Valmieras Ziņas

Pedagoga viedoklis: Izglītības satura reformai – JĀ! (3)

Mēs, izglītības profesionāļi, esam par izglītības satura reformu. Ir radies mīts, ka satura reforma nevar notikt bez sešgadnieku reformas, bez skolu optimizācijas, bez minimālā bērnu skaita noteikšanas klasēs un citiem formāliem parametriem. Arī mācības valsts valodā ir būtiski svarīgas Latvijai, bet tam nav sakara ar izglītības saturu. Saturs ir par to, ko un kā mūsdienās mēs darām mācību stundās. Ierosinātajos likumu grozījumos satura reforma ir apkrauta ar liekām birokrātiskām detaļām, kas kavē jaunās, mūsdienīgās satura reformas īstenošanu.

Vismazāk satraucas skolēni

Uzskatu, ka izglītības satura reformas īstenošana ir kritiski svarīgs Latvijas uzdevums, turklāt tā jāsāk šodien visos izglītības sistēmas līmeņos. Tai ir jānotiek tagad. Jaunais, kompetenču (lietpratības) pieejā balstītais mācību saturs ir viena no aktualitātēm ne vien pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju un valsts amatpersonu vidū, bet arī vecāku un pat vecvecāku vidū. Interesanti, ka skolēni, atšķirībā no iepriekš pieminētajām grupām, par Skola2030 projektu satraucas vismazāk un, šķiet, pat reizēm, ar lielu interesi vēro notiekošo.

Skola2030 paredz jaunā mācību satura ieviešanu atbilstoši mūsdienu prasībām ar mērķi koncentrēties ne tikai uz atsevišķu zināšanu iegaumēšanu un izprašanu, bet arī spēju integrēties mūsdienu mainīgajā pasaulē, jo, kurš gan spēj pateikt, kādās profesijās strādās šodienas pirmklasnieki un tie, kuri vēl tikai uzsāk bērnudārza gaitas.

Cik jauna ir “jaunā pieeja”

Te nu liela daļa pedagogu, kuri piedalās projekta aprobācijā, kā arī tie, kuri par to dzirdējuši no kolēģiem vai medijiem, brīnās, vai tas ir vajadzīgs, vai lietderīgs, kurp tas ved un kas no tā iznāks. Bieži ir nācies klausīties, ka nekā jauna šajā pieejā nav, ka tā ir tik vien kā aizgūta no ārvalstīm un ka patiesībā rada tikai apjukumu skolu, skolotāju un sabiedrības vidū. Jāpiekrīt, arī pārstāvot vienu no pilotskolām, es pati esmu uzdevusi sev jautājumu, vai patiesi viss ir vajadzīgs un pareizs, tomēr, jāteic – lai arī pati projekta ieviešana patiešām prasa skaidrāku iesaistīto pušu un sabiedrības informēšanu, patiesībā ir iesākta visnotaļ pareizi – ar pedagogu domas maiņu.

Jau kopš aizvadītā gada vasaras 100 projektā iesaistītās pilotskolas regulāri tiekas skolas komandu mācībās, kur gūst priekšstatu par projekta mērķiem un to, kā tos sasniegt. Tāpat skolu komandas intensīvi strādā ārpus mācību semināriem, proti, regulāri sanāk kopā, ģenerē idejas, jā, arī izmēģina, kā iespējami labāk sasniegt katras skolas individuāli izvirzīto mērķi. Vēlāk, atkal tiekoties skolu komandu mācībās, dalībnieki iepazīstina ar paveikto, pārskata izstrādātos plānus un nosaka nākamos uzdevumus mērķa sasniegšanai. Manuprāt, tieši šī – savstarpējā sadarbība gan vienas skolas skolotāju, gan dažādu skolu starpā, ir visnotaļ būtisks aspekts veiksmīgai pārmaiņu ieviešanai, kas līdz šim ir iztrūcis vai pamatā ir pildīts visai formālā veidā.

Noturēt bērnu interesi par apgūstamo mācību vielu

Tā kā šobrīd jaunais mācību saturs sākumizglītībā un pamatizglītībā ir iesniegts caurskatīšanai ministrijā, nākamajā mācību gadā projektā iesaistītās pilotskolas aprobēs jau konkrētu produktu – jauno mācību standartu, tāpēc nav brīnums par to, ka šis gads ir ticis veltīts tieši skolu – to vadītāju un skolotāju – domas ievirzīšanai “pareizajā virzienā”. Jo paralēli tam, kas tiek mācīts skolā, ne mazāk būtisks ir veids, kā sasniegt nepieciešamo rezultātu, kā mācīt. Vai esam aizdomājušies, cik patiesībā mēs, skolotāji, reizēm maz ļaujam skolēniem domāt un izzināt pašiem? Jā, caur kļūdām, caur mēģinājumu un pētniecības metodēm zināšanu apguves process ir laikietilpīgāks, tomēr tieši šādas zināšanas būs nostiprinājušās skolēnos, turklāt būsim veicinājuši viņos ne tikai spēju nosaukt un atpazīt, bet arī prasmīgi lietot, izvērtēt un beigās izjaukt, lai, iespējams, radītu ko pavisam jaunu, kā arī, visticamāk, spēsim noturēt viņu interesi par apgūstamo mācību vielu.

Iesaku izkāpt no mūsdienās ērtās virtuālās vides

Mēs nevaram radīt idejiski jaunu transportlīdzekli, to būvējot ar veciem paņēmieniem un pēc jau pārbaudītas instrukcijas. Tieši tāpat mēs nekad nebūsim spējīgi skolēnus rosināt domāt radoši, radīt inovācijas un risināt nestandarta problēmas, kamēr paši neiziesim no savas komforta zonas un nemeklēsim veidus, kā saglabāt kvalitatīvu pamatzināšanu nodrošināšanu kopā ar dziļu izpratni par apgūstamo mācību vielu. Tāpēc, mīļie kolēģi, būsim pacietīgi projekta ieviešanas procesā un raudzīsim, kā jaunais saturs izskatīsies reālā skolas vidē nākamajā gadā, bet projekta ieviesējiem iesaku biežāk izkāpt no mūsdienās tik ērtās virtuālās vides un skaidrāk izklāstīt projekta būtību un tajā notiekošos procesus sabiedrībai.

Ko jaunais mācību saturs paredz citādi?

Viens no tā mērķiem nešaubīgi ir bijis mazināt skolēnu noslogotību un atslogot visnotaļ pārblīvēto standartu. Ir grūti spriest, vai šis mērķis patiešām ir sasniegts, jo joprojām mācību priekšmetu standarti paredz lielu apjomu apgūstamās vielas. Visdrīzāk, ka, raugoties no mācību stundu plānojuma, joprojām skolēna diena skolā izskatīsies visai līdzīgi, un visdrīzāk, ka mācības vismaz tuvākajā nākotnē lielākoties norisināsies mācību kabinetos.

Mācību saturs ir kļuvis daudzdimensionāls

Tomēr, raugoties uz izmaiņām, redzam, ka jaunais mācību saturs ir veidots, ne vairs koncentrējoties uz to, cik daudz un kādā apjomā jāapgūst attiecīgajā mācību priekšmetā, bet tieši no skolēnu vajadzību skatpunkta. Beidzot skolēns ir mācību procesa centrā ne tikai formāli, bet arī skaidri saskatāmi no mācību priekšmetu standarta viedokļa. Katra mācību priekšmeta standartā ir “Lielās Idejas”, kas nosaka sasniedzamos rezultātus – lietpratību – skolēnam, beidzot pirmsskolu, 3., 6., 9. un 12. klasi, tomēr skolotājiem un skolām ir piešķirta visai liela autonomija, izvēloties, kā šos rezultātus sasniegt, atbilstoši skolēnu vajadzībām un mūsdienīgas lietpratības izglītībai. Arī pats mācību saturs ir kļuvis daudzdimensionāls, to veido ne tikai pamata prasmes mācību priekšmetos un jomās, bet arī caurviju – pašizziņas un pašvadības, domāšanas un radošuma, sadarbības un līdzdalības, digitālas – prasmes, kā arī ieradumu nostiprināšana un vērtību un tikumu stiprināšana mācību procesā.

Šādā veidā mums bija jāstrādā jau sen

Jā, šādā veidā mums bija jāstrādā jau sen, un tikai retais skolēns spēj pateikt, kāpēc viņam skolā jāapgūst kāds no tematiem bioloģijā, jāraksta pārspriedums valodas stundā vai jāizpilda kāds no sporta normatīviem. Tāpēc skaidra reālu, bet augstu mērķu izvirzīšana skolēniem ir vēl viena būtiska jaunās pieejas komponente. Šodien bieži skolēna vienīgā motivācija ir tikai vērtējums, lai gala rezultātā tiktu pabeigta skola vai attiecīgais posms tajā, un tādēļ mums ir jāļauj skolēniem noticēt, ka ikviens no viņiem spēj sasniegt vairāk un ka ikvienam no viņiem ir iespējas tiekties uz izaugsmi. Spēja domāt par savu mācīšanos arīdzan nereti ir atstāta novārtā, jo vienmēr ir bijis par maz laika, lai patiesi iedziļinātos, cik daudz katrs no skolēniem klasē ir “paņēmis” no stundās mācītā un kā viņiem palīdzēt sasniegt vairāk. Parasti novērtējumu skolēns saņem kā gala rezultātu – vērtējumu pārbaudes darbā, tomēr skolēnam ir svarīgi saņemt vērtējumu visa mācīšanās procesa laikā, jo tikai tā viņš ir spējīgs uzlabot savu sniegumu. Tātad vērtēšanai pēc būtības ir jākļūst atbalstošai.

Izvirzīt augstus mērķus un virzīties uz to īstenošanu

Protams, kā jau katrs jaunievedums, arī šis projekts neiztiek bez kļūdām, dažbrīd šķietami utopiskām idejām, tomēr mums visiem ir jāatceras, ka labu rezultātu sasniegšana ir iespējama tikai, izvirzot augstus mērķus un virzoties uz to īstenošanu. Jebkurām, pat vispārdomātākajām pārmaiņām ir vairāki riski, uz kuriem būtu arī jānorāda, tomēr, vai tāpēc, ka tādi pastāv, mēs bremzēsim procesu, tikai bažījoties par nezināmo? Nākamais gads rādīs, vai izdosies projektā paredzēto iedzīvināt reālajā skolas vidē.

Mācību gada izskaņā novēlu katram pedagogam, skolas vadītājam un vecākiem apdomāt, kā mēs spēsim aizvest Latvijas jauno paaudzi progresīvā, ar skatu nākotnē vērstā virzienā. Esmu par satura reformu!

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

  Gatis - 04.06.2018 Atbildēt

  Šī ir tā “skolotāja”, kura apzaga savus kolēģus? Man no Rīgas partijas stāstija, ka šī aiz varas un naudas kāres bija gatava kāpt pāri “līķiem”. Ko tāda var iemācīt bērniem! Nezinu.

  Aborigenius - 29.07.2018 Atbildēt

  Tukša runāšana, nekā konkrēta, nekā jauna.

  Indra - 30.07.2018 Atbildēt

  Cienītāji kolēģe, tādas mācību vielas gan nav. Ir mācību saturs!

"Valmieras ziņas" jautā

Vai Valmierā nepieciešams izveidot iekštelpu bērnu rotaļu laukumu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem amatam nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība – sertificēts ārsts specialitātē; latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē; veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"); datorprasmes; labas komunikācijas prasmes; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu, darba samaksa norādīta par pilnu slodzi; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas; papildatvaļinājums – ja darbs saistīts ar īpašu risku – 3 darba dienas; papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas; papildatvaļinājums – ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu; veselības apdrošināšana; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: PSIHIATRS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Nepilna slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2019-10-31 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv,  valmieras.cietums@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām: ir Latvijas pilsonis; vecums no 18 līdz 40 gadiem; amatam nepieciešama augstākā izglītība – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma; latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē; fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"); veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību"); nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā; nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Apmācības amata pienākumu veikšanai; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām; apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; nelaimes gadījuma pabalsts; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: IESLODZĪJUMA VIETAS VECĀKAIS INSPEKTORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2019-11-30 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (maģistra grāds)

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. CV un motivācijas vēstuli sūtīt – ievp@ievp.gov.lv , valmieras.cietums@ievp.gov.lv Prasības kandidātiem Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām: ir Latvijas pilsonis; vecums no 18 līdz 40 gadiem; amatam nepieciešama vismaz vidējā izglītība un izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā; latviešu valodas zināšanas vismaz B līmeņa 1.pakāpē; fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"); veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību"); nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā; nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība; spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli. Iestāde piedāvā Stabilu atalgojumu; Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas; Apmācības amata pienākumu veikšanai; Sociālās garantijas: ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām; apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus; pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi; pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā; nelaimes gadījuma pabalsts; speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā. Profesija: IESLODZĪJUMA VIETAS UZRAUGS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera, Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 3 Aktuāla līdz: 2019-11-30 Kontaktpersona: CV nosūtīšanai: ievp@ievp.gov.lv Izglītības līmenis: Vispārējā vidējā izglītība

Mūsu partneri