Valmieras Ziņas

Paziņojums par dzīvokļa īres tiesību izsoles izsludināšanu

Paziņojums par dzīvokļa  Mālu ielā 1 dz.45, Valmierā īres tiesību izsoles izsludināšanu

SIA “Valmieras Namsaimnieks” informē, ka ar 2019. gada 5. jūniju tiek uzsākta pieteikšanās dzīvokļa Mālu ielā 1 dz.45, Valmierā īres tiesību izsolei.

Ar izsolē piedāvāto dzīvokli un īres tiesību nosacījumiem var ieazīties SIA “Valmieras Namsaimnieks” mājas lapā http://www.v-nami.lv sadaļā “Īres nami”.

Pieteikšanās dzīvokļa Mālu ielā 1 dz.45, Valmierā īres tiesību izsolei notiks no 2019. gada 5. jūnija līdz 2019. gada 14. jūnijam.

Dzīvokli dabā būs iespējams apskatīt 13. jūnijā piesakoties pa tālruni 64207300.

Dzīvokļa izsole notiks 2019. gada 17. jūnijā pulksten 17.30 SIA “Valmieras Namsaimnieks” zālē, Semināra ielā 2a, Valmierā.

Mūsu partneri