Valmieras Ziņas

Autoceļa Valmiera – Matīši – Mazsalaca remonts pārcelts uz nākamo gadu

Lasīšanas laiks: 6 min

Patlaban valsts ceļu tīklā būvdarbi notiek 133 objektos, savukārt 60 objektos darbi jau ir pabeigti. Kopumā šajā būvdarbu sezonā darbi tika plānoti 210 objektos, no tiem 86 – valsts pamatbudžeta finansējuma ietvaros, 124 – par finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, tai skaitā administratīvi teritoriālās reformas (ATR) kontekstā, informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāve Anna Kononova.

Darbi šajā sezonā tika plānoti arī uz 26 valstij piederošiem tiltiem un vienā tunelī. Patlaban jau ir pabeigti būvdarbi uz 12 tiltiem no 26 un vienā tunelī. Plānots, ka uz diviem tiltiem darbi tiks pabeigti nākamajā būvdarbu sezonā, tie būs pārejošie objekti.

Plānots, ka būvdarbi šogad sāksies vēl vismaz 23 objektos, tai skaitā uz deviņiem tiltiem, kā arī vēl atsevišķos satiksmes drošības uzlabošanas projektos.

“Šogad tāpat kā pērn būvdarbu sezona valsts ceļu tīklā ir pakārtota finansējuma avotiem un to nosacījumiem. Proti, lielākā daļa remontdarbu tiek finansēti no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, tāpēc darbi jāuzsāk un jāpabeidz šī gada laikā. Tas nozīmē, ka lielākoties veicam seguma atjaunošanu uz reģionālajiem autoceļiem, jo šos darbus ir iespējams realizēt vienas būvdarbu sezonas ietvaros. Tāpat ATR finansējuma ietvaros notiek darbi uz vairākiem vietējās nozīmes autoceļiem, grants segumu nomainot uz dubultās apstrādes virsmām jeb melno segumu,” stāsta VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.

“Runājot par būvdarbu izmaksām šogad, jāsaka, ka LVC izsludinātajos ceļu būvdarbu iepirkumos šogad nav novērojams cenu samazinājums, cenas ir palikušas pērnā gada līmenī un ir par 27% zemākas, nekā bija 2019.gadā,” informē Lazdovskis.

Būvdarbu termiņi

“Ņemot vērā saspringtos termiņus, jo finansējuma no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem apjoms pilnībā kļuva zināms pavasarī, būvdarbu sezonas sākumā, mēs prognozējām, ka būs atsevišķi ceļu posmi, kuros būvdarbus šogad nevarēs pabeigt. Lielā mērā tas atkarīgs no laika apstākļiem un tā, cik sekmīgi norit iepirkumi. Būvnieku jaudas šogad ir pilnībā noslogotas, dažkārt pietrūkst materiālu, transporta, nav piemēroti laika apstākļi un kavējumi vienā objektā izraisa kavējumus nākošajos. Tomēr kopumā mēs virzāmies uz to, ka visos plānotajos posmos darbi tiks uzsākti. Atsevišķos objektos, lai neriskētu ar kvalitāti, virsmas apstrādes darbus šogad vairs neveiksim, tos pārceļot uz nākamo būvdarbu sezonu piemērotākos laika apstākļos,” skaidro LVC Būvniecības pārvaldes direktors Gints Alberiņš.

Patlaban ir zināmi desmit autoceļu posmi, kuros šogad bija plānots veikt virsmas un dubultās virsmas apstrādi, bet šie darbi tiks pārcelti uz nākamo gadu:

• Garkalne – Alauksts (P3) (28,10.-37,63.km);

• Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne (V1020) (0,00.-13,36.km);

• Augstkalne – Bēne (V1106) (0,42.-4,49.km);

• Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste (V783) (26,50.-42,24.km);

• Dobele – Īle – Auce (V1128) (18,54.-31,84.km);

• Vecbebri – Irši (V922) (0,32.-10,66.km);

• Alūksne – Liepna (P41) (10,34.-33,02.km);

• Pieniņi – Smelteri (V738) (0,00.-7,54.km);

• Puša – Krāce – Silajāņi-Riebiņi (V577) (23,08.-31,61.km);

• Valmiera – Matīši – Mazsalaca (P16) (24,70.-37,40.km).

Arī deviņos ar satiksmes organizāciju saistītajos projektos daļa darbu varētu tikt pārcelta uz nākamo gadu.

Nozares kapacitāte un izmaiņas iepirkumu kvalifikācijas prasībās

“Jau otro būvsezonu mēs vērojam tendenci, ka būvnieki, aktīvi piedaloties LVC organizētajos iepirkumos, ne vienmēr ir rēķinājušies ar savu kapacitāti. Tas rada būvdarbu tehnoloģisko procesu kavēšanos, kas var arī atstāt iespaidu uz kopējo būvdarbu kvalitāti,” norāda LVC valdes loceklis Gundars Kains.

“Šogad esam ieviesuši izmaiņas iepirkumu kvalifikācijas prasībās. Projektos, kas tiek realizēti uz valsts galvenajiem autoceļiem, kur diennakts satiksmes intensitāte ir lielāka par 5000 automašīnu diennaktī, ģenerāluzņēmējam ir jānodrošina, ka būtiskākos darbus veic viņš pats, nepiesaistot apakšuzņēmējus. Tas ļauj autoceļu nozarē uzlabot konkurenci, jo uzņēmējam, piedaloties iepirkumos, būs rūpīgāk jāplāno viņa rīcībā esošie resursi. Savukārt pasūtītājs gūs pārliecību, ka projekta realizācijai izmantotie resursi ir atbilstoši iepirkumā uzrādītajai kvalifikācijai,” uzsver G. Kains

“Būvuzraudzības jomā mēs redzam, ka nozare spēj absorbēt esošo būvdarbu apjomu, LVC priekšrocība arī ir savlaicīgi veiktie Vispārējās vienošanās iepirkumi, kuru ietvaros mēs piesaistām būvuzraugus valsts ceļu objektiem,” stāsta viņš.

Satiksmes drošība

Uzlabojot satiksmes drošību, šogad uz valsts reģionālajiem autoceļiem 498 kilometros no plānotajiem 923 jau ir uzstādīti atstarojošie stabiņi, uzstādīti arī 12 624 metri aizsargbarjeru un ierīkoti visi 70 kilometri ribjoslu, kuri bija plānoti šogad. Ir izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš Murjāņos, Svētē celiņa izbūve notiek patlaban. Gājēju ceļš izbūvēts arī pie Beberiem gar Rīgas apvedceļu (A5) (Salaspils-Babīte).

Ņemot vērā lielo ceļu būvdarbu apjomu, iepirkumus par gājēju pāreju ierīkošanu un uzlabošanu plānots izsludināt augustā un septembrī, bet darbus uzsākt rudenī. Plānots izveidot vai uzlabot sešas gājēju pārejas. Tāpat plānots uzsākt iepirkumus par vēl divu gājēju un velosipēdistu celiņu projektēšanu Kurzemē – uz Klaipēdas šosejas posmā no Liepājas līdz Nīcai un pie reģionālā autoceļa Ezere-Embūte-Grobiņa (P106), posmā no Iļģiem līdz Grobiņai.

“Valsts ceļu tīklā lielākoties ierīkojam kombinētos gājēju un velosipēdistu celiņus, proti, tādus, kas ir domāti visiem mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem – gan kājāmgājējiem, gan velobraucējiem. Tāpēc arī šo celiņu aprīkojums nereti ietver barjeras, kuru uzdevums ir pasargāt kājāmgājējus no transporta, kas pārvietojas pa blakus esošo autoceļu, vai arī norobežo īpaši stāvas nogāzes. Bieži dzirdam pārmetumus par šīm barjerām no velosipēdistiem, taču atgādinām, ka šie celiņi ir domāti arī gājējiem un barjeras ir domātas drošībai,” stāsta LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns.

Turpinās arī darbs pie iepirkuma par vidējā ātruma kontroles sistēmu ieviešanu valsts autoceļu tīklā. Ir veikts iepirkums un noslēgts līgumu ar SIA ELKO par summu 36 118,50 eiro (ar PVN) par ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumu būvprojektu izstrādi transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles iekārtu uzstādīšanai. Līdz gada beigām plānots veikt arī elektroapgādes tīklu pieslēgumu izbūvi.

Patlaban notiek starpinstitucionālā saskaņošana jautājumā par vidējā ātruma kontroles sistēmu sertificēšanu, kurā piedalās Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, to padotības iestāžu, Valsts policijas un LVC speciālisti. Kad visas iesaistītās institūcijas būs vienojušās par sertifikācijas jautājumiem, tiks precizēta nolikuma dokumentācija un izsludināts iepirkums par sistēmu piegādi un uzstādīšanu. Informācija par autoceļu posmiem, kuros plānots ierīkot vidējā ātruma kontroles sistēmu, šeit: https://lvceli.lv/aktuali/zinami-prioritarie-posmi-videja-atruma-kontroles-sistemu-ieviesanai/.

Virsmas apstrāde un defekti

Šajā būvdarbu sezonā būvniekiem bija arī jāsalabo ievērojams defektu apjoms uz reģionālajiem autoceļiem posmos, kur pērn tika veikta virsmas apstrāde. Virsmas apstrāde pērn kopumā tika veikta 95 posmos, no tiem 44 tika konstatēti defekti. Patlaban būvnieki ir izlabojuši defektus 21 posmā, vēl 14 posmos darbi notiek patlaban.

Lai arī LVC aicināja būvniekus visus defektus labot šogad līdz 15.jūlijam, pastāv iespēja, ka atsevišķos posmos būvnieki to darīs nākamajā būvdarbu sezonā. Sezonas sākumā vēl pastāvēja problēmas ar kvalitatīvu emulsiju. Pirms karstuma perioda bija zināmi tikai defekti, kur nogājušas šķembas, bet karstuma ietekmē sāka veidoties arī izsvīdumi. Defektu labošana būtu jāveic atbilstošos laika apstākļos, šiem darbiem nav piemēroti pārāk karsti laika apstākļi, kādi pieturējās jūlijā, nav piemērotas arī lietainas dienas.

Šogad virsmas apstrāde izmantota mazāk

Lai ar ierobežotiem līdzekļiem panāktu pēc iespējas lielāku segumu kalpošanas laika palielinājumu, bija iecerēts šogad veikt virsmas apstrādi uz vairāk nekā 60 mazāk noslogotu ceļu ar asfaltbetona segumu, tomēr, ņemot vērā pagājušā gada pieredzi šo posmu skaits samazināts līdz 40.

“Ņemot vērā pagājušās sezonas neveiksmīgo pieredzi ar virsmas apstrādes tehnoloģiju, kā arī to, ka problēmu cēloņi arī šogad nav pilnībā atrisināti, šogad bija pieņemts lēmums šo tehnoloģiju izmantot mazākā apjomā. Tajos objektos, kur ceļa konstrukcijas apakšējo kārtu stāvoklis nav pārāk kritisks, seguma virsējo kārtu virmas apstrādes vietā izbūvē no asfaltbetona. Asfaltbetons ir dārgāks, un tas atšķirībā no virsmas apstrādes “neārstē” plaisas, tomēr tā izbūves kvalitāte ir mazāk atkarīga no laika apstākļiem un tā ražošanas process ir labāk kontrolējams,” skaidro Gints Alberiņš.

Aktuālais jautājums

Kā vērtējat ielu un ceļu uzturēšanas kvalitāti Valmieras pilsētā?

Paldies par balsojumu
Jūs jau esat nobalsojis!
Lūdzu izvēlieties variantu!

Piedalies satura veidošanā

Tavā apkārtnē ir noticis kas interesants? Vēlies, lai mēs par to uzrakstām?

Iesūti, un mēs to publicēsim!

iesūtīt rakstu

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Burtnieku apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā palīgstrādnieku/-ci (Valmieras pagastā) uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • veikt saimnieciskos darbus Valmieras pagasta teritorijā: • apsekot Pašvaldības autoceļus, veikt neliela apjoma remontdarbus, ceļmalu apkopšanu, pļaušanu, krūmu izciršanu, zāģēšanu, novākšanu; • palīdzēt kopt, formēt un izzāģēt kokus un krūmus, palīdzēt likvidēt vēja vai citādā veidā nodarītos postījumus un novākt bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus; • piedalīties teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā; • rūpēties par Pārvaldes atbildībā esošo ēku un telpu tehnisko stāvokli; un ja Tev ir: • pamatizglītība un pamatiemaņas vai pamata pakāpes profesionālā izglītība; • teicamas latviešu valodas zināšanas; • zināšanas par ēku, telpu, teritoriju un autoceļu ikdienas uzturēšanas un remontu darbiem, to apjomu noteikšanu; • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā; • iemaņas darbā ar traktortehniku, dārza tehniku, dažādiem mehānismiem un iekārtām; mēs piedāvājam: • stabilu atalgojumu (atbilstoši 2. mēnešalgu grupai no 515 EUR līdz 521 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu burtniekuapvieniba@valmierasnovads.lv, ar norādi „Pieteikums palīgstrādnieka/-ces Valmieras pagastā amatam”, līdz 2022.gada 15.jūlijam. Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29388422 vai 26434663. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: PALĪGSTRĀDNIEKS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Burtnieku apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina darbā dārznieku/-ci Valmieras pagastā uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • rūpēties par Valmiermuižas parka un Valmieras pagasta publisko teritoriju apstādījumiem: • veikt apstādījumu ierīkošanu, kopšanu, atjaunošanu; • piedalīties dekoratīvo augu, koku un krūmu stādīšanā, kopšanā, formēšanā; • uzraudzīt teritorijas kopšanas darbu kvalitāti; • sniegt teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus; ja Tev ir: • pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība dārzkopībā; • labas latviešu valodas zināšanas; • zināšanas par ainavas ierīkošanas arhitektūru, plānošanu, augu stādīšanu; • darba pieredze parka dārznieka, dārzkopības jomā; • prasme organizēt savu darbu; • spēja strādāt komandā, precīzi, ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu, labām komunikācijas un saskarsmes prasmēm; mēs piedāvājam: • normālo darba laiku 40 stundas nedēļā; • stabilu atalgojumu (atbilstoši 7.mēnešalgu grupai no 690 līdz 865 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • drošu un sakārtotu darba vidi. Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu burtniekuapvieniba@valmierasnovads.lv, ar norādi „Pieteikums dārznieka/-ces Valmieras pagastā amatam”, līdz 2022.gada 15.jūlijam. Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29388422 vai 26434663. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.   Profesija: DĀRZNIEKS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Valsts pārvalde Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15

Pievienojies mūsu komandai! Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Kultūras darba ORGANIZATORU Burtnieku kultūras centrā uz nenoteiktu laiku. Ja Tev ir vēlme: • plānot, organizēt un veidot kultūras, atpūtas un izglītojošus pasākumus, koncertus, izstādes un citus notikumus; • koordinēt un organizēt kultūras pasākumus Burtnieku apvienībā, izstrādāt un īstenot šo pasākumu radošos konceptus; • izstrādāt ar kultūras jomu saistītus radošos projektus; • vadīt un koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību; • administrēt viesmākslinieku koncertu un pasākumu norisi; un ja Tev ir: • augstākā izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība kultūras jomā); • iepriekšēja darba pieredze kultūras jomā, projektu vadībā, pasākumu organizēšanā; • zināšanas par kultūras procesiem; • valsts valodas prasme augstākā līmenī, labas svešvalodu zināšanas; • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un sociālajiem tīkliem); • kompetences: teicamas organizatoriskās prasmes, radošs skatījums, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus; atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas un sadarbības prasmes; mēs piedāvājam: • stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 850 EUR līdz 1035 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam); • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam; • iespējas īstenot radošo potenciālu un kultūras projektu idejas; • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz personals@valmierasnovads.lv ar norādi „Kultūras darba organizators/-e Burtnieku kultūras centrā” līdz 2022.gada 15.jūlijam. Tālrunis papildu informācijai 64207148, 27891656, 26119906. Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Profesija: KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORS Algas izmaksas veids: Laika darba alga Darba vietas adrese: LATVIJA, Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Valmieras nov. Darba laika veids: Normālais darba laiks Darba veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Slodze: Viena vesela slodze Darbības joma: Kultūra / Māksla Pieteikto vietu skaits: 1 Līgums: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku Aktuāla līdz: 2022-07-15

Mūsu partneri