieras Mākslas vidusskolā, Purva ielā 12.

Katram skolēnam būs iespējams strādāt 15 darba dienas, četras stundas dienā Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu pieteiktajās vakancēs, saņemot atlīdzību par nostrādāto laiku. Būtiski, lai skolēnam ir bankā atvērts norēķinu konts, jo ar skolēnu tiks slēgts darba līgums. Pēc līguma noslēgšanas, konkrētajā darba vietā, jaunietis tiks instruēts par darba drošību un pienākumiem.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas pieteikuma veidlapa, darba devēja apliecinājums, darba vietas un noteikumi pieejami mājaslapā www.valmiera.lv.

Plašāka informācija par nodarbinātības programmu pieejama, zvanot pa tālruņiem 64207120 vai 64207123, kā arī rakstot e-pastu Valmieras Izglītības pārvaldes speciālistei izglītības jautājumos guna.zvirgzda@valmiera.lv.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar Darba likumu, Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”, Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Darba drošības noteikumiem un darba vides riskiem.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Mūsu partneri