Valmieras Ziņas

Kas paveikts 2020.gadā un cik ielas Valmierā pārbūvēs 2021.gadā

Lasīšanas laiks: 4 min

Valmieras pilsētas pašvaldība šogad plāno ielu remontdarbus un pārbūves vairāk nekā 4 km kopgarumā. Pēdējos piecos gados Valmierā grantēto ielu garums samazināts par 12,6 km jeb 26 %. Kopumā Valmierā ir 120,4 km (01.01.2021.) ielu. No tām 85,2 km ir ar cieto (asfalta vai bruģa) segumu, 35,1 km – grantētas, 100 m ar citu segumu, portālu “Valmieras Ziņas” informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

2021. gadā Valmierā notiks ielu pārbūve 3,565 km garumā un jaunas asfaltētās ielas būvniecība 0,523 km garumā. Papildu tam šogad tiks pabeigta arī apvienoto gājēju un velosipēdu ceļu izbūve Rubenes un Valkas ielās. Ielu pārbūve Valmierā tiek organizēta atbilstoši prioritārajam ielu pārbūves sarakstam un pieejamajam finansējumam, finansējuma avota, piemēram, Eiropas Savienības (ES) fondu nosacījumiem.

2020. gadā tika veikti gan ielu pārbūves darbi, gan arī ielu virsmas divkārtu apstrāde. Pēc būvdarbiem ekspluatācijā tika nodotas ielas 1,3 km kopgarumā, tostarp 0,235 km jaunas grantētās ielas izbūve un 1,081 km pārbūvētu ielu ar asfalta segumu. Pagājušajā gadā turpinājās arī grantēto ielu divkārtu apstrādes ar šķembām un bitumena emulsiju. Cieto segumu ieguva 5,145 km pilsētas grantēto ielu. Starp apstrādātajām ielām bija arī intensīvāk izmantotās Skolas un Sporta ielas, kurām pirms divkārtu apstrādes ar šķembām un bitumena emulsiju bija nepieciešama virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve, atrisinot ūdens noteces jautājumus.

Ielu pārbūve grantēto ielu divkārtu apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju šogad netiek īstenota. Tas ir saistīts ar darbu izpildītāju trūkumu, kuri šogad ir ļoti noslogoti, izpildot šī un pagājušā gada apjomīgo pasūtījumu uz valsts autoceļiem.

Plānojot un organizējot ielu pārbūvi Valmierā, prioritāras ir ielas, kas ir stratēģiski nozīmīgas uzņēmējdarbībai, un kuru izbūvei ir iespējama ES fondu līdzekļu piesaiste, tā atvieglojot pašvaldības budžetu. Nākamā prioritāte ir grantētās ielas ar lielāku satiksmes intensitāti, ielas, kurām blakus ir pirmsskolas izglītības iestādes un ielas ar esošu virsūdens noteci, jo virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve ir ļoti dārga un bez tās pārbūve – nelietderīga. Dzīvojamo teritoriju ielu pārbūvi iespējams realizēt tikai par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ir gadījumi, kad ielu prioritātes tiek mainītas. Galvenie iemesli, kāpēc kādas prioritāras ielas pārbūve tiek atlikta ir: 1) plānota jaunu inženierkomunikāciju izbūve (piemēram, gāzes apgādei); 2) nepieciešama novecojušo inženierkomunikāciju pārbūve (piemēram, gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas); 3) nepieciešama un plānota ielas savienojuma izveide ar citām ielām. 

Lai Valmierā turpinātu grantēto ielu divkārtu apstrādi, lielai daļai šobrīd prioritāro grantēto pilsētas ielu pirms darbu veikšanas ir nepieciešami būtiski ar virsūdens noteces sakārtošanu saistīti priekšdarbi. Daļai ielu grunts un ielas ģeometrijas dēļ vienīgais efektīvais brauktuves kvalitātes uzlabošanas risinājums ir ielas pārbūve, to asfaltējot (piemēram, Tālavas un Teodora Ūdera ielas).

Šāds risinājums (asfaltbetons) ir nepieciešams arī Vienības ielai posmā no Brīvības ielas līdz Loku ielai. Ielu divkārtu apstrāde nepieciešama arī Loku ielā un Mujānu ielā – šīm abām ielām ir izstrādāts virsūdens novadīšanas sistēmas būvprojekts. 2021.gadā paredzēts veikt darbu iepirkumu tās izbūvei. Sakārtojot Loku ielas virsūdens noteci, ar reljefa palīdzību būs iespējams novadīt lietus ūdeni arī no Rožu ielas un Mazās Loku ielas.

Ieguldītie līdzekļi

Ielu remonti, pārbūves un būvniecība Valmierā tiek organizēta atbilstoši pieejamajam finansējumam. No Valsts autoceļu fonda administrētajiem autoceļu lietotāju nodoklī samaksātajiem līdzekļiem pašvaldība ik gadu saņem apmēram 500 000 EUR. Pārējie izdevumi tiek segti, izmantojot dažādus citus finansējuma avotus: pašvaldības budžetu, ES struktūrfondu līdzekļus (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Kohēzijas fonds), valsts budžeta dotācijas, valsts budžeta aizdevumu no Valsts kases.  

2020.gadā Valmieras ielu pārbūvēs un divkārtu apstrādē tika ieguldīti gandrīz 3,777 miljoni EUR, tostarp kā ES līdzfinansēti projekti 1,249 miljoni EUR. Savukārt 2021.gadā ielu pārbūvē plānots ieguldīt vismaz 5,022 miljoni EUR, tostarp kā ES līdzfinansēti projekti 3,815 miljoni EUR.  Šobrīd notiek iepirkums “Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1 un 9 un siltumtrases izbūve Rūpniecības ielā 1, Valmierā”, ko iecerēts uzsākt šogad un kuras pārbūve plānota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”.

Atbilstoši iepirkuma līgumiem par ielu pārbūvi, 1 km asfaltētas ielas izbūve atkarībā no komunikāciju izbūves izmaksā no 800 000 līdz 1 100 000 EUR (bez PVN), divkārtu virsmas apstrāde grantētajām ielām ar esošu noteci izmaksā 1 km – 80 000 EUR (bez PVN). Taču, ja nepieciešama virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve, kas ir ļoti dārga, ilgtspējīgāks risinājums ir ielas asfaltēšana, piemēram, kā Tālavas un Teodora Ūdera ielās.

Aktuālais jautājums

Vai zini, kas ir mākslas telpa “Kurtuve” Valmierā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

  Vairāk par mums uzzināsi šeit: www.vid.gov.lv VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281) izsludina konkursu uz Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Starptautisko darījumu riska novēršanas daļas galvenā nodokļu inspektora ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku) Iespēja strādāt Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Vamierā, Jēkabpilī vai Rēzeknē. Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana labprātīgas nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto obligāto maksājumu un tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu saistību izpildes, aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles, atbalsta un nodokļu parādu piedziņas jomā. Ja Tev ir: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; zināšanas/izpratne par kapitālsabiedrību finanšu un/vai pārrobežu darījumu analīzi; prasme analizēt liela apjoma un daudzveidīgu informāciju; ļoti labas angļu valodas zināšanas; pamatprasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel un PowerPoint; atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; nevainojama reputācija. Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un: analizēt uzņēmumu finanšu rādītājus un identificēt uzņēmumu ienākuma nodokļa riskus transfertcenu jomā, lai īstenotu pasākumus, kas veicinās nodokļu maksātāju nodokļu saistību izpildi izvērtēt nodokļu maksātājuiesniegumus iepriekšējas vienošanās noslēgšanai par darījuma tirgus cenas noteikšanu, sagatavot lēmumus un iepriekšējas vienošanās līgumus par darījuma tirgus cenas noteikšanu; sagatavot un aizstāvēt argumentētu viedokli transfertcenu lietās, kas tiek izskatītas savstarpējā saskaņošanas procedūrā ar citu valstu nodokļu administrācijām un starptautiskajā arbitrāžā (padomdevējkomisijā), lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu saistīto uzņēmumu peļņas korekcijas gadījumos; sagatavot lēmumu projektus par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņa vai sagatavošanas prasību neievērošanu; izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus nodokļu maksātājiem, iestādēm un organizācijām. izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus un metodiskos materiālus, sagatavot uzziņas nodokļu maksātājiem par tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam: stabilu atalgojumu, mēnešalga no 1399 līdz 1799 EUR (bruto), pārbaudes laikā līdz 1599 EUR, atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes ilguma attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā; personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; iespēju piedalīties dažādās, tostarp starptautiskās, apmācību programmās; sociālās garantijas; attālināta darba iespējas; elastīgu darba laiku; veselības apdrošināšanas polisi; papildatvaļinājuma dienas. Priekšrocības pretendentam ar: akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai komerczinībās un administrēšanā, vai tiesību zinātnē; pieredzi nodokļu administrēšanā vai uzņēmējdarbībā, vai finanšu vadībā, vai finanšu analīzē, vai grāmatvedībā, vai auditā vai tiesību zinātnē ne mazāk kā divi gadi; zināšanām/izpratni par transfertcenām un/vai pastāvīgajām pārstāvniecībām. Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga; Pasta iela 11, Bauska; Rīgas iela 4/6, Daugavpils; Jūras iela 25/29, Liepāja; Dzintaru iela 18, Ventspils; Beātes iela 49, Valmiera; Draudzības aleja 2, Jēkabpils; 18.novembra iela 16, Rēzekne. Pēc pārbaudes laika ir iespēja strādāt attālināti. Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Konkurss uz NNVP_SDRND_GNI_2v_Vards_Uzvards”. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr. +371 67122633. Papildu informāciju par Personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē Personas datu apstrāde VID un par VID atlases procesa privātuma politiku VID var iegūt tīmekļa vietnē Privātuma politika. Jautājumos par amata pienākumiem zvani uz tālruņa numuru +371 67121548. Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru +371 67122633 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”. Profesija: GALVENAIS NODOKĻU INSPEKTORS Darba vietas adrese: LATVIJA, Beātes iela 49, Valmiera, Valmieras nov. Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Tālrunis: 67122633 E-pasts: vid.konkursi@vid.gov.lv Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu. AICINĀM SEZONAS DARBĀ: Atkritumu savācēju (9611 01)  PIEDĀVĀJAM: Pilnu darba slodzi uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 31.augustam; Labus darba apstākļus; Bruto atalgojumu no 750 EUR mēnesī; Piemaksas par papildus darba apjomu; Degvielas izdevumu kompensācija darbinieka nokļūšanai uz darbu; Sociālās garantijas; ; Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzsākot darbu; Transporta bāzes vieta: Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov.; Ģimenei draudzīgu darba vietu. PIENĀKUMI: Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana saskaņā ar maršruta lapu; Pārvietojot konteinerus (fizisks darbs) ievērot darba drošības noteikumus; Strādājot lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus; Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru.  PRASĪBAS: Vidējā vai pamatizglītība; Godprātīga attieksme pret darbu un kolēģiem; Komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu apkalpošanu. PIETEIKTIES: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesūtīt e-pastā darbs@zaao.lv līdz 2023.gada 6.jūnijam Tālrunis informācijai: 26207402 Pateicamies par atsaucību! Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201. Profesija: ATKRITUMU SAVĀCĒJS Darba vietas adrese: LATVIJA, Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Summētais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Transports / Loģistika Pieteikto vietu skaits: 2 Līgums: Darbinieka amats uz noteiktu laiku Aktuāla līdz: 2023-06-06 Kontaktpersona: Personāla Speciālists Izglītības līmenis: Pamatizglītība

Mūsu partneri