Valmieras Ziņas

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus iesaistīties pasta nodaļu darbības saglabāšanā (2)

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un iesaistīties ar informācijas sniegšanu pasta nodaļu darbības saglabāšanai un saprātīgai pieejamībai. 

Šobrīd īpaši svarīgi ir kliedēt mītus un apstrīdēt maldinoši izplatītu informāciju par pasta nodaļu neefektivitāti dēļ mazā iedzīvotāju skaita pagastos, kuriem pasta pakalpojumi ir nepieciešami.

Praksi slēgt pasta nodaļas Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” īsteno jau kopš 2009. gada, kad it kā par neefektīvu un nerentablu darbību tika slēgtas Kocēnu un Bērzaines pasta nodaļas, aicinot (uzspiežot) kocēniešiem un bērzainiešiem doties pasta pakalpojumus izmantot Valmierā (zināms, ka liela daļa kocēniešu un Kocēnu pagasta uzņēmēju patriotisku motīvu vadīti tomēr izmanto pasta nodaļu Rubenē).

Neskatoties uz iedzīvotāju viedokli par pasta nodaļu darbības nepieciešamību un aktīvu to izmantošanu, visi esam dzirdējuši par līdzīgām pasta darba efektivizācijas aktivitātēm citviet Latvijā. Kocēnu novads nav izņēmums, un pasta pašreizējā darbība pagastos vēsta, ka tāds pats liktenis skars arī pārējās pasta nodaļas novadā.

Šie signāli liek pašvaldībai apzināt iedzīvotāju viedokli, lai vērstu publisku personu darbību uzraugošo iestāžu uzmanību VAS “Latvijas Pasts” rīcības izvērtēšanai. Līdz šim iedzīvotāju un pašvaldības vēstules “Latvijas Pastam” nav likušas pārvērtēt uzņēmuma darba stilu, efektivitāti un rīcības atbilstību pašu izvirzītajiem pamatprincipiem, misijai un mērķiem. Pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošo informāciju, lūdzam novada iedzīvotājus izteikt viedokļus (atbildot uz APTAUJAS ANKETAS jautājumiem, informējot mutiski pagastu pārvalžu vadītājus, zvanot uz Kocēnu novada domes informatīvo tālruni vai priekšsēdētāja vietniecei Evijai Naglei pa tālr. 26141003, vai rakstot uz domes e-pastu: info@kocenunovads.lv) un sniegt informāciju par pasta darbības nepieciešamību pagastos, par līdzšinējo pieredzi un iespējām saņemt pasta pakalpojumus, tajā skaitā par līdzšinējo pasta darba laika piemērotību Jūsu iespējām un vajadzībām, kā arī par, Jūsuprāt, pieejamāko pasta darba laiku nākotnē.

Pasta nodaļas pārstāve sarunā ar pašvaldību lēš, ka

“Pagastos pasta pakalpojumi ir tik maz pieprasīti, ka tiks mainīts pasta nodaļas darba laiks – turpmāk tās strādās tikai vienu stundu dienā. Pasts ir komercuzņēmums, kuram ir jāstrādā ar peļņu, taču Kocēnu novadā visas esošās pasta nodaļas, tāpat kā citviet Latvijā ārpus pilsētām, strādājot ar zaudējumiem (Bērzaine, Dikļi, Rubene, Vaidava un Zilaiskalns)”.

Arī kopējais vidējais pasta nodaļu apgrozījums novadā esot ar zaudējumiem, tajā pašā laikā tika slēgta ar apgrozījumu strādājošā Kocēnu pasta nodaļa). Iedzīvotāji neizmantojot pasta pakalpojumus, līdz ar to nodaļas reorganizējamas, ieviešot pasta pakalpojuma pieejamības laiku viena stundu dienā automašīnā vai kādā no pašvaldības ierādītajām telpām. Protams, dienas vidū vai darba laikā, lai strādājošai sabiedrības daļai liegtu iespēju izmantot pasta nodaļas pakalpojumus dzīvesvietā.

Vai tiešām situācija ir šāda? Mūsuprāt, protams, ka nav! Pašvaldība ir apzinājusi šībrīža situāciju un secina, ka informācija ir apzināti maldinoša, un situācija izveidojusies nekorektas uzskaites un pasta neefektīvas darbības rezultātā.

Šogad jau ir notikusi pasta nodaļu slēgšana Dikļos, Vaidavā un Zilākalnā. Apsekojot pasta nodaļas, konstatēts, ka no tām ir izvestas preces un nodaļas sagatavotas slēgšanai. Tajā pašā laikā informācija uz pasta durvīm vēsta par īslaicīgām tehniskām problēmām.

Vaidavā uz pasta nodaļas durvīm uzlikts paziņojums, ka 18.02. – 28.02. darba laiks būs plkst. 13.00 – 16.30, tajā pašā laikā Vaidavā tiek izplatīta informācija, ka turpmāk pasta nodaļas darbs uz vienu stundu tiks nodrošināts pagasta pārvaldes telpās. Īpaši atzīmējams, ka, neskatoties uz pašvaldības mutisku lūgumu piemērot darba laiku iedzīvotājiem, tas nevienā no pasta nodaļas pakalpojuma sniegšanas dienām nav paredzēts strādājošai sabiedrības daļai, piemēram, no plkst. 7.00 vai kādā no dienām līdz 19.00, kā tas tiek nodrošināts Valmieras pasta nodaļā. Tāpat informējam, ka par pasta paziņojumā minētajām telpām Vaidavas pagasta pārvaldē ar pašvaldību nav juridiski atrunāts.

Turpretim Bērzainē jau kopš nodaļas slēgšanas pasta pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti vienu stundu dienā. Ar iedzīvotāju sūdzībām par pasta darbu saskaras pagasta pārvaldnieks, lietvede un bibliotekāre, kuri ārpus pienākumiem ir spiesti paralēli esošajiem darba pienākumiem rast laiku, lai strādātu pasta interesēs, izlīdzot iedzīvotājiem.

Savukārt Dikļos (29.01. – 28.02.2019) un Zilākalnā (08.02. – 01.03.2019.) nodaļas slēgtas, maldinot par tehniskajiem iemesliem un aicinot iedzīvotājus jau izmantot pasta nodaļu Valmierā, vai mēģinot paspēt “noķert” pastnieku uz stundu Dikļos no plkst. 12.00 – 13.00, Zilākalnā no plkst. 8.00 – 9.00, kurš ne vienmēr tur var ierasties noteiktā laikā dēļ pensiju izmaksas, komercmaksājumu pakalpojumu sniegšanas un sūtījumu izvadāšanas.

Īpaši vēršam sabiedrības uzmanību, ka, slēdzot pasta nodaļu pagastos, kur iedzīvotāji varēja pakalpojumu saņemt bez papildus samaksas, pasts par pakalpojuma saņemšanu dzīvesvietā no 01.02.2019. paaugstinājis pakalpojuma maksu

– par pensijas saņemšanu, par komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksas veikšanu, piemēram, par pasta sūtījumu un sīkpaku saņemšanu dzīvesvietā. Informācijai: pakalpojuma tarifs par sīkpakas piegādi līdz 01.02.2019. bija 2,78 EUR, bet ar pasta nodaļu slēgšanu pie papildus pieprasījuma tas paaugstināts uz 5,20 EUR, tsk. PVN.

Protams, jāatzīmē, ka līdz šim katras pasta nodaļas darbinieka veiktais apjomīga apjoma pakalpojums (vairāki maisi sīkpaku), pensiju izmaksa vairāk kā simts cilvēkiem noslogo darbiniekus (pastniekus), kuru pamatpienākumos ir laikrakstu un neierakstītas korespondences piegāde to adresātiem. Pasta darbinieki fiziski nav spējīgi iekļauties darba laikā, līdz ar to tiek spiesti ievērojami pārstrādāt stundas.

Turklāt, pasts realizē negodīgu praksi – pasta nodaļai juridiski pastāvot, pasta sūtījumu saņemšanas uzaicinājumos iedzīvotājiem kā saņemšanas vieta tiek norādīta Valmiera, neskatoties uz to, ka adresāta piegādes adrese ir novada teritorijā un pasts izsludinājis stundas pasta darba laiku pagasta centrā.

Šobrīd situācijas atrisināšana ir pastnieka prasmes un attieksmes jautājums, kad pastniekam jāuzklausa iedzīvotāju sūdzības, jāorganizē pasta sūtījuma nogādāšana adresātam.

Līdz šim noteiktie pasta nodaļu darba laiki pagastos bija darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 vai plkst. 13.00. Rubenē, izņemot pirmdienas, darba dienās līdz plkst. 14.00. Aptaujājot sabiedrību, esam secinājuši, ka pasta nodaļu pakalpojumi dzīves vietā darba attiecībās esošai sabiedrības daļai nav pieejami, un pasta nodaļai iespējamais apgrozījums dabiski izpaliek. Jauniešiem nav iespējams līdz pusdienas laikam būt pasta nodaļā dzīvesvietā.

Strādājošie cilvēki tiek spiesti pakalpojumu izmantot pilsētā, kurā minimālais laika patēriņš, lai saņemtu pakalpojumu, ir vismaz divas stundas, turklāt jārēķina ceļa izdevumi līdz pilsētai.

Pasta ieviestā inovācija ar pakomātam pielīdzinošo pakalpojumu nesasniedza rezultātu, jo, piemēram, Dikļu nodaļā tas tika novietots aiz slēgtām durvīm un tāpat bija pieejams tikai pasta darba laikā. Vai tas pie citādas pasta attieksmes un patiesas ieinteresētības uz klientu nevarēja atrasties vismaz blakus esošajās veikala telpās, lai nestu vajadzīgo rezultātu? Līdz ar to uzskatām, ka pasta pārstāves apgalvojums, ka pasta pakalpojumi novadu pagastos nav aktuāli un netiek izmantoti, nav korekts.

Kā pamatojums pasta darba laika izmaiņām Zilākalnā tiek pausts viedoklis, ka līdz šim pieejamais pagarinātais darba laiks Zilākalnā pirmdienās līdz plkst. 18.00 nav sevi attaisnojis, un arī Zilākalnā šobrīd ieviesta vienas stundas pieņemšana. Apzinot reālo situāciju pagasta pārvaldē, secināts, ka pasta paustā informācija ir klaji nepatiesa. Pasts par rentablu uzskata darbību, kas nav saistīta ar pasta būtību, bet gan notirgoto komercpreču (ziepes, sēklas, zeķes u.c.) apjomu uz avīžu skaitu, nevis izsniegto ierakstīto korespondenču un sīkpaku apjomu, vai izmaksāto pensiju skaitu. Pēc pagasta pārvaldes vadītājas informācijas iedzīvotāji aktīvi izmantojuši darba laiku līdz 18.00, lai izņemtu pastā saņemamos sūtījumus. Līdz ar to secināms, ka pārmetums par iedzīvotāju mazo aktivitāti, ir pasta neefektīvi organizētas darbības rezultāts.

Pasta nodaļu ekonomiskā efektivitāte tiek mērīta attiecībā pret pasta uzstādītu gada izpildes plānu un rēķinot ieņēmumus par pasta nodaļās notirgotajām mazumtirdzniecības komercprecēm, protams, arī avīzēm, pastmarkām, nevis ieņēmumu un izdevumu reālo attiecību.

Pasta nodaļu apsekošanā secināts, ka virkne pasta nodaļu darbinieka veikto pakalpojumu netiek pieskaitīti pasta nodaļai pagastā, piemēram, par izsniegtajiem pasta sūtījumiem, izmaksātajām pensijām, veiktajiem naudas pārskaitījumiem utt. Tāpat netiek uzskaitīts pie pašvaldības teritorijā esošajām pasta nodaļām pašvaldības veikto maksājumu par informatīvā izdevuma “Kocēnu Novada Vēstis” piegādi katras mājsaimniecības pastkastītē 2 reizes mēnesī. Nodaļu darbinieki sniedz preses abonēšanas pakalpojumu, iedzīvotāji preses abonēšanu veic caur internetu uz adresi pagasta pasta nodaļas teritorijā – pasta nodaļu uzskaitei šie pasta ienākumi iet secen, taču to piegāde tiek apmaksāta. Piemēram, avīzes pasta transports pagastos, kuros ir pasta nodaļa, piegādā gan vietējam veikalam, gan pasta nodaļai. Pie šādas prakses pastam nenāktos gaidīt preses tirdzniecības apmēru pasta nodaļā, tajā pašā laikā tiek pārmesta pasta darbiniekam neprasme tās iztirgot.

Uz Valmieras pasta nodaļas pārstāves apgalvojumu, ka pasts novada pagastos strādā ar zaudējumiem, pašvaldība vērsa uzmanību, ka pasts ir Valsts akciju sabiedrība un tas, tieši tāpat kā pašvaldība, nedrīkst kropļot tirgu, darbojoties komercsektora jomā (paku izvadāšana un citi pakalpojumi), bet gan tā uzdevums ir darboties jomā, kurā ir tirgus nepilnība, proti, nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem vietās, kurās konkrētos pakalpojumus nenodrošina uzņēmēji! Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pants nosaka, ka publiskai personai (VAS “Latvijas Pasts”) ir tiesības darboties jomā, ja ir pamatojums, ka citādā veidā nav iespējams novērst tirgus nepilnību, nodrošināt pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts, pašvaldības vai administratīvās teritorijas attīstībai. Tāpat likums nosaka, ka publiskas personas darbošanās kā komercuzņēmumam pieļaujama tikai gadījumos, lai veicinātu sabiedrības labklājības celšanu. Tamdēļ, jo īpaši “Latvijas Pasta” darbs ir jānodrošina atbilstoši sabiedrības vajadzībām, nevis pasta interpretācijai par to.

Vērsām uzmanību arī uz to, ka Kocēnu novada dome nav pret pasta nodaļu darba laika loģisku reorganizāciju – samazināšanu, bet uzstājam, ka tas jānodrošina tā, lai pasta pakalpojumi būtu pieejami dzīvesvietā gan strādājošai sabiedrības daļai, gan senioriem.

Lai iedzīvotāji spētu pakalpojumus izmantot sev ērtā un pieņemamā laikā, proti, to sadalot pa dienām gan agrā rīta stundā no plkst. 7.00, gan ar vēlāku darba laiku līdz plkst. 19.00, gan saskaņojot to ar autoveikalu grafikiem dienas vidū, kad tas ir maksimāli ērti mūsu senioriem. Kā arī nepieļaujama ir prakse, ka pasta darbības rezultātā iedzīvotāji tiek spiesti pieprasīt sūtījumu piegādi mājās, dēļ nepieejamā pasta nodaļu darba laika un ierobežotiem resursiem nokļūt līdz garajām rindām pasta nodaļā Valmierā, un līdz ar to netieši iedzīvotāji tiek piespiesti veikt sadārdzināto pakalpojuma apmaksu (komercuzņēmumiem ir zemākas cenas par sīkpaku piegādi mājās). Pašvaldība aicina seniorus, kuriem nepieciešama palīdzība veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem (telefons, elektrība u.c.) bez maksas to izdarīt pagastu bibliotēkās ar internetbankas starpniecību.

Aicināsim kopā Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” īstenot paša uzņēmuma izvirzītās misijas sasniegšanu: “Pasts ir būtiski nozīmīgs katram cilvēkam un uzņēmums, valstij un sabiedrībai. Mūsu misija ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Mēs esam pieejami ikvienam, vienmēr un visur. Mēs īstenojam savu misiju ar atbildību pret klientiem, sabiedrību, valsti, apkārtējo visi un saviem darbiniekiem. Esam ieinteresēti klienta vajadzību izzināšanā un apmierināšanā, stiprinot savstarpējo sadarbību”.

Komentējot Jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem.

  Jolanta - 22.02.2019 Atbildēt

  Es domāju, ka laukos pasta pakalpojumus kā piemēram vēstulu un sīkpaku izsniegšanu un nosūtišanu varētu nodrošināt tuvējā veikalā. Esmu redzējusi tādus pasta stūrīšus Somijā, Īrijā un daudzās cutās valstīs. Apmāca veikala darbinieku arī iedzīvotājiem ērtāk gan var iepirkties veikalā un pie reizes izñemt sútījumu.
  Ir jāsaprot viena lieta, ka klientu laukos paliek aizvien mazāk un nav jēgas uzturēt pasta nodału , ja dienā to apmeklē pāris cilvēku.
  Savā laikā es strādāju par atvałinājuma rezervi arī rakstā pieminētajās pasta nodałās Kocēnu novadā un katru mēnesi bija jāraksta paskaidrojums, kāpēc nav izpildīts plāns.
  Vienam gan piekritu , ka pasta darbības jau sen neatbilst nosaukumam VAS, arī attalgojums ir katastrofāls. Var tikai apbrīnot lauku pastniekus entuziastus, kuri lauž savas mašīnas pa dubłainiem lauku cełiem.
  Nesaprotu kuram vajadzēja likvidēt rentablo Kocēnu pasta nodału un atstāt Rubenes , kura knapi velk dzīvību.

   Ilze - 05.03.2019 Atbildēt

   Sava daļas taisnības jums ir. Vēlējos komentēt par rentablo pastu Kocēnos. Tas ir bijis samērā loģiski, jo Kocēni ir tomēr pa rokai Valmierai, savukārt Rubenes pasta apmeklētàjiem Valmierā nav tik pieejama . Jums jāatceras ka ne visi dzīvo Rubenes centrā lai ērti tiktu uz sabiedrisko transportu. Manuprāt Kocèniešiem nav par ko sūkstīties, viņi jau tā daudzās ziņās ir priviliģētāki. Par visu problēmu kopumā, ļaudis tiek sodīti par to ka dzīvo laukos.

"Valmieras ziņas" jautā

Kā Covid-19 ietekmējis jūsu darbu?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

KOMFOVENT ir starptautisks uzņēmums, kurš apvieno 12 uzņēmumu grupu un darbojas vairāk kā 8 valstīs. Kopumā kompānijā strādā vairāk kā 700 darbinieki, kuri nodarbojas ar ventilācijas iekārtu un sistēmu izstrādi, ražošanu un pārdošanu. “KOMFOVENT” produkti ne tikai garantē cilvēku komfortu, nodrošinot svaigu gaisu telpās, bet arī palīdz nodrošināt drošību ugunsgrēka gadījumos. Uzņēmumam attīstoties un paplašinoties, aicinām darbā: TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI VIDZEMĒ Uzņēmums piedāvā: Ø Darba vietu pie viena no lielākajiem ventilācijas iekārtu un materiālu ražotājiem Baltijas valstīs; Ø Atalgojumu, sākot no 1300 EUR pirms nodokļu nomaksas; Ø Iespēju nopelnīt motivējošus bonusus, kuri atkarīgi no darba rezultātiem; Ø Interesantu un dinamisku darbu augošā uzņēmumā, kurā produkcija tiek ražota ar unikālām un inovatīvām iekārtām un tehnoloģijām; Ø Apmācības un karjeras izaugsmes iespējas; Ø Mūsdienīgu darba vidi, kā arī darbam nepieciešamo aprīkojumu. Galvenie darba pienākumi: Ø Vidzemes struktūrvienības vadīšana, plānošana, koordinēšana; Ø Noliktavas saimniecības organizēšana; Ø Jaunu sadarbības partneru piesaiste, komunikācija ar esošiem uzņēmuma partneriem (B2B); Ø Komunikācija ar klientiem, pasūtījumu pieņemšana, apstrāde, nodošana ražošanas daļai; Ø Tehnisko prasību saskaņošana, nestandarta situāciju risināšana. No kandidāta sagaidām: Ø Aktīvu un dinamisku pieeju problēmu risināšanai un uzdevumu izpildei; Ø Izpratni par ēku inženiertīkliem, noliktavas vadību; Ø Enerģisku uz sasniegumiem vērstu personību ar pozitīvu attieksmi pret darbu un kolēģiem; Ø Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlams arī angļu sarunvalodas zināšanas; Ø B kategorijas autovadītājas apliecība. Darba vieta: Valmiera Pateicamies visiem pretendentiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka par rezultātiem informēsim tikai uz darba interviju uzaicinātos kandidātus. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norisei. Pieteikumus, lūgums sūtīt uz e-pastu: maija.knospe@komfovent.com Pateicamies visiem pretendentiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka par rezultātiem informēsim tikai uz darba interviju uzaicinātos kandidātus. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norisei. Profesija: TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Valmiera Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Ražošana Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2020-08-14

Mūsu partneri