Valmieras Ziņas

Notiks konkurss “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu”

Konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu” vērtēšana norisināsies 2018. gada augustā,portālu “Valmieras Ziņas” informēja Mazsalacas novada pašvaldība.

Par konkursa dalībnieku var būt ikviens Mazsalacas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājs, reģistrēts uzņēmums. Pretendentus konkursam izvēlas komisija, var pieteikt objekta īpašnieks, jebkura cita persona vai pašvaldība, iepriekš saskaņojot ar īpašnieku. Konkursa dalībniekiem ir tiesības atteikties no piedalīšanās konkursā, par to paziņojot vērtēšanas komisijai Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs.

Dalībnieku grupas:

1)      Pilsētā un novada teritorijā darbojošās ražotnes, uzņēmumi un zemnieku saimniecības;

2)      Daudzdzīvokļu mājas (2 un vairāk dzīvokļu);

3)      Privātmājas.

Vērtēšanas kritēriji:

Latvijas valsts simtgades gadā šajā konkursā kā galvenais objekts tiks vērtēts karoga kāts, masts un karoga lietošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 405 “Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”;  

Papildus arī teritorijas sakoptība (piebraucamais ceļš, grāvmalas, pagalms, apstādījumi, dārzs, videi draudzīga saimniekošana (līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar ZAAO), atpazīstamība un iekļaušanās novada saziņā (mājas nosaukums, tā noformējums, norāde pie iebraucamā ceļa).

Uzvarētāju apbalvošana notiks svinīgajos pasākumos novadā, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Ar balvām tiks apbalvoti labākie dalībnieki Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagastos un Mazsalacas pilsētā ar Mazsalacas pagastu katrā grupā. 

NOLIKUMS

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

Mūsu partneri