Valmieras Ziņas

Mirķu ģimene dibina stipendiju dzimtās Rūjienas vidusskolas jauniešiem

Lasīšanas laiks: 3 min

Jau izsenis izglītība salīdzināta ar gaismu. Kādam tā ļauj atvērt ceļu uz labāku rītdienu, citam atrast spēku un apņēmību pašam sevī. Nav daudz tādu, kas spējīgi ne tikai gaismu uzņemt, bet arī to radīt, daloties ar apkārtējiem.  Šādus ļaudis var dēvēt par sava laikmeta “Prometejiem”, bet Vītolu fonds tos pazīst kā ziedotājus – cilvēkus, kuru, sasnieguši virsotnes, atgriežas, lai jauniešus kaut par soli tuvinātu tam, ko sauc par gaišāku nākotni.

Tā aprīlī ar patiesu labsirdību un patriotismu mūs iedvesmojusi Evija Mirķe (dzimusi Zvirbule), kura reiz absolvējusi Rūjienas vidusskolu, bet tagad kopā ar ģimeni lēmusi kā ziedotāja palīdzēt savas dzimtās vietas jaunajiem talantiem, dibinot Jāņa Mirķa un Evijas Mirķes (dzim. Zvirbules) stipendiju, ko studijām augstskolā saņems kāds Rūjienas vidusskolas absolvents.

Evija Mirķe dzimusi Valmierā, uzaugusi Rūjienā, bet nu jau 20 gadus dzīvo un strādā Rīgā. Ziedotāja kā pētniece darbojas Rīgas Tehniskajā universitātē, strādā Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā par zviedru valodas skolotāju, Rūjienas vidusskolā un Rīgas 72. vidusskolā par dizaina un padziļinātā kursa skolotāju. Kopā ar vīru ir īpašnieki privātajam bērnudārzam “Ketes māja”, kur Evija pati vada arī robotikas nodarbības.

Evijas Mirķes izglītības ceļš atspoguļo ziedotājas dažādās personības šķautnes, talantus un prasmes. Vidējā izglītība iegūta Rūjienas vidusskolā, tam sekojušas mācības Rodenģimnāzijā Zviedrijā. Biznesa augstskolā “Turība” iegūta “Reklāmas konsultantes” izglītība, bet “RISEBĀ” “Uzņēmējdarbības vadītāja” kvalifikācija. Maģistra grāds iegūts “Sociotehnisko sistēmu modelēšanā” Vidzemes augstskolā. 2021. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi skolotājas izglītību. Šobrīd ir PhD kandidāte izglītības zinātnēs Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”.

Jānis Mirķis ir uzņēmējs un finansists. Dzimis Limbažos, audzis Cēsīs. Vidējo izglītību ieguvis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Studējis augstskolā “RISEBA”, ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Jānis uzskata, ka tiem, kam ir iespēja, jādalās ar tiem, kam tas ir vajadzīgs. Stipendija ir iespēja atbalstīt jauniešus, kuri vēlas augt un attīstīties, lai Latvijā ir vairāk izglītotu un labu cilvēku.

Par lēmumu dibināt stipendiju Evija Mirķe teic: “Domāju, ka katra cilvēka dzīvē pienāk tāds brīdis, kad ir vēlme dalīties ar to, ko es ieguvis, uzzinājis. Esmu daudz sasniegusi izglītībā un karjerā, ir pienācis laiks dot arī savai dzimtajai skolai kādu daļu no tā, ko es savulaik tur saņēmu. Laiks, uzmanība un laba izglītība, manuprāt, ir vērtīgākais, ko otram var dot. Vēlos palīdzēt kādam skolēnam uzsākt studiju gaitas augstskolā. Ceru, ka citi skolas absolventi sekos manam piemēram, daloties ar savu laiku, darbu, naudu vai citiem resursiem.”

Jau pavisam drīz kāds Rūjienas vidusskolas absolvents uzzinās labo vēsti par iespēju studēt augstskolā, saņemot atbalstu, kas nācis no šīs pašas mācību iestādes absolventes, kuras akadēmiskie un dzīves sasniegumi, bet vēl vairāk vēlme palīdzēt ir iedvesmas avots ikvienam no mums. Rakstnieks un psihologs Ogs Mandino reiz ir teicis: “Laime ir kā saules gaisma: Ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī Jūs.” Vēlam, lai ziedotājiem šis solis ir patiesa gandarījuma piepildīts! Vītolu fonds saka lielu paldies Evijai un Jānim Mirķiem par lēmumu dibināt stipendiju, palīdzot dzimtās vietas jauniešiem!

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Rūjienas apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā palīgstrādnieku (Ipiķu pagastā) uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • veikt Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā esošo Pašvaldības īpašumu un dzīvojamo māju, to teritoriju vispārējo saimniecisko uzturēšanu un remontdarbus; • veikt ikdienas saimnieciskos darbus Pārvaldes Ipiķu pagasta teritorijā; • veikt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus t.sk. pļaušanas un sniega attīrīšanas darbus; • uzraudzīt un apkopt apkures iekārtas; un ja Tev ir: • vismaz pamata izglītība; • labas latviešu valodas zināšanas; • spēja patstāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi; mēs piedāvājam: • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā; • stabilu atalgojumu EUR 620 pirms nodokļu nomaksas; • iespēju saņemt atvaļinājuma pabalstu darba un dzīves līdzsvaram par labu darba sniegumu; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • profesionālās pilnveidošanās iespējas. CV un izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz rujienasapvieniba@valmierasnovads.lv vai personīgi Rūjienas apvienības valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, ar norādi „Pieteikums palīgstrādnieka amatam”, līdz 2023.gada 4.oktobrim. Tālrunis papildu informācijai: 25662217. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Darba vietas adrese: LATVIJA, Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov. Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Būvniecība / Nekustamais īpašums Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-10-04

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos; • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti; • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma; • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; • kārtot dokumentāciju atbilstoši Iestādes noteiktajām prasībām; un ja Tev ir: • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam, kā arī ir reģistrēts Psihologu reģistrā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci. mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilnu darba likmi; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā “Varavīksne”; Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Psihologa/-es amatam”. Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: Izglītības un skolu PSIHOLOGS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras 2.vidusskola aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu (profesijas kods 2359 15) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese; Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Ja Tev ir vēlme: • veikt karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu; • konsultēt, informēt un izglītot izglītojamos karjeras veidošanas jautājumos; • nodrošināt informācijas pieejamību karjeras virziena izvēlei; • meklēt un sadarboties ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos; • veikt pētniecisko un metodisko darbu; • koordinēt, organizēt un vadīt karjeras attīstības atbalsta pasākumus dažādām mērķa grupām; • veidot dokumentāciju karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai; • iesaistīties Iestādes attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Iestādes īstenotajos projektos; un ja Tev ir: • bakalaura vai maģistra grāds karjeras konsultanta profesionālajā kvalifikācijā, vai augstākā pedagoģiskā izglītība un profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants ar individuālās konsultēšanas tiesībām” (karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā); • tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (maģistra grāds karjeras konsultēšanā vai iegūts individuālās karjeras konsultēšanas sertifikāts); • vēlama pieredze karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā un vadīšanā; • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām; • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām; • kompetences: augsta saskarsmes kultūra, pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu, precizitāte, analītiskās un organizatoriskās prasmes; • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām; mēs piedāvājam: • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; • nepilna vai pilna darba slodze – 1.-12.klasēm; • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā. Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 2.oktobrim iesniedzot personīgi skolā (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: v2v@valmiera.edu.lv. Pieteikums iesniedzams ar norādi “Pedagoga karjeras konsultanta/-es vakancei”. Tālrunis informācijai: 64207543 (direktora vietnieks), 64207163 (direktors). Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS Darba vietas adrese: LATVIJA, Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov. Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Aktuāla līdz: 2023-10-02

Mūsu partneri