Valmieras Ziņas

Kampaņas “Vislatvijas elektro talka” uzvarētāji

Lasīšanas laiks: 4 min

Noslēgusies pavasara kampaņa “Vislatvijas elektro talka”, kuras rezultāti vēl tiek apkopoti, bet jau zināmi kampaņu organizatoru balvu ieguvēji, portālu “Valmieras Ziņas” informēja SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Kovala Sēne.

Lai veicinātu savu laiku nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nodošanu otrreizējā pārstrādē, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” un AS “Latvijas Zaļais punkts”,  kā arī SIA “Tet”, SIA “Maxima Latvija”, SIA “ZAAO” no šā gada 19. aprīļa līdz 21. maijam visā Latvijā īstenoja kampaņu “Vislatvijas elektro talka”. Kampaņas laikā iedzīvotāji tika aicināti uzkrāto tehniku nogādāt uz vairāk nekā 60 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Ikviens, kurš nodeva kādu iekārtu, varēja piedalīties izlozē par paša izvēlētu balvu – jaunu telefonu, televizoru, kafijas automātu, “Tet” dāvanu karti 100 eiro vērtībā vai “Maxima Latvija” dāvanu karti 200 eiro vērtībā.

Katram kampaņas dalībniekam elektronikas nodošanas brīdī bija iespēja reģistrēties izlozei par sev izvēlētu balvu. Pēc kampaņas rīkotāju veiktās izlozes:

 • televizoru “Samsung” 50” iegūst Alvis S. 29456***;
 • mobilo telefonu “Samsung Galaxy” S21 iegūst Atis B. 29195***;
 • kafijas automātu “Philips” iegūst Sonora B. 27570***;
 • “Tet” dāvanu karti 100 EUR vērtībā iegūst Andulis T. 28773***, Sergejs S. 26315***, Pēteris Z. 26892***, Sandis G. 20355***, Žanete S. 29166***;
 • veikala “Maxima” dāvanu karti 200 EUR vērtībā iegūst Vladimirs K. 29115***, Aivars S. 26305***.

Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazinājās individuāli!

Pateicībā par dalību un ikviena atbildīgo rīcību, nododot nolietotu elektroiekārtu EKO laukumos, katrā SIA “ZAAO” reģiona EKO laukumā tika izlozētas SIA “ZAAO” specbalvas – dāvanu kartes Latvijas Valsts mežu kokaudzētavā. Balvu saņēmēji katrā EKO laukumā ir:

 • Lapsu ielā 19, Cēsīs – Horens 2665****;
 • Dzelzceļa ielā 5, Valmierā – Jānis 2941****;
 • Dārza ielā 8, Līgatnē – Emīlija 2936****;
 • Tērnejas ielā 12, Rūjienā – Inga 2915****;
 • Pērnavas ielā 16, Mazsalacā – Anita 2881****;
 • Mazajā Noliktavu ielā 3, Limbažos – Raivis 2940****;
 • Bērzaines ielā 31, Cēsīs – Arvīds 2231****;
 • Beātes ielā 47, Valmierā – Andrejs (norādīta e-pasta adrese);
 • Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalgā – Dainis 2828****;
 • Limbažu ielā 8, Smiltenē – Santa 2208****;
 • Rīgas ielā 96A, Saulkrastos – Sintija 2683****;
 • Daibē, Stalbes pagastā – Jānis 2631****;
 • Valkas ielā 1a, Strenčos – Aleksandrs 2627****;
 • Viļņu ielā 18, Salacgrīvā – Judīte 2610****;
 • Austras ielā 10, Valkā – Ainārs 2938****;
 • Rīgas ielā 5, Alojā – Sandis 2572****;
 • “Dūmeņos”, Krimuldas pagastā – Raitis 2637****;
 • Parka ielā 4c, Raunā – Inguna 2649****;
 • “Nēķinā”, Taurenē – Genādijs 2821****;
 • Dārza ielā 10, Priekuļos – Lidija 2940****.

SIA “ZAAO” atsevišķi sazināsies ar katru balvas ieguvēju pēc izlozes kartiņā norādītās kontaktinformācijas. Balvas varēs saņemt EKO laukumos jau no jūnija vidus.

Šobrīd tiek apkopota informācija par kopējiem kampaņas “Vislatvijas elektro talka” rezultātiem, un jau tuvākajā laikā tiks noskaidrots, cik nolietotās un nokalpojušās elektronikas pārstrādei ir nodevuši Latvijas iedzīvotāji 2023. gadā.

Kampaņas organizētāji pateicas ikvienam kampaņas dalībniekam par atsaucību un dalību projektā, aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus un tādējādi rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju kopumā.

Tāpat SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais punkts atgādina, ka veca elektrotehnika ir bīstamie atkritumi un no tās jāatbrīvojas ar īpašu atbildību. Arī ikdienā to var nodot vairāk nekā 70 atkritumu šķirošanas laukumos visā Latvijā, kur tā tiek pieņemta bez maksas. Savukārt mazo tehniku un izlietotās baterijas var nogādāt tirdzniecības vietās, kur novietotas speciālās šķirošanas kastes. Tādas atrodas arī veikalos “Maxima”. Sev tuvāko vietu, kur nodot nevajadzīgo elektrotehniku, var atrast arī Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā kartē https://www.zalais.lv/skirot/kur-skirot , vai SIA “ZAAO” EKO laukumos, kuru adreses un darba laiki pieejami www.zaao.lv, sadaļā “EKO laukumi” https://zaao.lv/eko-laukumi/.

Informējam, ka SIA “ZAAO” šajā gadā organizēs vismaz vēl vienu nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas akciju. Aicinām sekot līdzi informācijai www.zaao.lv.

_______

*LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā –Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE WasteTo Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.wastetoresources.varam.gov.lv

Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku/-ci mācību procesa organizācijā (profesiju klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku Piedāvājam: 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (40 stundas) Stabilu atalgojumu (pēc pārbaudes termiņa EUR 2439,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši Valmieras tehnikuma sasniegtajiem rezultātiem un individuālajam novērtējumam) Papildus sava amata pienākumiem iespēja veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā (grupas audzināšana, mācību stundu vadīšana), saņemot par to papildu samaksu Apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes termiņa) Apmaksātu profesionālo pilnveidi Modernu darba vidi un labus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā Galvenie darba pienākumi Nodrošināt izglītības iestādes mācību procesa organizāciju, mācību procesa sasniegumu vērtēšanu Plānot un prognozēt izglītības iestādes pedagogu resursus, piesaistīt un atlasīt izglītības iestādei pedagoģiskā darba veikšanai profesionālus pedagogus Veikt izglītības iestādes pedagogu slodžu sadali un tarifikāciju Vadīt un pārraudzīt centralizēto eksāmenu norisi izglītības iestādē Vadīt izglītojamo ikmēneša stipendiju piešķiršanas un izmaksu procesu, organizēt izglītības iestādes padomes sēdes, valsts stipendiju komisijas sēdes un citas sanāksmes Veikt teorētisko un praktisko mācību stundu vērošanu, nodrošināt praktisko darbu norises kvalitāti Nodrošināt mācību laboratoriju materiāli tehniskās bāzes atbilstību izglītības programmu satura kvalitatīvai apguvei Sastādīt, atbilstoši izglītības programmu mācību plānam, katras mācību grupas konkrētā mācību gada individuālo mācību plānu Pārraudzīt, izvērtēt un koordinēt izglītības iestādes pedagogu mācību stundu darbu Periodiski pārbaudīt izglītības iestādes pedagogu ierakstus mācību nodarbību uzskaites e-žurnālā Piedalīties izglītojamo uzņemšanas komisijas darbā Izstrādāt anketas un veikt anketēšanu, lai noskaidrotu izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu viedokli par izglītības iestādes mācību darbu Izstrādāt dažādus izglītības iestādes normatīvos dokumentus un nodrošināt to aktualizāciju Prasības pretendentam: Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (t.sk. saistīti ar cilvēkresursu vadību) Zināšanas un pieredze izglītības procesa organizācijā, normatīvo aktu izstrādē Valsts valodas zināšanas: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) Angļu valodas zināšanas B2 pakāpē Labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Office, informācijas sistēmām (VIIS u.c.), interneta pārlūkiem un citiem digitālajiem rīkiem Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. Tālrunis informācijai: direktore Vineta Melngārša, 29194941 CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@valmierastehnikums.lv ar norādi “Direktora vietnieka vakancei” līdz 2024.gada 31.jūlijam. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi; 2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, skola@valmierastehnikums.lv. Profesija: VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Izglītība / Zinātne Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2024-07-31 Kontaktpersona: Guna Čečiņa* Izglītības līmenis: Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Mūsu partneri