Valmieras Ziņas

Pabeigts Vidzemes slimnīcas energoefektivitātes uzlabošanas projekts

Lasīšanas laiks: 2 min

Pabeigts Vidzemes slimnīcas energoefektivitātes uzlabošanas projekts, kura ietvaros slimnīcas A un B korpusam ir nosiltinātas ēku ārsienas, pārbūvēti jumti, remontēti ieejas mezgli un lodžijas, nostiprinātas ēkas korpusa un pamata konstrukcijas un atjaunotas inženierkomunikācijas, vizuāli saglabājot slimnīcas vēsturiskās arhitektoniskās formas.

Lai telpās nodrošinātu komfortablu vidi pacientiem un personālam, kā arī samazinātu energoresursu patēriņu, nomainīti logi un ārdurvis un pārbūvētas ventilācijas gaisa ieņemšanas sistēmas.

Uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos un ģimenēm ar mazuļiem ratiņos, pārbūvēts A korpusa ieejas mezgls, ierīkojot nobrauktuvi. Atbalstot veselīgu dzīvesveidu, ierīkota plašāka velosipēdu novietne.

“Pārbūves rezultātā”, komentē Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “ir paaugstināta ēku energoefektivitāte, uzlabota vides pieejamība un radīta drošāka vide apmeklētājiem un darbiniekiem”. Viņš arī stāsta, ka korpusu fasādes pārbūve tikusi iecerēta jau 2014. gadā. Realizēt to izdevies šogad, saņemot valsts finansējumu – 3,8 milj. eiro no augstas gatavības investīciju projektu atbalsta programmas plus ieguldot vēl 0,5 milj. eiro no slimnīcas budžeta.

Kā precizē U. Muskovs, prognozētais energoresursu ietaupījums ir  samazināts siltumenerģijas patēriņš par apmēram 1296 MWh jeb izmaksu ziņā – vairāk par 260 tūkst. eiro gadā.

Projekta noslēguma pasākumā U. Muskovs pateicās tā realizētājiem – projektētājam un autoruzraugam SIA “Virtu”,  pārbūves darbu veicējam SIA “Aimasa”, būvuzraugam SIA “Marčuks” un projekta vadītājam no slimnīcas puses Jānim Tupreinim. U. Muskovs izteica pateicību arī Valmieras novada pašvaldībai, ar kuras aktīvu dalību izdevies iegūt valsts finansiālo atbalstu.

Savukārt no pašvaldības puses Valmieras novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums pauda patiesu prieku, ka Vidzemes slimnīcai izdevies izcīnīt savu augstu vietu ārstniecības iestāžu vidū – gada labākā slimnīcas, labākais darba devējs un vēl citas atzinības. Viesis padalījās arī piedzīvotajā, uzturoties siltinātās ēkas nodaļā – radiators noslēgts, bet telpā patīkami silts. Nobeigumā R. Gailums novēl tikpat veiksmīgi realizēt iesāktos un iecerētos projektus – gan NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūvi, gan jauno Vidzemes Rehabilitācijas centru.

VALSTS DARBA INSPEKCIJA izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Valmieras sektora INSPEKTORA valsts civildienesta ierēdņa amata vietu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku – Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 ar iespēju veikt darbu daļēji attālināti) Valsts darba inspekcija piedāvā: iespēju dot savu ieguldījumu atbilstības nodrošināšanā darba tiesību un darba apstākļu jomā; gūt pieredzi darba tiesību, darba aizsardzību un administratīvā procesu regulējošo tiesību aktu piemērošanā; mēnešalgu no 842 euro līdz 1093 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī profesionālo kvalifikāciju un kompetences; veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem; interesantu un dinamisku darbu; profesionālo apmācību un atbalstu darbā; draudzīgu kolektīvu; atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, tajā skaitā iespēju vienoties par elastīgu darba laiku un/vai strādāt daļēji attālināti. Būtiskākie amata pienākumi: uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un veicināt atbilstības nodrošināšanu; atbilstoši Administratīvā procesa likumam un Valsts darba inspekcijas darbību regulējošiem tiesību aktiem sagatavot administratīvos aktus; atbilstoši Administratīvās atbildības likuma nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma izpildi; atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem; izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus; sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus; konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām; augstākā izglītība; vēlama praktiska pieredze un zināšanas darba tiesībās un darba aizsardzībā; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodas prasmes; teicamas plānošanas un kontroles prasmes, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; klientorientētas saskarsmes prasmes; labas prasmes strādāt ar MS Office lietojumprogrammām; B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas sistēmu; Iesniedzamie dokumenti: motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu atbilstību izvirzītajām prasībām; CV; izglītības dokumentu kopijas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā. Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts darba inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts. Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi Atlase@lm.gov.lv ar norādi “Valmieras sektora inspektors”. Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakoties, pretendents piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija (adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331). Profesija: INSPEKTORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Purva iela 12A, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Ierēdņa amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-02-18

Mūsu partneri